Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyónás. Feloldozás. Gyóntatás. A te egyházadban a gyónásnak mai formáját nem tudom ajánlani. 1.

Gyónás

 

A te egyházadban a gyónásnak mai formáját nem

 

tudom ajánlani.

 

Kérdező: Eltávolodtam a hivatalos egyházi előírásoktól. Taszít a templomi közösség. Hiszem és tudom az Istent. Szeretet-közösségre vágyunk mindketten férjemmel.

HANG: … Meg kell tanulnotok meglátni abban az intézményben, melyhez tartoztok, az általam felkínált kegyelmi eszközöket. A te egyházadban a gyónásnak mai formáját nem tudom ajánlani. Szinte már kész szentnek kell lennie annak, aki vállalja, hogy bemegy egy olyan nagy dobozba, melyet ti gyóntatószéknek mondotok. De ez a gyónó számára semmiképpen sem szék, s ott leborulni egy nem hétköznapi, természe­tes emberi ruhába öltözött istenség előtt, aki bűneidre gyakran vagy kemény, indulatos kioktatásokat ad, minden részvét nélkül, vagy azt hiszi, hogy neki most kell téged megtéríteni, hiszen te most kiszolgáltattad magadat neki, vagy véget nem érő intelmekkel untat a kifáradásig, főleg, ha közben térdelned kell. Hát bizony ezt nem tudom ajánlani. De találhatsz olyan papot, aki iránt bizalmasan kitárhatod szívedet. S ha ez nem sikerül, akkor van még sok más lehetőség arra, hogy Velem kapcsolatba kerülj. Pl. a párbeszéd-ima, az evangéliumok olvasása, komoly könyvek, vagy olyan barátok megtalálása, akikkel érdemes eltöltenetek együtt az időt. Ma országotokban egyre több olyan klub alakul, melyekben érdemes időt áldozni, hogy lelkileg gazdagodjatok. … 4 / 320

 

 

HANG: Azt is el kell mondanom, hogy a szentgyónásnak az a formája, amely még ma is sok helyen gyakorlat, hogy a pap ül fenséges trónján, s a szegény gyónó pedig ott térdel lábai előtt és szánja-bánja vétkeit, az a ti egyházatokban egy szomorú hatalmi őrület következmé­nye. A hatalom nem bírja elviselni azt, hogy neki szolgálnia kellene, és nem uralkodnia! 13 / 1182

 

 

Kérdező: 3. Lehet gyónás nélkül áldozni?

HANG: 3. … Meg kell mondanom, hogy azok a rutin gyónások, amelyek ma annyira szokványosak, nem felelnek meg az Általam elgondolt követelményeknek.  ….  24 / 2417

                                                           * * *

 

Kérdező: 2. Abortuszaimat csak a pápa oldozhatja fel?

HANG: 2. Vétkeidet, mivel megbántad, Isten már régen megbocsátotta. E megbocsátás kinyilvánítását bármelyik felszentelt pap elvégezheti a szentgyónásban. Bennem, Jézusban az IRGALOM ISTENE jelent meg közöttetek. Mint tudod, Én, Jézus arra kértelek benneteket, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer, vagyis határ nélkül kell megbocsátanotok egymásnak. Erre csak azért kérhettelek benneteket, mert az IRGALMAS Isten ilyen! Aki vétkezik, az nem Istennek, hanem önmagának árt! Mivel a vétek természetellenes magatartás, ezért a helyes önszeretet parancsa azt követeli tőletek, hogy ne vétkezzetek! Mivel Isten természetének lényege a SZERETET, ezért az igazi bűnbánónak mindenkor megbocsát.  40 / 4335

* * *

 

Kérdező: 4. Ref. templomban esküdtünk. Gyónhatok ezért?

HANG: 4. Mint tudod, rendnek lenni kell! A róm. kat. Egyháznak is vannak olyan előírásai, amelyeket meg kell tartania annak, aki ehhez az egyházhoz tartozónak mondja magát. Amíg azt vallod, hogy római katolikus vagy, addig számodra a kat. templomi esküvő feltétele annak, hogy szentgyónáshoz járulhass. Ez különben egyértelmű akkor, ha nincs jogi akadálya a katolikus templomban kötendő házasságnak.

    Legokosabb, ha személyesen megbeszéled ezt a témát a HANG- médiummal!  12 / 1107

                                                           * * *

 

 

Akkor menj gyónni, ha téged ez boldogít.

 

Kérdező: 1. Gyónásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Ha azt mondom, hogy ostoba dolog gyónni akkor, ha ez nem boldogít, akkor ebben az is benne van, hogy csak akkor menj gyónni, ha téged ez boldogít! Igenis, hozzá kell szoknod ahhoz, hogy saját fejeddel gondolkodj, és ne mindig másra akarj támaszkodni. Ami pedig még fontosabb, jobban higgy abban, hogy nem a te tökéletességed az érdekes, hanem az Én irgalmam.  16 / 1572

 

* * *

 

Kérdező: 5. Gyónás után még rosszabbul érzem magamat. Félek, hogy kiesek a kegyelmi állapotból.

HANG: 5. Teljesen ostoba dolog gyónni menni, ha azt tapasztalod, hogy az nem boldogít! Teljesen ostoba dolog azt hinni, hogy tőled függ, hogy Isten megfelelően szerethessen téged! Tőled az függ, hogy te szerethesd megfelelően Istent. Ezt pedig nem félelemmel, nem szorongással, nem önsanyargatással, nem ostoba kicsinyeskedéssel, hogy kinek, mikor, hogyan fordítasz hátat, stb. éred el, hanem azzal a gyermeki bizalommal, amelyben sokkal több az öröm Isten jósága miatt, mint a szorongás saját ostobaságaid miatt.

    Drága Gyermekem! Annyira bele vagy gabalyodva önmagadba, annyira tele vagy különböző hiúsági komplexusokkal, hogy sem pszichológus, sem Isten nem képes téged hajadnál fogva ezekből kicibálni. Csak egyetlen dolog segíthet rajtad! Ha elhiszed és szíveddel, lelkeddel igyekszel átélni, hogy nem az a fontos, hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy! Ha valóban elhiszed, hogy Isten téged nem úgy szeret, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit! Ha még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor kettő lenne belőled!!!  12 / 1119

  

Újjászületettek gyónása.

