Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kérd őrangyalod segítségét

 

 

Kérd angyalaimat, hogy minél több olyan levelet kapjál első könyvedre, melyek alkalmasak további gondolatok, témák kibontására.  2 / 86

 

 

Kérdező: Bár mindig és mindenkire vigyázni akarok, de néha valami előérzet figyelmeztet olyan bajra, melynek én is akarva-akaratlan előidézője leszek. Megelőzhetők-e ezek a bajok? A másik kérdésem még rosszabb látomás: Kigyulladt házból kellett valakit kimentenem.

HANG: Gondolatodba villant megérzéseid, melyek folyamatban lévő eseményeket előre jeleznek, arra szólítanak fel, hogy élőbb kapcsolatot kell létesítened őrangyaloddal, s egyáltalán az angyal-világgal. Az ilyen folyamatok, ha te angyalaiddal élő kapcsolatban állsz, mikor hozzád érnek, éppen az angyalok révén megszelídíthetők, sőt teljesen meg is szüntethető ártó kiteljesülésük.

       Főleg este és reggel ajánld magadat angyalod oltalmába. Az angyaloknak szabadságkörük megszűnik ott, ahol a tiétek kezdődik, de kérésetekre szabad utat kapnak belépni életetekbe sokkal jobban, mintha erre nem kérnétek őket. A te angyalod is szoros és élő kapcsolatban áll több angyallal, akik szívesen segítenek neki a te érdekedben. De ezt kezdeményezned neked kell, vagyis kérni kell segítségét, segítségüket. Tehát nem megijedni, hanem buzgón kérni őrangyalod segítő erejét. 4 / 290

 

 

Kérdező:  Égi tanítóm az, akit gondolok? Hogyan lehet javítani eddigi munkámon?

HANG: Égi tanítóddal kapcsolatban meg kell mondjam, hogy van őrangyalod, aki különböző esetekben, alkalmakkor, különböző szellemi lényekkel konzultál érdekedben. Ez legyen elég számodra. Jól teszed, ha őrangyalodhoz gyakrabban fordulsz. Az ő segítő munkáját nagyon felfokozza az, ha hozzáfordulsz. Az Engem és téged szerető szellemek nagyon tiszteletben tartják földi embertestvéreik szabadságát, nem úgy a szemtelen szellemek. Éppen azért, mert a jó szellemek tisztelnek benneteket, éppen ezért, segítő munkájuk nagyban függ attól, hogy ti mennyire fejezitek ki irányukban igényeiteket. Szükségük van tehát a kérésetekre, hogy igazolni tudják, ők valóban hallanak, és meghallgatnak benneteket.   4 / 310

           

 

HANG: … Foglalkozzatok angyalaimmal, angyalaitokkal. Ők átjárják életeteket. Már eddig is sokat segítettek nektek, de szeretnének még többet tenni értetek. Ha kéritek, akkor általuk olyan személyekkel, és a Szentírás olyan gondolataival kerülhettek kapcsolatba, melyek lépésről lépésre gyógyítani fognak benneteket. ….  5 / 380

 

 

Kérdező: 5. Őrangyalommal hogyan tudok jobban kapcsolatba kerülni?

HANG: 5.  Őrangyalod mindig jelen van életedben. Neked nincs más feladatod vele kapcsolatban, mint az, hogy beszélj vele, bízd rá döntéseidet, és kérd segítségét abban, hogy lelkedben béke legyen. 5 / 382

 

 

Kérdező: Férjem italozik. Mit kell tennem, hogy életünk harmonikusabb legyen? Kik a segítőim?

HANG: Kérdésedre, hogy kik a segítőid, azt kell mondanom, hogy van egy olyan őrangyalod, aki nagyon szívén viseli sorsodat. Sokkal jobban, mint azt te valaha is elképzelhetnéd. Tudnotok kell, hogy Isten úgy alkotta meg világotokat, hogy éppen a szeretet kibontakozása érdekében, tehát boldogságotok érdekében, egymásra vagytok utalva. Őrangyalod rád van utalva annyiban, hogy várja tudatos odafordulásodat felé. Te pedig rá vagy utalva az ő segítő jóságára, mert a nagy egészben minden mindennel összefüggésben van. Tőled Felénk ő ez első láncszem. Tőlünk feléd ő az utolsó láncszem. Ezt fontos tudnod.

  Erőm, éppen angyalaim által, rendelkezésedre áll, hogy a Velem lényegében azonos szeretet hatékonyan tudjon benned működni, vagyis, hogy Általam megtalálhasd szíved békéjét, függetlenül attól, hogy a földön milyen körülötted az élet.   5 / 412

 

 

Kérdező: 3. Őran­gyalomról.

HANG: 3. Őrangyalod részéről sokkal nagyobb valóság kettőtök kapcsolata, mint neked bárkivel a földön. Adj érte gyakrabban hálát, és kérd gyakrabban az ő segítségét.   9 / 727

           

 

Kérdező: 7. Valóban felébresztenek éjszaka, vagy csak úgy gondolom?

HANG: 7. Valóban felébresztenek éjszaka. Kérd őrangyalodat, hogy e téren legyen résen.  10 / 844

 

 

Kérdező:  3. Igaz, hogy baleset fog érni? (Ezt jósolták a tenyeremből) Kikerülhető ez?

