Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adni Tanácsot, Erkölcsi nevelés, Gyógyítás-terén, Közösség, előírást, Kölcsönt, Jézus szavait tovább adni, Adni segítséget.

2009.02.26

Adni Tanácsot

 

A Hang- könyvek azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, …

 

HANG: … Drága Gyermekem! Három kérdésnél többre nem válaszolok, mert ha az eddig megjelent HANG - könyveket elolvasod, választ fogsz találni a többi kérdésedre. Sőt, másoknak is tanácsot fogsz tudni adni, ha hozzád fordulnak lelki problémáikkal. E könyveket ezért írattam!  18 / 1789

 

 

HANG: Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang-könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!    43 / 4722

 

                                                      * * *

 

Érdemben csak annak lehet tanácsot adni, aki azt kéri!

 

Kérdező: 2. Együnk, vagy ne együnk húst?

HANG: 2. Biztosan jól látod az étkezéssel kapcsolatos problémák megoldását. Tegye mindenki azt, amit józan esze diktál. Különben is, érdemben tanácsot csak annak lehet adni, aki azt igényli. Sok feszültségtől szabadulnátok meg, ha engednétek, hogy mindenki maga írja elő önmagának diétáját, és csak akkor adnátok tanácsot egymásnak, ha ennek kívánalma fölmerül.  15 / 1405

 

 

HANG: 6. Nem hallgatnak figyelmeztetéseimre a látók, hallók sem.

HANG:  6. Érdemben csak annak lehet tanácsot adni, aki azt kéri! Általában senki sem örül annak, ha kiokítják! Egy igazság csak akkor termékeny, ha a szeretet a házastársa. Különben sebeket ad!  15 / 1460

                                                                              

                                                     * * *

Felnőtt embereknek tanácsod adni csak akkor érdemes, ha ők ezt kérik!

 

Kérdező: 2. A családi békét hogyan segítsem elő?

HANG: 2. Ha békességszerző akarsz lenni, akkor mindig annak pártjára állj, aki nincs jelen! Ha pedig mindketten jelen vannak, akkor igyekezz ne ott lenni harmadiknak. Ha pedig ott kell lenned, akkor imádkozz magadban, tehát Velem beszélj, Hozzám szólj, és ne hozzájuk!

    Tudnod kell, hogy te más helyett nem térhetsz meg! És azt is jó, ha tudod, hogy felnőtt embereknek csak akkor érdemes tanácsot adni, ha ezt kifejezetten kérik! Enélkül még a legjobbnak tűnő tanács is gyakran többet árt, mint használ!  21 / 2070

 

 

HANG: Fontosnak tartom, hogy két szempontra figyelmeztesselek arra, ami mindenütt érvényes. Ez pedig az, hogy felnőtt embereknek tanácsod adni csak akkor érdemes, ha ők ezt kérik! Kéretlenül nem! Arra is vigyáznod kell minden körülményben, hogy ne légy bűnrészes, vagyis, soha, még a pillanatnyi béke kedvéért sem tehetsz lelkiismereted ellen!  28 / 2842

                                                                                           

                                                   * * *

 

Kérdező: Uram! Ma ketten is voltak nálam, s mindkettőjüknek lényegében azonos problémái voltak. E problémák abból adódtak, hogy mindegyik a másik megváltoztatását szeretné.

HANG: …Amikor tehát bárki azzal fordul hozzád, hogy emberi kapcsolatai által eredő problémáira adj tanácsot, akkor arra vezesd rá, hogy ne a másik ember megjavítása által akarja megtalálni szíve nyugalmát, hanem azáltal, hogy megkeresi a kapott keserű orvosság gyógyító mivoltát. … 2 / 87

 

 

Kérdező: 7. Fordulhatok Hozzád az ingámmal?

HANG: 7. Nem ajánlom az ingát, ha Hozzám akarsz fordulni. Az inga arra való, hogy tudatalatti világod jelzéseit regisztrálja valahogy. Én pedig csak a tudatos éned által tudok hatékony, békét felkínáló tanácsokat adni. Ez magyarul azt jelenti, hogy az első, és ezért a legfontosabb kegyelem számotokra a natúra, tehát a józan-ész! Az inga ezt általában kikerüli. És éppen olyankor kerüli ki, amikor a legjobban a józan eszed használatára volna szükséged. …  14 / 1271

 

 

Kérdező: 3. Mit tehetek szüleimért?

