Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

PÁRBESZÉD-ELMÉLKEDÉS PÉTER-PÁL ÜNNEPÉN.

Kérdező:            Jézusom! Ma van Péter és Pál ünnepe. Ők kétezer évvel ezelőtt éltek itt a földön, de mivel Veled sikerült találkozniuk, életük nem maradt sablonember élet. - Ha Veled találkozunk, akkor az feltétlenül kell, hogy olyasmit jelentsen életünkben, ami szebbé és jobbá teszi a világot.

HANG: A Velem való találkozást mindenkinek lehetővé teszem. Amikor majd átlép valaki ebből az életből abba a világba, melyre teremtődött, mely részéről bár letagadható a földön, de meg nem szüntethető, akkor az első mindig az, hogy Velem találkozik. E szó, hogy első, most nem időbeliséget jelent, hanem olyan minőségi élményt, mely közvetlenül a halál után kikerülhetetlen számára. Pedig de sokan kerülnék ki, de hát nem lehet.

            Amint a TV képernyőjén megjelenik az adás, ha bekapcsolják a készüléket, épp így kikerülhetetlen vagyok annak, akinek a földi élete végét jelentő pillanat bekapcsolt Engem.

     Mikor azt mondom, hogy sokan szeretnék ezt a találkozást kikerülni, akkor ezt azért mondom, mert mindenki, aki ide kerül, természetesen saját tudattartalmát hozza magával. Ezért nem szeretnének találkozni Velem. Ez azt jelenti, hogy az emberek általában ismerik önmagukat, de nem ismernek Engem. Miután Engem megismert itt valaki, akkor kénytelen önismeretét hozzámérni a Velem való találkozás élményéhez, s ez bizony nagy lelkiismeret-furdalást szokott eredményezni. Itt nem tudom eléggé hangsúlyozni a nagy szót.

     A Velem való találkozás és az önismeret találkozása nem az önismeret miatt fájdalmas, hanem amiatt, hogy Engem elmulasztott megismerni olyannak, amilyennek megismerhetett volna. Tehát a MULASZTÁS az, ami nagy fájdalmat okoz. Ez készteti aztán arra, hogy vagy végleg lemondjon Rólam, vagy olyasmit fejezzen ki, hogy mindent vállal, csakhogy az eddigi mulasztását be tudja hozni. E téren a döntés, illetve a választás attól függ, hogy mekkora benne a remény.

            Igen, mert bár a HIT lehetősége megszűnik, mivel azt, amit valaki lát, azt már nem hiheti, de a remény az egy birtokba vevési vágy, vállalása olyasminek, ami még távol van tőle, de lemondani nem akar róla. Sajnos, itt azok, akik a földi életükben könnyedén mondtak másokról elmarasztaló ítéletet, azok itt, mivel másokról ezt már tenni nem tudják, hát maguk fölött ítélkeznek. Ezek olyan júdás-sorsú emberek.

            Bizony, a kárhozat az szabad döntés következménye. Ez a döntés itt történik, és nem a földön. A földön a legjobban ezt az állapotot a depresszió közelíti meg. De a depressziós lélek nem szükségszerűen elkárhozott lélek. A depressziót gyakran nem önmaga akarja önmagának az, aki ilyen állapotban van. Sok összetevője lehet egy ilyen állapotnak.

     Akkor, amikor valaki itt Velem találkozik, akkor csak EGY oka van a kétségbeesésének. Ez pedig az, hogy számára szinte hihetetlen az, amit LÁT. Vagyis többre értékeli önismeretét, mint az Én irgalmas szeretetemet. Igazságos akar lenni. Mivel másokkal szemben irgalmas már nem lehet, hát föladja az irgalomnak még azt az utolsó szálát is, melyet magával szemben még megragadhatna. Az ilyen lélek nem akar segíteni magán. Én csupán rábólintok döntésére, melyet önmaga felett hozott. Nem tehetek mást. A földön sem tudtam segíteni azokon, akiknek nem az irgalmam volt a fontos, hanem valami más.