HANG: 3. Amit a tenyérjóslás kapcsán mondtak neked, az persze, hogy igaz! Nincs ember a világon, akit valamilyen baleset ne érne! Beszélj gyakran őrangyaloddal! Ő azért vállalta melletted a kísérő szerepet, hogy segítsen! Az angyalok, szellemtestvéreid, nagyon szeretnek téged, de éppen, mert fejlődésed érdekében szabadságodnak nagy tisztelői, érdemben csak akkor segíthetnek neked, ha erre felkéred őket. Azért mondtam ezt többes számban, mert nemcsak egy angyal vigyázza életedet. De EGY különösen! 10 / 852

 

 

Kérdező: Sok testi-lelki szenvedés után úgy érzem, hogy Isten békét adott szívembe.

HANG: … Fordulj gyakrabban őrangyalodhoz, aki bár így is mindent megtesz érted, amit tehet, de több és hatékonyabb segítséget tud nyújtani akkor, ha kéréssel fordulsz feléje.  12 / 1084

 

 

Kérdező:  3. Szeretnék többet tudni őrangyalomról.

HANG: 3. Több angyalod is van. A legfőbb angyalod, akit joggal nevezhetsz ŐRANGYALODNAK, csodálatos erővel tud feltölteni téged, és olyan fényt biztosíthat neked, amelyben tisztán megláthatod, hogy mi a teendőd.

   Erre ő akkor képes, ha kéred őt. Ennek oka az, hogy nagyon tiszteletben tartja a te szabadságodat. Elég ennyit tudnod róla. Ha ezt komolyan veszed, akkor részesülni fogsz azokban a megtapasztalásokban, amelyek békét, harmóniát biztosítanak számodra.  12 / 1096

 

 

Kérdező: 5. Őrangyalomról szeretnék hallani.

HANG: 5. Őrangyalod sokkal többet segít neked, mint arról tudomásod lenne. De még többet tudna segíteni, ha többször kérnéd segítségét, irányítását, erejét!

   Én nagyon, és helyesen szeretlek. Ha ránézel egy keresztre, egy feszületre, megláthatod, hogy mennyire!   13 / 1126

 

 

Kérdező: 5. Miért kellett kétszer ugyanabban a családban megszületnem?

HANG: 5. Senkinek sem kell kétszer ugyanabban a családban megszületnie.

    Őrangyalod mindig veled van. Kérd segítségét. Köszönd meg neki, hogy már annyiszor segített, és hogy nagyon szeret téged! Ez számára sokat jelent, mivel nagyon tiszteli szabadságodat, és nagyon szeretné, ha lelkileg érett, tudatosan Istennek élő emberré fejlődnél.  13 / 1135

 

 

Kérdező: 2. Miért vannak rajtam e csapások?

HANG: 2. Előző életed görbe vonásait egyenesre kell kalapálnod! Előző életedben csak üzletet láttál a halálban, mert egy temetkezési vállalatnál szolgáltál, s szenvtelen arccal szemlélted azok fájdalmát, akik gyermekeiket temették. E magatartásod miatt vállaltad azt a sorsot, amely most osztályrészed.

    Nekem is ki kellett innom a szenvedés kelyhét! Nekem is segítségre volt szükségem akkor. Jött is az angyal, és megerősített (Lukács 22;43)! Neked is kérned kell az angyalok segítségét! Ők nagyon szeretnek téged, és várják, hogy feléjük fordulj, és kérd segítségüket!  14 / 1315

 

 

Kérdező: 7. Kérjem őrangyalomat többször?

HANG: 7.  Ami pedig őrangyalodat illeti, ő nagy erőket tud mozgósítani érdekedben, ha feléje fordulsz!   16 / 1478

 

 

Kérdező: SZERETNÉK LELKILEG MEGGYÓGYULNI.

            Vigasztalásra vágyom!

HANG:Drága Gyermekem! Te lehetőséget adtál bizonyos erőknek arra, hogy ne az Én szándékom szerint hassanak rád! Ha ezt belátod, és ezt mondod: "Jézus nevében mostantól kezdve ellene mondok mindennek, ami nem Jézustól jön, és elzavarok minden ártó erőt magamtól! Jézus nevében átadom életemet az én mennyei Atyámnak!", akkor helyre áll benned az a normális élet, amely az Én életem benned. Jól teszed, ha őrangyalodat, és a többi angyali lelkeket is felszólítod így: " Őrangyalom, angyali seregek, jöjjetek segítségemre, hogy Jézus tudjon zavartalanul élni bennem!"

   Ha ezeket mondod, akkor béke költözik szívedbe, éspedig az Én békém!   16 / 1566

 

 

HANG: Neked is van őrangyalod. Úgy hívják őt itt a szellemvilágban, hogy FAUSZTA. Ez magyarul biztatót jelent. Szólj hozzá, kérd segítségét! Hidd el, ez nem babonaság, és nem felesleges. Amint egy házba transzformátorokon keresztül jut el a világító áram, s nem közvetlenül kapcsolódnak a házak az áramforráshoz, így lelketek fényét, erejét, szépségét, fejlődését sok angyali transzformátor segíti elő!   18 / 1732

 

 

Kérdező: 1. Egy HANG-tól parancsot kaptam fiammal kapcsolatban.

HANG: 1. Az a HANG, amely Velem kapcsolatban pozitív irányban szólít meg valakit, mindig Tőlem indul el, de legtöbbször őrangyalaitok közvetítésével! Szeresd őrangyalodat! E szeretetedet részben azzal tudod kimutatni, hogy többször kéred erejét, segítségét. Ha hiszel benne, akkor nagy erőket tud megmozgatni érdekedben. De hited e téren is kulcs, mely nélkül ő sem nyithat ki bizonyos kapukat számodra!  18 / 1762

 

 

Kérdező: 3. Őrangyalom volt az, aki boldogsággal töltött el?

