Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyolc boldogság, Lelki szegények.

 

 A HÉTTÖRZS ALAPÍTVÁNYRÓL            

      Jézusom! Nagyon köszönöm a mai napra esedékes szentírási részt. Úgy gondolom, helyes most föltennem Neked kérdésemet a Hét Törzs Alapítvánnyal kapcsolatban.

HANG: Először megfogalmazok egy alapszabályt, aztán ezt alkalmazom rád elvileg, majd egészen konkrét választ kapsz Tőlem magatartásodat illetően.

     Ezzel az alapítvánnyal kapcsolatban alapszabály a következő: csak olyanoknak érdemes ebbe beszállni, akik vagy gazdagodni akarnak, vagy segíteni másokon úgy, hogy gazdagokat is gazdagítanak közben. Ennek az alapszabálynak rád alkalmazása egyértelmű. Gazdagodni nem akarsz. Valójában elsődlegesen az sem célod, hogy másokon segítsél.

   Tőlem azt tanultad, hogy add oda másoknak, ami a tiéd, vagyis szegényítsd magadat. Ennek természetes következménye a másokon segítés, de indítórugója a szegényítés.

     Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a Mennyek Országába hívom, és Atyám áldottainak mondom azokat, akik másokon segítenek, de Magamat azokkal azonosítom, akiken segíteni kell.

     Amennyire szegényíted magad kedvemért, úgy és annyira vagyok veled EGY. Az Atyám áldottainak, tehát a segítőknek ezt mondom: "Éheztem és ennem adtatok." Tehát a szegényekkel azonosítom Magamat.

   Aki azért akar gazdagodni, hogy másokon segítsen, annak jusson eszébe a Miatyánk ezen kérése: "Ne vígy minket a kísértésbe." Sokan esnek bele abba a kísértésbe, hogy eszmét védjenek, vagy támogassanak. Ettől már csak egy lépés a vívmányok megvédése érdekében vívott harc. Ilyen, és ehhez hasonlók teszik csatatérré a földet.

     Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászorulókon, de ez, mint cselekedet, nem cél. Ez következménye lesz annak, hogy valaki Velem azonosult, hogy Lelkem irányítása alatt értelmesen lemond arról, amije van. Ilyen értelemben tehát nem a segítés az elsődleges, hanem a szegényítés az Én kedvemért. Tudom, e kettő nem lehet meg egymás nélkül, de a hangsúly a szegényítésen van elsődlegesen: "Boldogok a szegények...".

    Most pedig konkrét választ adok magatartásodat illetően. - Téged barátod kért meg, hogy szállj be ebbe az alapítványba az ő kedvéért.

   Nagyon nagy és szent kapcsolat a barátság. - Mikor Mária Magdolna a drága kenetet Rám öntötte, zúgolódtak a tanítványok. Pazarlásnak minősítették. Én akkor Magdolna pártjára álltam.

    Ha barátodnak szüksége van két belépőre ebbe az alapítványba, akkor állj mellé, de úgy, hogy mindkettőtök a saját pillanatnyi látásán belül nyugalmat, békét találjon.

   Te nem értesz, és nem is akarhatsz érteni ehhez az alapítványhoz. Ő ért hozzá. Bedolgozta magát ebbe. Neked úgy kell barátod mellé állni, hogy benső látásod csorbát ne szenvedjen. Szegényíteni kell magadat úgy, hogy sem most, sem a jövőben ezáltal ne gazdagodj, s még ennek kísértésébe se essél.

    A barátság szent dolog. Add át a tizenkétezer forintot barátodnak. A te lelkiismereted illetékessége eddig terjed. Mivel ő jobban ismeri ezt az alapítványt, tegyen belátása szerint, de a te nevedet hagyja ki. Különben árt neked.

    Tartózkodj minden pénzügyi dologtól. Én istállóban születtem, ahová temettek, az is idegen emberé volt, s e két pont közötti feszültségben, mint fizetés nélküli vándortanító, elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai vannak, a madaraknak fészkei, de az Emberfiának nincs, hová fejét lehajtsa. Volt egy tanítványom, aki a pénzt kezelte: Júdás. Volt egy másik, aki nagyon ismerte a pénzt, mivel vámos volt: Lévi. Még nevét is megváltoztatta, mikor Hozzám szegődött: Máté, az evangélista.

