Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mihály főangyal

 

Kérdező: 2. Van kapcsolatom Mihály főangyallal?

HANG: 2. Mindenkinek kapcsolata van Mihállyal!  Olyan feladatot, szerepet vállalt, mely eleve rendeli őt arra, hogy együtt küzdjön a küzdőkkel! Más kapcsolatod nincs vele! Nem vagy Szent Mihály!  13 / 1124

 

 

Kérdező: 3. Kik a Sátán és angyalai?

HANG: 3. Isten, ha szeretetre teremtette szellemi teremtményeit, tehát az angyalokat, akkor lehetővé kellett tennie, hogy számukra is legyen döntési lehetőség a szeretni és nem szeretni között úgy, mint az embernek van a földön. Azok, akik a szeretet ellen döntöttek, azok a Sátán és angyalai. De akik a szeretet mellett döntöttek, azok már nem kerülhetnek többé a sötétségbe, az erkölcsi szeretetlenségbe. Ezek Szent Mihály és angyalai.

     Ti, akik a földre jöttetek, kivéve az Általam küldötteket, a pokolnak azt a formáját választottátok, ahonnan vissza lehet térni a végleg szeretetet választottak közé. Ez valósul meg akkor, amikor valaki újjászületik saját testében. Ez csak akkor történik szertartás keretében, ha párosul azzal a szándékkal, amelyet, mint feltételt, Én megkívánok tőle. A Lélekkeresztség nem azonos az újjászületéssel! Az újjászületés beemel a szeretetben élők táborába, mint erkölcsileg meggyógyultat, megistenültet. A Lélekkeresztség szerepre pecsételi le azt, akit akar, és olyan szerepre, amilyenre akar. Ekkor kezdenek működni a karizmák!  14 / 1306

           

 

Kérdező: SZENT MIHÁLY SEGÍTENI AKAR!

            2. Hogyan lehet segíteni egy sátánimádón?

HANG: 2. a) Kérd mindennap angyalaimat, főleg szent Mihályt, hogy indítson harcot, vigye győzelemre az Én ügyemet annak életében, akit említesz leveledben.

     b) Nem a vita a jó eszköz, hanem lásd meg, hogyan tudod kimutatni  jóságodat iránta! Egy jó szándékú, hibáján kívül (tudatlanságból) az ördög hálójába került lélek már azáltal is észreveheti, hogy rossz úton jár, ha azt látja, hogy szomorú miatta az, aki szereti őt. De ha nem jó szándékú valaki, akkor azon az Isten sem tud segíteni! Sajnos, igaz az, amit Máté 7;13-14-ben olvasol. 18 / 1797

 

           

Kérdező: 2. Hogy hívják most testvéremet, és mit jelent a neve?

HNAG: 2. Amilyen névvel hozzád kapcsolódott a földön testvéred, olyan néven szólítsd most is őt. Gondolj arra, hogy amikor valakiért imádkoztok, szentmisét mutattok be, akkor is saját nevét használjátok, és joggal teszitek ezt! Amíg a földön éltek, addig legjobb, ha nem az égi dimenziók fogalmaival akartok ismerkedni, hanem azokkal, amelyek rendelkezésetekre állnak. Igaz, ritkán, lehetővé válik számotokra ennek az égi világnak is a 'fogalmi' rendje. De ezt nem nektek kell kérnetek, hanem az égieknek kell ismertetniük, ha ez szükséges. A földön feladatokat nyilvánosan felvállaló angyalok nevei ilyenek.(például: Gábor, Mihály). 30 / 3082.

 

 

Kérdező: 2. Mihály vitatkozott Mózes teste fölött az ördöggel.

HANG: 2. Minden kornak a saját érzelmi, értelmi, nyelvi szintjén tud sugallni a Lélek azoknak, akiknek szerepe a sugallatok továbbítása. A gonosz gondolat, érzés, nem azonos a taszító gondolattal, érzéssel. Ami gonosz, annak nincs helye azokban, akikben él az Isten Lelke! Taszító gondlat és érzés viszont, amit gyűlöletnek is szoktatok mondani, nagyon is helyén való olyankor, amikor keményen egyértelművé kell válni, amikor félreérthetetlen döntést kell kinyilvánítani! 31 / 3187.

 

           

Kérdező: GOND VAN  A CSALÁDUNKBAN!

            1. Apán nagyon gonosz természetű.

            2. Anyám hozzám akar jönni.

            3. Kell-e tartanunk apámtól? Mi a teendőm e téren?

HANG: 1. Két fontos alapigazságot kell állandósítanod magadban. Az egyik az, hogy felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha ezt ő igényli. A másik az, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik.

     Hidd el, hogy apád nagyon szenved lelkileg, és ezt vetíti ki magából. Rajta sokszor úrrá lesz az ősellenség, és emiatt nemcsak önmagának, de környezetének is pokollá akarja tenni az életet. Amennyire rajtatok áll, soha ne viszonozzátok rosszal a rosszat!

