Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vegyes nintcs teljesen szétszedve külön témába.

 

 Rágalmazó, ítélkező, elmarasztaló kijelentés. Pletyka szintű megszólástól.

 

Kérdező: Kazettán küldtük el kérdéseinket. 1. …….  Szervezetünket kitisztítottuk a méregtől böjt által, s már húst nem eszünk. Halottak is  megjelennek nálunk. Szeretnénk jobban beavatódni a delejezésbe, magnetizálásba, demagnetizálásba, s így tudnánk jobban segíteni másoknak.

HANG:

     Szeretnétek gyógyítani? Jó. De nem kerülhetitek ki, és nem spórolhatjátok meg azt a munkát, melyet saját lelketek gyógyítása érdekében vállalnotok kell. Sem birtokló, sem tovább áradó energia nem ér semmit sem Nélkülem. Ez azt jelenti, hogy nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállalnotok, amint Én vállaltam a ti életeteket. Minden delejezés, magnetizálás, demagnetizálás eltörpül Mellettem. A különböző gyakorlatok, agykontroll, fényadás, stb. nagyon könnyen olyan pótcselekvésekké degradálódnak, melyek időt ugyan lefoglalnak, de benső békét teremteni nem képesek sem bennetek, sem általatok másokban.

    Okosan teszitek, ha nem esztek húst, ha körülményeiteket így alakítottátok. De tudnotok kell, hogy nem az szennyezi be az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami az ember száján kijön. Az a sok gyűlöletet szító, rágalmazó, ítélkező, elmarasztaló kijelentés, mely úgy árad a szennyezett szívű ember száján kifelé, mint valami fertőző bacilusfelhő, ezek azok, melyek ártani képesek szívetek békéjének. Akik nem esznek húst, azok semmivel sem különbek azoknál, akik mindent megesznek, ami éppen rendelkezésükre áll. Én bizony húst is ettem, bort is ittam, és mégis, Nálam tökéletesebb ember nem volt még a Földön, és nem is lesz. Az étel, ital, ruházkodás, ezek mind eszközök. Válogassa meg mindenki úgy ezeket az eszközöket magának, hogy növekedni tudjon általuk a szeretetben. Mert ezt semmivel sem lehet pótolni, és ez mindent pótol. ….   5 / 380.

 

 

Kérdező: Két ismerősöm kérését szeretném a HANG elé terjeszteni. Az én kérdésem pedig az, hogy halálunk után találkozunk-e szeretteinkkel?

    Kedves Asszonyom! Tisztelettel közlöm Önnel, hogy a HANG elé nem terjeszthetek közvetítő útján kérdéseket. Ennek több oka van. Talán elég, ha egyet említek: Nagyon sok félreértésre adna okot, ha nem közvetlenül a kérdezőnek szólna a válasz. Gondolja csak el, hogy nézne az ki, ha valaki vállalkozna arra, hogy ismerőse helyett elmenjen gyónni, s majd hozná a gyóntató pap tanácsát, elégtételt annak, aki helyett meggyónta ismerőse lelki problémáit?! Sem gyónni, sem imádkozni más helyett nem lehet, mint ahogy üdvözülni sem lehet más helyett.

    Aki a HANG-hoz szól, az IMÁDKOZIK! Tehát csak a saját nevében teheti ezt bárki. Ezért csak az Ön kérdését vihetem a HANG elé.

HANG: Arra a kérdésedre, hogy szeretteiddel találkozol-e halálod után, szinte fölösleges válaszolnom, mivel magad is tudod, hogy azoknak, akiket a földi életben a szeretet jellemzett, éppen az Én országomban van az igazi otthonuk. A szeretet nem ismer elválást, elszakadást. Csak rövid ideig történhet meg az, hogy búcsút mondanak egymásnak azok, akiket a szeretet köt össze. CSAK RÖVID IDEIG!

     Nagyon szeretném, ha nem más életének sorsával foglalkoznál, hanem a magadéval. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozz mással! Sőt! Nagyon is kell másokkal törődnöd! Nagyon is kell másokon segítened, amennyire csak képes vagy erre. Szeretetedet csak így tudod megélni embertársaiddal szemben. Amikor arra kérlek, hogy ne foglalkozz más sorsával, akkor azt szeretném elérni nálad, hogy megmenekülj minden pletyka szintű megszólástól, rágalomtól, elítéléstől, melyek nagyon ott vannak annak ajtaja előtt, aki másokkal foglalkozik.

    Segíts hát, tégy jót mindenkinek, akikkel kapcsolatba kerülsz, de légy beszédedben fegyelmezett, mert aki beszédében nem törekszik tökéletességre, az semmiben sem törekszik arra.

    Az általad kérdezőknek mondd meg, hogy Én mindenkihez szívesen szólok, de tolmácsaim csak azok a médiumaim lehetnek, akiket Én választok ki erre. Nektek nincs meg erre a felhatalmazásotok. Hidd el, a ti érdeketekben van ez így.