 

 

 

Kérdező:  3. Mit gyónjak?

HANG: 3. Bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ez a ti Egyházatoknak egyik előírása. Ez egy okos előírás. A probléma az, hogy az a keret, amelybe ezeket a gyónásokat befogják, nem alkalmasak arra, hogy az újjászületettek lélekben felfrissüljenek. Neked kell megtalálnod azt a személyt, akinél nem a hagyományos módon, hanem egy komoly beszélgetés keretében tudod teljesíteni Egyházatoknak ezt az előírását. De teljesítsd!  9 / 733

* * *

 

Leveledben gyónást végeztél.

 

HANG: Te úgy gondolod, hogy leveledben gyónást végeztél. Ez részben igaz. Azért csak részben, mert a gyónás lényegéhez tartozik a bánat és az erős fogadás. E kettő pedig ugyancsak halványan szűrődik át soraidon. Az igazi gyónás nem a bűnök felsorolásából áll csupán.

    Nem elég még az sem, ha valaki fájlalja egyes helytelen döntéseit. Az igazi bánat mindenkor azt a teljességet, azt a pálfordulást hordozza magában, amely arról tanúskodik, hogy abszolút ELSŐ lettem az illető életében. Vagyis nincs második (Mt 10.37). Ez természetesen áll a házastársra is!

   Isten senkit nem teremtett egy másik emberre! Isten mindenkit Önmagára teremtett. Aki Érte él, az megházasodik, ha ezt a szerepet, feladatot kapta Istentől, és nem házasodik meg, ha nem azt a szerepet kapta Istentől. A másért élést, tehát a szolgáló szeretet megélését bárki, bárhol fel tudja vállalni Értem, Jézusért, ha valaki ezt akarja. Az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem olyan áldozat, amelynek felvállalása megfelelő szívbékét biztosít. Istent nem lehet félszívvel szeretni. Nem lehet két úrnak szolgálni! Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet!  ...  40 / 4290

 

 

 

Kérdező: 3.  E levél is minősülhet gyónásnak?

HANG: 3… Tágabb értelemben természetesen minősülhet gyónásnak az is, amikor valaki levélben tárja fel szívét, lelkét. De hivatalosan csak személyes találkozás révén mondhatjátok, hogy gyóntatok, hogy feloldozást kaptatok. Ez egy kicsit olyan, mint mikor valaki levélben akarja rendezni idegállapotát valamelyik pszichológussal. Van egy pont, amikor a személyes találkozás feltétlen feltétele annak, hogy az illető idegileg rendeződjék.   28 / 2798

 

 

 

Kérdező:  3. Isten valóban megbocsát nekem?

HANG: Igen. Te leveledben gyóntál Nekem, és ezt Én nagyon nagyra értékelem! Hidd el, hogy amit nekem bűnbánó szívvel elmondasz, azt már le is vettem rólad! Hidd el, hogy mérhetetlen szeretettel szeretlek, és éppen ezért Nálam mindig megtalálhatod lelked békéjét. De újra és újra mondom: HIGGY BENNEM!     10 / 859

* * *

 

Nem elég, ha valaki csak Nekem, vagy az Atyámnak gyón meg.

 

Kérdező: Uram! Olyan embert hozok Eléd, aki sok és rendkívüli álmokban olyan problémákkal találja magát szemben, melyeket úgy gondolja, hogy meg kell oldania.

HANG: … Még valamit. Nem elég, ha valaki csak Nekem, vagy az Atyámnak gyón meg. Meg kell találnod embertársaidban azt, akihez bizalommal tudsz fordulni, s ki tudod tárni előtte lelkedet. Az ősellenség nagyon ki- és felhasználja azokat az embereket, akik úgy akarnak Velem közvetlen kapcsolatot kiépíteni, hogy nem teszik lehetővé embertestvéreik közül senkinek sem azt, hogy kontrollálja őket. Ha így teszel, te is bele fogsz pusztulni, bármennyire is jó szándékkal teszed, hogy nem nyílsz ki senki emberfia előtt. Hallgass Rám, míg nem késő!  4 / 252

 

 

Kérdező: 3. Gyónással kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Benső világotok olyan, hogy nem elég, ha valaki élete szeretetlenségeit, önzéseit csupán Isten előtt bánja meg. Amíg nem fogalmazod meg, amíg nem mondod ki a megbánás szándékával valaki előtt, addig elfojtod magadban. Bocsáss meg a drasztikus hasonlatért: Olyan ez, mint amikor valaki olyan ételt vesz magához, amit nem tud megemészteni. Hiába erőlteti, csak árt magának azzal, ha visszatartja, és nem hányja ki magából. Pszichés világotok azért van tele félelemmel, görcsökkel, mert szeretetlenségeiteket, önzéseiteket nem dobjátok ki magatokból, hanem igyekeztek elfojtani.

   Azért fontos és okos dolog a gyónás, mert így tudtok legegyértelműbben könnyíteni magatokon. Persze igaz, hogy nem mindegy hogy kinek és hogyan gyóntok.  25 / 2507

                                                              * * *

 

Kérdező: 2. Mi a Szentlélek elleni bűn?

HANG: 2. A Szentlélek elleni bűn nem meghatározott cselekedethez kötött tudatos rossz. A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a rosszban megátalkodottság állapota! Aki ebben a bűnben van, természetesen, nem kaphat erre bocsánatot. Nem is akarhat irgalmat önmaga számára az ilyen lélek, mert ha akarna, akkor már nem volna megátalkodott. A Szentlélek elleni bűn tehát, mert nem esemény, hanem állapot, meggyónhatatlan, s ezért megbocsáthatatlan.  32 / 3336

 

* * *

 

Mindenkinek szüksége van arra, hogy lelke terheit időszakonként letegye.

 

Kérdező: 1. Bűnt követtem el akkor, amikor harmincöt év után meggyóntam?