            Engem a földi élet nem változtatott meg. Azért vállaltam, hogy ti tudjátok, miképpen kell nektek megváltozni. Földi születésemmel nem élettartalmat üresítettem ki, csupán életformát változtattam. Természetesen mennybemenetelem is csupán formaváltozást jelentett számomra. Nektek sem fog mást jelenteni! Éppen ezért olyan fontos jelenleg élettartalmatok kidolgozása, hogy e tekintetben az elkerülhetetlen formaváltozáskor ne legyen már gondotok. Így is gond lesz számotokra a lemaradás behozása, de ez már nem minőségi, hanem csupán mennyiségi gond. Itt pedig nem kell félni senkinek, hogy kifut az időből. Segítség is bőven áll rendelkezésre." 1 / 43.

 

 

Kérdező: Valóban kibírhatatlanul rossz a természetem?

HANG: Te is tudod, hogy amit kérdeztél, arra milyen választ fogsz kapni. Nem is azért kérdezted, mert az különösebben érdekelne. Te azért kérdezted, mert tisztábban szeretnéd látni annak okát, hogy miért vélekedik így rólad valaki.

            Aki téged kibírhatatlannak mond, az maga is tudja, hogy nem mond igazat. Az egyik ok, ami indítja őt erre, az az, hogy kivetíti önmagát. Ő az, aki képtelen alkalmazkodni, ő az, aki eddigi életében nem arra tette a hangsúlyt, hogy megváltoztassa gondolkodását, hanem arra, hogy megideologizálja saját igazát. Tehát itt egy egyszerű projiciálásról, önkivetítésről van szó veled kapcsolatban. A másik ok, amiért így vélekedik rólad, mert veled szemben úgy érzi, hogy csatát vesztett. Vagyis egy olyan kisebbségi érzés mondatja vele feléd a negatív ítéleteket, melyekkel szeretne, legalább elvben, egy szintre kerülni veled. Sajnálattal kell mondanom, hogy mindenkiben, akiben kisebbségi érzés úrrá lesz, az két út között kénytelen választani. Vagy föl akar emelkedni ahhoz, akivel szemben lelkében kevesebbnek tudja magát, vagy le akarja húzni a másikat önmagához, hogy így tegye elviselhetővé a kapcsolatot a maga számára. Sajnálattal mondom, de az, aki téged annyira kibírhatatlannak mond, valóban örülne, ha olyan lennél. Azért nyilvánít ilyen véleményt, hogy fölbosszantson, hogy bántson téged, és nem azért, hogy segítsen neked. Így bízik abban, hogy hátha olyanná válsz, amilyennek ő mond téged. Ne ugorj be ennek!

            Gyermekem! Az ilyen véleménnyel legjobb nem törődni. Változtatni úgysem tudsz e téren a másikon. Bármennyire alkalmazkodnál, bármennyire igyekeznél kedvébe járni, ő mindig meg tudná találni, hogy kiforgassa viselkedésed rugóit, s te bármit is tennél jól, ő mindig el tudná mondani, hogy az miért nem jó.

            Amikor tehát csupa elmarasztaló kritikát kapsz valakitől, tudatosítsd magadban, hogy az illetőből, aki nyilván tele van lelki sebekkel, valaki más, olyan szellem beszél, aki nem szeret téged. Ahol pedig nem találkozol szeretettel, ott húzódj Hozzám, és ne engedd, hogy hasson rád az illető szellem szeretetlensége úgy, hogy átvedd stílusát. Hidd el, képes vagy immunissá, közömbössé válni. Tudatosítsd magadban azt, hogy nagyobb az, aki benned van, mint az, aki kívülről támad téged. (1. János 4: 4.)  6 / 504.

 

 

Kérdező: Uram! Egy társaság kér arra, hogy kapcsolódjak be munkájukba, mely állítólag a Te irányításod alatt áll.

HANG: Mindenki mindaddig irányításom alatt áll, amíg nem mond ennek ellene. Az Én irányításom kérés, ajánlás, mely örömmel, derűvel, benső békével jár együtt. Minden erőszak, mely emberek irányában nyilvánul meg, idegen tőlem.

  De van egy olyan erőszak, amely kedves Nekem. Mikor valaki önmagán követ el erőszakot olyan értelemben, hogy a mulandóságra irányuló vágyait az örökkévalóság értékei alá akarja rendezni. Ez nem megy önfegyelem nélkül. Ilyen értelemben mondtam, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt. De egymás irányában csak érvelnetek szabad. A lélektani kényszer sem megengedett. Tehát érzelmi hatást sem szabad annak érdekében kiváltani, hogy rád hallgasson valaki.