   Bízzál Bennem, és bízzál abban is, hogy mindazokkal, akik előtted már átjöttek ide, Hozzám, örökre együtt lehetsz majd abban a boldogságban és békében, amelyet Lelkem biztosít számotokra.  6 / 490.

 

 

Kérdező: EMBERI KAPCSOLATAIM NEM HARMONIKUSAK.

            Munkahelyemen nem tudom megtalálni az összhangot.

HANG: Én sem tudtam megtalálni az összhangot az emberekkel. Gyakran még tanítványaimmal sem! Az a csúnya szokás, hogy valaki mézes-mázas, míg beszélsz vele, aztán pedig rágalmaz a hátad mögött, ez sajnos, nem ritka jelenség. Sok ember akar úgy föléje kerülni a másiknak, hogy a másikat letapossa.

    Neked az a fontos, hogy Előttem akarj szerető szívűnek tűnni, még akkor is, ha mások bántanak.

    Nagyon kérlek, ne vedd át azok stílusát, akiket nem a szeretet vezérel! Ők saját maguknak ellenségei elsősorban, mert az Istent szeretőknek minden a javukra válik, míg azok, akik Isten szándéka ellen tesznek, nem Istennek, nem az enyéimnek, hanem önmaguknak ártanak. Amíg az Enyém vagy, addig nehézzé ugyan tehetik rossz szándékú, sőt még jó szándékú emberek is életedet, de ez csak javadat szolgálhatja! HA AZ ENYÉM VAGY! 13 / 1234.

 

 

Kérdező: 3. Gyermekneveléssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A gyermeknevelés veszélyes nézőpont, veszélyes megfogalmazás. Legjobb, ha önnevelésről beszéltek. Meg kell tehát látnod, hogy gyermekeddel szemben neked mi válik lelked hasznára! Semmi más nem lehet jó szempont!

     A gyermeknevelés legtöbb esetben bálványimádás. Azon filóztok, hogy mi jó a gyereknek. Holott azon kellene gondolkodnotok, azt kellene figyelembe vennetek, hogy mi jó lelkileg nektek. Nagyon könnyen meg lehet számolni azokat a szülőket, akik gyermeknevelés címén ne távolodtak volna el Tőlem! A gyermekimádat nem más, mint rejtett önimádat! Soha nem kértelek benneteket arra, hogy gyermekeiteket neveljétek! Mindig azt kértem tőletek, hogy magatokat neveljétek! Ez csak a felszínen tűnik önzésnek. Valójában ez a legnagyobb áldás minden ember számára! Világotok nem a jó gyerekneveléstől lesz elviselhetőbb, hanem a felnőttek  jó önnevelésétől.

     Az ateizmusban, tehát a sátáni világban még kicsit sem volt szabad fenyíteni a gyermeket! A gyermekek pátyolgatása az istentelenek világa! Látszatra könnyebb gyermekekkel eltölteni időtöket, mint önmagatokat megnevelni fegyelemre, gerincességre, hűségre, becsületre, tehát arra, hogy ne hazudjatok gátlástalanul, hogy tartsátok meg ígéreteiteket tisztességesen, hogy ne megszólással, rágalmazással, pletykálkodással töltsétek időtöket. Ne csodálkozzatok, hogy pokollá teszitek magatok körül az életet azáltal, hogy egy tetszetősnek tűnő "gyermeknevelés" címke alatt pontosan azt hanyagoljátok el, ami gyermekivé tudná tenni bennetek a tanulékonyságot, mégpedig a Felém forduló, az Általam minden köteléktől megszabadított, tehát a gyermekkel való megkötözöttségtől is megszabadított lélek tanulékonyságát.  21 / 2052.

 

 

Kérdező: Sokan és sokszor rágalmaznak. Mit tegyek?

HANG: Engem, Jézust, is sokan és sokszor rágalmaztak, és Én azt kértem tőletek, hogy amikor rágalmaznak benneteket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam, akkor adjatok ezért hálát, mert ez alapja lesz annak az örömnek és boldogságnak, amit megad az Én Atyám mindazoknak, akik Hozzám kapcsolták életüket (Máté 5;11).

    Ha nehezen tudod elviselni a rágalmakat, ez annak a jele, hogy még sok hiúsági komplexum van benned, s ezeket föl kell oldanod magadban.

    Engem, az Isten Fiát, ördögnek neveztek, és Én mégsem gyötrődtem emiatt, bár fájt, de nem Magam miatt, hanem azok miatt, akik bántottak. Igen, mert ők voltak tévedésben, és nekik volt ezáltal elferdült lelkiismeretük.

    Neked is meg kell értened, hogy attól te nem leszel jobb, ha dicsérnek, és nem leszel rosszabb, ha gyaláznak. Soha nem lehet a boldogságotok, illetve boldogtalanságotok alapja az, amit mások mondanak rólatok, vagy tesznek veletek.