HANG: 3. Mindenkinek, de főleg a szülőknek csak akkor lehet hatékony tanácsot adni, ha ők azt kérik! Imádkoznod azért kell, hogy megértsd őket. A megértés még nem jelent helyeslést is, de mindenképpen segít abban, hogy megfelelően szeresd őket, és csak olyankor szólalj meg, amikor remény van arra, hogy szavaid pozitív következménnyel járnak.

   Benső szabadságod alapja az, hogy hagynod kell szüleidet élni úgy, ahogy ők akarják. Isten is ezt teszi!   17 / 1672

 

 

HANG: … Ha pedig azt észleled, hogy visszautasítanak, amikor jó szándékkal tanácsot akarsz adni, hát ne adj addig tanácsot senkinek, míg nem kérik azt tőled. Légy türelmesebb mások fejlődésével szemben. Én is türelmes vagyok velük és veled szemben is. Légy hasonló ebben is Hozzám!   6 / 419

 

 

Kérdező: 2. Jót akaró tanácsokkal sem próbálhatok nevelni másokat?

HANG: 2. Jó tanácsokat csak annak lehet adni eredménnyel, aki azt kéri. Kéretlenül többet ártasz, mint használsz tanácsaiddal.  12 / 1032

 

 

Kérdező: 2. Adjak-e tanácsot a tanítónőnek?

HANG: 2. Nagyon helytelen, ha egy szülő, vagy nagyszülő egy iskolai tanárnak kéretlenül akar tanácsokat adni. Sokszorosan szentnek kellene lennie annak a tanárnőnek, aki, ha így tanácsot kap, akkor nem visszájára fordítja a dolgot. Tehát szinte biztos, hogy előbb-utóbb a gyerek sínyli meg az ilyen kéretlen tanácsadást. Még egy szülő, vagy nagyszülő sem fogadja szívesen, ha kéretlenül helyre akarják igazítani. Hát még egy hivatásos nevelő!  24 / 2396

 

 

Kérdező: 3. Leányommal nem tudok kijönni.

HANG: 3. Nagyon fontos volna, ha te is elfogadnál jó tanácsokat másoktól, és így alkalmasnak tennéd magadat arra, hogy megfelelő erkölcsi súllyal rendelkezve, ne várjanak, hanem kérjenek tőled mások tanácsot. Ha valaki kérés nélkül is szeret tanácsot adni másnak, az uralkodni akar, és nem szolgálni.

    Ajánlom tehát, hogy csak olyan felnőttnek adj tanácsot - és ilyen a leányod is -, aki ezt kéri tőled. Természetesen törekedned kell arra, hogy ne légy bűnrészes, vagyis ne engedd magadat rávenni olyanra, amit nem látsz jónak. Ne segíts mást olyasmiben, amit rossznak tartasz. Felnőttek között feltétlenül igaz az, hogy nincs erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi ÖNNEVELÉS van!    40 / 4262

                                              

 

Kérdező: 3. Körünkben megloptak valakit. Jelentsük a rendőrségen?

HANG: 3. Akit megloptak, annak kell eldöntenie, hogy megnyugszik-e szíve attól, ha jelentést tesz a lopásról a rendőrségen. Ezzel kapcsolatban senkinek nem szabad 'kívülről' tanácsot adni senkinek! Senki nem tudhatja 'kívülről', hogy a másik hol tart a lelki fejlődés, vagyis a szeretetben történő növekedés útján!     41 / 4460

 

 

Kérdező: 1. Fiam maradjon azzal, akivel most van?

HANG: 1. Aki nagykorú, annak tanácsot lehet adni, de helyette dönteni nem szabad. Aki kiskorú, az helyett felelős döntést a gyámjának, eltartójának kell hozni. Ezek a természet törvényei! Amint természet ellenes az, amikor egy nagykorút szülei akarnak dirigálni, úgy az is természetellenes, amikor egy gyermek akarja dirigálni szüleit.  42 / 4597

 

 

Kérdező: 1. Milyen alapon adhatok tanácsot másoknak?