HANG: 1. Nyugodj meg, nem követtél el semmilyen bűnt! Sőt! Isten akarata szerint tettél! Mindenkinek szüksége van arra, hogy lelke terheit időszakonként letegye. Nem létezik maró bűntudatban lelki fejlődés! Lelki fejlődés csak lelki szabadságban érhető el. Keresztelő János, akire azt mondtam, hogy anya nem szült nagyobbat a Földön, pontosan azzal a feladattal született le a Földre, és telt el a Szentlélekkel, hogy Izráel népének bűnbánatot hirdessen az Isten által. Tízezrek vonultak ki hozzá, hogy megvallják a bűneiket, és a Jordán vizében való megmerüléssel megszabaduljanak tőle. Én csak azokkal az emberekkel tudok valamit kezdeni, akik tudják magukról, hogy van bűnük. Azt hiszem közösségi vezetődnek sem azzal volt a baja, hogy gyóntál, hanem azzal, hogy nem nála gyóntál! Örülök, hogy lelkedet egy papnak öntötted ki, és nem egy olyan embernek, aki nem ismer Engem! Azt viszont tudnod kell, hogy a szentáldozásnak nem feltétele a gyónás. De nem is akadálya.  1 / 102 Való Zénó

                                                      * * *

 

Kérdező: Uram! Ennél a Stációnál eszembe jut gyakori elesésem.

HANG: Igen. Bukdácsolás az egész földi életetek. Sokszor ez el is veszi kedveteket attól, hogy újra és újra próbál­kozzatok. Pedig próbálkoznotok kell.

    Ha a keréken a porszem öntudatra ébredne, bizonyára fáj­lalná, hogy állandóan ingajáratban van. Hol fönn, hol lenn. Így vagytok ti is. De hát ezáltal megy a kocsi előre. Sokan ostobának tartották azt a papot, aki egyszer valakinek, - aki már nagyon unta, hogy minek kell mindig meggyónnia ugyanazokat a botlásait - , azt a penitenciát adta, hogy legalább tízszer menjen kosárral a kútra vízért. - De hát a kosárból kifolyik a víz! - mondta a gyónó. Ez igaz, - mondta a pap -, de a kosár mégis így lesz tisztább. Erről van szó. A disznó azért disznó, mert nem csak belekerül a pocsolyába, de ott jól is érzi magát. Te is gyakran belekerülsz különböző erkölcsi pocsolyákba. Addig vagy ember, míg ott nem érzed jól magad, míg fölébredhet benned a vágy, hogy kikerülj onnan. E Stációtól ezt tanuld meg!" 2 / 163

 

 

Kérdező: Tele vagyok aggályoskodással.

HANG: … Ne bűneidet bogarászd. Ebből a betegségedből Én ki tudlak gyógyítani. Neked csak annyit kell elfogadnod, hogy kettőnk kapcsolatában nem az a fontos, hogy te milyen vagy, hanem az, hogy Én milyen vagyok. És ezzel kell neked egyre többet foglalkoznod. Engem egyáltalában nem érdekelnek bűneid. Ne érdekeljenek téged se. A bűnök általában olyan lelki betegségek, melyekből hiába akar valaki önerejéből kilábolni. Csak még jobban összekuszálódik benne minden. Úgy belekeveredsz, mint majom a cérnába, - ahogy ti mondani szoktátok.- Bőven elég, ha negyedévenként gyónsz! Bőven! Senki sem lett attól még jobb, hogy sokszor gyónt. Attól inkább boldogtalanabbak lesznek az ilyen emberek. Inkább szerető szavakat mondj Nekem, mint bűneidet. Légy már kicsit nagyvonalúbb. Azt hiszed, hogy a mennyei Atya, vagy Én rosszabbak vagyunk, mint a tékozló fiú apja, aki meg se engedte, hogy fia elkeseregje előtte bűneit, hanem mindjárt ünneplőbe öltöztette, s lakodalmat csapott tiszteletére. - Értsd meg, az ott-léte volt a fontos, és nem az, hogy milyen.

    Biztos, hogy hiába gyónsz akárhányszor. Nem leszel tőle boldogabb. Ebből az aggályoskodásból meg kell gyógyulnod. Akkor foglak meggyógyítani, amikor majd Én akarom. Te nem vagy képes sem gyorsítani, sem lassítani e folyamatot. Tehát ez bizony kereszted, melyet tűrnöd kell, ha egyszer magadnak csinálod. Ha ennél okosabbat nem tudsz csinálni. Pedig tudnál. Ha nem törődnél magaddal. Legalább azt hidd el, hogy annyira igazán szeretlek, mint egy átlagorvos a páciensét.  Persze a valóság az, hogy úgy szeretlek, mint senkit a világon. Mint már többször és több helyen említettem, ha még valakit szeretnék úgy, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Ha nem tudnád, szeretetem által létezel!

   Hidd el, számodra nincs halálos bűn! Nem bűn, hanem betegség az, amiből ki akarsz mászni, de éppen ezt kell Rám bíznod! Amit pedig a hazugságról gondolsz, az nevetséges dolog. Éppen az a bajod, hogy nem egészséges benned a bíráló képesség. Elsősorban saját magad felé nem egészséges.  4 / 296

           

           

Kérdező: Mi akadályoz abban, hogy hangosan, pap előtt gyónjak?

HANG: Te biztosan megértesz, de attól tartok, hogy sok katolikus, akik olvasni fogják kérdésedre adott válaszomat, nem fognak megérteni.

  Neked semmi szükséged arra, hogy gyakran végezz szentgyónást! Egyházad előírja, hogy bűneidet minden esztendőben meggyón­jad, de azt nem írja elő, hogy mikor, és azt sem, hogy kinél.

    Semmi szükséged arra, hogy amit szívedben helyesnek tartasz, de a papok nagy része nem tartja helyesnek, arról a gyónásodban beszélj.

    A pártállam idején a legtöbb pap jónak tartotta, hogy békegyűlésekre járjon. Eszükbe sem jut, hogy ezt meggyónják ma, amikor ennek ellenkezőjét gondolják! Főleg a püspökök és a főpapok között nem találsz ezek miatt bűnbánót!

     Pedig mérhetetlenül nagyobb gonoszság volt békegyűlésekre járni, mint az akármilyen sötét okkult dologgal való foglalkozás!