HANG: 3. Őrangyalod engedélyt kapott arra, hogy megéreztessen valamit abból a boldog életből, ami rád vár, ha hűséges maradsz Hozzám! De tudnod kell, hogy a föld nem mennyország! A föld, a mulandóság nem más, mint eszköz arra, hogy a végállomásra, a mennyek országába segítsen benneteket!

     És most visszatérek oda, ahonnan elindítottam válaszlevelemet. Végállomásod felé nem egyedül utazol. Őrangyalod megígérte neked, mielőtt megszülettél, hogy nem hagy el soha. Szolgáló szeretetét csak akkor tudja nagy hatékonysággal kifejteni, ha kéred őt erre, és hiszed azt, hogy nem a semmibe beszélsz akkor, ha hozzá emeled lelkedet, gondolataidat!   18 / 1805

 

 

Kérdező: 3. Hogyan javíthatom magamat?

HANG: 3. Kétségtelen, hogy ördögűzést is végeznie kell önmagán annak, aki azt veszi észre, hogy valami gonosz sugallat hatása alá került. Ennek egyszerű módja az, hogy az Én nevemben, tehát Jézus nevében rá kell parancsolnod az ártani akaró erőre, hogy távozzék! Ha ennek nincs megfelelő hatása, akkor kérned kell az angyalok segítségét, hogy erősítsék erődet, s így győzelemre tudnak segíteni. Természete­sen nagyon fontos, hogy ne keresd, hanem inkább kerüld a rosszra vezető alkalmakat, mert aki keresi a bajt, az meg is találja azt, aki játszik a tűzzel, az számíthat rá, hogy összeégeti magát! Elég a józan ész, hogy valaki eldöntse, mi válik hasznára, mi válik kárára.

 Ha lelkileg valóban fejlődni akarsz, akkor fogadd meg tanácsomat! Naponta legalább negyedórát töltsünk együtt! Aki nem biztosít legalább ennyit arra, hogy Velem elbeszélgessen, tehát, ha valakinek még negyedóra imája sincs naponta, azzal nem tudok mit kezdeni!  19 / 1806

 

 

Kérdező: 1. Valaki megjelent nekem, de nem tudom ki és miért.

HANG: 1. Minden esemény, élmény, amely nem helyezhető el megfelelően a tér-idő dimenzió határain belül, arra figyelmeztet, hogy van szellemvilág! Ha egy ilyen élmény arra nem ad lehetőséget, hogy mondanivalóját felismerd, akkor elég, ha csak a szellemvilág létezését szűröd le, erősíted meg magadban, s a jövőben jobban igénybe veszed az angyalok segítségét.

    Nem kell tehát különösebben foglalkoznod látomásoddal, de igenis foglalkoznod kell azzal, dolgoznod kell azon, hogy az őrangyaloddal és általában az angyalokkal elmélyültebb legyen a kapcsolatod, mint eddig volt.  19 / 1836

 

 

Kérdező: 2. Vágyom vissza Angliába. Jézustól van ez?

HANG: … Beszélj őrangyaloddal! Kérd, hogy irányítsa úgy a körülményeket, hogy ki tudd olvasni azokból, mi számodra a legjobb. Ő minden teremtménynél jobban szeret téged, és pontosan azért őrangyalod, hogy segítsen olyankor, amikor bensőleg bizonytalan vagy.  19 / 1899

 

 

Kérdező: 2. Hűség, hűtlenség

HANG: 2. A hűség mindaddig kötelez, amíg egy jobbra nem köteleződik el valaki. Hűség címén nem szabad folytatni azt a jót, ami időközben elromlott. A hűség tehát mindig kötelez az erkölcsi jóra!

    A megbocsátás nem mindaddig, hanem mindig kötelez! De akinek megbocsátottál, azzal a további kapcsolatodban feltételeket kell állítanod. Ez jelenti azt, hogy bárányok vagytok, de nem vagytok birkák! Ez jelenti azt, hogy akik az Enyéim, azokat lehet felhasználni, de nem lehet kihasználni! Tehát a megbocsátásban is helyet kell kapnia a bölcsességnek!

   Nagyon okosan teszed, ha sokat imádkozol. Kérd őrangyalod, kérd az angyalok segítségét! Kérd gyakran égi Anyádat, Máriát!

    Mi mindannyian nagyon szeretünk téged, nagyon szeretünk titeket, és szeretnénk nagyon segíteni abban, hogy szíved, szívetek békéjét általunk biztosítani tudjátok.   20 / 1961

 

 

Kérdező: 3. Évek óta betegséggel küszködöm!

HANG: 3. Drága Gyermekem! Bízzál jobban abban, hogy nemcsak tudnak rólad Isten országában, de drukkolnak is érted! Angyalaim veled vannak! Kérd gyakrabban segítségüket! Ők nagyon tisztelik szabadságodat, és sokkal többet tudnak tenni érted, ha erre nekik kéréseddel szabad utat adsz! … 22 / 2158

 

 

Kérdező: 3. Őrangyalokról kérdezem a HANGOT.