    Ez nem jelenti azt, hogy mindegy legyen számodra mások véleménye. Ó, nem! Főleg mások véleményének tükrében kell meg­vizsgálnod magadat, hogy milyen vagy! Ha rosszat mondanak rólad, akkor vizsgáld meg, hogy van-e alapja ennek benned. Ha van, akkor légy hálás, hogy másokon keresztül helyes önismeretre tudtál jutni. Ha nincs, akkor pedig azért adj hálát, hogy te nem élsz tévedésben, és imádkozz azokért, akikről úgy látod, hogy tévedésben vannak veled kapcsolatban. Arra semmiképpen sem kell törekedned, hogy ne rágalmazzanak! De arra igenis törekedned kell, hogy mások rágalmá­nak ne legyen valós alapja benned! 22 / 2234.

 

 

Kérdező: 1. Jézusom, örömöm vagy, szólj hozzám!

HANG: 1. Lelkem gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal. 5;22-23). Amíg ezeket ápolod szíved gyümölcsöskert­jében, addig nemcsak boldogságunk hordozója vagy, de sugárzója is! És ez nagyon fontos! Jobbá, szebbé, elviselhetőbbé tenni a földet! Ezért jöttem közétek, és ezért élek bennetek (János 14; 23)!

    Szívem mindig nyitva áll előtted! Nálam mindig megpihen­hetsz! Már itt a földön is a legbiztosabb erőforrás vagyok számodra, hogy a szívbékédet meg tudd őrizni. De nemcsak neked van szüksé­ged Rám. Ennek fordítottja is igaz! Szükségem van rád! Nekem is szükségem van bizonyos értelemben erőforrásra, amelyet a te szíved­ben is szeretnék megtalálni!

 Amint valamikor a Getszemáni kertben, ahol vérrel verejtékez­ve szenvedtem, s kértem tanítványai­mat, hogy virrasztva imádkozza­nak, s egy angyalnak kellett jönnie, hogy megerősítsen Engem, úgy van ma szükségem arra, hogy erőre kapjak a te szívedben is, ahová befogadtál Engem.

    Az Én mérhetetlen szeretetem nem tudott úgy elmenni a földről, hogy itt ne maradtam volna a szenvedőkben! Amikor tehát rászorulóval találkozol, akkor Velem találkozol, és minden szomor­kodóban Engem vigasztalsz, amikor őt vigasztalod.

    Drága Gyermekem! Csodálatos világ a szeretet világa! Kölcsönös erőforrásai vagyunk egymásnak, és így tudjuk biztosítani a földön sírás és üldöztetés, rágalmazás és bántalmazás közepette is azt a szívbékét, ami a földön az elérhető legnagyobb boldogság! 23 / 2238.

 

 

Kérdező: 3. Szüleimmel nincs 'tartalmas' kapcsolatom.

HANG: 3. Semmit nem kell erőltetned szüleiddel kapcsolatban. Azt tudod, hogy a pletyka szintű megszólás, rágalmazás, kibeszélés, ezek nem Istennek tetsző dolgok. Ha valakivel a beszélgetés előbb-utóbb ilyen irányt vesz, akkor jobb el sem kezdened a beszélgetést. De mindenképpen abba kell hagynod, ha ilyen irányt vesz! 

 Van azonban a szeretetnek egy olyan megnyilvánulása, amelyet érdeklődésnek lehet nevezni. Ez fontos! Kell érdeklődnöd, hogylétük felől, kell beszélgetned arról, hogy szerintük tudsz-e valamit segíteni nekik, és ehhez hasonlót. A hideg lezártságot mindenkivel szemben kerülnöd kell, mert ez a SZERETET parancsa! 30 / 3090.

 

 

Kérdező: Maga a médium.

PÁRBESZÉDIMA.

     Uram! Köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra azt, hogy szólhatok Hozzád! Igen. Imádkozni annyit jelent, hogy lelkemet Hozzád emelhetem. Minden szellemi lény, tehát én is képes vagyok erre. Tudom, nem elég e képességet egyszerűen tudomásul venni. Ez a képességem a Te legnagyobb ajándékod számomra, mert minden gondolat nem csupán valami mondanivalót közöl, hanem közösséget is formál azzal, akivel közli gondolatát. Ezért kell, hogy imádságomban érintselek is Téged, és így erőt, bizalmat, tisztánlátást tudj oltani belém. Tehát szükséges számomra az, hogy ne csak én szóljak Hozzád,  és így értselek Téged, hanem Te is szólj hozzám! A Te szavad mindig teremtő erőt is hordoz! E közös kettős érintés fontosabb a szavaknál! Ez áraszt el olyan bizonyossággal, amelyet semmiféle szép szavakkal kifejezni nem tudok, mert nem is lehet. Ez azt jelenti, hogy átléptem az igazi VALÓSÁG talajára. Igen, mert a földön, ezen a minden mulandó, anyagi létezőnek helyén, csak árnyékok vannak ahhoz képest, ami a VALÓSÁG!

    "Gyermekem! Általam, Velem és Bennem! Ez a te életed. Ami nem ez, az nem élet!" Ezt természetesen mindenkiről elmondhatom!"

