Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Zsidókhoz írt levél:  

 

1: 1-2.        38/4050.

 

2:17. 3:1. 4:14. 4:15.   16 / 1509, 37 / 3885

 

6: 4-6.          7/543, 41/4476, 43/4719.

 

6: 10.           38/4118, 38/4118.

 

10: 38.          8/636.

 

13: 8.            8/667, 8/675.

 

13: 14.       9/715.

  

Zsidókhoz írt levél 1.1-től 2-ig

    Zsid 1,1  - Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, 2ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette.

 

 

Kérdező: HELYES MÉRCE A BIBLIA?

            1. A Bibliához mérem magamat.

HANG: 1. Az evangéliumaimhoz mérd magadat! Én vagyok a világ világossága, és nem azok az üzenetek, amelyek az evangéliumaimon kívül találhatók. Természetesen a többi bibliai rész is sugallt szöveg, de Lelkem csak a ti szinteteknek megfelelő mondatokat tud sugallni. Ez pedig azt jelenti, hogy azok, akik bár Rólam írtak, nem ismerhették tanításomat mindaddig, amíg meg nem jelentem, és el  nem mondottam közvetlenül, emberi nyelven azt, amit elmondottam (Zsid 1.1-től 2-ig).

     Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, mindent ki tudnak olvasni e könyvből, és annak ellentétét is! Ezért csak akkor vállalhatsz nyugodt szívvel gondolkodás-átalakítást, ha az evangéliumaihoz igazodsz. A többi bibliai rész mind eszköz ahhoz, hogy a CÉLT, tehát Engem, az evangéliumok alapján helyesen megismerj!  38 / 4050.

 

             

 

Zsidókhoz írt levél

Zsid 2,17 - Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és kiengesztelje a nép bűneit.

 

Zsid 3,1 - Nos, szent testvéreim, akiknek mennyei hivatás jutott osztályrészül, nézzétek hitvallásunk követét és főpapját, Jézust:

 

Zsid 4,14 - Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, legyünk állhatatosak a hitvallásban.

 

Zsid 4,15 - Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt.

 

 

Kérdező: 2. Miért mondja Jézus, hogy nem pap, amikor a Zsidó levélben ennek az ellenkezőjét mondja?

HANG: 2. Kedves Barátom! A Zsidó levelet nem Én írtam! Ennyit igazán tudnod kéne! Amíg nem tudsz rangsorolni a Bibliában, addig mindent ki tudsz olvasni belőle, és mindennek az ellenkezőjét is!

Ismétlem: Gondolkodás-átalakítást csak akkor tudsz végezni, ha meg akarod találni evangéliumaim alapján a Biblia mondanivalóját. Ha nem így állsz hozzá, akkor mindent össze fogsz kutyulni, s mindig meg fogod találni a magad számára azt a kiskaput, amely lehetővé teszi, hogy soha meg ne térj komolyan! 16 / 1509

 

 

Kérdező: 3. Isten szolgái a papok?

HANG:  3. A papok nem Isten szolgái! Szó sincs arról, hogy e téren általánosítani lehetne! Vannak közöttük olyanok is, akik Engem, Jézust, szolgálnak, de ezek nagyon kevesen vannak. A nem papok között aránytalanul többen vannak olyanok, aki Isten szolgáinak tarthatnák magukat, de ezt nem mondják magukról. Kétségtelen, hogy vannak a papok birtokában olyan eszközök, amelyek a szerepük, feladatuk felvállalására, hogy Isten szolgái lehessenek, szükségesek, de ettől egyáltalán nem különbek, mint bárki emberfia.

     Jó, ha tudod: Én, Jézus, nem voltam papi nemzetségből való, és soha nem mondtam magamról azt, hogy pap vagyok. A Zsidó levél, amely papnak mutat be Engem, egészen más értelemben használja e szót, mint ahogy azt ti jelenleg használjátok (t.i., hogy fizetett párttitkár, aki elrendezi dolgaitokat Isten előtt).

     Ne feledd! Engem, Jézust is papok, főpapok ítéltek kereszthalálra (János. 19.12). Hidd el, akaratom ellenére tették ezt!

     Minden hónap második vasárnapján {a következő szeptember 12-én (Budapest ; Bethlen Gábor tér 2. Gyógypedagógiai Főiskola, a Keletitől gyalog kb. 5 perc)} d.u. 3 /15/ órakor misézik médiumom. E szentmise után van lehetőség beszélgetésre is. 37 / 3885.

 

 

  

Zsidókhoz írt levél. 6;4-6.