HANG: 3. Őrangyalodtól bármit kérhetsz! Ő azt a küldetést kapta Istentől, hogy veled kapcsolatban a legmesszebbre menően tegyen meg mindent, adjon meg minden segítséget, amit te tőle a szeretet körén belül igényelsz. Ez nem csökkenti, és nem is teszi feleslegessé Isten benned, vele, mármint őrangyaloddal, érted végzett munkáját, de igenis gazdagítja az összes szellemi lények lelki tevékenységét, s így csodálatosan segíti minden értelmes lény szeretetben történő kibontakozását.   22 / 2173

 

 

Kérdező: 2. Álmomban találkoztam a kicsi és a nagy Jézussal.

HANG: 2. Amit mások mondottak az említett álmodról, az igaz. A Bennem történő fejlődésedet, gazdagodásodat jelezte az álmod. Én vagyok számodra a kezdet, és Én vagyok a Cél is. Velem és Általam tudod teljessé tenni életedet.

    Kérd őrangyalodat is többször, hogy segítse kettőnk kapcsolatának elmélyítését, kibontakozását. 24 / 2364        

 

 

Kérdező: 1. Kontrolláltatni szeretném magamat.

HANG: 1. Nagyon fontos a kontroll! Ennek két forrása van. Az egyik az önkontroll. Ennek helye a rendszeres lelkiismeretvizsgálatban van. E rendszerességnek is van két módja. Az egyik az, amikor valaki hozzászoktatja magát ahhoz, hogy azonnal felfigyeljen, ha háborog a lelkiismerete. A másik pedig, amikor meghatározott időben átvizsgálod, hogy mit tettél utolsó lelkiismeretvizsgálatod óta, és amit tettél, hogyan tetted. Egy ilyen önvizsgálatot jó úgy befejezned, hogy kéred őrangyalod további segítő, oltalmazó szeretetét életedre.    24 / 2402

 

 

Kérdező: 3. Őrangyalomat megidézhetem-e?

HANG: 3. Őrangyalod mindig kész segíteni, ha hívod őt. Számára ez kifejezetten öröm, mivel az ő segítsége nemcsak téged gazdagít lelkileg, hanem az egész teremtett világot. Nagyon fontos tehát, hogy megidézd! Őrangyalod azért jó szellem, mert tiszteli szabadságodat, és ezért a te döntésed, hogy vele kapcsolatba kerülj, sorsdöntő számodra. Nélküled ő tehetetlen, de ha behívod életedbe, ha kéred őt, akkor nagyon tud segíteni neked.   24 / 2435

 

 

HANG: 2. … Őrangyaloddal kapcsolatban tehát a lényeg az, hogy kérdd és fogadd el irányítását. …   26 / 2571

 

 

 

Kérdező: Nagyon fájdalmasak a rokoni kapcsolataim.

HANG: … Drága Gyermekem! Isten úgy alkotta meg világotokat, és benne mindannyitokat, hogy LÁTÁS-toktól függjön magatok számára világotok. Meg kell tehát tanulnod meglátni magad körül csakúgy, mint magadban az Én, a te Jézusod szeretetének gyöngyszemét. Kérdd angyalaimat, kérdd őrangyalodat, segítsen, tanítson úgy látni, hogy jobban tudd dicsőíteni a te mennyei Atyádat, aki mindenképpen boldogító módon van benned, hisz szellemi teremtményeiben nem is képes másképpen jelen lenni!   28 / 2840

 

 

Kérdező: 3. Az angyalokról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Kétségtelen, hogy azok a szellemi lények, akiket ti angyaloknak neveztek (e szó: angyal = küldött), Istentől kapott szerepük alapján mutatkoznak be nektek. ABRÓZIA olyan illatos olajat jelent, amely a boldog örökéletre képesít. A te őrangyalodnak ez a neve, mert ez a szerepe.

 Amiket te kérdezel az angyalokról, azok egy része nem tartozik a lényeghez, s ezekre adott válaszom inkább félre informálnának téged, semmit közelebb tudnál kerülni hozzájuk.

 Annyit elmondhatok róluk, hogy minden szellemi lény véget nem érően fejlődik a szeretetben, boldogságban, de mindig teljes. Minden, ami organizmus, így növekszik.

 Ezért ők is növekednek, gazdagodnak lélekben olyankor, amikor nektek segíthetnek! Amikor tehát kéred az angyalok segítségét, akkor magadnak is, nekik is örömet okozol.

   Elvben nem kizárt, hogy valakinek a védőszentje egyben az őrangyala is legyen. De nem ez a jellemző!

   Amint a földön is, minden szerep egyszer véget ér, úgy a szellemvilágban is, azok a szerepek, amelyek betöltötték küldetésüket, más szereppel cserélődhetnek fel.

    A szellemvilág kimeríthetetlenül gazdag világ! Te is beletartozol, hozzátartozol ehhez a világhoz. Ebben a világban vannak azok az erőforrások, amelyekből táplálkoznod kell, hogy a földi élet lehúzó erői fölött Én, Jézus, diadalmaskodni tudjak általad, veled és benned. 32 / 3369

 

 

Kérdező: Jóslásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Nagyon kérlek, kérdd őrangyalodat, hogy tisztítsa meg, mentse meg lelkedet a jósláskor kapott fertőzéstől, és ígérd meg, hogy soha többé nem jósoltatsz!   37 / 3905

 

 

Kérdező: 3. Kaphatok üzenetet Gábor fiamtól?