    Uram! Az optimizmusról s a pozitív gondolkodásról mondj valamit.

    "Gyermekem! Az optimista a jövőbe tekintve, reménytelinek gondolja az elkövetkezendőket. A pozitív módon gondolkodó pedig a jelent éli meg olyannak, amiért érdemes volt megszületnie. Az optimista tud lelkesíteni. A pozitív gondolkodó a 'hazataláltság' örömét hordozza magában.

    Optimista lehet bármilyen szellemi irányhoz tartozó, fizikai erővel uralomra törő terrorista is. Pozitív gondolkodó csak hívő ember lehet.

    Természetesen a pozitív gondolkodó is részben reményből él, de e reményének horgonyát nem a jövőbe veti, hanem a jelenben megélt kapcsolatát Velem, képes állandósítani önmagában. Tehát abban az Istenben remél a jövőt illetően is, aki már itt és most, a jelenben biztosítja számára azt a szívbékét, amelyet sem megadni, sem elvenni tőle senki nem képes. Ez részéről tudatos elfogadása az Én jelenlétemnek benne. Ezért inkább hitből élésnek, mint reményből élésnek lehet mondani, mert ilyen értelemben a hit nem más, mint erőm tudatos jelenléte bennetek.

    Aki elhiszi azt, hogy Én, Jézus, benne élek, az szükségszerűen pozitív gondolkodó. Az ilyen lelket nem alkata teszi nyugodttá, hanem a Velem való élő kapcsolat. Az ilyen lélek akkor is hálát tud adni, amikor a világ fiai, bármilyen optimistán is látván a jövőt, háborognak a jelen miatt. Ugyanakkor óvatosak olyankor, amikor a világ fiai nagy örvendezésben vannak.

    Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy betelt az idő, alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15), akkor végeredményben azt jelentettem be, hogy eljött az emberiség történetében az a pillanat, amikor kivétel nélkül minden ember képes pozitív gondolkodóvá válni. Igen, mert ennek a lelki állapotnak Én, az emberiség történelmébe belépett Jézus vagyok a kikezdhetetlenül, letagadhatatlanul, megmásíthatatlanul, megszüntethetetlenül szilárd alapja! Ez tehát nem egyesek kiváltsága, hanem a Velem, Jézussal való élő kapcsolat természetes velejárója! Ezért mondhattam boldogoknak még a szomorkodókat, a sírókat, az üldözötteket, a rágalmazottakat is (lásd 'hegyi beszéd!'), tehát azokat is, akiknek a világ szemében boldogtalanoknak kellene lenniük! Ezért kell nem nektek kérni Tőlem, hanem Nekem kérni tőletek a hitet, vagyis azt, hogy tudatosítsátok magatokban az Én jelenlétemet!"

    Uram! Mi az oka annak, hogy bár hiszünk Benned, mégsem érezzük jól magunkat?

    "Gyermekem! Először is nem Bennem hisztek, hanem abban az elképzelésetekben, amit Rólam kialakított bennetek az önző, uralkodni vágyó természetetek. Ti abban hisztek makacsul, hogy csipkerózsika álmot álmodhattok Általam abban a földi pokolban, ahol állapotszerű harc folyok üdvösségetekért, s majd a halál angyalának 'csókja' a mennyek országában ébreszt fel benneteket.

    Ti abban hisztek, hogy segíteni tudok nektek abban, hogy nyugodt szívvel tudjátok eltakarni a mulandósággal az örök értékeket.

    Abban hisztek, hogy segíteni tudlak és foglak benneteket egy olyan elbódulásban, amely a jelen megszentelése helyett, törekvésetek irányát valami távoli jövő délibábja igézetébe helyezi, hogy ettől erőt, reményt kapjatok a jelen küzdelmeinek kikerülésére.

   Ezzel szemben a valóság az, hogy Engem nem a jövő szépre sminkelt világában kell keresnetek, hanem a napi küzdelmek kihívásaiban, mert álmaitokat csak ti akarjátok színessé tenni, holott Én, Jézus, nem vágyaitokhoz, nem álmaitokhoz, hanem a napi feladataitok felvállalásához és elvégzéséhez adom kegyelmemet, erőmet, segítségemet. Isten, aki egylényegű Velem, ma is úgy mutatkozhat be nektek, mint ahogy annak idején Mózesnek. Isten ma is az, aki VAN! És nem az, aki volt, aki lesz!

   Feltétlenül jól kell 'éreznie' magát annak, akiben él az a meggyőződés, hogy Bennem hazatalált. Igen, mert átél valamit abból, hogy Isten előbb szerette őt, előbb kereste őt, mint ő Istent. Az elveszett bárány bégetése nem amiatt szűnik meg, mert valami nagy tettet hajtott végre, hanem amiatt, mert Én, a Jó Pásztor rátaláltam. Imáitokban nem mellékes hát, megéltek-e valamit abból, hogy egymásra találtunk." 35 / 3683.