            Neked világosan tudtodra adtam, hogy mit kívánok tőled. Azt kívánom, hogy hozd Elém testvéreid kérdéseit, és Én rajtad keresztül olyan tanácsokat fogok adni nekik, amelyek az Én erőmet is magukban hordják, s így építik, buzdítják és vigasztalják azokat, akiknek rajtad keresztül válaszolok. Lesznek olyanok, akik föl fognak háborodni a válaszaim olvasása közben. Ennek több oka is lehetséges, ezért nem szabad elmarasztaló ítéletet mondanod azokról, akik nem úgy reagálnak válaszaimra, ahogyan te szeretnéd.

            Azt újra megismétlem, hogy maradj meg olyan író-médiumomnak, mint eddig voltál. Ha valami mást akarok majd veled, azt közvetlenül is meg tudom neked mondani. Ne hallgass senkire, mikor arról van szó, hogy az Én nevemben kívánnak valamit tőled. Az Én nevemben mindenkor közvetlenül Én fogok szólni hozzád. Ha annyira megzavarna valaki, hogy e téren nem hallanád tisztán a hangomat, akkor jusson eszedbe, hogy van neked lelki atyád, s vele kell tisztáznod azt, ami benned homályos. Én téged teljesen lefoglaltalak! Vagy közvetlenül szólok hozzád, vagy nem szólok hozzád! Szeretnék mindenkihez közvetlenül szólni úgy, mint hozzád szólok.

            Egyetlen kivételt azonban elvileg lehetségesnek tartok. Amikor tudatában vagy annak, hogy valamilyen ügyben nagyon elfogult lettél, akkor megkérhetsz mást, vagy másokat, hogy rajtuk keresztül adjak választ a problémádra. De ez csak akkor lehetséges, ha te kérsz erre föl valakit.

            Nagyon ismerlek és nagyon szeretlek. Örülök, hogy megkérdeztél e tárgyban. 7 / 573.

 

 

Kérdező: 1. Találkoztam-e Jézussal a bibliai időben?

2. Gyógyítás terén jó úton járok-e? 3. Szeretném megtalálni a duál-páromat

HANG: Aki Engem kérdez, az nem mindig kap olyan feleletet, amilyet szeretne. Amilyen válaszokat szeretnél kapni, olyan válaszokat Én neked adni nem tudok.

            Azért jöttem közétek, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ehhez tartom magamat.

            Te említetted a leveledben, hogy nem jársz templomba, hogy más is lássa. Mert te nem vagy olyan hívő, aki templomba jár imádkozni, a templomon kívül pedig tovább űzi bűnös tevékenységét. Te, mint írod, magadban szoktál imádkozni, ahogy Én tanítottam.

            Te nagy tévedésben vagy! Én szoktam templomba járni, és ebben is példát adtam nektek. Aki kerüli az Én házamat, annak az otthon végzett imája - enyhén szólva - fabatkát sem ér! Én nem tanítottam soha senkit arra, hogy ne járjon templomba, hanem ehelyett imádkozzon otthon. A templomba járók nem azért mennek templomba, hogy imádkozni lássák őket az emberek, hanem azért, mert van egy olyan megjelenési formám, amellyel csak ott lehet találkozni így Velem. Az pedig már a jó szándékodat is megkérdője­lezi, amikor azt állítod, hogy a templomba járók a templomon kívül bűnös tevékenységet űznek. Mérhetetlenül több és gonoszabb tevékenységet űznek a templomba nem járó, az otthon imádkozók, mint az Én házamba járók!

            Szeretettel kérlek, ne csinálj erényt a bűnös hanyagságodból! Ne akard megideologizálni a rosszat! A templomba járás sohasem volt és nem is lesz soha rossz. Akkor sem, ha a templomba járók között súlyos bűnösök is lesznek. Tehát akkor sem lesz rossz a templomba járás, ha te eljársz oda! Engem nem lehet félrevezetni!

            Ha életeden az Én áldásom van, akkor gyógyításaidon is az áldásom van. Én nem tevékenységeket áldok meg, hanem személye­ket. Az Én áldottaimnak áldást közvetítő erejük van, akár gyógyíta­nak, akár nem.