HANG: 3. … Higgy abban, hogy van őrangyalod! Kérdd az ő segítségét, és bízd rá magadat az Én, a te Jézusod szerető szívére!  37 / 3886

 

 

Kérdező: 2. A tévé és más testi vágyak ellen  mit kell tennem?

HANG: 2. Aki ma a földön él, az szinte naponta kénytelen dönteni különböző dolgok mellett, ellen. A tévé, a rádió, és minden egyéb olyan eszközök, amelyeket lehet jóra is és nem jóra is használni. Az 'eltiltást' mindenkinek magának, és magában kell eldöntenie. Kétségtelen, hogy sok fölösleges és káros hatást tud kiváltani a tévé, és az is kétségtelen, hogy bizonyos tapasztalat, kor kell ahhoz, hogy megfelelő ítéletet tudjon mondani valaki bizonyos programokkal kapcsolatban, de a 'büntető' teljes eltiltás nem Istentől való! Ha neked lennék, ezt is, ennek szabályozását is rábíznám édesanyádra.

    A test rendetlen vágyait csak az tudja megzabolázni, aki értelmét és akaratát használva, kéri Tőlem, Jézustól, kéri őrangyalaitól a megfelelő segítséget e téren. De tudnod kell, hogy ez naponta megvívandó harc. Bizony, a harcban sebeket is szokott kapni az, aki komolyan küzd.

     Mindaddig, amíg Hozzám, a te Jézusodhoz akarsz tartozni, addig oda is tartozol! Én, Jézus, soha nem tágítok mellőled. Még akkor sem, ha te elhagynál! Te az enyém vagy, Én pedig a tiéd vagyok! Ez ne feledd el soha!   38 / 4083

 

 

Kérdező: 3. Bizonyos találkozások után megfájdul a fejem. Miért?

HANG:  3. Nem mindenki reagál azonos módon különböző sugárzásokra. Főleg az élőlények sugárzása kezelhetetlen.

 Csak azt tudom ajánlani, hogy esetenkénti fejfájásodból ne következtess elítélő bírálatot senki irányában.

 Ha kéred angyalaimat, akkor azok nagyon tudnak segíteni az ártó szellemi erők sugárzásának kivédésében. De te ne mondj elítélő nyilatkozatot senkiről akkor sem, ha valakiről úgy érzed, hogy rossz hatással van rád!   40 / 4352

 

Kérd gyakrabban őrangyalod segítségét

 

 

 

HANG: … Kérd gyakrabban őrangyalod segítségét. Ő megbízatásának teljesítésében a te kérésedhez van kötve. Ő hatékonyan csak akkor tud segíteni, ha tőled erre felszólítást kap. Ezt nagyon fontos tudnod! Sokkal többet tehetett volna már eddig is érted, ha többször fölkérted volna erre. Légy nagyobb bizalommal iránta. A földön nem lelhetsz hozzá hasonló jó barátra. Használd fel ezt az égi barátoddal fennálló kapcsolatot jobban. Ő erre vár! … 1 / 45

           

 

Kérdező: 2. Belém akartak táplálni valamit, de nem tudom, hogy mit.

HANG: 2. A másik álmod azt jelzi, hogy sok titokzatos erő kering körülötted és benned. Ezért gyakran kérd őrangyalaid segítségét, mert nagy szükséged van az ő segítségükre, bölcsességükre, szerető gondoskodásukra.   13 / 1173

 

 

Kérdező: 3. Védőszentemet láttam?

HANG: 3. Őrangyalod, ha jónak és fontosnak látja számodra, mutathatja magát akár barnacsuhás barátnak, akár csodaszép fényalaknak. A fontos nem a forma, hanem az, hogy adj érte hálát, és kérdd gyakran segítségét. Ő nagyon tiszteli szabadságodat, és ezért a te kívánságodra több és nagyobb segítséget tud nyújtani neked, ha kéred, mintha nem kéred.    29 / 2945

 

 

 

Jó, ha minden reggel őrangyalod segítségét kérve indulsz el utadra!

 

 

Kérdező:  Mesteremről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Van őrangyalod! Nála tökéletesebb mester a teremtmények között számodra nincs! Hívhatod őt Elvirának, hívhatod őt őrangyalnak, a fontos az, hogy naponta kérd segítségét! Fontos az, hogy nyitott légy irányában! Akkor vagy nyitott, ha elhiszed, hogy ő szent valóság számodra és mindig számíthatsz rá. De emellett is nagyon fontos, hogy Engem egyre jobban megismerj, mert működnek zavaró állomások, s ezeket kiszűrni segít ugyan őrangyalod, de e segítéssel is úgy vagytok, mint az a tanuló, akinek segíteni csak akkor lehet a vizsgán, ha van némi ismerete. Aki nem készült a vizsgára legalább egy elfogadható szintig, annak nem lehet segíteni!  20 / 1997

 

 

Kérdező: 2. Mi őrangyalom neve?

HANG: 2. Őrangyalodnak ne a neve érdekeljen, hanem az, hogy gyakran szólj hozzá! Nem megnevezned kell őt, hanem megszólítanod. Ez azt jelenti, hogy rád van bízva, milyen néven nevezed őt. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy egyes személyeknél az őrangyalok változhatnak. A másik ok az, hogy van, amikor több őrangyal is vigyáz rátok. Persze, ilyenkor is van Egy, akinek szerepe a legdöntőbb!