HANG: 1. Ha sokat és alaposan olvasod az evangéliumokat, ha kéred továbbra is a Bölcsesség Lelkét, akkor feltétlenül jogod van tanácsadásra.   43 / 4677

 

                                             

Adni Erkölcsi nevelés

 

Senkinek sem lehet erkölcsi nevelést adni.

 

 

Kérdező: 14. Gyermekei­met, - akiket nagyon szeretek - hogyan neveljem, hogy Istennek tetsző életet éljenek?

HANG: … Gyermekeidről tudnod kell annyit, hogy ők nem a tieid. Kölcsön kaptad őket. Enyémek ők is. Ne akarj helyettük élni, csupán Értem velük. Erkölcsi nevelést nem tudsz adni nekik. Én sem tudok. Csak ők tudnak önmaguknak, ha akarnak. Nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés. Illemszabályokra természetesen meg kell tanítanod őket, de az Istennek-tetszés számukra az ő feladatuk. Még csak nem is szólhatsz bele. Arra ügyelj majd, hogy ne légy bűnrészes velük kapcsolatban. Értem ezalatt, hogy tudj "nem"-et mondani olyankor, amikor azt jónak látod. Tehát ne az ő kedvüket keressd, hanem az Én kedvemet velük kapcsolatban is.   3 / 189

    

 

Kérdező: Gyermekem rossz társaságba keveredett. Nem is tudjuk, mi van vele. Kérjük a HANG segítségét.

HANG: Senkinek sem lehet erkölcsi nevelést adni. Vagy önmagát neveli valaki, vagy neveletlen marad erkölcsileg. Csak illemszabályok adhatók át apáról fiúra, illetve tanítótól tanítványnak.      4 / 330

 

 

Kérdező: 1. Van esély arra, hogy házastársam hívővé váljék?

HANG: 1. Előbb-utóbb mindenki meg fog térni. Azt még Én sem tudom megtenni, hogy társadat, vagy bárkit is megtérítsek. A te feladatod az, hogy magadat fegyelmezd az önzetlen szeretet vállalására.

   Erkölcsi nevelést mindenki csak önmagának tud adni! Azt, hogy ez kinek mennyire sikerült, az mutatja meg, hogy ki mennyire boldog.  12 / 1071

 

 

Kérdező: 1. Jól nevelem-e gyermekeimet?

HANG: 1. Gyermekeket csak illemszabályokra lehet nevelni. Erkölcsi nevelést magadnak kell adnod. Tehát csak önnevelés van erkölcsi téren! Akkor neveled jól önmagadat, ha látni lehet rajtad azt, hogy benső béke van a szívedben. Számodra ez a legfontosabb!

    Senki sem találja meg benső békéjét, ha attól teszi függővé, hogy mások milye-nek! Úgynevezett rossz gyerekeknek is lehetnek benső békét megélt szüleik, és gyerekeknek is lehetnek nagyon boldogtalan szüleik!

    Azt ajánlom tehát, hogy vedd nagyon komolyan saját magad nevelését. Ennek legcélravezetőbb formája a jó reggeli ima, tehát, ha megbeszéled Istennel, őran-gyaloddal az előtted álló napot, és a jó esti ima, amelyben megvizsgálod, hogy amit reggel elhatároztál, abból mi és hogyan valósult meg. 13 / 1135

   

 

Kérdező: 3. Környezetemben szeretnék okosan eljárni.

HANG: 3. Környezeted tükör neked, te tükör vagy környezetednek. Feltétlenül arra kell tenned a hangsúlyt, hogy ők tükrök számodra! Nagyon kell tudatosítanod magadban, hogy nincs nevelés, csak önnevelés a felnőttek világában. Egy felnőttnek erkölcsi nevelést csak akkor lehet adni, ha ezt kéri. Kétségtelen, hogy csak az tud érdemben másoknak Rólam beszélni, aki gyakran beszél Velem másokról! 

                                                                                                  20 / 1948

 

Kérdező: Kisfiam kezelhetetlen. Mit tegyek?

HANG: Igaz, hogy erkölcsi nevelést nem lehet adni senkinek. De bizonyos illemszabályokra feltétlenül meg lehet minden embert tanítani. Még az állatot is! Az a gyermek, aki egy kis állat, ha nem idomítják, akkor vadállat lesz idővel. Vadállat, és nem ember!   21 / 2130

 

                                                                            

Kérdező: 2. Gyermek-probléma.