 

  Zsid 6,4 - Azt ugyanis, aki egyszer már részesült a világosságban, megízlelte az égi ajándékot, megkapta a Szentlelket, 5felfogta az Isten tanítását, és megtapasztalta az eljövendő élet erőit, 6aztán mégis elpártol, lehetetlen újra bűnbánatra indítani. Hiszen ha rajta áll, újra keresztre feszíti az Isten Fiát, és csúfot űz belőle.

 

A HANG VÉLEMÉNYE ÖNMAGAMRÓL

Kérdező: Szeretném hallani  életemről véleményedet.

HANG: Halljad hát! A lényegre mutatok rá. A te feladatod lesz ebből kibontani mindazt, ami a gyakorlati életed számára naprakész állapotban tudja tartani lelkedet.

     A másságod a lényeg! A földön élő emberek kicsiny töredéke az, akiknek nem kell többé reinkarnálódniuk. Te e kicsiny töredékhez tartozol. Te reinkarnálódtál már mostani életedben saját, jelenlegi testedben, vagyis újjászülettél, s így többé nem kell olyan szenvedékeny sorsot vállalnod, amilyet magad körül látsz. Nagy szó ez a ti fogalmaitok körén belül.

    Csak az újjászületettek tudják megérteni az újjászületetteket. Mások csupán kicsit csodabogaraknak könyvelik el őket.

     Minden ember számára az az újjászületés, amit inkább így lehet fogalmazni, újraszületés, tehát rendre más testben megjelenés a földi dimenzióban, addig tart, amíg meg nem történik az az újjászületés, amely saját testben megy vége, s amit lélekkeresztségnek is szoktatok nevezni.

     Ezzel be is fejezhetném a kívánságodra adott véleményemet, mivel aki már újjászületett, az tapasztalatból tudja, hogy élete az Én kezemben van, tehát Nálam nélkül semmit sem tehet, de Általam mindenre képes. De nem fejezem még be, mert buzgóságod érdekében fontosnak tartom tudatosítani benned a következőket:

     Amit a Zsidó levél szerzője írt, (Zsid. 6;4-6.) az inkább ijesztgetés, mint valós tény. Hibázhat egy újjászületett is, de az ilyen botlása nem megkeményíti őt, hanem még közelebb hozza Hozzám.     Nekem nem kell tartanom attól, hogy e kijelentésemből egy újjászületett azt következteti ki, hogy vétkezzen csak, mert így közelebb jut, jobban egy lesz Velem. Nem, mert ő tudja, hogy bármit, bárhogy vétkezik, az a vétek nem Ellenemre történt, hanem érte, aki szinte észrevétlenül kezdte figyelmen kívül hagyni Lelkem szavát, s a vétek, mint valami ostor vége, úgy csattant rajta, hogy ez észhez térítette őt. Így lett e vétke annak a felismerésnek oka, hogy elhajlott Tőlem, s így nyitott  e vétek utat ismét vissza Hozzám.

     Fognak még furcsa dolgok történni veled életedben. Ezek mind azért lesznek lehetségesek, mert te új teremtmény vagy!   7 / 543

 

 

Kérdező: A szerelemről kérdezem a HANG-ot.

HANG: Minden ember szerelemre teremtődött! Ennek magyarázata az, hogy Isten mérhetetlenül szerelmes Isten! Minden szellemi teremtményébe mérhetetlenül szerelmes. Minden ember úgy élheti meg Isten iránta megélt szerelmét, hogy ő egyetlen szerelme az Istennek! A mennyek országában ez az állapot egy vég nélküli viszont-szerelem­ben bontakozik ki. Tehát minden ember Isten iránti szerelemre teremtődött.

     Ez az Istenre teremtődött szerelmi készség, a földön az emberekben többé-kevésbé eltorzult formában ébred fel, mégpedig egy másik ember-ideálra kivetített irányban.

      Legtöbb ember úgy gondolja, hogy vagy átalakul szerelme szeretetté, vagy csalódik szerelmében. Valójában nem ez történik. Az történik, hogy ez a szerelem semmiképpen sem találja meg a földön szerelmének kibontakozását az ideáljában. Csak arról lehet szó, hogy vagy úgy oldódik le e szerelem, úgy csalódik valaki ideáljában, hogy az iránta megélt szeretete révén ezt szinte nem is veszi tudomásul, vagy szeretete hiányában keserűséggel, gyötrő benső fájdalommal, néha kiábrándult gyűlölettel fordul az illető előzőleg még imádott szerelme, ideálja felé.