    Az okkult dolgok, ha nem tiszták, akkor is csak legfeljebb annak ártanak, aki folytat ilyeneket, de annak sem nagyon, ha jó szándékkal teszi ezt. A pártállammal való együttműködés viszont az egész egyházat lejáratta az emberek előtt, s azok, akik akkor esetleg jó szándékkal, de gyengeségből, félelemből ennek behódoltak, pontosan akkor tennének jó szándékukról tanúságot, ha most bűnbánatot tartanának. Ó nem! Ezek pontosan azoktól követelnek bűnbánatot, akik akkor helytálltak, üldözést szenvedtek, azoktól, akiket az akkori pártállam félreállított, megkínzott.

    Hát ez bizony Szentlélek elleni bűn! Erre nincs bocsánat! De az, hogy te spirituális dolgokkal foglalkozol, hogy szinte tapasztalod a fényadásnak, az energia továbbadásának áldásait, s te ezt bűnnek tartsd olyan mértékben, amelyet meg kell gyónnod?!?, hát ez képtelenség!

   Azt is el kell mondanom, hogy a szentgyónásnak az a formája, amely még ma is sok helyen gyakorlat, hogy a pap ül fenséges trónján, s a szegény gyónó pedig ott térdel lábai előtt és szánja-bánja vétkeit, az a ti egyházatokban egy szomorú hatalmi őrület következmé­nye. A hatalom nem bírja elviselni azt, hogy neki szolgálnia kellene, és nem uralkodnia!

   Azt tanácsolom, hogy egyházad előírásaiból azokra ügyelj, amelyek egyértelműen megegyeznek az Én, Jézus, kívánságaimmal. Mert van ilyen is. Valójában minden szentségben Velem találkozol. De ha a hatalmi egyház ezt embertelen formákhoz köti, akkor inkább mondj le arról, hogy ilyen formában találkozz Velem, semmint békétlenséget, felháborodást hordozz magadban.

   Én békét jöttem hozni a földre, és nem uralkodást ember és ember között. Ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. A papok kizárólag szolgálatra kaptak Tőlem felszólítást, és nem arra, hogy lelkiismereti gubancokat idézzenek elő bennetek! Kerüljétek az olyan papokat, akik ilyesmit tesznek veletek!

    Ne menj tehát gyónni azért, mert a papok azt mondják, hogy menj. Csak akkor és ahhoz menj gyónni, amikor Én, és akihez Én irányítalak. Amíg ez nem egyértelmű benned, addig örülj annak, hogy az Enyém vagy akkor is, ha nem jársz gyónni!  13 / 1182

 

 

HANG: Kedves Barátom! Egész tanulmányt kellene írnom arról, hogy ti, akik a BOKOR bázisközösségben vagytok, akik annyira ismeritek tanításomat és életemet, egyáltalán nem vagytok tisztában azzal a szabadsággal, amit elhoztam nektek. Számotokra hiába nevem: Isten a szabadító! Vajon mikor fogtok rájönni arra, hogy az a szabadság, amelyben a helyes szeretet megfogan és szárba szökve gyümölcsöt terem, valójában a legnagyobb megkötözöttség! Nem a szabadságra, hanem a Velem való megkötözöttségre kell tennetek a hangsúlyt, ha azt akarjátok, hogy az Én szabadságomban éljetek!

    Hidd el! Nem a levegőbe beszélek! Ti ugyan kezdetben tudtátok, hogy az első és második kötelék milyen fontos, de aztán kitaláltátok azt a pedagógiai ostobaságot, hogy minél kevesebb idő és áldozat legyen az, amit a második kötelék, tehát a szentgyónás elvégzésére fordítotok, mivel ez a lelki érettség velejárója! Bekaptátok ezt a sátáni horgot. Ennek lélektani szükséggel következménye lett az első kötelék, tehát a komoly reggeli és esti ima felületes kezelése, tehát az, hogy Lelkem szabadságát élvezzétek!  18 / 1755

 

 

Kérdező: 1. Apámmal felvétettem a szentkenetet. De utána nem gyónt.

HANG: 1. Te bőven megtetted azt, amit édesapádért meg kellett tenned. Hidd el, hogy nem múlhat rajtad semmi, ami az ő lelkének épségét illeti! Hidd el, hogy Én őt is legjobban szeretem a világon, és nem te, hanem Én teszek meg mindent, hogy át tudja venni Tőlem azt a szívbékét, amit csak Én adhatok meg nektek. Igaz, csak akkor, ha elfogadjátok tőlem!

    Az ő benső világa csak Előttem ismert, és ezért ne nyugtalankodj, mert te is, mint minden ember, csak önmagadért felelsz, vagyis csak önmagadnak tudsz ártani, ha nem úgy akarsz boldog lenni, ahogyan azt Én akarom!

    Drága Gyermek! Fölöslegesen okozol magadnak gondot, amikor úgy gondolod, hogy tőled függhet mások örök boldogsága! Tőled csak a te örök boldogságod függhet! Illetve Tőlem, függetlenül attól, hogy más mit tesz valakiért. Én csak azt nézem, hogy van-e jó szándék benned, vagy nincs! Ezt teszem édesapáddal kapcsolatban is! Ne féltsd hát őt! Sem te nem üdvözíthetsz senkit, sem általad nem üdvözülhet senki! Csak Én üdvözíthetek (azért vagyok Üdvözítő), csak Én általam üdvözülhet mindenki! Én felhasználhatlak téged is, és mást is ennek érdekében. Mindenki csak önmagáért felel!  22 / 2213

           

 

Kérdező: 2. Isten, gyónás nélkül is megbocsátja bűneinket?

HANG: 2. Nagyon természetes, hogy gyónás nélkül is van bocsánat. Bánat nélkül nincs bocsánat! Minden felekezet előír bizonyos külső formákat is, amelyek benső bizonyosság irányában tudják erősíteni tagjait.