   Az angyalok világa nemcsak boldog világ, hanem a boldogítók világa is! Nagy az összefogás közöttük annak érdekében, hogy segítsenek azokon, akik segítségüket kérik! De kérni kell! Ez a ti valós szabadságotok miatt van!

    Jó, ha minden reggel őrangyalod segítségét kérve indulsz el utadra! Az angyalok nagyon tisztelik az emberek szabadságát, mivel nagyon látják, hogy mindenkinek boldogsága a szabadság erkölcsi körén belül valósulhat meg. Ezért tudatosan kérd gyakran őrangyalod segítségét. Bőségesen elég, ha őrangyalodnak nevezed őt!   22 / 2189

 

 

Kérdező: 2. Nekem is van őrangyalom?

HANG: 2. Mindenkinek van egy olyan jószellem-barátja, akit angyalnak hívtok. Amíg a földön élsz, addig nincs téged jobban szerető lény a teremtmények között. Okosan teszed, ha gyakran fordulsz hozzá! Sőt, akkor teszed a legjobban, ha minden napodat vele kezded, vele indulsz el. Ez nem csökkenti a Velem való kapcsolatodat, mivel a teremtmények egymás közötti szeretete által lesz elviselhetőbb életetek. Még Nekem is szükségem volt angyal segítségére, hogy általa megerősítve induljak el a Golgotára (Lukács 23;43)!

   Botor és igaztalan beszéd az, amikor valaki azt mondja, hogy fölösleges angyalokhoz, szentekhez fordulni, és segítségüket kérni, amikor közvetlenül Istenhez is fordulhat az ember. Aki így beszél, az nem ismeri a szeretet rendjét!  22 / 2166

 

 

Kérdező: 2. Mi őrangyalom neve?

HANG: 2. Őrangyalodnak ne a neve érdekeljen, hanem az, hogy gyakran szólj hozzá! Nem megnevezned kell őt, hanem megszólítanod. Ez azt jelenti, hogy rád van bízva, milyen néven nevezed őt. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy egyes személyeknél az őrangyalok változhatnak. A másik ok az, hogy van, amikor több őrangyal is vigyáz rátok. Persze, ilyenkor is van Egy, akinek szerepe a legdöntőbb!

    Az angyalok világa nemcsak boldog világ, hanem a boldogítók világa is! Nagy az összefogás közöttük annak érdekében, hogy segítsenek azokon, akik segítségüket kérik! De kérni kell! Ez a ti valós szabadságotok miatt van!

   Jó, ha minden reggel őrangyalod segítségét kérve indulsz el utadra! Az angyalok nagyon tisztelik az emberek szabadságát, mivel nagyon látják, hogy mindenkinek boldogsága a szabadság erkölcsi körén belül valósulhat meg. Ezért tudatosan kérd gyakran őrangyalod segítségét. Bőségesen elég, ha őrangyalodnak nevezed őt!   22 / 2189

 

 

Kérdező: 1. Gyakran álmodom állatokkal.

HANG: 1 ….   Reggelenként kérd őrangyalod oltalmát!   36 / 3876

 

 

Kérdező: Pokoli borzalmak között kell élnem!

HANG: Nagyon ismerlek, és nagyon ismerem helyzetedet! A legfontosabb alapelvekkel tisztában vagy, és szíved is nyitott arra, ami Tőlem jön. Tudod, hogy vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a keresztedet, de el soha nem hagylak. Egyetlen pillanatra sem tágítok mellőled!

   Kétségtelen, hogy nagy erőforrás e mondat: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!', de igaz az is, hogy vannak még olyan erőforrások, amelyek felhasználásával elviselhetőbbé válhat életed. Ilyen az a reggeli ima, amelyben angyalaimat kéred, hogy öltöztessenek magukba, járjanak át, de ne csak téged, hanem körülményeidet is. Az esti hálaadó imádban foglald bele azokat a meg nem tapasztalt kegyelmeket is, amelyek csak hosszabb távon fogják meghozni gyümölcsüket.   37 / 3993

 

 

Esti ima

 

Kérdező: Álmomban, egy társaságban voltam. Volt ott valaki, akin éreztem, hogy van benne valaki, s én is, mások is, segíteni akartunk rajta. Mikor én ráparancsoltam arra, aki benne volt, hogy menjen ki belőle, akkor az a lélek belém jött, és lebénított engem. Ekkor felébredtem.

HANG: Álmod benső bizonytalanságot jelez benned. Jelzi azt is, hogy a szellemvilág szemtelen szelle-mei, negatív módon próbálnak hatni rád. Nem arról van szó, hogy képesek is erre, csupán arról, hogy megpróbálják ezt. Ébrenlétedben is szoktak így próbálkozni veled. Még Velem szemben is próbálkoztak így, annak idején.

    Ha erősíted magadban azt a nyugodt magabiztosságot, hogy Én benned vagyok, akkor a lebénulás sohasem fog bekövetkezni.

    Hogyan tudod ezt erősíteni? Úgy, hogy esti imádban nagyon bízd rá magadat őrangyalodra. Nem gyerekes ima az őrangyalhoz intézett ima. Vagy inkább így mondom: ti mindannyian olyan gyermekei vagytok mennyei Atyátoknak, akik nagyon is rászorulnak az őrangyalok segítségére. Isten szeretete úgy gondolta ki a szellemvilág fejlődését és kibontakozását, hogy szellemtestvérek segítségével történjék meg mindez. Ti a szellemvilág földi vándorai vagytok. Életetek útjait nagy- vonalakban ti választottátok, de a segítő szellemtestvéreiteket Én adtam mellétek. Azért adtam, hogy vándorlásotokban mellettetek állva erősítsenek benneteket abban, hogy le ne bénuljatok, el ne csüggedjetek, depresszióba ne essetek. A depresszió a lelki élet AIDS-e.