HANG: 2. A gyermek-probléma még az előbbinél is súlyosabbnak tűnik, bár sokkal könnyebben oldható meg, mint az előző. Igen, mert e téren nem közvetett, hanem a közvetlen megoldás az egyedüli megoldás.

    A súlyát éppen a vérkötelék adja. Szóba kell állnod azzal az igazsággal, hogy csak önmagadért felelsz, és ennek gyökere éppen az, hogy erkölcsi nevelést senki nem tud adni senkinek, csak önmagának! Aki ezt tudomásul vette, az bensőleg szabaddá vált, és ilyen állapotban képes arra, hogy megfelelő módon szeresse gyermekeit.

    Isten nem rátok bízta, hogy gyermekeiteket lelkiismerettel ajándékozzátok meg. Ti csak felkínálni tudjátok az Istentől kapott lelkiismerettel rendelkező gyermekeiteknek azt, hogy mit láttok jónak, és mint láttok rossznak. Senki nem javulhat meg gyermeke helyett, és senki nem züllhet el gyermeke helyett. Senki nem juthat a mennyországba gyermeke helyett, és senki nem kerülhet a pokolba gyermeke helyett. Tehát mindenki önnönmagáért felel!  25 / 2509

 

 

Kérdező: 2. Tanítónő vagyok, és nehéz szereti tanítani is.

HANG: 2. Erkölcsi nevelést sem szülő, sem tanító nem tud adni. Maga az Isten sem! Csak az erkölcsi tanítás adható tovább, az erkölcsi magatartás nem! Én, Jézus, képtelen voltam arra, hogy erkölcsileg megneveljem tanítványaimat. Csak elmondani tudtam nekik azt, amit fontosnak tartottam, de mindegyikük azt valósította meg, és úgy valósította meg, hogy Én, Jézus, abba már beleszólni nem tudtam. Te, mint tanító, nem lehetsz különb Nálam, a te Jézusodnál!   28 / 2845

 

 

Kérdező: 1. A magyarság kiválasztottja a Gondviselésnek?

HANG: 1. A szidóság az Isten választott népe! E népnek, mint népnek génjeibe írta Isten azt a küldetés-tudatot, amely Bennem, Jézusban, testet öltött. Ez a nép, mint nép, ha akarná, a legjobban tudna megérteni Engem, Jézust. Mivel az erkölcsi rendben minden rossz egy elrontott jó, ezért ennek a küldetéstudatnak 'elrontása', a múltban csakúgy, mint a jelenben, istengyilkosságba torkol, az ezzel járó, az erre a népre zúduló szenvedéssel együtt.

    Miután ennek a népnek küldetéstudata Bennem, Jézusban, testet öltött, ettől kezdve már nem nép, hanem egyes emberek azok, akik Engem befogadva, e küldetéstudatot tovább viszik az emberi történelem végezetéig.

 Nincs tehát, és nem is lesz soha többé egyetlen nép sem választott nép! Nincs, mert mióta bennetek élhetek, értelmét vesztette a történelem-formálás, mint erkölcsi értékek továbbadása.

 Erkölcsi nevelésről, csak, mint erkölcsi önnevelésről beszélhettek, mióta Én, Jézus, megjelentem közöttetek. A lényeget tekintve előtte sem volt ez másképpen, de Előttem a legyőzhetetlen tudatlanság mentette azokat, akik jó szándékúak voltak. Ma már, pontosan Miattam, legyőzhetetlen tudatlanságra nem lehet oly könnyen hivatkozni!  31 / 3157

             

 

Kérdező:  6. Hibás vagyok-e leányom helytelen értékrendje miatt?

HANG:Pedagógiai tévedés az, hogy a példa erkölcsileg hat. Szóval és példával csak illemszabályokat lehet másnak átadni. A példa csupán leleplez! Leleplezi azt is, aki adja, és azt is, akinek adja.