    A bűn nem más, mint szeretetlenség. Ez bizonyos benső nyugtalanságot okoz mindaddig, amíg valaki nem tette tönkre benső érzékenységét. E benső érzékenység két irányban szokott megbetegedni. Az egyik az, amikor valaki aggályossá válik. Amikor valaki gyónás nélkül már áldozni sem mer. A másik megbetegedés akkor nyilvánul meg, amikor valaki gátlástalanul képes szeretetlen lenni anélkül, hogy bűntudatot érezne.

    A ti egyházatok nagyon bölcsen azt írja elő, hogy minden évben végezzétek el szentgyónásotokat, és legalább húsvét táján járuljatok szentáldozáshoz. Én, Jézus, azt ajánlom, hogy minél gyakrabban járuljatok szentáldozáshoz, mert ebben a formában is minél gyakrabban szeretnék találkozni veletek.

    A gyakori gyónás helyett Én inkább azt ajánlom, hogy igyekezz egy imakörhöz, egy olyan élő közösséghez tartozni, ahol az Én nevemben jöttök össze, Velem foglalkoztok, s olyan témákat tárgyaltok, amelyek hatására közelebb tudtok kerülni Hozzám. Ez sokkal fontosabb, mint a gyakori gyónás.  31 / 3196

 

 

Kérdező: 1. Minek a hatására jön létre a sugalmazás?

HANG: 1. … Médiumomnak a fejében is megfordult a gondolat, hogy nyilvános gyónást végezzen előttetek, de Én, Jézus, leállítottam. Van neki lelki-atyja, gyónjon annál. Igen, mert nem az az érdekes, hogy ő milyen, hanem az, hogy kié és mit mond. Ő az Enyém, és azt mondja, amit Lelkem sugall neki, hogy továbbítsa felétek. Nagyon természetes, hogy az evangéliumaim alapján bárkitől és bármikor kontrollálható az, amit mond. 34 / 3532

 

 

Kérdező: 2. A szentgyónásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. A szégyenérzet jogos akkor is, amikor valaki úgy érzi, hogy gyónnia kell. De az őszinte bűnbánatnak éppen az az egyik megnyilvánulása, hogy szégyen ide, szégyen oda, legalább a szentgyónásban vállaljátok tetteitek kinyilvánítást.

    Sajnos, kevés a valóban Nekem, Jézusnak odaadott pap. De, amint a beteg orvos is tud gyógyítani, úgy bármelyik fölszentelt pap által gyógyítani tudom Én, Jézus, lelketeket.

    Ha igazi a bűnbánatod, akkor nem lehet akadály a pap személye, hogy Elém tárd életed nyomorúságait.

   Ha keresel, feltétlenül fogsz találni olyan gyóntatót, aki előtt képes leszel megfelelő módon lélekben megnyílni! 34 / 3591

 

                       

Kérdező: Hányszor lehet házasságot kötni?

HANG: … A gyakorlatban az a probléma, hogy minden katolikus pap előtt  kötött házasságot jóhiszeműen bírálnak el, holott ez már indulásában, gyakorlatilag képtelenség. Nem igen találtok olyan papot, aki szívesen gyóntat házasság előtt jegyeseket, mivel legtöbb esetben mindkét fél őszintesége ugyancsak megkérdőjelezhető. Ha csak erre gondoltok, máris problematikus a jóhiszeműség.    36 / 3828  

 

 

Kérdező: FÉLEK A SZENTGYÓNÁSTÓL.

            Súlyos dorgálást kaptam gyónásomkor.

HANG: A papokat is jellemzi a különböző idegállapot. Ha te éppen olyan időben mentél gyónni, amikor az illető gyóntatót pont akkor valami negatív hatás ért, hát éppen rajtad csattant az ostor. Egy ilyen eset nem akadályozhat meg téged abban, hogy próbálkozz másnál gyónni. Sokkal többet ér a te lelki békéd, nyugalmad, semmint egy idegbeteg pap miatt erről lemondhatnál. Addig kell próbálkoznod, amíg szíved nyugalmát meg nem találod! Értsd meg, hogy áldozatvállalás nélkül nincs lelki fejlődés! Ne add föl olyan gyorsan! Rám, a te Jézusodra még olyat is mondtak, hogy ördög vagyok (Mt 12.24), és mégsem sértődtem meg. Te se légy sértődős. Hidd el, hogy sokkal több olyan pap van, aki szeretettel gyóntat, mint olyan, akinél te próbálkoztál. Értékeld többre lelked állapotát, mint a rajtad kívüli idegbeteg világ esendő papjait. Testi betegségetek meggyógyításában sem szoktátok könnyen feladni a reményt. Ne add hát fel a lelked gyógyításakor sem!

    Nagyon szeretlek, és várom, hogy te is szeresd magadat jobban, mint eddig. A szeretet mércéje mindig az áldozatvállalásban mutatkozik meg. Azt, hogy én, Jézus mennyire szeretlek, leolvashatod a keresztemről. Ezt is vállaltam érted! Vállalj hát te is némi áldozatot magadért! 39 / 4238

 

 

Kérdező: 2. Felszabadultam, és már nem tudok úgy gyónni, mint addig.

HANG: 2. Aki igazán szabad, az tud gyónni úgy is, ahogy eddig gyónt! Vigyázz! Nagyon kell ismerned az evangéliumaimat ahhoz, hogy vallásod előírásait szándékom szerint tudd megbírálni. Médiumom, aki e HANG-könyveket írja rendszeresen gyónik úgy, ahogy erre gyermekkorában megtanították, és emiatt egyáltalán nem érzi magát a Tőlem kapott szabadságában korlátozottnak! E téren idővel csupán a körülményeiben történt változás. Nem gyóntatószékben gyónik, hanem lelki atyjának a szobájában. Igaz, hogy gyónása nem pár percig tart, és az is igaz, hogy nem minden hónapban történik. De van olyan is, hogy amikor másnál gyónik, akkor gyóntatószékben végzi ezt el. Hidd el, hogy az a szabadság, amelyet te most érzel, hosszú távon nem fog téged sem építeni, sem buzdítani, sem vigasztalni! Nem, mert nem attól szabadultál meg, amitől kellett volna! Az igazi szabadság azoktól a megkötözöttségektől való szabadulást jelenti, amelyek a szeretetben való növekedést akadályozzák benned! 42 / 4581

           

 

Feloldozás 1.