            Nincs duálpár! Illetve, mindenki duálpár, aki annak vallja magát. Szeretnélek megmenteni egy nagyon káros csalódástól. Sajnos, az általatok hangoztatott duál-elmélet nagyon nagy veszélyt hord magában. E veszély lényege az, hogy boldogságotok nem a Velem való kapcsolattól függ, hanem a duálpár megtalálásától. Ez egy teljesen hamis, téves, ördögien veszélyes felfogás! Szinte teljesen lehetetlenné tudja tenni az Általam vetett alapot, vagyis azt, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és éppen ezért az Istenszeretők­nek minden javukra válik, tehát bárki lehet duálpárja, míg a nem Istenszeretőknek minden kárára válik, tehát szintén bárki lehet duál­párja.

            Nagyon szeretlek. Csak azt fogadd el igazi szeretetnek, ami igazságban is képes megnyilvánulni. Melletted vagyok, hisz érted élek! Imádkozz azért, hogy soha ne érezd magadat felhatalmazva elmarasztaló ítélethozatalra. Az ítélkezést bízd Rám! Te fogadd el, hogy szíved békéje attól függ, hogy mennyire vagy képes Velem élő kapcsolatban maradni. 9 / 749

           

 

Kérdező:    3. Mint elvált, nem gyónhatok? Hogyan léphetek előre?

               4. Leányomért aggódom.

HANG: 3. Tönkrement házasságod nem szabad, hogy téged is tönkretegyen. Kétségtelen, hogy az, akinek családja van, nem tud mit kezdeni egyedül önmagával. Ilyenkor kell mankóra, olyan jó barátra találni, aki nemcsak megérti a magára maradottat, hanem erőben is részesíti azáltal, hogy részt vállal ennek az egyedüllétnek feloldásában.

            Meg kell mondjam, hogy nincs igazad azzal kapcsolatban, amit a szentgyónásról mondtál. Először is Én nem vagyok megkötözve szentségekkel. Ha így lenne, akkor a szentségek nem értetek lennének, hanem Értem, hogy tudjak segíteni rajtatok. De nem így van. Kétségtelen, hogy tudok segíteni a szentségek által, de tudok azok nélkül is.

            A különböző vallási keretekben kiformálódott szertartások sohasem foghatók fel úgy, ahogy egyes teológusok gondolják, vagyis, hogy eszközszerűen szükségesek az üdvösségre. Csak parancsszerűen szükségesek azok számára, akik a szentségekkel kapcsolatos parancsokat képesek teljesíteni.

            A ti egyházatokban az elváltak csak akkor képesek teljesíteni a gyónásra felszólító parancsot, ha nem élnek állapotszerűen senkivel élettársi kapcsolatban. De még ha úgy élnek is, és nem gyónhatnak, mert egy bizonyos rend érdekében előírások megkötik a feloldozást adni akaró pap kezét, akkor sem szabad oly könnyen elkárhozásról, kárhozatról beszélni. Földi ember nem láthat bele senki lelkébe úgy, mint Én.

            Ezért jobban el kell hinned, hogy Én nagyon szeretlek, és soha nem mondok feletted elmarasztaló ítéletet, hacsak te nem ragaszkodsz ehhez. Gondolj arra, hogy Én azt kértem tőletek, hogy nem hétszer, hanem hetvehétszer hétszer, tehát számtalanszor tudjatok mindenkinek megbocsátani, s akkor éppen Én lennék az, aki ezt nem tartja meg?

            Drága Gyermekem! Többet kellene forgatnod fejecskédben és szívedben egyaránt az Én mérhetetlen szeretetemet irántad. Jobban át kellene élned, hogy Én nemcsak veled, benned vagyok, hanem érted vagyok veled, benned! Jobban át kellene élned, hogy leányodért Én is aggódom, de tudom, hogy előbb-utóbb ő is az Enyém lesz. De úgy tűnik, neki is súlyos tapasztalatok árán kell még megtanulnia, hogy csak Nálam találja meg mindenki igazán önmagát, lelki békéjét.

            Ne aggódj hát miatta. Örülj annak, hogy Enyém vagy! Mint már annyiszor elmondtam a HANG-kötetekben, most újra mondom: Ne megváltozni akarj, hanem jobban Hozzám tartozni, jobban átélni azt, hogy az Enyém vagy. Akkor szinte automatikusan változni is fogsz úgy, ahogy kell. 10 / 825

           

 

Kérdező: ANYÓS PROBLÉMA

            Menyemmel nagyon rossz a viszonyom.