 

 

Kérdező: 3. Lelkem nyugalmát zavarja egy régi rágalom.

HANG: 3. Megbocsátani annyit jelent, hogy Istenre bízni az ítéletet. Az a tény, hogy fáj a múlt, ha valóban Istenre bíztad életedet, akkor ez idővel lehull rólad. Igen, mert az a rágalom is javadra vált akkor is, ha sem akkor, sem most nem látod ezt világosan. Isten mindenki számára csak azt engedi meg, amit jóra is lehet fordítani. Ő a szeretet körén belül valóban MINDENHATÓ! 35 / 3733

 

 

Kérdező: 3. Anyám halála előtt fiam megrágalmazott anyám előtt.

HANG: 3. A földi élet többek között a rágalomnak is a helye. Ezen sem kell meglepődnöd! Engem, Jézust is megrágalmaztak. Ördögnek neveztek (Máté: 12;24)! A felelőtlen kijelentéseket nem kell komolyan venni! Igaz, hogy a benned és általában minden emberben meglévő hiúsági komplexusok gyakran kezdenek működni, amikor valakit rágalom ér, de ezek olyan külső hatások, amelyet lehetőséget adnak arra, hogy az erre való reagálásotok következtében felismerjétek, hol tartotok az igazi alázat és az igazi szeretés területén. Ha csak azokat szeretitek, akik mindig jók hozzátok, ugyan hol tartotok a lelki fejlődésben? 42 / 4635.

 

********

 Pletyka

 

Kérdező: Szeretnék hallani valamit  az Ősanyánkról.

HANG: Csak akkor tudok érdemben válaszolni felvetett kérdésekre, ha azok érthetőek. Nemcsak azért, mert a feltett kérdésekre adott válaszokból mindenki tanulhat, jobban megvilágosodhat, hanem főleg azért, mert mindaddig, míg nem fejlesztitek ki magatokban azt a szellemi képességet, mely nélkülözhetetlenül szükséges minden lelki, szellemi fejlődés elősegítésére, addig a legjobb tanácsaim sem visznek benneteket előbbre. E feltétlenül fontos képesség pedig nem más, mint koncentrálni tudás annak érdekében, hogy pontosan meg tudjátok magatokban fogalmazni problémáitoknak nemcsak tényét, hanem gyökerét is.

    E kérésed, hogy meséljek Ősanyádról, nem alkalmas arra, hogy olyan ismeretekkel tudjalak gazdagítani, amely boldogabbá tehet. Márpedig Én nem való vagyok másra, csak arra, hogy a földi életútvesztők közepette segítselek benneteket kilábolni a lehúzó erőknek azokból a csápjaiból, melyek, miközben sok szépet ígérnek, mindent elrabolnak tőletek, amire boldogságotoknak szüksége volna.

    Azzal nem sokra mész, ha azt mondom, hogy ősanyád van több is. Azzal sem, ha azt mondom, hogy még te is lehetsz sok ember ősanyja. Az már jelenthetne valamit számodra, ha arról beszélnék neked, hogy mennyire szeretlek, hogy mennyire Magamra teremtettelek, hogy Nélkülem csupa zsákutca vár rád, úgy a földi, mint a földöntúli életben egyaránt.

    Ami pedig barátnődet illeti, hát azt meg végképp nem tehetem meg, hogy bárkiről is áttételesen másnak mondjak bármit is. Én nem vagyok pletyka-természet. Jó volna, ha komolyan átgondolnád, hogy mit jelent e szó: diszkréció. Biztos lehetsz abban, hogy rólad sem mondok soha senkinek semmit. Ezért bízhatsz Bennem határtalanul. És kell is, hogy bízzál Bennem, mert ha szívedben e bizalom él irányomban, akkor lesz bátorságod arra, hogy minden problémádra Nálam akard megtalálni a megoldást, s ne másnál. Csak akkor találsz rá a helyes életvitelre, ha bizalmad Irányomban töretlenné válik. De míg ide eljutsz, addig még sokat kell csalódnod az emberekben, sőt a Rólam alkotott elképzelésedben is. Vagyis, ki kell ábrándulnod másokból is, magadból is. Ezt a kemény leckét senki sem spórolhatja meg magának, ha boldog akar lenni. Márpedig mindenki boldog akar lenni, mert mindenki életének az a remény ad értelmet, mely erre bátorítja.  5 / 407.

             

.

Kérdező: 2. Szeretnék véleményt hallani a páromról.

HANG:  2. Soha senkinek nem adok ki senkit. Ha felőled kérdezne valaki Engem, akkor rólad sem mondanék semmit az illetőnek. Ha nem így tennék, akkor 'pletyka' szinten képviselném Magamat, és nem lehetnétek őszinték Hozzám! 36 / 3857

 

 

Kérdező: 3. Barátnőm kapcsolatáról a jövőjüket illetően...

HANG:  3. Sem téged, sem mást, soha nem adok ki senkinek! Pletyka-szinten senkivel nem tartok fenn kapcsolatot.