 

 

 

Kérdező: 5. Áldozhatok-e rendszeres gyónás nélkül?

HANG: 5. Az évi egyszeri szentgyónás kötelezettsége azt akarja érzékeltetni, hogy minden, még a legkisebb szeretetlenség is árt az egész világnak. Mivel mindenkitől bocsánatot nem kérhetsz, hát legalább évente egyszer, egy olyan személy előtt tégy bűnbevallást, aki ilyen értelemben az egész emberiséget képviseli számodra. Hidd el, idegzetileg nem lehet egyenesbe jönni mindaddig, míg valaki, valami fel nem oldott, ki nem mondott lelki, erkölcsi problémát hordoz magában. Hidd el, hogy azok, akik évente egyszer sem akarnak papoknál meggyónni, azok gyakran súlyos pénzeket fizetnek ki pszichológusoknak, hogy náluk ugyanezt megtegyék. Bár azok feloldozást nem, csupán tüneti kezelést tudnak nyújtani.  6 / 487

 

 

Kérdező: 3. Milyen sűrűn gyónjunk?

HANG: 3. Jó, ha valaki évente egyszer elvégzi szentgyónását. A gyónás akkor igaz és szent, ha nem bűnvadászás előzi meg, hanem szeretetlenségeiteket, önzéseiteket belátva, fájlalva várjátok és a gyónásban átéljétek a felszabadítás, feloldozás örömét!    19 / 1858

           

 

Kérdező: 3.  E levél is minősülhet gyónásnak?

HANG: 3. Tágabb értelemben természetesen minősülhet gyónásnak az is, amikor valaki levélben tárja fel szívét, lelkét. De hivatalosan csak személyes találkozás révén mondhatjátok, hogy gyóntatok, hogy feloldozást kaptatok. Ez egy kicsit olyan, mint mikor valaki levélben akarja rendezni idegállapotát valamelyik pszichológussal. Van egy pont, amikor a személyes találkozás feltétlen feltétele annak, hogy az illető idegileg rendeződjék.  28 / 2798

 

 

 

Kérdező: 1. Gyónhatunk-e mások helyett?

HANG: 1. Amint nem lehet más helyett bűnbánatot tartani, úgy nem lehet gyónni sem. A szentgyónás lényegéhez tartozik a bűnbánat. Száz római pápa sem tudja érvényesen feloldozni azt, aki nem tart bűnbánatot! Bánat nélkül nincs bocsánat! A pap feloldozása egyben külső igazolása is annak, hogy valaki valóban megbánta bűneit. Aki azt mondja, hogy ő megbánta, de nem hajlandó meggyónni, pedig megtehetné, az a valóságban nem bánta meg bűneit. A bűnbánathoz természetszerűen hozzátartozik az, hogy a bűnbánó minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy bűnbocsánatot nyerjen.

   Azokban a felekezetekben, amelyekben nincs az a gyónási forma, mint nálatok, ott is ki kell valamiképpen nyilvánítania annak, akik bűnbocsánatot akar kapni, azt, amit abban a felekezetben ezzel kapcsolatban megkövetelnek.  34 / 3555

 

 

Kérdező: 2. Álmomban egyik távgyógyítót láttam sírok között.

HANG: 2. Soha nem adtam tanítványaimnak olyan tanácsot, hogy távgyógyítást végezzenek, bár Én, Jézus, végeztem távgyógyítást, tehát ez lehetséges, de ennek gyakran több a kára, mint a haszna. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a személyes kapcsolat által lehetővé vált érintkezés hiánya nagyon megnehezíti a lelki sebek gyógyítását. Nem véletlen, hogy a katolikus egyházban nem tartják érvényesnek a telefonon történő gyónást-feloldozást akkor sem, ha egyébként, a személyes kapcsolaton kívül, minden más feltétel adott.   38 / 4098

 

 

Kérdező: 2. Erőltessem magamnál az évi gyónást?

HANG: 2. Évente egyszer jó, ha valaki feloldozásban részesül akkor is, ha nem érzi bűntől terheltnek önmagát. Egy év alatt még a legtisztább helység is beporozódik. Jó az, ha évente legalább egyszer a felgyülemlett idegességeket, nyugtalanságokat, szeretetlenségeket feloldozás formájában is leoldjátok magatokról. Ennyit mindenkinek kell, hogy megérjen az a szívbéke, amelyet a feloldozás közölni akar.

                                                                                                               39 / 4197

 

 

Feloldozást 2.

 

Kérdező: Bocsáss meg nekem istenem, és erősíts meg, hogy a jó mellett tudjak dönteni!

HANG:  Minden döntésnek következménye van, és ezért a döntést hozónak vállalnia kell a felelősséget! Az igazság ezt diktálja! De az Isten TÖBB, mint igazság! Az Isten az élő irgalom! Felelőtlenséged súlyát csorbítani nem tudom, de jóra való törekvésedet az Isten teljes szeretetével támogatom! Ez azt jelenti, hogy az Én erőm a te erőd is nehézségeidben, mert őszinte bűnbánatoddal feloldozást nyertél! Mindaddig áldásomat hordozod, amíg nemet tudsz mondani a benned élő kísértésre! Mivel nem ismersz eléggé, ezért tévedésben vagy, hogy jelenleg is parázna ismerősöd Előttem kötött volna házasságot! Tényleg azt gondolod, hogy áldásomat hordozza az, aki úgy vezet oltár elé valakit, hogy közben kapcsolatot tart fenn mással? Volt barátod Előttem nem él házasságban, nincs áldásom rajta, és addig nem is lesz, amíg nem rendezi minden szinten az életét! Semmit sem jelent e tekintetben, hogy az esküvőt templomban kötötték. A volt barátod mindenkit becsapott, téged, a társát, a rokonait, a papot, a tanukat, a vendégeket, a környezetében élőket, de leginkább önmagát! Egy hazug emberrel kialakított megkötözöttséget kell teljesen és maradéktalanul felszámolnod, mert különben te is hazuggá válsz, és hamarosan az utcán találhatod magad. Az igazság rendjében élők benyújtják a számlát, és addig nem engednek ki, amíg le nem fizeted az adósságodat! Szeretettel kérlek, ne tedd magad teljesen tönkre hamis illúziókért! Imáidban kapaszkodj Belém, és Én olyan Élő ajándékkal köszönöm meg Felém megfogalmazott hűségedet, amilyenről nem is álmodtál! Bennem nem fogsz csalódni!   1 / 140 Való Zénó

 

 

Kérdező: 3. Jézus Péterre építette az egyházát?