    Álmoddal tehát saját benső, igazi ÉN-ed arra akar figyelmeztetni, hogy erősítsd magadban, tudatosítsd magadban őrangyalodnak ne csak jelenlétét, hanem őrangyalodra való ráutaltságodat is. Minél jobban átéled, hogy rászorulsz segítségére, annál jobban tudja szolgálni benned az ÉN életem, az ÉN LELKEM irányítására figyelésed.

    ÉN nagyon szeretem őrangyalodat. Te is szeresd őt nagyon. Közvetlenül szeretni másképpen te nem tudod őt, csak úgy, hogy elmondod neki, mennyire igényled szolgálatát. Megáldalak. 5 / 364

 

 

Az égiek állandóan rendelkezésetekre állnak

 

Kérdező: 2. Várhatok-e segítséget az égiektől?

HANG: 2. Az égiek állandóan rendelkezésetekre állnak. Kettő feltétele van annak, hogy segítsenek benneteket. Az egyik az, hogy hittel kérjétek őket. Az angyalok nagyon tisztelik szabadságotokat. Ezért csak kéréseitek hatására árasztanak felétek különleges égi erőket. A másik az, hogy amit kértek, tehát amit adnak, azt fogadjátok el, használjátok gyümölcsözően, mert feleslegesen senki sem ad szívesen!  15 / 1380

 

 

Halálunk után

 

Kérdező:  3. Hány életem volt már eddig?

HANG: Kérdéseid sorrendjét megváltoztatom. Az utolsóval kezdem.

            3. … Minden ember számára tehát a földi halál után van egy olyan dimenzió, amelyben mindenki olyan önismeretre jut, melyben tisztán és egyértelműen látja, hogy az Enyém, vagy nem az Enyém. Ha az Enyém, akkor végtelen, boldog örömben bízza Rám magát tovább, s Én lendítem őt a lelki, szellemi fejlődésének további dimenziói felé. Ha azt látja, hogy nem az Enyém, akkor két eset lehetséges. Vagy kéri azt az őrangyalát, aki hozzá letranszformálódva segíthet neki abban, hogy hogyan és miképpen szülessen újra le a földre, vagy más bolygóra, vagy nem kér segítséget, s önmaga akarja megválasztani szüleit, karmáját.

    Téged megnyugtatlak. Nem kell újra leszületned a földre. Szereteted elég erős és letisztult ahhoz, hogy végbemehessen benned az újjászületés élménye.  7 / 540

 

 

Pénzes kazetta

 

HANG: A pénzt, pénzes kazettát is megtalálhatod, ha őrangyaloddal komolyan és állhatatosan kezded keresni. Az angyalok sokat tudnak segíteni nektek, ha komolyan veszitek őket.  4 / 259

 

 

Talált Tárgyak Osztálya

 

Kérdező: Jézusom! Úgy jövök Hozzád, mint a Talált Tárgyak Osztályára. Egyik testvérem elvesztette az óráját, s kért, hogy forduljak Hozzád.

HANG: … Testvéred e problémával odafordulhat őrangyalához, vagy szent Antalhoz, s ők döntenek afelől, hogy testvérednek mi most a legelőnyösebb. Én csak annyit mondhatok, hogy lelki békéje, öröme, jövőjének kibontakozása nem az elveszett órájában ketyeg, hanem saját szívében. E szívnek egy ütemre kell dobogni az Én szívemmel. Erre tanítgatom, hol úgy, hogy ez pillanatnyi fájdalmat, csalódottságot jelent, hol úgy, hogy nem csupán pillanatnyilag éli ezt meg, s hol úgy, hogy érzelmileg is meleg, simogató érzések-kel töltöm el.    1 / 46

 

 

Kérdező: Eltűntek betétjegyeim!

HANG: Keservesen összekuporgatott pénzedet, úgy tűnik, elvitte valaki. Végeredményben kettő lehetőség van. Az egyik az, hogy elveszett. Ilyenkor a keresés mellett szólnod kell őrangyalodnak, hogy irányítson és segítsen megtalálni az elveszett papírokat. De szent Antal is profi e téren. Neki is van felhatalmazása arra, hogy ilyen esetekben segítsen.     21 / 2049

 

 

Újjászületés

 

 

HANG: 2. Őrangyalod, angyalaim angyali szeretettel és türelemmel segítenek neked abban, hogy újjászületésed ki tudjon bontakozni benned. …  27 / 2706

 

 

 

Lélekkeresztségre újjászületés

 

Kérdező: Uram! Valaki nagy lelki vergődéseket él át. Segítsd Őt!

HANG: Drága Gyermekem! Ha föleleveníted magadban azokat az eseteket, melyekben könnyű volt Hozzám tartozni, akkor be fogod látni, hogy igazán olyankor vagyok legközelebb hozzád, mikor nem az ajándékaimra való figyelés tölti el lelkedet, hanem az, hogy Hozzám akarsz ragaszkodni életed napi eseményei közben is. Bizony a föld nem mennyország. De itt van tere a mennyek utáni vágyak kifejlődésének. Ne mondj le erről. Bizony igaz: Az embert vágyai irányítják. Vágyakozz Lélekkeresztségre! Vágyakozz az újjászületés csodálatos átélésére. Vágyakozz az Általa, Velem és Bennem lévő megújulásra. E vágyak megvalósulása csak lelki szárazságon keresztül valósulhatnak meg. Amint választott népemnek sivatagon kellett átmennie, hogy elérje KÁNAÁN földjét.