     Azok, akikben az újjászületés és Lélekkeresztség által már fellobbant a szerelem Isten iránt, akárcsak rövid időre is, azok megízleltek valamit abból a szerelemből, amely kölcsönös, azonos mindkettőben, aki maga a Szentlélek! Ennek tartalmáról olvashatsz a Zsidó levél 6,4-ben. Egyben megértheted azt is, hogy mit jelent a Szentlélek elleni bűn. 23 / 2334.

 

 

Kérdező: 3. Elveszíthető az újjászületés?

HANG: 3. Amit a Zsidó levél 6;4-6-ig olvasol, az csupán elmélet. A gyakorlatban ugyanolyan képtelenség, mint a Lélekkeresztséget észre nem venni.

     Az mindig jó, ha imádkoztok egymásért. Ennek az egymásért mondott imának nem lehet akadálya az, hogy az, akiért az imát mondjátok, már meghalt. Minden imádság, ha szívből jön, mindenkiben növeli a szeretetet akár a földön él, akár már elköltözött a földi életből. A halála nem lehet akadály a szeretet növekedésének senkiben! 26 / 2656.

 

 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!

            1. Mivel már újjászülettem, nem kell újraszületnem?

          2. Lesz majd új ég és új föld?

HANG: 1. Igaz, hogy az újjászületés élményét nem lehet egy az egyben konzerválni, de mégis fontos, hogy valamiképpen állandósítsátok! Ez a rendszeres reggeli és esti imával történhet. Nem elég hát az, ha valaki reggel tudatosan az Én áldásommal indítja a napját. Fontos az is, hogy este hálát adva az elmúlt napért, megfelelő 'pályamódosítást', bűnbánatot is végezzen az esetleg elkövetett hibái korrigálására. A Zsidó levél írójának megengedtem, hogy  kemény szavakkal figyelmeztesse az újjászületetteket a hűségre (6:4-6), amelyet természetesen elvárok azoktól, akiket Magamnak lepecsételtem az újjászületés pecsétjével.

      A Jelenések könyve egy olyan szimbólumrendszer, amely képes a lelkek fejlődésének szolgálatába állni, ha Engem, Jézust, mint UTAT valaki befogad magába.

     A Jelenések könyve nem történelemkönyv, hanem mint az Énekek éneke, az Általam kiszemelt misztikusoknak készült segédkönyv arra, hogy az evangéliumaim mélységeit jobban ki tudják aknázni!

      Azok, akik a mennyek országát magukban hordják, és az időben megélt mulandó világban a bennük működő Szentlélek irányítását követik, nem a mulandó világot akarják múlhatatlanná tenni, hanem arra törekszenek, hogy az örök boldogság honában, amit magukban hordanak, színről színre láthassák Istent és mindazokat, akik már zavartalanul élvezik a hazataláltság örömét! Aki nem ezt teszi, az semmit nem értett meg evangéliumaimból! 41 / 4476.

 

 

Kérdező: 2. Aki újjászületett és nem kell többé leszületnie a Földre, az már sohasem fordul el Istentől?

HANG: 2. Aki újjászületett, az már nem fordul el Tőlem többé! Akkor sem, ha megtévesztik! Az újjászületettségnek pont az a lényege, hogy aki átéli a Velem való találkozásnak ezt a formáját, megérti, hogy egyedül Én, Jézus vagyok az, aki képes vagyok őt megszabadítani, és életre vezetni. Nincs ember, aki miután ezt átélte, eldobja magától! Még akkor sincs, ha a zsidó levél 6;4-6. ennek lehetőségét nem zárja ki. Nincs ember, aki mérhetetlen szenvedések után találkozik az ABSZOLÚT JÓVAL, és erre nemet mond! A tékozló fiú példabeszéde erről is szól! 43 / 4719.

 

 

Zsidókhoz írt levél. 6; 10

 Zsid 6,10 - Hiszen az Isten nem igazságtalan: nem feledkezik meg szeretetetekről, amelyet az ő nevében gyakoroltatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok.

 

Kérdező: 2. Istentől való-e a pápa részére a 'szentatya' megszólítás?

HANG: 2. Az első században minden keresztényt szentnek neveztek.( 1 Kor. 1;2 ~ 2 Kor. 9;1 / Ef. 1;1 ~ Tim.5;10 ~ Jud. 1;3 ~ Zsid. 6;10 ~ Jel. 17;6 ) Ennek ismeretében nem szükséges megbotránkoznod a 'szentatya' megszólításon. Kétségtelen, hogy korotokban e megszólítás már idejét-múltnak tűnik. Fontos volna, hogy magadat is mindig szentnek tudd! 38 / 4118. 

