Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Akiben Én élek, az valamit mindig tud segíteni a rászorulókon!- Bibliai tized - Pénz - Megholtak - Testileg-lelkileg beteg.

2009.03.08

 

 

Áldozás

 

Kérdező: 7. Nem merek áldoztatni.

HANG: 7. … Állítsd már le magadat! Mindig magaddal vagy elfoglalva. Felejtsd el magadat! Foglalkozz Velem és másokkal, a rászorulókkal, és ne azzal, hogy te milyen bűnös vagy! Ne mond magad kicsinek, nem vagy te olyan nagy! … 14 / 1247

 

 

Engesztelő imaközösség

 

Kérdező: 3. Milyen imát kell még mondania engesztelő imaközösségünknek?

HANG: 3. Téved az is, aki azt hiszi, hogy Engem, Jézust vagy a Mennyei Atyát engesztelni kell! Engesztelni azt kell, aki haragszik! Ha ti haragszatok egymásra, bizony kell is hogy kiengeszteljétek egymást. De aki az Istenről ilyet állít, az nem ismeri a tanításomat. Ne azon törjétek a fejeteket, hogy milyen újabb imát mondjatok el Nekem, hanem azon, hogy milyen formában tudnátok segíteni a rászorulókon. Egy szelet kenyérért mondott félszeg köszönet a rászoruló ajkáról nagyobb ajándék az égnek, mint bármilyen szépen, artikuláltan elmondott sokadik ima, melyet nem követ irgalmas cselekedet!    43 / 4755

 

Harangláb építéséről

 

 

Kérdező: 1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt.

HANG: 1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok szorgalmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhezőket, ruházzátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol segíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szolgálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs közöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást!(Máté 9;13).  12 / 998

 

Könnyek adománya

 

Kérdező: 1. Sírós természetű vagyok.

HANG: 1. … A könnyek adománya viszont olyan benső tisztítást eredményez, amely megkönnyíti számodra az emberek jobb megértését, erősíti benned a készséget arra, hogy segítsd azokat, akik körülötted erre rászorulnak. Semmiképpen sem való arra, hogy mások többet foglalkozzanak veled!  16 / 1541

 

 

Lottó

 

Kérdező: 3. A lottó valóban sátáni találmány?

HANG: 3. … Ne azon ábrándozz, hogy hogyan és kit segítenél, ha… Hanem arra legyen szemed, hogy itt és most a körülötted, a világban élő rászorulókon hogyan segíthetnél!  26 / 2623

 

 

Mágia

 

Kérdező: 1. Mágiával próbálok segíteni az embereknek.

HANG: 1. … A fehér mágia az, amikor valakinek az a szándéka, hogy bármiféle eszközt felhasznál a Bennem való fejlődésre. Ez azért fehér mágia, mert Bennem csak olyan eszközök - akár szellemek - segítségével lehet fejlődni, amely eszközök már önmagukban is önzetlen szeretetet hordoznak. Tehát e szóban: bármi, csak az értendő, ami a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást és a rászorulókon való segítést jelenti. E háromból egyik sem maradhat ki!

     Ha úgy segítesz embertársaidon, hogy felhívod figyelmüket arra, ami mindennek alapja, tehát az Engem, mint ÚT-nak  vállalására, akkor feltétlenül jól segítesz embertársaidnak.  24 / 2399

 

 

Mária és Márta esete

 

Kérdező: Nem értem Mária és Márta esetét igazán.

HANG: A gyakorlati életben előbbre való a másikra figyelésben megélt szeretet, mert ebből szükségszerűen, úgyis lesz másikat szolgáló szeretet is. A szeretetnek ez a formája soha nem fog tudni a maga lényegét illetően vállalattá válni. Az egymásra figyelésben nem történik kevesebb, mint az egymást szerető személyek szívbéli találkozása.

   Legyen tanulság számotokra, hogy a gyakorlati életben a másikra figyelő szeretetre tegyétek a hangsúlyt. Ha ezt teszitek, akkor elgépiesedés helyett, mindig tudni fogjátok, hogy hogyan tudtok a legoptimálisabb módon segíteni a rászorulókon.  29 / 2979

 

Meditáció

 

Kérdező: Meditáció közben csodálatos látomásom volt.

HANG: Azok a meditációk, amelyek csodálatos élményeket nyújtanak, csak akkor érdemelnek különösebb figyelmet, ha a szolgáló szeretet irányában is megmutatkozik hatásuk. Tehát, ha olyan feladatra hívják fel a figyelmet, amely nemcsak jól eső érzést vált ki, de vágyat ébreszt olyan áldozatvállalásra, amelyben segíteni akartok a rászorulókon.    32 / 3285

 

Üzletemmel kapcsolatban

 

Kérdező: 3. Üzletemmel kapcsolatban kérdezem Jézust.