Te annyival vagy előnyben e téren, hogy Őrangyalod nagyon akar segíteni a hűséged megerősítésében. De ezt neked tudatosan kérned is kell Tőle.

   Persze meglátogathatod, aki által HANGOM hallatom most jelenleg országotokban, de ennél fontosabb, hogy Őrangyaloddal legyen élő a kapcsolatod.   4 / 267

    

 

Elhunyt szellemek

 

 

Kérdező: 2. Elhunyt szellemek kínoznak. Mit tegyek?

HANG: 2. Isten nem engedi meg, hogy bárkit is nagyobb szenvedés érjen, mint amit el tud viselni, hacsak nem önmaga okoz szenvedést magának. Az csak helytelen hitnek, helytelen felfogásnak lehet a következménye, ha valaki úgy gondolja, hogy ártó szellemeknek nagyobb lehetőségük van zavarni bárkit is, mint az angyaloknak vigyázni rátok.

    Ha kérted őrangyalodat, és mégis zavarásokat érzel, akkor tudnod kell, hogy e zavarások az önmagaddal való törődésnek, a magadra figyelésnek a következménye, és nem a zavaró szellemeké. Ez egészen biztosan így van, mert Én, Jézus, legyőztem minden ártó erőt, tehát te a Győztes oldalán állsz! Az igazi, benső megtérésnek természetes következménye az, hogy vállalnia kell a megtértnek a testi betegség különböző tüneteit is. 39 / 4157

 

 

Őrangyalodnak az a feladata …

 

Kérdező: 2. Az őrző angyalomról szeretnék többet tudni!

HANG: 2. Őrangyalod mindig melletted áll, és élő szeretetkapcsolatot közvetít számodra a Mennyei Atyától. Az a feladata, hogy segítsen ébren tartani a lelkiismeretedet, vigyázzon rád, tanítson és vezessen téged. E külső segítséget akkor tudod hatékonyan megélni, ha elmédet és szívedet Hozzám, a te Jézusodhoz igazítod. E szellemi és lelki munkában igazolódik számodra vissza őrangyalod áldozatos munkája. Kérd minden nap a segítségét, és adj érte is hálát, hogy az Istennek így is gondja van rád!   2 / 99

 

 

Fordulj gyakran e gyermek őrangyalához

 

Kérdező:  Fogadott gyermekünk jövőjéről szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: Fordulj gyakran e gyermek őrangyalához, szellemi kísérőjéhez, s tőle kérj tanácsot olyankor, amikor nem látod tisztán, hogy mi a teendőd. Kérd azt is tőle, hogy esdjen ki számotokra erőt, bölcsességet.   10 / 804

 

 

 

Kérdező: 1. Beteg gyermekünkkel miért nem tudunk előbbre jutni?

HANG: 1. Kérned kell saját és gyermeked őrangyalát, hogy azok az ártó erők, amelyeknek gyermeked időnként hatása alá kerül, gyengüljenek, szűnjenek meg működni, magatok és gyermeketek lelki fejlődése érdekében. Az angyalok sokkal többet tehetnek értetek, ha kéritek őket, mint akkor, ha nem kéritek. 15 / 1429

 

 

Kérdező: 2. Nagy gond számomra gyermekem viselkedése.

HANG: 2. Egy gyermek általában akkor sír, ha éhes, vagy ha fáj neki valamije. Ha te tudod, hogy nem éhes, és azt is tudod, - mert gyermekorvos már megvizsgálta -, hogy nem fájhat semmije, akkor magára kell őt hagyni. Azt is tudnod kell, hogy neki is van őrangyala. Hozzá is szólhatsz, és kérheted, hogy segítsen neked gyermeked helyes nevelésében.   36 / 3874

 

 

Édesanya

 

Kérdező: 1. Édesanyámmal nem értjük meg egymást.

HANG: 1. … Te őt nem tudod megnevelni, tehát okosnak és óvatosnak kell lenned vele szemben! Naponta kell kérned a bölcsesség Lelkét ahhoz, hogy okos tudj maradni. Sem az egyértelmű ellenállás, sem az őszinte nyitottság nem vezet eredményre. Kérdd a saját és kérdd az ő őrangyalát is, hogy legyenek segítségedre. Arról légy meggyőződve, hogy Én, Jézus még akkor sem hagylak el, ha te elfordulsz Tőlem. Ilyenkor csupán arról lehet szó, hogy nem tudok segíteni neked.  29 / 3032 

   

 

Mások helyett kérhetjük az illető őrangyalát?

 

 

Kérdező: 2. Mások helyett kérhetjük az illető őrangyalát?

HANG:   2. Te csak a te őrangyaloddal lehetsz olyan kapcsolatban, amilyenben vagy. Ha mások őrangyala is rendelkezésedre állhatna, akkor már az is a te őrangyalod lenne. Őrangyalodat megkérheted, hogy mások őrangyalával fogjon össze, de ez csak a te lelked fejlődését szolgálhatja.

  Más dolog az, hogy mindenkiért imádkozhatsz. De mások őrangyalával semmiképpen sem rendelkezhetsz.  21 / 2052