    Nagyon szeretlek benneteket. Nem vagytok egyformák. És nem különb az egyik a másiknál.

    Neked ebben az ügyben ez az üzenetem: szegények mindig lesznek köztetek. A szegénységet megszüntetni nem lehet. Ha azt mondtam volna, hogy szüntessétek meg a szegénységet, lehetetlenséget kértem volna. Szegényítést kérek tőled. Erre képes vagy. Ez legyen a Tőlem kapott program. Ne a gazdagodás, hogy segíthess. Jobban jársz, ha rászoruló maradsz, mintha azt élnéd meg, hogy rád szorulnak mások.

   Jó az, hogy barátod felhozta ezt az alapítvány ügyet, így lehetőségem lett kitisztázni ezt benned." 1 / 37

 

 

Kérdező: 6. A szeretetnek szabad mérlegelni, hogy ki, miért jutott olyan állapotba, hogy segítségre szorul? Ki a szegény, ki a tehetős?

HANG: A szeretet nem azt mérlegeli, hogy ki miért jutott rászoruló állapotba, hanem azt, hogy akin segít, az e segítséget mire fogja felhasználni. Ha úgy tűnik, hogy azt a pénzt, amit neki adsz, elissza, akkor nem szabad odaadnod, bármennyire is rászorulónak mutatja magát.

    Az Én szememben a boldog szegények azok, akiknek mindig van adnivalójuk, tehát akik a náluk szegényebbekre figyelnek. És azok, akik híjával vannak olyan javaknak, amelyek jobban tudnák segíteni őket abban, hogy jobban szeressenek. Tehát azok az éhezők, akik nem iszákosságra, hanem életszükségleti energiára akarják használni a kapott javakat.   9 / 698

 

 

 

Kérdező: 1. Hogyan kell érteni azt, hogy "boldogok a lelki szegények"?

HANG: 1. Bizony nagyon félreérthető a "lelki szegény" kifejezés. Csak nagyon pártatlan és nagyon alapos elemzés tud értelmes magyarázatot adni rá. Ezt most megkönnyítem neked.

    Boldogok, akik lelkiismeretükre hallgatva szegényítik magukat! A "lelki szegénység" jelentésének ez a pontos tartalma! Tehát lelkileg gazdagodni kell! Ez úgy történik, hogy a lelkiismeretre hallgatva, anyagilag szegényíti magát valaki, a nála szegényebbek érdekében!   11 / 939

 

 

Kérdező: Hozzá fogok jutni ötvenmillió dollárhoz?

HANG: Annyit mondhatok, hogy Én soha nem ígértem sem neked, sem másnak pénzt. Ennek ellenkezőjére föl szoktam szólítani embereket azért, hogy könnyebb legyen számukra üdvösségük biztosítása. De pénzt nem ígértem soha senkinek! Olyan is történt, hogy valakit megkértem arra, hogy pénzét vagy pénzének egy részét adja oda valakinek. De azt, hogy valaki majd valakitől pénzt fog kapni bizonyos feladat elvégzésére, ilyet soha nem ígértem senkinek.

    Ha engeded, hogy Lelkem irányítson, akkor minden munkádon az áldásom lesz, és mindig minden eszköz rendelkezésedre fog állni arra, hogy megtehesd azt, amit szíved békéje, megnyugtatása érdekében meg kell tenned.

   A "Boldogok vagytok, ti szegények (Lukács 6;20)" és "Jaj nektek gazdagok (Lukács 6;24)" kijelentéseim semmiképpen sem egyeztethetők össze azzal, hogy valaki pénzt várhatna Tőlem. E kijelentéseim csak azzal egyeztethetők össze, hogy valaki pénzt adjon Nekem! "Amit egynek tettetek, nekem tettétek (Máté 25;40, illetve Máté 25;45)"!  20 / 1970

           

 

Kérdező: 1. Mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények?

HANG: 1. Először is nagyon örülök neked! E kijelentésem: "Boldogok a lelki szegények" azt jelenti, hogy nem azok a szegények boldogok, akiknek leégett a házuk, vagy elvitt mindenüket az árvíz. Azok sem, akiket kiraboltak, kiforgattak mindenükből, hanem azok, akik lelkükre, lelkiismeretükre hallgatva segítettek rászorulókat, és így szegényítették magukat, így lettek szegények.