    Aki adja a példát, az nyilvánosságra hozza saját benső világát, szándékát. Aki látja a példát, azt döntésre készteti, hogy kövesse, vagy ne kövesse. Amíg egy szülő istene a gyermekének, addig a gyermek annyira éretlen, hogy sem a jótette, sem a rossz tette nem erkölcsös tett. Amikor és amiben már meg tudja különböztetni szüleit a benne élő lelkiismeret hangjától, attól kezdve van erkölcsileg értékelhető cselekedete. … 

10 / 832

 

 

Kérdező: 3. Leányommal nem tudok kijönni.

HANG: 3. Nagyon fontos volna, ha te is elfogadnál jó tanácsokat másoktól, és így alkalmasnak tennéd magadat arra, hogy megfelelő erkölcsi súllyal rendelkezve, ne várjanak, hanem kérjenek tőled mások tanácsot. Ha valaki kérés nélkül is szeret tanácsot adni másnak, az uralkodni akar, és nem szolgálni.

    Ajánlom tehát, hogy csak olyan felnőttnek adj tanácsot - és ilyen a leányod is -, aki ezt kéri tőled. Természetesen törekedned kell arra, hogy ne légy bűnrészes, vagyis ne engedd magadat rávenni olyanra, amit nem látsz jónak. Ne segíts mást olyasmiben, amit rossznak tartasz. Felnőttek között feltétlenül igaz az, hogy nincs erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi ÖNNEVELÉS van!    40 / 4262

                      

Adni Gyógyítás-terén

 

Kérdező:  4. Szabad-e pénzért gyógyítanom, ha csak ezt csinálom?

HANG: Arra a kérdésedre, hogy fogadhatsz-e el pénzt gyógyító energiád kiáradásáért, ha mással nem foglalkozol, bizony erre nem válaszolhatok neked tömör mondatokkal. Tisztáznom kell valamit veled.

     Azok, akik gyógyítással keresik kenyerüket, orvosi diplomával rendelkeznek, melyet fáradságos munkával szereztek meg maguknak. Azok, akiknek nem volt szükségük e fáradságos munkának vállalására, ha gyógyításra adják magukat, akkor ezt csak akkor vállalhatják nyugodt lélekkel, ha nem főfoglalkozásképpen, hanem alkalmanként, mint Én is tettem valamikor, a szeretet gyakorlásaként, az Én tanításom tovább adásának eszközeként tegyék. Csak így van rajtatok, munkáto­kon áldásom.

     E kijelentésem alátámasztásául mondom: nézzétek meg azokat, akik felhagyva eddigi munkájukkal, főfoglalkozásként, pénzért vállalják a gyógyító energia felhasználását. Szinte kivétel nélkül tönk­rementek lelkileg. Lehet, hogy szavaikkal még néha hivatkoznak Rám, de életvitelük már régen távol van Tőlem. Te ne akarj így járni.

   Más az, mikor valaki úgy érzi, hogy adnia kell valamit neked, mivel Isten rajtad keresztül segítette őt, és te ezt elfogadod. Ilyenkor nem az a lényeg, hogy kaptál pénzt, hanem az, hogy mire használod a kapott összeget. De elvárásokkal előállni, meghatáro­zott tarifát felállítani, ez semmiképpen sem az Én Lelkem műve. Én senkinek sem adok gyógyító karizmát üzletelésre. Ha ezt nem érted meg, akkor elmegyünk egymás mellett.  6 / 435

 

 

Kérdező: Míg másoknak segítek, magam tönkremegyek!

HANG: Bizonyos értelemben mások segítésében csak tönkremenni lehet! Erre gondoltam, amikor ezt mondtam: ”Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt ( Máté: 10:39 : Márk 8:35 : Lukács 9:24 :17:33)!

     Amit viszont soha nem szabad elveszítened, az a benső béke! Ez az Én jelenlétem benned! A testi fájdalomhoz erőt, a lelki fájdalomhoz hitett adok! Senkit sem engedek erején felüli feladatok vállalására anélkül, hogy cirenei Simonként ne állnék mellette, és ne hordoznám keresztjét.

     Nagyon fontos számodra, hogy az, amit élő hitnek neveztek, ne kapcsolja ki az értelmedet! Ez azt jelenti, hogy aki azt kérdezi, mit adjon, annak azt kell mondanod, hogy amit akar, és nem szabad megtiltanod neki semmit! Tehát nem uralkodhatsz azon, akit rajtad keresztül gyógyítok! Akinek hatékonyan parancsolhatsz, az fölött uralkodsz! Neked szabad-utat kell adnod mások számára mindaddig, amíg valaki rosszat nem akarnak!