           

 

 

Zsidókhoz írt levél 8; 13.

 

 

 Zsid 8,13 - Ha tehát itt új szövetségről beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlta, az közel van a megszűnéshez.

 

 

Kérdező: 1. Az Igeliturgia alapján olvasom a Zsid. Levél 8;13 részt.

HANG: 1. Az egész Biblia sugalmazott könyv. De a sugalmazottság nem szóról szóra diktálást jelent, hanem a sugalmazott személy adottságaival úgy működik együtt a Sugalmazó, hogy a leírt szöveget a sugalmazott is teljesen magáénak mondhatja.

      Isten valóságot közöl, amikor sugalmaz, és nem mondatokat. A belül megélt, meghallott valóságot a sugalmazott saját tudatában mondatokká tördeli. Így kerül aztán az Istentől sugalmazott valóság az olvasó elé.

      Azért fontos rangsorolni a Bibliában, mert az Isten által kapott valóságot az Én tudatom tudta a legtökéletesebben mondatokba foglalni, de még ez is gyarló mása annak, amit majd a színről színre történő találkozásban át fogtok élni!

     A Szentírásnak tehát minden része alkalmas arra, hogy építsen, buzdítson és vigasztaljon benneteket, ha megfelelő hozzáállással olvassátok. 24 / 2368.

 

           

Zsidókhoz írt levél. 10; 38

 Zsid 10,38 - Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem.

 

  

Kérdező: 1. Szeretnék hallani az Angyal-tanfolyamról. 2. Jézus van jelen nálam, amikor azt érzem?

HANG: 2. Amikor azt érzed, hogy melletted vagyok, akkor természetesen, az úgy is van. De nemcsak akkor vagyok veled, amikor ezt érzed. Veled vagyok mindig. Amikor érzed, akkor közvetlen szeretetem érint meg, mivel tudom, hogy mennyire gyarló, esendő vagy, s tudom, hogy mennyire rászorulsz égi megtapasztalásokra, hogy hűséges tudj maradni.

     Arra kérlek, ne akard állandósítani a földön azt, ami csak a mennyben állandósulhat. Légy reális, józan, segítőkész, áldozatvállaló akkor is, sőt akkor igazán, amikor nem érzelmi töltés kíséri hited követelményeit. Az igaz a hitből él, és nem érzelmi túlfűtöttségből. Amint a Római és a Zsidó levél mondja (Római levél: 1;17- Zsidó. 10;38).

     Nagyon szeretlek, és sok szép és nemes munkát akarok még veled közösen elvégezni. 8 / 636

 

 

Zsidókhoz írt levél. 13;8

   Zsid 13,8 - Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. 

Kérdező: Vállalkozásom miképpen lehet sikeres?

HANG: Ha elolvasod Máté 6;24-34-ig mondott szavaimat, ha elolvasod Lukács 12; 20-ban lévő szavaimat, vagy Máté 16;25-öt, és még sorolhatnám azokat az evangéliumi helyeket, amelyekre kérdésedre bőséges választ adtam már kétezer évvel ezelőtt, akkor belátod, hogy Én mire való vagyok.

     Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! (Zsidó. 13;8). Ez igaz arra is, hogy mérhetetlenül szeretlek téged, szeretem családodat, és nem vagyok személyválogató, tehát senki válláról nem vehetem le a felelősség terhét. Vagyis, senki sem hivatkozhat Rám, ha úgy tapasztalja, hogy nem jött be valami vállalkozása, és senki sem mondhatja azt sem, hogy őt jobban segítettem másokkal szemben, ha bejön valamelyik vállalkozása.

     Szabad ember vagy! Senki sem bújhat ki a felelősség alól. Ezért nagyon fontos, hogy tiszta szándék vezessen, bármit csinálsz. Ha szándékod tiszta, akkor lelkileg akkor is nyertes vagy, ha vállalkozásod sikertelennek bizonyul, ha pedig nem tiszta a szándékod, tehát nem az Irántam való önzetlen szeretet vezérelt, akkor lelkileg akkor is vesztes leszel, ha vállalkozásod sikeresnek bizonyult. A szándék tehát a fontos, amelyet józan eszed alapján kell gyakorlattá tenned. 8 / 667

 

 

 MENNYIRE VAGYOK BEAVATOTT?

Kérdező: Mennyire reális az én beavatottságom, és mi a teendőm abban az irányban, amit nekem közvetlenül a HANG mondott?