    Drága Gyermekem! Légy nagyon okos és óvatos! A sátán, mint ordító oroszlán, körüljár és keresi, kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben (1. Pét 5: 8)! Bennem, a te Jézusodban soha nem fogsz csalódni! 36 / 3866.

           

*******************

 

Megszólás

 

Kérdező: 1. Amit a tévében láttam: jégeső, ami piros lett. Igaz ez? Jézus valóban szenved miattunk?

HANG: 1. Én, Jézus sokat szenvedek azokban az emberekben, akik bármiféle gonoszság áldozatai lettek, és azok, akiknek ez fáj, szintén az Én fájdalmamat hordozzák. Arra kérlek benneteket, hogy ne csak imával, de böjttel és jó cselekedetekkel, tehát a szeretet igazi megélése által igyekezzetek vigasztalni Engem. Az az ima, amelynek nincsenek szeretetben meghozott áldozat-cselekedetei, azok nem érnek semmit, sőt ártanak, mert félrevezetik az imádkozót. Azt hiszi magáról, hogy a szeretetben való növekedés nélkül is hatékony lehet az, ha Hozzám beszél. Nem lehet hatékony!

    Minden imának az a legfőbb feladata, hogy növelje bennetek a szeretetet. Tehát azt a viselkedést, aminek örül minden jó szándékú ember. Főleg a megszólástól tartózkodjatok, mert azt nagyon nehéz jóvá tenni! Legyetek nagyon irgalmasok egymáshoz, hogy irgalmasságot nyerjetek! 7 / 545.

 

 

Kérdező: 3. Bűn-e a megszólás?

HANG: 3. Különbséget kell tenni az ember és cselekedetei között. A rossz cselekedet mindig elítélendő. Az embert mindig mentegetni kell, mivel nem ismeritek cselekedetei rugóit.

    A világtörténelemben egyedül Én voltam az, aki elítélően nyilatkozhattam egyes emberről, mivel fel tudtam ismerni, hogy ki él Szentlélek elleni bűnben, vagyis megátalkodottságban. Ti ezt sohasem ismerhetitek fel egyértelmű bizonyossággal.

    Másnak hibáiról tehát csak akkor beszélhettek nyugodt lélekkel, ha segítő szándékkal teszitek ezt. 11 / 880.

 

 

Kérdező: VALAKIT MEGSZÓLTAM.

Barátnőmet valaki megcsalja. Elmondtam neki.

HANG: Súlyosan vétettél, mert nem vigyáztál a szádra! Jakab apostolnak tökéletesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy aki a beszédében nem vigyáz, az olyan, mint aki erdőtüzet okoz. 'Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet (Jakab 3:5-.6)'. Bizony, a pokol fogott tüzet benned, amikor barátnődet figyelmeztetted arra, amihez nem volt jogod! Mert senkinek sincs joga ahhoz, hogy másokról olyan ítéletet mondjon, ami az illetőt mások előtt elmarasztalja (Lukács: 6: 37)!

    Ne te akard 'megmenteni' barátnődet'! Csak akkor mondj másokról ítéletet, ha ezt jogosan kéri valaki tőled. Különben a megszólás bűnébe esel. Tehát nemcsak másoknak ártasz, de magadnak is! Az ítéletet bízd rám! Nagyon nem jó az, ha valaki a teremtmények közül Isten szerepét akarja magára vállalni! Egyedül Engem illet az ítélet fölöttetek! Azt pedig tapasztalatból tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod nem azért jöttem közétek, hogy elítéljelek benneteket, hanem azért, hogy irgalmas szeretetemmel magamhoz édesgesselek benneteket. Neked is JAJ lenne, ha ítéletet mondanék fölötted!

    Nem elég az, ha valaki jót akar! A jót akarásnak mentesnek kell lennie minden olyan magatartástól, amely bárkinek is árthatna. Ismétlem: Olyan rosszat, hibát, aminek elmarasztaló következménye lehet bárkire is, nincs jogotok mondani senkiről! Bizonyos értelemben még magatokról sem!

    Nagyon szeretlek, és arra kérlek, hogy igyekezz jóvá tenni vétkedet!

    Megáldalak a BŰNBÁNAT LELKÉVEL! 40 / 4300.

 

 

 Ítélkezés

 

Kérdező:  4. Leányom adventistákkal szimpatizál. Jó ez?          

HANG: 4. Szimpatizálni mindenkivel jó, akiről fel lehet tételezni azt, hogy nem akar tudatosan rosszat. Az adventisták között is nagyon sok szent van. Természetesen nem mind az. Te is szimpatizálj lehetőleg mindenkivel, akiről azt tapasztalod, hogy nem akarja bántani az  embertársát annak érdekében sem, hogy megtérítse! Azok, akik minősítések helyett érvelnek, mindig jó úton járnak. Az ítélkezés, a kiközösítés a rossz utak! Amikor azt mondtam magamról, hogy Én vagyok az ÚT, akkor ezektől elhatároltam Magamat. Nem úgy, hogy kiközösítettem őket, hanem úgy, hogy tudomásul vettem az ő kiközösítési szándékukat. 10 / 813

           

           

Kérdező: 4. Nem tudok mindent megbocsátani volt férjemnek.