HANG: 3. Egységesítő elvnek lennie kell! Pétert, mint nős embert, láttam legalkalmasabbnak arra, hogy a többieket Lelkem erejével összefogja. De nem hagytam kétséget afelől, hogy abban a pillanatban, mihelyt nem az Én gondolataim vezérlik, elhatároljam Magamat tőle (Máté 16;23).

    Ami pedig a kulcsokat illeti, azok csak akkor tudnak nyitni, ha zárat nyújt hozzá valaki. E kulcsokkal történő bezárásnak csak annyiban van értelme, amennyiben valaki nem nyújt kulcsot a nyitás érdekében. Egész tanításom egyöntetűen hirdette, hogy nem lehet aktív módon bezáró szerepe az Általam Péterre bízott kulcsoknak. Teljes képtelenség, hogy e kulcsokat bárki is zárásra használni tudná, ha egy lélek ki akarja nyitni Felém a szívét! Ez ellene mondana istenségemnek, emberségemnek egyaránt.

    Az úgynevezett joghatóság szintjén korlátozott feloldozások nem érintik a lényeget! A lényeg e téren csak olyan tisztánlátásból eredhet, amely egyedül Istennek sajátja, s földi embernek soha át nem adhatja a földi ember korlátoltsága miatt. Isten senkit sem tehet bábuvá! Ha pedig embertől függene, hogy akit feloldoz, annak Isten megbocsát, akit nem, annak pedig Isten sem tud megbocsátani, akkor a feloldozás szentsége nem az emberért lenne, hanem az Istenért. Nem embernek, hanem Istennek adna lehetőséget az IRGALOMRA! Aki így gondolkodik, az káromkodik!

   Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Légy továbbra is hű Hozzám! Hozzám, aki benned élek, és Lelkemmel irányítani tudlak mindaddig, amíg fontosabb számodra az első kegyelem, tehát a józan ész, mint a tekintély alapján történő észnélküli engedelmesség!  19 / 1855

 

 

Kérdező: 1. A papoktól függ Isten bűnbocsánata?

HANG: 1. Bűnöket csak Isten bocsáthat meg. Az Istentől kapott megbocsátás feltétele az, hogy a bocsánatot kérőben őszinte bűnbánat legyen. Az őszinte, vagy nem őszinte bűnbánat megítélését bíztam Én, Jézus, apostolaimra. Nyilvánvaló, hogy ezt annak érdekében tettem, hogy a bocsánatkérőben ne maradjon semmi kétség, tehát külsőleg is jelét kapja annak, hogy Isten megbocsátott neki.

    Abban az esetben, ha egy apostol, illetve ma egy pap, nincs szinkronban Isten szeretetével, az Isten részéről a megbocsátás akkor is megtörténik, ha az Isten iránti szeretetet nélkülöző pap nem ad feloldozást.

   Ha tehát egyetlen pap sem ad valakinek feloldozást, akkor annak az Isten sem adhat jogi értelemben feloldozást, vagyis úgy, hogy külső jellel igazolhatná a megbocsátás tényét. De Isten bárkinek adhat megbocsátást, tehát szívbékét, ha valaki bűnbánatot él meg szívében, és bízik Isten megbocsátó szeretetében.

     A szentségek, így a bűnbánat szentsége is, nem Istenért van, hogy tudjon valamit csinálni. Isten kezét nem kötik a szentségek sem! Minden szentség az emberekért van, mert minden ember nemcsak benső, hanem külső kapcsolatok által is éli földi életét. A Szentlélek, aki a REND LELKE, megköveteli, hogy mindaddig, amíg különböző jogi akadályok nem teszik lehetetlenné, ne csak belsőleg, de külsőleg is megjelenítse Isten szeretetét.  24 / 2451

 

 

Kérdező: 1. Feloldozást kaptam az Atyámtól?

HANG: 1. Nagyon természetes, hogy feloldozást kaptál Tőlem! Ami viszont fontosnak tartok az, hogy beszélj médiumommal! Szeretnék nagyon komoly elirányítást adni neked, s szeretném, ha az ártó erők szeléből még időben ki tudnád vonni vitorládat. Médiumomat értesítettem, hogy még rendkívüli időben is tegye lehetővé a veled való találkozást! Médiumom jelenleg Budapesten tartózkodik: József körút 31/b. 3. emelet  4. Telefonszáma: 337-61-78. Vidékről e számok elé kell tenned: 06-1.   31 / 3219

 

 

Kérdező: 1. Feloldozott-e az Úr fogadalmam alól?

HANG: 1. Bármilyen magán-fogadalmat tettél, csak akkor tudsz megnyugodni, ha egy általad hitelesnek mondott személlyel ezt megbeszéled. Így levélben nem adhatok neked megnyugtató választ. Médiumomnak is csak te adhatod ki magadat. Én nem!

     Azt többször hangoztattam már, hogy jó mellett soha ne tegyetek fogadalmat, mert a jónál lehet jobb, s akkor lelki problémát jelenthet a fogadalmatok. Csak rossz ellen szabad fogadalmat tenni! De ezt is legjobb megbeszélni egy olyan lelki emberrel, aki nemcsak szentnek mondható, de képzett is e téren.

     Ha nem találsz megfelelő embert fogadalmad tisztázására, akkor keresd fel médiumomat. Telefonja: (06-0)-337-61-78. 38 / 4032

   

 

Kérdező: 2. Kapok-e feloldozást a gonosz hatalma alól?