     Életedet el kell veszítened, de ne nehezítsd meg ezt az elvesztést, mert akkor nem tudom könnyíteni keresztedet!

    Senki nem lesz nagyobb Előttem azáltal, hogy másoknak előírja, hogy mit csináljon az, aki adni akar. Csak azáltal lesz mindenki értékes Előttem, ha szabaddá teszi a másik ember döntését!

   Te nem gyógyíthatsz senkit azért, hogy szeretetét kimutatva adjon, de nem gyógyíthatsz azért sem, ne adjon! Attól te nem leszel különb, hogy megveregetheted válladat mondván: ”Lám, nem fogadtam el semmit, pedig felajánlotta az illető” Nem veregetheted meg válladat mondván: ”Én adtam neki, de nem engedtem, hogy ő adjon nekem! Lám én adhattam, de ő nem adhatott!”

   Bizony, drága Gyermekem! Aki kér tőled, annak adj, és aki adni akar neked, attól fogadd el. Te csak akkor vállalod felelősséggel az adás törvényét, ha ezt nem akadályozod másban sem, ha ez feléd irányul.

   Drága Gyermekem! Szeretnélek mindentől szabadnak tudni téged. Az igazi szeretet soha nem állít akadályokat azok elé, akik szeretni, tehát adni akarnak! 14 / 1277

 

Kérdező: 2. Gyógyíthatok pénzért?

HANG:  …Azt valóban nem tudom helyeselni, ha valaki az Én nevemben gyógyít, s ezért meghatározott összeget, mint feltételt állapít meg, s nem gyógyítja meg azt, aki nem képes ezt a meghatározott összeget kifizetni. Ez nem volna helyes. De aki adni akar, attól feltétlenül el kell tudnod fogadnod szeretetének ilyen formájú megnyilvánulását!  15 / 1458

 

 

Kérdező: 2. A szürke hályog gyógyítható-e?

HANG: 2. Maga a földi élet, mint betegség, nem gyógyítható! A testen megjelenő tünetek kétségtelenül kezelhetők, de nem jó, ha csodavárók vagytok. Az orvostu-domány is eszköz számotokra ahhoz, hogy megtaláljátok Bennem, Jézusban, éle-tetek, szívetek nyugalmát. A műtétektől nem félni kell, hanem úgy vállalni, mint bár-mely más eszközt arra, hogy földi életeteket jobban át tudjátok adni Istennek.  

                                                                                                     31 / 3191

                                                                              

 

ADNI Gyülekezet Csoport Közösség

 

 

Kérdező: 1. Hogyan éljem tovább az életem?

HANG: Sajnos abba a hibába estél, amelybe nagyon sok hozzád hasonló levélíró, hogy az életedben megváltozott körülményeket nem tudod kezelni. Nem, mert nem tartozol egy olyan közösséghez, ahol a Lelkem az összetartó erő, ezért az ilyen közösségben senki nem veszhet el! Természetesen problémák, feladatok az ilyen közösségekben is felmerülnek bőségesen, de megoldásukban soha nem maradsz egyedül. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az Istent követni csak élő, működő közösségben lehet. Azt mondod, hogy a Hang-könyveket ismered. Az ismeret nem azonos a megértéssel! Ha értenéd, akkor most nem botorkálnál problémaerdőben olyan irányultsággal, hogy felnőtt gyermekeid gondját is magadra akarod vállalni. A Hang-könyvek ismerete óriási segítség, de önmagában előbb - utóbb használhatatlanná válik, ha nincs egy olyan közösség, amely a megértésében, megélésében naprakész eligazítást tud adni. Nem véletlenül mondottam azt, hogy "amikor ugyanis ketten-hárman a nevemben összejöttök, akkor ott va-gyok veletek." Szent Lelkem az élő garancia arra, hogy minden Értem hozott gondolat, szó, cselekedet el ne vesszen, hanem Lelkem irányítása által kitisztulva építsen, buzdítson és vigasztaljon benneteket. Szeretni csak közösségben lehet! Igaz ez a szeretet megtanulására és a szeretet megélésére is. Természetesen ehhez a hozzáálláshoz nagyon komoly alázat szükséges! Az alázatos, aki a testvéreire figyelve mindig nyitott a meglátott jobb felé, és ahhoz a jobbhoz hű marad minden körülményben, amíg jobbat nem talál! "Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű," mondottam kétezer éve és mondom most is. A kor e tekintetben nem számít! Mindenki képes arra, hogy korának, irányultságának megfelelően megtalálja a maga közösségét, ahol szeretettel figyelnek rá, és ahol ő is szeretettel figyelhet másokra. Ezt a lehetőséget kínálom neked is, hogy tanulj Tőlem Istent szerető gyermekeim által, hogy rajtad keresztül Én is taníthassam őket arra, amit csak általad tudok ajándékként átadni nekik. Ismered a mondást: a megosztott öröm dupla öröm, és a megosztott bánat fele bánat, ha az ember olyanokkal osztja meg, akik szeretettel figyelnek rá! A feltett hat kérdésedre ez a válaszom, mert minden problémád alapja az, hogy jó szándékú törekvésedben egyedül vagy! Szeretettel kérlek, ne hagyd lelkedben meghalni a reményt, mert az nem baj, ha valaki százszor elesik. A baj akkor kezdődik, ha az illető nem akar többé felállni! Kezdjük el újra és Én, Jézus mindenben segítek neked, ami lelked javát szolgálja!  1 / 31 V Z