HANG:  4. Én csak akkor tudok neked megbocsátani mindent, ha te is meg tudsz mindenkinek bocsátani mindent. Megbocsátani annyit jelent, mint Rám bízni az illető sorsát, tehát szabaddá válni tőle az ítélkezés területén. 10 / 833

 

 

Kérdező: HATNI SZERETNÉK GYERMEKEMRE.

Visszafogadjam-e elvált gyermekemet?

HANG: Mindig segíteni kell azon, aki rászorul a segítségre! A szeretet nem mérlegeli azt, hogy mi miatt rászoruló valaki. Az okosságnak csak akkor van beleszólása a szív döntésébe, ha a következményeket kell mérlegelni.

   Jelen esetben is helye van annak, hogy átgondoljátok gyermeked visszatérésének következményeit. Az ő és unokád élete nagyon fontos az Én számomra is! Mindaddig, amíg számodra Isten a legfontosabb, tudni fogod, hogy mit kell tenned azok érdekében, akiket visszafogadtál.

    Semmiféle ítélkezésnek helye nincs ott, ahol a szeretet főszerephez jutott. A gyakori visszatekintés nem vezet sehová! De az előretekintés nagyon fontos!

    Gyakran kérd imában a Bölcsesség Lelkét, hogy mindig higgadt józansággal, szerető határozottsággal tudd mondani azt, amit mondanod kell.

    Nagyon lényeges alapállás az, hogy te nem dirigálhatod felnőtt leányodat, és ő sem dirigálhat téged! A további együttélés illemszabályait meg kell beszélnetek, nehogy mindkettőtöknek benső feszültségeit unokád szenvedje.

    Légy okos és óvatos. Ha ezért rendszeresen imádkozol, akkor szíved szeretete nagy lehetőség lesz leányod és unokád számára, hogy jövőjük az Én áldásom hordozója legyen. 20 / 1953.

           

 

Kérdező: BIBLIAI MAGYARÁZAT

            Kérem Lukács 18. magyarázatát.

HANG: Az jelzett bibliai szövegben az igazságtalan bíró igazságot szolgáltat, mert már terhére van, hogy folyton zaklatják őt ezért.

    A jogi igazság az, amikor valakinek megadják azt, ami neki jár! Nagyon természetes, hogy az említett igazságtalan bíró, még ha akart volna is, akkor sem lehetett volna igazságos, mivel ember nem képes senki emberfiáról megállapítani azt, hogy mi jár neki és mi nem.

       De ez nem jelenti azt, hogy nincs igazságszolgáltatás a földön. Van, de erkölcsileg mindig csak igazságtalan igazságszolgáltatás lehetséges, mivel a jogrend csak egy szeletét képes átfogni annak, ami egy embert irányít. A legtökéletesebb bíró sem képes átlátni azt, hogy az, aki felett ítélkezik, mit örökölt, milyen hatások érték eddig életében és hogyan működött együtt eddig azzal a kegyelemmel, ami lelkiismerete szavát olyanná alakította, amilyen. Éppen ezért egyetlen bíró sem mond erkölcsi ítéletet, csupán jogi ítéletet.

    Isten az embert erkölcsi lénynek teremtette! A bennetek működő igazság utáni vágy ezt harsogja! Képtelenség elfogadni azt, hogy Isten, aki kivétel nélkül minden embert átvilágít, - (Ez az Ő ítélete. A döntést, az elítélést, mindenkire magára bízza!) - megtéveszthetne benneteket. Ha ezt tenné, akkor joggal hazugnak bélyegezhetnétek Őt! Ez nemcsak káromlás lenne, de megzavarodottság is. Hogy is lehetne normális kijelentés az, hogy az IGAZSÁG hazugság?!

     Mivel az előbb említett átvilágítást senki ki nem kerülheti, ezért igazságérzetetek egyszer kielégül! Maga Isten elégíti ki azzal, hogy  átvilágít benneteket! De ez a földön, a maga teljességében nem történik meg. Részben igen, a lelkiismeret szava által. A földi élet, tehát a földi pokol,  csak azáltal elviselhető, hogy az Enyéim az IRGALOM RENDJÉT képviselik! Képesek erre, mert tudják, hogy bennük élek (János 14;23) és tudják, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik (Rómaiakhoz:. 8;28)! 21 / 2123.

 

 

Kérdező: 2. A "Ne ítélj!" hogyan alkalmazható ma?

HANG: 2. A rosszat mindig el kell ítélni, de azt, aki azt a rosszat elkövette, nem ítélhetitek el úgy, hogy majd ti megfelelő szankciókat alkalmaztok, amelyekről úgy gondoljátok, hogy az illető bűnös azt megérdemli. Senkiről sem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték őt eddigi életeiben, és ő hogyan dolgozott együtt azokkal a kegyelmekkel, pozitív lehetőségekkel, amelyek rendelkezésére álltak.