HANG: 2. Én, Jézus, a megbocsátás vagyok! Nem hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer, tehát állapotszerűen megbocsátás vagyok. Már réges-régen megbocsátottam neked, már réges-régen feloldoztalak téged az eddig elkövetett ostobaságaid alól! Ez akkor is igaz, ha nem hiszed el. Boldogítani csak akkor tud téged az Én irgalmas, megbocsátó, feloldozó szeretetem, ha nem érzelmeid után, hanem a hited után mész! A hited alapján lehet megtalálnod szíved békéjét, és nem fordítva, nem a szíved békéje által fogsz tudni hitből élni! Elsősorban nem az ima által növekszik a hit. Az ima csak azt mutatja meg, hogy mennyire élő és milyen irányban van beállítva valakinek a hite.

 A hit SZERETET-cselekedetek által növekszik! Vagyis azáltal, ha Velem és Értem teszed azt, amit naponta tenned kell! Ezért tettem nagy hangsúlyt az előző pontban arra, hogy hitedre és ne érzéseidre tedd a hangsúlyt. Vagyis bármilyen vagy, az Enyém vagy, és Én, Jézus a tiéd, a te Jézusod vagyok! Médiumom már több mint öt hónapja, szinte állandóan, éjjel-nappal csuklik. Ez nem keserítheti őt el, boldogságát, szíve békéjét meg nem zavarhatja, mert hitből él. Hidd el, te is képes vagy hitből élni!   38 / 4081

 

 

Kérdező: Nagyon bűnös vagyok. Kérhetek feloldozást?

HANG: Természetes, hogy kérheted bűneid bocsánatát! Sőt! Ennél jobbat és vigasztalóbbat magad számára nem is kérhetnél! Én, Jézus az IRGALOM Istene vagyok! Titeket is arra tanítottalak, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer kell megbocsátanotok, ha vétkezik valaki ellenetek. Mennyivel inkább teszem ezt meg Én, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket akkor is, amikor ti nem szeretitek magatokat!

   Bizony Nélkülem, a te Jézusod nélkül csak pokol lehet az életetek! De ha valaki valóban befogad Engem szívébe, akkor Én ott mennyországot, égi békét tudok teremteni. Itt a Földön ez a legtöbb, amire képes vagyok értetek! Aki ennél többet kíván, az megfeledkezik arról, hogy a Föld soha nem lesz mennyország! Tehát csak bennetek tudok égi békét teremteni. Rajtatok kívül, körülöttetek nem!

   Tudnod kell még azt, hogy bűneidtől teljesen meg tudlak tisztítani, mert már nagy szeretet van benned, de bűneid következményeit, mint terheket, cipelned kell tovább. De már nem elkeseredetten, hanem az Én segítségemmel.

    Felejtsd hát a múltat, és bízz abban, hogy ott vagyok a szívedben! Az Én erőm a te erőd is! Ezért bármennyire is zötyög ez a tündérvonat, mégis tündérországba szállít benneteket! A Bibliában ezt olvashatod: 'Az igaz a hitből él!' És ez így is van! Te Általam IGAZ lettél bűnbánatod által!

    Imáiddal erősítsd hitedet!  43 / 4681

 

 

 

Gyóntatás

 

 

Kérdező: Egy benső érzés azt mondja, hogy másutt kellene lennem.

HANG:  Három fajta kísértésre hívom fel a figyelmedet:

            1. Tedd azt, miről tudod, hogy rossz.

            2. Csináld a jót, de úgy, hogy az már normális ésszel túlzásnak mondható.

            3. Ne azt a jót tedd, ami éppen előtted van, hanem valami más jót.

            1. Az első kísértésnek főleg a megkötözött emberek vannak kitéve. Szinte ráűzi őket a kísértő a rossz cselekedetre. E kísértésnek legyőzéséhez kettő fegyver áll rendelkezésetekre. Az egyik a bűnbánat, a másik a megkötözöttségtől való szabadítás.

    A bűnbánat általában tüneti kezelést ad. Mikor valaki újra és újra megbánja, és újra és újra elköveti a rosszat. Legtöbb jámborsági gyóntatás ilyen esettel találja szemben magát.

    A másik fegyver használata már gyökeres megoldást szokott eredményezni, bár itt is előfordul, hogy többször is használni kell ezt a fegyvert. A megkötözöttség megszüntetéséhez különböző ördögűző formákat kell használni. 9 / 692

 

 

 

Kérdező: 6.  Te nem gyóntattál. A katolikus egyházban miért van gyóntatás?

HANG: Értetek van. A gyónási vágy mindenkiben ott van. Vagy papnál, vagy jó barátnál, vagy pszichológusnál, de mindenki gyónni akar, hogy bensőleg megkönnyebbüljön. A földi élet egyik legnagyobb áldása egy jó gyóntató.  9 / 695

             

 

Kérdező: 2. Gyóntatásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. A gyóntatás a papok egyik legnehezebb munkája. Nyilván nem ők találták ki. Amikor valaki valami rosszat tesz, ettől az egész világ rosszabb lesz, mert minden mindennel összefügg. Mindenkihez nem mehetsz el, hogy bocsánatot kérj azért, mert az általad elkövetett rosszal őt is bántottad. Jó, hogy van valaki, aki a többi nevében elmondhatja neked, hogy bocsánatot nyertél.

    Akik nem papnak gyónnak, azok előbb-utóbb pszichológusnak fognak gyónni komoly pénz ellenében. Igen, mert amint a test vagy kiveti magából azt az anyagot, amit nem tud megemészteni, vagy elpusztul tőle, úgy a lélek is, vagy kiveti magából azt, amit nem tud feldolgozni magában, vagy beleroppan.

   Más dolog az, hogy a jelen gyóntatási forma már nagyon elavult. Mint tudod, minden rossz egy elrontott jó. A gyónás önmagában nagyon jó, de köreitekben már nagyon elrontottátok. Vannak azért olyan helyek, ahol nem zárt gyóntatószékben, nem térdelve, hanem normális, emberi körülmények között, megfelelő időt biztosítva végzik szentgyónásaikat azok, akik fontosnak tartják ezt magukra nézve. Ha elfogadod a Bibliát hitelesnek, akkor ott megtalálhatod e mondatot: "Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer..." (János 20;23). Ne akarjatok mindent kilúgozni az evangéliumaimból!  20 / 1973