   A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a még nála is szegényebbeket észreveszi és segíti, az a 'lelki szegény'. Aki viszont mindig azon van, hogy másoknak jobban megy sorsuk, aki mindig azokra figyel, akiknek több van, mint neki, vágyaiban lelki gazdag, és tele van irigységgel és minden olyan szándékkal, hogy elvegye másoktól azt, amilyük van.

   A döntő tehát az, ki merre néz! Aki a nála szegényebbek felé néz, és itt most nemcsak anyagi szegénységről van szó, szó van a szomorúakról, a magukra maradottakról, és egyéb rászorulókról, aki tehát ezeket észreveszi, az azt éli meg, hogy neki még mindig több lelki kincse van, mint emezeknek, és így szeretet él benne ezek iránt, és nem irigység. Lelki szegény tehát az, aki a szegények felé fordul!

    Aki mindig a gazdagok felé néz, annak olyan gazdagság ragad lelkéhez, amely lehúzza őt a pokol felé. 23 / 2255

 

 

Kérdező: 2. Szeretnék őrangyalommal találkozni. Mi a neve?

HANG: 2. A párbeszédimában őrangyaloddal is beszélhetsz. Sajnos, fogalmatok sincs, hogy milyen kincs birtokában vagytok a párbeszédima által! Az egész mennyország nyitva van számotokra, ha Engem, Jézust, beengedtetek magatokba! Minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal benneteket, tehát minden olyan gondolat, amelynek Atyám a forrása, azon az égi lényen átjut hozzátok, akit megszólíttok. Magatokat szegényítitek lelkileg, ha ezt nem hiszitek el. És ez a lelki szegényítés egyáltalán nem az a lelki szegénység, amit boldogítónak mondottam! Mert a boldogító lelki szegénység az, amikor valaki lelkiismerete szerint szegényíti magát. Az a lelki szegénység viszont, amelyet a párbeszédimának el nem fogadása okoz bennetek, pontosan az ellenkezőjét, tehát boldogtalanságotokat eredményezi. "Az igaz a hitből él!" Így is fogalmazhatom: A boldog a hitből él! Nem is lehet boldog senki hit nélkül, ha a boldogság alatt nem a bódultságot érti, hanem a szívbékét! 24 / 2422

 

 

Kérdező: 3. Hogyan lehet valaki lélekben gazdag?

HANG: 3. Akkor válik valaki lélekben gazdaggá, ha lelkiismeretére hallgatva, anyagilag szegényíti magát. E kijelentésemnek: 'Boldogok a lelki szegények', tartalmilag pontos megfogalmazása így hangzik: Boldogok, akik lelkiismeretükre hallgatva szegényítik magukat!  30 / 3104

 

 

Nyolc boldogság

 

Kérdező: 3. A nyolc boldogságról szeretnék többet tudni.

HANG: 3. Lelki szegény az, aki lelkére, lelkiismeretére hallgatva szegényíti magát és nem az, aki valamilyen katasztrófa miatt lett szegény!

    Az a szomorú boldog, aki amiatt szomorú, hogy az emberek nem szeretik a szeretetet! Tehát az, akivel Én megoszthatom az Én szomorúságomat.

    Azok a szelídek a boldogok, akik az erő világa értékeinek (katonaság!) ellene mondanak! Ezek legyőzhetetlenek. Csak ők birtokolhatják a háborúság és gyűlölködés nélküli földet!

    Azok az igazságra szomjazók a boldogok, akik egyetlen erkölcsi igazságot ismernek és fogadnak el. Ezt pedig így hangoztatják: szeretnünk kell egymást!

   Azok az irgalmasok a boldogok, akik kiszakították magukat az igazság (jogi igazság) rendjéből, és átültetődtek az irgalom rendjébe!

    Azok a boldog tiszta szívűek, akik szándékukban egyértelműen döntöttek a nem-ártás, megbocsátás és segítő szolgálat mellett! Ezek az igazi TISZTÁNLÁTÓK! Ezek látnak legtöbbet az Istenből!

    Azok a boldog békességben élők, akikben Én otthonra találtam a Magam számára. Azokban vagyok otthon, akik tudják, hogy Isten bármilyen körülményben békét tud és akar is adni szívükbe. Akik tudják, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Akik tudják, hogy nem magukon kívül kell keresniük a boldogságukat, ami nem más, mint a szívbéke!