HANG: Neked megmondom: előző életedben szó szerint halálba szekáltad az anyósodat. Előző halálod után megvilágosodott előtted, hogy olyan sorsvonalat kell vállalnod, amelyre föl kell fűznöd azt a szabadságharcot, amit mostani életedben vívnod kell a menyeddel való megkötözöttséged felszámolására.

            Ennek a harcnak kétségtelen, hogy egyik eszköze az, hogy unokáidtól is szabaddá kell válnod. Nem a tieid ők, hanem az Enyémek! Mint ahogy menyed sem tárgy, amely fölött uralkodhatnál.

            Amennyiben nem teszed magadat szabaddá, úgy még nagyobb nehézségeknek teszed ki magadat a jövőben.

            Azt tudod, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Azt is tudod, hogy senki sem lesz Istent szerető attól, hogy azt mondja magáról, hogy Istent szerető. Sem szertartások, sem imádságok nem tesznek senki Istent szeretővé. Egyedül az emberek irányában megélt gyakorlati szeretetre való törekvés tesz földi halandót Istent szeretővé! Ezt nagyon fontos tudnod! Mivel Isten sem azért szeret benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Ő jó, úgy nektek sem azért kell szeretnetek bárkit is, mert jó, hanem azért, mert ezzel igazoljátok, hogy ti jók vagytok.

            Azt ajánlom, amennyire megteheted, tedd meg, hogy ne menj meglátogatni unokáidat. Ne tedd ki magadat fölöslegesen olyan kísértésnek, amely kiolthatja benned a szeretetet. Szabadságra törekedj tehát! Ennek majd következménye lehet az,  hogy szeretetben is növekedni tudsz.

            Neked tudnod kell, hogy menyed messze megelőzhet téged a mennyek országában. Nem tudhatod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddig, és azt sem, hogy eddigi életeiben hogyan működött együtt azzal a kegyelemmel, amely rendelkezésére állt. Ha csak egyet nem tudsz ezek közül, már nem mondhatsz fölötte elmarasztaló ítéletet. A valóság az, hogy egyet sem tudsz!

            Hidd el, soha nem jár jó úton az, aki egy másik embert nevelni akar. Csak az jár jó úton, aki önmagát akarja megnevelni! (Máté 5;39)

            Drága Gyermekem! Mérhetetlen szeretetemmel teljes rendelkezésedre bocsátom Lelkemet, Erőmet, Jóságomat! Nagyon melletted állok, hogy karmikus sorsvonaladat fel tudd oldani olyan áldozatos szeretettel, amely szabaddá tehet téged környezeted minden olyan befolyásától, amelyet nem te választottál magadnak. 11 / 983.

 

 

Kérdező: LEHET BELŐLEM BOSZORKÁNY?

            Valóban boszorkánnyá válhatok?

HANG: Hiszékenységed belesodort egy olyan irányba, amelynek szinte semmi köze nincs ahhoz, amit Én akarok benned megélni!

            Igaz az, hogy nincs joga senkinek semmiféle elmarasztaló ítéletre, amikor személyekről van szó. De az is igaz, hogy határozottan el kell ítélned és hátat kell fordítnod minden olyan irányzatnak, amely helyembe akarja tolni önmagát!

            A hamis krisztusok, akik az Én nevemben jönnek, felismerhetők arról, hogy lehangoló ijesztgetésükkel és magabiztos ítéleteikkel rá akarják erőltetni elgondolásaikat azokra, akik erre nekik lehetőséget adnak. A hamis krisztusok nem építenek, nem buzdítanak és nem vigasztalnak, hanem kijelentenek, ítélnek, fenyegetnek, magukhoz láncolni akarásuk érdekében másokat ijesztgetnek, és mindenképpen manipulálni akarnak benneteket.

            Gyermekem! Hidd el nekem! Nincs benned semmiféle sötét folt! Aki benned ilyet lát, az ezt önmagából vetíti ki rád! Benned Én élek, és Én legyőztem a világot!

            Te kezdesz jól ismerni Engem! Ennek nagyon örülök! Vigyázom is lelked békéjét! Bízzál Bennem jobban! Senki és semmi nem rabolhat el téged Tőlem, ha nem állítasz Engem egysorba azokkal, akik el akarják bizonytalanítani benned azt a meggyőződésedet, hogy Én benned élek!