    A mottó tehát ez: utálni a bűnt és szeretni a bűnöst! Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ha Isten gyermekei okosak és óvatosak, akkor feltétlenül meg fogják tapasztalni, hogy számukra mások gonoszsága nem hátráltatja, hanem segíti lelkük fejlődését a szeretetben, tehát a jót akarásban. És itt már át is térek a harmadik kérdésedre. 24 / 2385.

           

 

Kérdező: 1. Túl sokat várok családomtól?

HANG: 1. Az elvárások helyett a várakozni tudásra kell tenned a hangsúlyt! Az elvárások csak akkor találják meg méltó helyüket életetekben, ha átlagon felüli bennetek a szeretet, vagyis az a megértés, amely még a látszatát is elkerüli az ítélkezésnek.

    Ha tudod azt, hogy csak magadért felelsz, ha tudod azt, hogy nem a mások nevelését, hanem az önnevelést kell mindenek elé helyezned, akkor nagyon nem tudsz eltérni a helyes iránytól.

    Semmiképpen sem körülményeidet kell megváltoztatnod! A körülményeid tükrök! Igen, ezek által lehet eljutnod arra a helyes önismeretre, amely a benned élő szeretetet, tehát az Én életemet segíti kibontakozni benned. 34 / 3518.

                    

 

Kérdező: VAN MEG NEM BOCSÁTHATÓ BŰN?

            Mi a Lélek-káromlás? Hogyan nyilvánul meg?

HANG: Az általad említett Szentlélek káromlása, amelyre nincs bocsánat sem égen, sem földön, mert ez az állapota egy világ-korszakra megmarad. Ez a bűn tehát nem egy esemény, hanem állapot. A megátalkodottság állapota. Ez a gyakorlatban akkor mutatkozik meg, amikor valaki a szeretetlenségeire mindig talál kifogást. Mindig megmagyarázza azt, hogy másnak ugyan nem szabad úgy viselkednie, mint neki, de neki szabad, mert ő így látja jónak.

    A saját meggyőződésükért még öngyilkosságot is vállaló terroristák ebben az állapotban jutottak el romboló cselekedeteik végrehajtásához. De az a Szentlélek elleni bűn jellemzi legtöbb hatalmához ragaszkodó uralkodót. Főleg a vallási vezetők rétegében találhatók nagy számban ilyenek.

    Mindezeket nem azért mondtam, hogy bárkire is rásüsd a Szentlélek elleni bűn bélyegét, hanem azért, hogy te tartózkodj ettől. Olyan elmarasztaló ítéletre, amelynek büntető következményei is vannak valamelyik embertársatok irányában, senki nem kapott jogosítványt. Tehát minden büntető ítélkezés: önkényeskedés, mivel senkiről senki nem tudja, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy hogyan működött együtt akarata Isten kegyelmével.

    Meg kell tanulnotok állapotszerűen megélni az irgalmasságot, mert csak az irgalmasság rendjében találkozhattok magatok is az Irgalmassággal! 36 / 3864.

           

 

Kérdező: 1. Keményen ítélkeztem lányommal kapcsolatban.

HANG: 1. Én, Jézus, nagyon komolyan ítélkeztem olyankor, amikor egyesek nem akartak hallgatni a jó szóra (Máté 23: 13-32).

     Az, amit helytelennek tartasz, sokszor megkívánja, hogy keményen tedd szóvá. Ilyenkor nem a személyt ítéled el akkor sem, ha rá vonatkozik az a rossz cselekedet, amit elkövetett. Meg kell tanulnod megkülönböztetni a bűnt a bűnöstől. A bűnt mindenképpen el kell ítélned. A bűnöst csak akkor ítélnéd el, ha akkor is gyűlölettel gondolnál rá, ha megbánná tettét. Nyilván nem így állsz a leányodhoz. 38 / 4071.

 

 

Kérdező: 1. Egy testvérem úgy bírált, és megítélt, hogy emiatt kárt szenvedett barátságunk is.

HANG: 1. Kétségtelen, hogy egy barátság kettőn áll! A baráti és a felebaráti kapcsolat között a különbség bizalmi többlet a baráti kapcsolat javára. Ha egy barátság át/leminősül felebaráti kapcsolattá, akkor sem szenvedhet csorbát az Általam, a te Jézusod által felajánlott szeretet megélése (János: 13.34). Az okosság és az óvatosság mindenkivel szemben szükséges. Senkinek sincs joga - tehát neked sem -, olyan ítéletet mondani embertársáról, amely ítélet büntetést hord magában. Senkiről sem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy akarata hogyan működött eddig együtt Isten akaratával. Ha csak egyet nem tudtok e háromból, már nem lehet alapja ítélkezéseiteknek.  40 / 4308.

 Folytatás:

» Elmarasztaló ítélet. Negatív ítélet. Elmarasztaló kritika.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.