 

 

HANG:  Ebben a korszakban, melyben éltek, nagyon sok segítsé­get tud adni egy kisközösség, egy jó baráti kör, jövőtök megala­pozása érdekében.   2 / 126

 

 

Kérdező: 2. Közösségünk jó úton halad-e?

HANG: 2. Az a közösség jár jó úton, amelyben él a közösségre vonatkozó hármas aranyszabály:

'A/. Ha közösségbe megyek, mindig van adni valóm, ha a közösség tagjai ezt igénylik. Tehát készülök.   27 / 2768

 

 

Kérdező: 1. Csoportról …

HANG: 1. Ahol nevemben jöttök össze, ott Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok. Ak-kor jöttök össze az Én nevemben, ha adni, kapni egyaránt akartok szellemi kincseket úgy, hogy ezáltal közelebb kerüljetek egymáshoz, más szóval, Hozzám! 31 / 3187

 

 

 

Kérdező: 1. Gyülekezetbe nem járok. Öngyilkos lettem.

HANG: 1. Az, aki Engem, Jézust akar követni, előbb-utóbb ki fogja nőni azt a gyülekeztet, amely nem képes értelmet megnyugtató választ adni a benne felmerülő kérdésekre.

 Te azért lettél öngyilkos, mert nem kaptad meg a benned felmerülő kérdésekre a téged megnyugtató választ. Ezért nem kell a gyülekezet vezetőit hibáztatnod! Ők részben nem tehetnek arról, hogy ott tartanak, ahol tartanak. Nem tehetnek arról, hogy CSÚCSNAK tartják magukat. Bizonyos értelemben - vagyis a tudatod alatt - te olyanokban csalódtál, akikben a legjobban bíztál. Ez nem baj!

     Ha nem találsz olyan gyülekezetet, ahol számodra értelmet megnyugtató választ tudnának adni a benned felmerülő kérdésekre - ilyet aligha találsz -, akkor meg kell keresned azt az embertestvéredet, akivel őszinte kereső tudsz lenni akkor is, ha ezért különböző gyülekezetek orrolni fognak rád! Nem véletlenül mondottam, hogy ahol ketten, hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18.20)! Sorsodra vonatkozóan pedig tudomásul kell venned, hogy nem lehet különb a tanítvány a mesterénél (Máté: 10.24)!   42 / 4540

 

 

Kérdező:  1. Miben változtassak az életemen?