            E szirénhangok megtévesztő ereje valóban nagy! Ott kell hagynod őket! A jövő majd megmutatja, hogy milyen ámításnak lettek áldozatai azok, akik nem engedték, hogy Lelkem irányítsa őket és bontsa ki bennük az Én életemet. Mert Én mindenkiben élni szeretnék, de csak abban tudok, aki alázatos és határozott egyaránt. Alázatos, tehát nyitott afelé a jobb irány felé, ami Tőlem jön, és határozott abban az állapotban, amit Tőlem kapott! 16 / 1524.

 

 

Kérdező: HOGYAN HALT MEG APÁM?

            Édesapám halálának körülményeit szeretném tudni.

HANG: Kérésed részben jogos. Jogos annyiban, amennyiben e vérkapcsolat a te földi életedet is részben megjellegzi! Tiéd ő, mert magadnak választottad, és fontos, hogy e választásodat komolyan vedd! Nemcsak neked volt szükséged édesapádra, hanem neki is szüksége volt reád!

            Földi életetek születése előtt annyi minden történik veletek! De mégis, az a rövid kis idő, amit egy kicsit kiterjedt jelennek is mondhattok, mivel emlékeitekkel és terveitekkel ölelitek át, töltitek meg, ami a ti földi életetek történelme, számotokra a vérkapcsolat egy kicsit a másikban élést is jelenti. Ezért jogos érdeklődnöd apád halálának körülményeiről is!

            De amint a földön egy ember gondolata csak akkor válik ismertté mások számára, ha ezt az illető kinyilvánítja, úgy minden szándék, ami egy cselekedet mögött van, mindaddig csak arra tartozik, aki azt szándékolja, amíg az illető ezt ki nem nyilvánítja. Még Én sem mondhatom el senkinek, médiumaimnak sem azt, amit valaki nem akar másoknak tudomására hozni.

            Többször utaltam rá, hogy ismerem tanítványaim benső szándékvilágát, de soha nem nyilvánítottam ki ezt úgy, hogy a másikat ezzel kompromittáltam volna.

            A te kívánságod bármennyire is jogosnak tűnik, nem látni semmi alapját annak, hogy e téren az esemény részletes ismerete növelné benned az Irántam való szeretetet, ami pedig a lényeg!

            Engem szeretni csak akkor lehet hátrafelé nézve, ha nem mással, hanem az önmagával történt eseményeket akarja valaki kielemezni. Erre élesen rámutattam, amikor a "Tékozló fiú" példabeszédét elmondtam (Lukács 15;11-32). Amíg mások életét akarjátok magatok számára átlátszóvá tenni, addig mindig ki vagytok téve egy olyan tévedésnek, amit nem tudtok kikerülni még a legjobb esetben sem. Ez pedig az, hogy fölmentő, vagy elmarasztaló ítélet fogalmazódik meg bennetek annak ellenére, hogy soha nem tudhatjátok a földön azt, hogy valaki mit örökölt, milyen hatások érték, és azt sem, hogy élete folyamán akarata hogyan működött együtt Velem, tehát Isten kegyelmével!

            Ezért sokkal fontosabbnak tartom számodra azt, hogy előre nézz! Az eke szarvára tett kézzel nem lehet hátra figyelni, mert akkor az eke nem vág egyenes barázdát. Márpedig az idő nem foroghat visszafelé, csak előre! Arra kell koncentrálnod, hogy az előtted álló időt, napot, hogyan tudod egyre jobban szeretetben megélni! Erre pedig segítséget nem az ad, hogy édesapáddal mi volt, hanem hogy veled mi van és általad mi lesz!

            Hidd el, nagyon szeretlek. Senki meg sem közelítheti azt a szeretetet, amit Én élek meg irántad. Boldogságodat hordom szívemben! Nagyon szeretném, ha ezt átadhatnám neked! De ez csak akkor és annyiban történhet meg, amennyiben és amikor te átadod magadat Nekem!

            Megáldalak azzal a látással, amely e mondatból árad: "Mi ez az örökkévalósághoz képest!?" Megáldalak tehát a   19 / 1815.

 

 

Kérdező: 3. Anyám jövő sorsáról kérek véleményt.

HANG: 3. Ne törj pálcát anyád fölött! Nem tudod, hogy természetében mit örökölt, milyen hatások érték, és azt sem, hogy hogyan működött eddig együtt Velem. Ha e három közül csak egyet is nem tudsz, már nem mondhatsz senkiről elmarasztaló ítéleted. Magadat se ítéld el soha! Szeress Engem, a te Jézusodat, és Értem akarj mindenkinek JÓT! Ez a te feladatod, ha együtt akarsz működni Velem, a te Jézusoddal!