   Azok az igazságért szenvedők a boldogok, akik Rám hallgatva, elfogadják e kívánságomat: Inkább szeressétek ellenségeiteket!   19 / 1852

 

 

Kérdező: 2. Mit és hogyan változtassunk életünkön?

HANG: 2. Változtatnod annyiban kell, amennyiben a fent említett lelkiismereti ráhangolás szükségessé teszi ezt. Ennek állapotszerűvé kell válnia a földi ember életében.

    Gyermeked problémája akkor fog megoldódni, ha nem minden áron az egészséget keresitek, hanem minden áron Engem kerestek! Én vagyok az ÉLET (János 14;6)!

    A boldogsághoz nem az egészség szükséges, hanem Én. Nagyon sok a boldogtalan egészséges ember! Amikor felsoroltam a nyolc boldogságot az evangéliumban (Máté 5;3-11), nem említettem az egészséget, mert az egészség, betegség nem erkölcsi kategória. Attól még nem lett boldog senki, hogy pillanatnyilag nem kapott meg valamilyen betegséget, de attól még eddig mindenki boldoggá vált, tehát lelki békére jutott, ha befogadott Engem életébe.  25 / 2521

 

 

Kérdező: HIBÁIM OKAIT KUTATOM!

    A bennem lévő stressz, félelem, aggodalom milyen okokra vezethető vissza?

HANG: Azok a negatív lelki tartalmak, amelyeket felsoroltál, és amitől egész biztos, hogy szenvedsz, a lélek olyan betegsége, amely mindig a hit hiányából ered. Azért betegség ez nálad, mert állapotszerű, és ha nincs megfelelően kezelve, először depresszió, utána idegosztály lesz belőle, vagy valamilyen elrontott hite, babona. A hit hiánya mindig ilyen és ehhez hasonló negatív tartalmakkal bír, és leküzdeni a Bennem való hite növekedése által lehet.

    Én Jézus kétezer évvel ezelőtt beszéltem nektek a boldogságról, és akkor ott fenn a hegyen elmondtam azt is, hogy boldogok a szomorkodók, mert vigasztalást nyernek. Azokra a szomorkodókra gondoltam, akik azért szomorúak, mert Én Jézus hiányzok az életükből. Nagyon természetes, hogy aki Miattam szomorú, azt Nekem kell megvigasztalni. Meg is vigasztalom. De azok, akik félnek, aggódnak, rettegnek, pedig tudják, hogy Én az ő Istenük vagyok, azoknak meg vigasztalásra, hanem hitre van szükségük. Hitre, hogy elhiggyék azt, hogy Én, Jézus legyőztem a világot, és azt, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. Sajnos Én olyan hitet nem tudok nektek adni, hogy higgyetek Bennem. Ezt Én kérem tőletek. Aki nem hisz Bennem, abban nem tudok hatékonyan működni. Az nem lát rá arra, hogy minden perce kegyelem, amit Velem tölt el, abban az Istengyermekké válásban, amelyre teremtve lettetek. A Bennem való hit számotokra az az erőforrás, amely benneteket átsegít az élet legerősebb viharán is. Sokkal többet értek a verebeknél! Higgyétek el végre azt, hogy az Istennek szükséges van rátok. De nem mint bábokra, hanem mind öntudatosan gondolkodó, a gondolkodásért felelősséget vállaló, szabad szellemi lényegre. Ilyenné pedig csak azt tud válni, aki Bennem, Jézusban hisz, vagyis az életét Rám teszi. Ha én tudnék hitet adni nektek, akkor mindjárt akkorát kéne adnom mindenkinek, amekkora Nekem van. Ez azt eredményezné, hogy tele lenne a Mennyország helytelenül gondolkodó istenekkel. Az lenne csak igazából szörnyű világ! Ezért szeretettel kérlek, hogy amit a Márk 1;15-ben mondtam, azt vedd komolyan, és minden reggel és minden este adja Nekem hálát a te Jézusodnak, mindenért. Amiért tiszta szívvel hálát tudsz adni, az már a tiéd, és attól soha többé nem kell félned! Bízz jobban Bennem, és bízz jobban magadban! Én vigyázok rád!   42 / 4654

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

hajdúnánás

(martonannaluca, 2010.11.30 17:42)

nagyon jó ez az oldal