Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 mert az idő közel van. Jelenések könyve 1;3

 

 

 Jel 1,3 - Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ezeket a prófétai szavakat, és meg is tartja, ami bennük meg van írva, mert az idő közel van.

 

 

Kérdező: Egy élmény, látomás, amely munkára hív. Milyen munkát kell végeznem?

HANG: Nagy öröm számomra, hogy fenntartás nélkül ajánlod magadat az Én szolgálatomra. Öröm számomra, hogy keresztemet meg akarod osztani, segíteni akarsz abban, hogy valamiképpen cirenei Simonom legyél. Örülök, hogy van ebben az országban ilyen Engem szerető, Értem élni és dolgozni, szolgálni akaró lélek. Örülök, hogy nem maradok magamra, mikor értetek úgy akarok dolgozni, mint tettem valamikor tanítványaimmal. Sőt! Most még közvetlenebbül tudok veled együtt lenni, mint velük voltam, mert most Lelkem lehetővé tesz olyasmit, ami akkor még nem volt lehetséges.

     Látomásokban, képekben kopogtatok be hozzád, s egész lényedet átjáró érzésekkel tudatom veled azt, hogy partneremnek hívlak a nagy misszióra, amely előttünk áll. Nem kevesebb a célom, mint az, hogy felkészítselek benneteket arra a változásra, amelynek még ebben az évszázadban meg kell lennie. Olyan lelkekre van szükségem, akik értelmükkel és szívükkel egyaránt igent mondanak Nekem, amikor felszólítom őket arra, hogy ÚT legyek számukra. Egy befelé vezető kiút abból a mocsokból, zavarból, kátyúból, amelybe részben tudva, részben tudatlanul kerültetek.

    A ti országotok sorsa 56-ban dőlt el pozitív módon előttem. A gyilkos hazugságnak ádáz dühe ömlött akkor szét e földrészen, s azok az égi lelkek, akik feladatuknak tudták ennek az országnak gondját oldozgatni, akkor tapasztalhatták, hogy az ártó erők  éltető eleme országotokban a káromkodás, ocsmány beszéd, amely csak imádsággal csökkenthető. Csodálatos imaközösségek alakultak ekkor! Ezeknek az imaközösségeknek kegyelmi hatásai tették lehetővé, hogy ma vágy ébredjen  egyesek szívében arra, hogy együtt akarjanak Velem élni.

    Aki tanítani akar, annak tanulnia kell. Aki tanúságot akar tenni, annak tapasztania kell. Tanulás és megtapasztalás. E kettő feladat áll előtted.

    Tégy rendet a fejedben. Segítek! Azért vagyok benned Lelkemmel, hogy átvilágítsam problémáidat, és nem azért, hogy szőnyeg alá söpörjem. Ne nyugodj bele felületes válaszokba, amikor hitről, erkölcsről, békéről, örömről, szabadságról, megkötözöttségről, imáról, önmegtagadásról, kapcsolatokról, porlerázásról, beszédről és hallgatásról, munkáról és pihenésről, találkozásokról és elválásokról, közösségről és magányról, kikapcsolódásról és bekapcsolódásról, bizalmas barátkozásról és óvatosságról, stb. merülnek fel benned gondolatok és kérdések.

    Két irányból kapod a szükséges információkat, ismereteket. Belülről és kívülről. Olyan fényeket, megvilágosodásokat akarok adni neked, melyek helyére rakják benned az eddigi ismereteidet. Olyan embereket, könyveket juttatok el hozzád, akik, amelyek által gazdagíthatod magadban a Rólam eddig szerzett ismereteidet.

    A párkapcsolat úgy, ahogy te gondolod, csak másodlagos lehet. De úgy, ahogy Én gondolom, vagyis, hogy meg kell találnod azokat a testvéreidet, akikkel közösen képes leszel Velem foglalkozni, így nagyon fontos az emberi kapcsolat.

    Az idő valóban rövid. Nem olyan értelemben, ahogy a Jelenések könyvének elején olvashatod (Jelenések könyve: 1;3) immár vagy kétezer éve, hanem a ti időmércétekkel mérve gondolom rövidnek. Ne feledd, már csupán a normális, józan ész sem jósol világotoknak egy-két évtizednél többet!

    Komoly szellemeket kell küldenem hozzátok, hogy megújítsák a földet, de ezek is csak akkor lesznek erre képesek, ha lesztek páran, akikre ezek az angyalaim majd számíthatnak.

   Tanulj és taníts! Imádkozz és gyűjts megtapasztalásokat! Nálad nem elég az, ha imaszövegeket mondasz. Neked meg kell tanulnod lelkedet Hozzám emelni! Igazolnod kell életeddel mások előtt, hogy az képtelenség, ha valaki csupán annyira boldog Velem, mint Nélkülem! Igazolnod kell, hogy a szomorú keresztény, az fából vaskarika! Mert benső derűvel is lehet lelki szenvedéseket hordozni, mivel Én nemcsak örömömet, hanem fájdalmaimat is meg tudom osztani azokkal, akik szeretnek Engem. Ennek a szenvedésnek viszont semmi köze sincs az elkeseredéshez. Ez inkább kitüntetés!

            Drága Leányom! Köszönöm a Nekem ajándékozott életedet.  7/591.

 

 

Kérdező: KÖZEL VAN A VÉG?

            1. Közel van Jézus visszajövetele?

            2. Az emberiség történelmének vége, ha Jézus eljön?

            3. Igaz, hogy 97 júliusában látható volt Mária?

HANG: 1. Közel van visszajövetelem. Ezt már kétezer évvel ezelőtt is mondottam (Jelenések könyve: 1;3)!

    2. Lesz olyan eljövetelem, amely azonos e mostani földi-élet végével.

    3. Különböző jelenések mindig voltak. Ma is vannak máriaje­lenések.

    A fenti három rövid válaszommal azt akarom tudomásotokra hozni, hogy vannak olyan súlyos kinyilatkoztatások, amelyekkel naponta kellene számolnotok.

    Naponta kellene várnotok Engem, Jézust, aki naponta szeretnék veletek találkozni úgy, ahogy az számotokra a leggyümölcsözőbb.

   Jobban tudatosítanotok kellene azt, hogy ami mulandó, az csak eszköz és nem cél! Minden, tehát az egész mulandónak teremtett világ csak ugródeszka, csak kifutópálya, csak egy rövid hidacska, s ezért öröklakásotok nem lehet a földön!

    Azok a máriajelenések, amelyekkel ma tele van történelmetek, nem látványosság céljából történnek, hanem azért, hogy eszméljetek föl küldetésetekre, szeressétek egymást, és készüljetek fel naponta arra, hogy az Én tanításomat, az Én életemet ragyogjátok bele a földi élet poklába!

   Nagyon szeretlek benneteket! Várom, hogy visszaszeressetek Engem, Jézust, embertársaitokban! 28 / 2824.

 

 

» Jézus második eljövetele