     2. Ha hozzád akar jönni anyád, fogadd be! Ő olyan rászoruló, akin segítened kell! Csak ne te bíztasd őt arra, hogy hozzád jöjjön! Neki, magának kell felmérnie teherbíró képességét. Ő felel önmagáért! Neked feltétlenül melléje kell állnod, ha ő ezt igényli!

     3. Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért nagyon természetes, hogy semmi olyantól nem kell tartanotok apáddal kapcsolatban, ami nektek árthatna! A kegyelmi rendben az ördög olyan, mint egy láncravert kutya. Ugatni ugathat akármennyit, de csak addig mehet el, harapni csak azon a körön belül haraphat,  ameddig a lánca engedi!

     Naponta imádkozz apádért! Kérdd az angyalok segítségét is, főleg szent Mihály főangyalt, hogy győzzék le, távolítsák el apád lelkéből a veszekedés, a gyűlölködés ártó erőit! Az őszinte, hitből jövő imának kimondhatatlan ereje van! 40 / 4364.

 

 

 

Kérdező: Miképpen vagyunk istenek?

Az Isten: TEREMTŐ! EMBER: TEREMTMÉNY!!

 

     Az a BOLDOGSÁG, amely a különbözőségek dinamikus harmóniája, a Teremtő és a szellemi teremtmények között csak akkor jöhet létre, ha a teremtmény tisztában van teremtményi mivoltával.

      A szellemi teremtmény csak saját létkategóriáján, fogalmi rendszerén belül tud foglalkozni a Teremtővel, de ez számára elég is!

      A szellemi teremtmény a cselekvési kategóriái közül - alakítás, szerzés, vevés, adás - csak az ADÁS cselekvési kategóriáját mondhatja tökéletesnek, mert e kategórián belül mondható tökéletesnek egy létező, AKI mindig képes adni önmagát.

     Ezért a Teremtő, AKI állapotszerűen és szükségszerűen a mindent-adás állapota szerint konstituálta Önmagát, három olyan tulajdonságokat összefogó központtal - személlyel - rendelkezik, amelyek mindegyike csak befelé  HÁROMSÁG,   kifelé EGY, amit természetének nevezünk.

     A három ISTENI SZEMÉLY közül az, akit FIÚNAK nevezünk, emberi természetet vett fel. Jézusnak tehát, mint ISTENI SZEMÉLYNEK isteni és emberi természete is van! Az emberi természete nem azonos az isteni természetével! Ilyen értelemben Ő, aki ISTENI SZEMÉLY, kiüresítette önmagát, vagyis csak az emberi természete szerint képes ISTENI SZEMÉLYE emberi megnyilvánulásokra. Isteni megnyilvánulásokra csak az Atyával és a Szentlélekkel együtt képes.

     Míg Jézus, mint isteni személy, emberi természetet is hordozott, addig mi emberek, mint emberi személyek, csak Jézus isteni személye és természete által részesülhetünk Isten természetében. Ez tehát bennünk, éppen emberi személyünk által mindig korlátozott marad. Isten SZÍNLÉT! Mi emberek, szellemi lények mindenkor RÉSZLÉTEK, vagyis teremtmények maradunk.

    Míg Istenben végtelen képesség (személyiség) találkozik végtelen lehetőséggel, addig bennünk véges képesség (emberi személyiség) áll szemben végtelen lehetőséggel. Ezért kivétel nélkül minden emberben mindenkor, csak az tökéletes, ami az emberben JÉZUSI! De teljesen JÉZUSSÁ soha nem válhatunk, mert a mi személyünk mindenkor emberi, tehát teremtett személy marad! Csak úton lehetünk efelé! E törekvés és nem e törekvés beteljesültsége a boldogsága a teremtett szellemi lényeknek! Csak addig mondható boldognak egy teremtett szellemi teremtmény, amíg él benne ez a törekvés. Félelmetes kísértés a törekvés beteljesültségének a tudata! Az, aki erre tesz kísérletet, túllépi teremtményi körének korlátait, vagyis a sátáni gőg csapdájába esik, s szembe találja magát szent Mihállyal, akinek neve: KI OLYAN, MINT AZ Isten?

      A különbözőségek dinamikus harmóniája, az Isten és ember közös boldogsága tehát az ember oldaláról mindenkor csak törekvésben, szándékban valósulható, valósítható meg. Ez a teremtmény oldaláról tehát soha nem lehet beteljesültség, csupán alázatos tudomásul vétele annak, hogy a fejlődésnek a szellemi teremtény részéről - amely fejlődés Istennél, a Színlétnél képtelenség - mindenkor csupán fokozatai vannak, de istenné soha nem válhat!

    Az, aki ezt nem veszi tudomásul, roncsolja magában Istent, mert fejlődési szintre degradálja; és roncsolja magában az embert, mert a sátáni gőg csíráját ápolja magában.

Szent Mihály, akinek a Sátán kiűzetése volt feladata a boldogság honából, ezt jelenti: KI OLYAN, MINT AZ ISTEN?  41 / 4514.