HANG: Mint tudod, nem azért jöttem közétek, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött Engem.(János. 6; 38). Te sem azért születtél le a földre, hogy a magad akaratát tedd, hanem annak akaratát, aki küldött téged. Annak pedig, aki téged küldött, az az akarata, hogy tudd kivárni életedben azt a pillanatot, amikor nem az történik, hogy te használsz föl Engem, hanem az, hogy Én használlak föl téged. Ne feledd! Nekem több mint harminc évig kellett várnom hogy ez Velem megtörténjen.

    Jelenleg az a feladatod, hogy légy bátor! Tudnod kell, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak nyugodt, szeretetteljes, békés elviseléséhez kell a bátorság! Erre van most szükséged. Imádkozz, elmélkedj, írj, szolgálj, hallgass meg másokat, tanulj könyvekből, életből egyaránt!

     Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét közötti határ. Ez nem baj.  Baj akkor lenne, ha másoktól is meg akarnád követelni azt, hogy úgy lássanak, mint te, azt tartsák fontosnak,  amit te fontosnak tartasz. Baj akkor lenne, ha nem számolnál eléggé azzal, hogy belőled csak egy van, és nem is lesz több. A baj akkor lenne, ha az evangéliumokban található tanításomtól el akarnál térni, hivatkozva különböző magán-kinyilatkoztatásokra, beavatásokra.

    Igen, ez baj lenne, mert ez azt jelentené, hogy szerinted ma már másképpen gondolkodom, mint kétezer évvel ezelőtt. Pedig Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké!(Zsidó. 13; 8). Ez pedig azt jelentené, hogy már elhagytad az alázatnak azt a légkörét, amely feltétlen feltétele annak, hogy hallhasd HANGOMAT.

     Én vagyok az ajtó!(János. 10;9). Senki sem jut el az Atyához, csak Énáltalam!(János. 14;6).   8 / 675

 

 

Zsidókhoz írt levél. 13;14

 

 Zsid 13,14 - 12Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet. 13Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát, 14hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük. 

 

 

Kérdező: Lelkileg kissé elfáradtam. Férjem meghalt, gyermeke­met anyósom lefoglalta magának. Hazátlannak érzem magam.

HANG: Nagylelkűségből vállaltad, hogy leszüless a földre. Nem kellett volna, ha nem akarod. A különböző lehetőségek közül te az egyik legnehezebbet választottad.

     Férjed haláláig tartott az az előkészületi idő, amelyben azért kellett szeretetemet éreztetnem veled, hogy a bő esztendők után legyen miből lelkileg táplálkoznod akkor, amikor beköszöntenek a szűk esztendők.

     Hontalanságod érzése nem egyszerű hangulat, hanem megsejtése annak a valóságnak, amely nem jut szóhoz addig az emberi szívben, amíg jól mennek a dolgok (Zsidó. 13;14).

     Nagyon keményen meg kell tapasztalnod azt, ami az édesanyáknak a legnehezebb, hogy gyermeked nem a tiéd. Anyósod még nem tudja, de majd ő is meg fogja tapasztalni, hogy az övé sem. Bizony vállalnod kell eddigi életed természetes folyományaként azt, hogy vagy leoldódnak, vagy leoldják rólad mindazt, amit nem vihetsz el magaddal majd akkor, amikor angyalom eljön érted, hogy megszüntesse hontalanságodat.

      Nem lehet számodra fontosabb annál, mint hogy szeresd azokat, akik nem rád, hanem valami egyébre vannak tekintettel. Minden görcsös kapaszkodás, minden erőszakos próbálkozás zsákutcába torkol előbb-utóbb. A te boldogságod, a te benső békéd kulcsa nincs másnak a zsebében. Fiadéban sem!

      Ha értelmeddel belátod, hogy számára előnyösebb, ha nem a te befolyásod alatt áll, akkor túl kell tenned ezen magad. Ha pedig azt látod, hogy hátrány számára, akkor ennek hangot kell adnod, de sem gyermeked, sem anyósod szabadását nem korlátozhatod, mint ahogy ők sem korlátozhatják a te szabadságodat. A szabadságod addig tart, ameddig a felelősséged. Az övék is addig tart. Erőszakkal nem lehet senkit sem boldoggá tenni. Erőszakkal nem lehet senkit megtanítani szeretni. Erőszakkal nem lehet bejutni a szelídek birodalmába.

      Jobban hinned kell abban, hogy az Én szeretetem töretlen irányodban. Én most is mérhetetlen szeretettel szeretlek, akkor is, ha a földi életnek pokoli oldalát kell most megismerned, s ezen az oldalon kell tanúságot tenned arról, hogy a szeretet erősebb, mint az önzés. 9 / 715