            Kimondhatatlanul szeretlek, és nagyon bízom abban, hogy már itt a földön is, meg fogjuk tudni érteni egymást! 32 / 3354.

 

 

Kérdező: 2. A tévében látható volt az, aki leigázza Európát?

HANG: 2. Semmiképpen nem ütném senkinek homlokára az átokbélyeget. Ne mondjatok elmarasztaló ítéletet soha senkiről. Cselekedeteket lehet, sőt kell is erkölcsileg minősíteni! Meg kell tudnotok ítélni, hogy indokolható-e Velem, Jézussal egy cselekedet, vagy sem. De a cselekedetet elkövető felett még átmenetileg se törjetek pálcát. Egyszerűen nincs hiteles mérlegetek arra, hogy ember fölött erkölcsileg elítélően nyilatkozzatok. Az igaz, hogy aki lop, az addig, amíg lop, tolvaj. De nem tudod, nem tudhatod, hogy holnapra is tolvaj marad-e! 33 / 3424.

           

 

Kérdező: NEM TUDOK MEGBOCSÁTANI.

            1. Hogyan tudnék férjemnek megbocsátani?

HANG: 1. Három dolgot világosan tudomásul kell venned. Az egyik az, hogy magadnak ártasz, ha gyűlöletet ápolsz magadban, és nem annak, akit gyűlölsz. Te vagy ezáltal természetellenes, embertelen ember.

     A másik az, hogy senkiről nem tudod, mit hozott magával, milyen hatások érték eddigi életeiben, hogyan működött együtt Isten kegyelmével. Ezért nincs semmi alapot, jogod arra, hogy bárkiről elmarasztaló ítéletet mondj.

     A harmadik pedig az, hogy te is adósságtörlesztésre jöttél a földre. Neked is volt már előzőleg olyan életed, amelyben nagyon megkeserítetted másnak az életét.   35 / 3632.

 

 

Kérdező: JELEN KAPCSOLATOM TARTÓSSÁGÁRÓL

            Bízhatom-e jelen kapcsolatomban? Közelebb visz Hozzád?

HANG: Nem! Nem bízhatsz! Azokban az érzéseidben bízhatsz, amelyek óvatosságra intenek téged.

            Az egyértelmű, hogy emberben teljes mértékben senki sem bízhat. De most nem erről van szó! Ha nem volnának benned olyan ellenérzések, amilyenek vannak, akkor nem fordultál volna Hozzám, a te Jézusodhoz. Azért fordultál Hozzám, mert lelked mélyén érzed, hogy döntésedért olyan felelősséget kellene vállalnod magadért, amelyet egyedül nem tudnál elhordani. Bármennyire szeretlek, nem vehetem át tőled e döntésed jogát, de elmondhatom, hogy az okosság és az óvatosság, amely minden józan döntésnek alapja kell, hogy legyen, nem erősíti, hanem gyengíti döntésed alapját.

            Nagyon természetes, hogy te ennek ellenére is azt teszel, amit akarsz. Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy helyettetek döntsek különböző élethelyzetekben, de annyit mondhatok, hogy Nekem, Jézusnak, szinte semmi közöm sincs azokhoz az irányzathoz, amelyet különböző üzletemberek, vagy nem üzletemberek, az Én nevemmel fémjeleznek. Nem jöttem közétek sem azért, hogy egy új vallást hozzak létre azáltal, hogy a többiből az Én nevemben kimazsolázzátok a nektek megfelelőt, sem azért, hogy valamelyik vallást erősítsem! Én, Jézus, azért jöttem, hogy elmondja és életemmel megmutassam nektek, hogyan néz ki egy igazi EMBER,  és ehhez felkínáljam magamat nektek ERŐFORRÁSNAK!

            Újra mondom: Nem bízhatsz jelen kapcsolatodban úgy, hogy az, társad jelen életfelfogása alapján, közelebb tudna segíteni téged Hozzám!

            Most valójában nem tettem mást, mint megfogalmaztam azt, amit már eleve a szívedben hordozol. Tehát nem társad felett mondottam elmarasztaló ítéleted, hanem kapcsolatotok felett.

     'Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.

     Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.

            Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe. (János 3; 19-21)'36 / 3769.

           

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.