HANG: 1. Magányod, egyedülléted azáltal oldható, ha keresel magadnak egy olyan közösséget, amely elfogad téged. E közösség tudná neked helyesen megmutatni azt, hogy miben kellene változtatnod. A Szentlélek a kapcsolatok lelke, és minden szere-tettartalom csak közösségben bontakozhat ki igazán. Egy szerető közösségben nem csak rád figyelnek és érted tesznek, hanem te is figyelhetnél rájuk, és tehetnél értük. A másikra figyelés és a figyelemből fakadó gondoskodás az, amit meg kell valósítanod az életedben. E feladat alól valójában senki sem kivétel, senki sem mentesíthető. Ne rendkívüliséget akarj Értem megcselekedni, hanem azt keresd a körülményeidben, hogy kinek tudsz akár egy pohár vizet adni, mert szomjazó.  43 / 4761

 

Adni előírást.

 

HANG: … Általában nem helyes az, ha ti akartok előírásokat adni a hitetleneknek. Amíg valaki nem tér meg, addig velük szemben egyetlen jogos fellépésetek lehet. Fel kell szólítani őket arra, hogy fogadjanak be Engem életükbe. Aki ezt megteszi, az akkor már tudni fogja, hogy nem mondhat ember ember fölött büntető ítéletet.   

                                                                                                          9 / 727

 
Adni Kölcsönt.

 

HANG: …Az okos életvitel megköveteli, hogy kölcsönért csak akkor folyamodjon valaki, ha már a jelenben is megvan az a fedezet, amely alapul szolgál a visszafizetésre. Nem okos dolog enélkül kölcsönt kérni, és nem okos dolog enélkül kölcsönt adni. E téren a világ fiai okosabbak a világosság fiainál.(Lk. 16;8). E kijelentésemben bizony, elmarasztalom a világosság fiait.    8 / 652

 

Jézus szavait tovább, adni.

 

 

A PÁRBESZÉD FELELŐSSÉGGEL JÁR    

     Istenem! Szereteted nagy rizikót vállalt azzal, hogy szabadnak teremtetted az embert. Bíztál abban, hogy mindannyian Rád találunk előbb-utóbb. Nyilván mielőbb szeretnéd látni életünkben bizalmad jogos voltát.

HANG: Ma is sokat akarok mondani neked. Akarom, hogy halld hangomat, de e hangról tudnod kell, ez felelősséget is jelent számodra. Még az is felelősséggel jár, ha embereket hallgatsz meg. Igen, mert ez nemcsak megkönnyíti döntéseidet, hanem gazdagít is.

    A nem tudtam, bár nem erény, s ennek kifejezetten ellene vagyok, de tudomásul kell vennem. Halld hát szavaimat, mérd föl felelősséggel, s úgy add tovább, hogy ne kelljen bánkódnod miatta.

    Akár neked, akár másnak szólok, azért mert Én mondtam, azért még nem adható minden tovább. Tanítványaimnak sem mondhattam el mindent addig, míg nem voltak eléggé felkészültek fogadására.

  Mérlegelj. Mindenkinek mondom, aki Velem párbeszédet vállal. Az biztos, hogy amit mondok, az feltétlenül építi azt, akinek mondom. De a tovább-adásának tartalmát és módját jó, ha mindenki előbb Velem beszéli meg. Akkor mindenki nagyon jól jár. 

1 / 8

 

 

Kérdező: 1. "A továbbadásnak tartalmát és módját" miért kell külön Veled megbeszélnem?

HANG: 1. Azért kell megbeszélned Velem továbbadandó gondolataidat, mert nem elég egy elérendő célt látni! Különböző emberekhez különböző eszközökkel lehet közeledni, bár a cél ugyanaz, vagyis az, hogy  Hozzám jutassátok egymást.14 / 1330

 

 

Adni segítséget

 

 

Kérdező: 3. Tudok-e segíteni a bátyámnak?

HANG: 3. Ember embernek csak külső segítséget adhat. Ilyet természetesen tudsz adni bátyádnak is. Azt, hogy valaki feldolgozza életállapotát, sem te, sem Én nem tudjuk átvállalni tőle. Ember emberért éljen úgy, ahogy a szeretet ezt kívánja. Úgy, és ne jobban. …  8 / 646

 

Kérdező: 1. Hogyan tudnék fiaimnak segíteni lelkileg?

HANG: 1. Lelki segítséget fiaidnak és bárkinek egyetlen módon tudsz hatékonyan adni! Úgy, hogy reggelenként megbeszéled velem azt, amit az elinduló napon tenned kell, és amit megbeszéltél, arra kérned kell Tőlem, Jézustól, áldásomat. 31 / 3182