HANG: 3. Az üzleti tevékenységgel kapcsolatban sem vállalhatom fel a felelősséget helyetted. Annyit mondhatok, hogy Én veled vagyok mindaddig, amíg nem Engem akarsz felhasználni eszközként üzleted fellendítésére, hanem üzleted mindenkori helyzetét akarod felhasználni eszközként arra, hogy az Isten országa, tehát a nem bántás, megbocsátás, rászorulókon való segítés ne csak elmélet legyen, hanem tanúságtevés is Isten szeretete mellett! …  26 / 2616

 

 

Sok látomásom van.

 

Kérdező:  Sok látomásom van. Miben kell megváltoznom?

HANG: … A különböző alakok látása legtöbbször elvonja a figyelmedet arról, amit a legfontosabb lenne meglátnod. A legfontosabb tehát az, hogy meglásd azt, hogy környezetedben ki az a rászoruló, akinek te segíteni tudsz! Égi koronádat az ilyen szolgálatok fényesítik, és nem a látások! …  16 / 1586

    

 

Szeánsz

 

Kérdező: Jó az, ha szeánszokat tartunk?

HANG: … Nem hasznos, sőt káros minden olyan erőfeszítés, amelyben a szellemektől, és nem az Én, a ti Jézusotok evangéliumaiból akarjátok megtanulni azt a másokra figyelést, amely a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést akarja megismertetni veletek.    … 36 / 3771

 

 

Tajcsi

 

Kérdező: 1. Szolgálhatom-e a Tajcsin keresztül az Istent!

HANG: 1. Istent szolgálni csak mások szolgálatán keresztül lehetséges. Ahhoz, hogy másokat hitben és alázatban szolgálj, szükség van arra, hogy önmagadat a lehetőséged szerint tartsd karban, vagyis szellemben, lélekben, testben töltekezz, meríts erőt. E töltekezésnek, benső megerősödésnek, a benső béke és harmónia elérésének rengeteg formája van. Ilyen például a reggeli és az esti párbeszédima, a kötött imák, a meditáció, a böjt, különböző elmélkedések, légző gyakorlatok, jóga gyakorlatok, amelyek valamilyen szellemiséghez, lelkiséghez kapcsolódnak, és azoknak a képi, érzelmi, tudati hatását önmagukban megjelenítik. Ezek a benső föltöltődésre, harmóniára való törekvések akkor érik el a céljukat, vagyis kapcsolnak össze az Istennel, ha a forma, amit választasz, megfelelő tartalommal van megtöltve. Ez igaz az imára és a Tájcsira egyaránt. Megfelelő tartalom nélkül mindez csak próbálkozás marad, és nem éri el azt a célt, amire kitalálták. Tehát számtalan eszköz van arra, hogy testedet, szellemedet, lelkedet pallérozd, de egyik sem válhat pótcselekvéssé, vagyis egyik sem pótolhatja azt a szolgálatot, amit cselekvő módon meg kell élned a másik ember, a kiszolgáltatott, rászoruló ember irányába. Az imát és mindenfajta gyakorlatot, technikát akkor töltöd meg helyes tartalommal, ha nem különböző benső harcokra irányul, hanem Velem, a te Jézusoddal való olyan találkozásra, amelyben mindig a Lélek gyümölcseiből meríthetsz erőt a holnap folytatására. A Lélek gyümölcsei pedig a következők: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hithűség, szelídség, önuralom (Galáta 5;22) az Én Lelkem által. Úgy ahogy Én tanítottam és mutattam be nektek kétezer évvel ezelőtt. Mert aki ebből él, azok ellen nincs törvény!  42 / 4650

 

 

* * *

Hozzám akkor kerül közelebb valaki, ha segít a rászorulókon, … (Beavatás)

 

Kérdező: Hála és köszönet mellett kérem tovább segítségedet!

HANG: … Ha valaki anyagi áldozatok árán, különböző beavatások útján akar közelebb kerülni Hozzám, annak tudnia kell, hogy az ilyen út zsákutca! Hozzám akkor kerül közelebb valaki, ha segít a rászorulókon, ha megbocsát ellenségeinek és ha fegyelmezett módon sem szavaival, sem gondolataival nem táplál gyűlöletet magában. Ha valaki ezt komolyan vállalja, akkor jöhetnek azok a beavatások, amelyek az előbbi magatartást semmiképpen sem előzhetik meg!

        Aki úgy gondolja, hogy előbb a beavatás, és utána segít a rászorulókon, előbb kérjen tőle bocsánatot ellensége, akkor majd megbocsát, aki úgy gondolja, hogy megbocsát, de nem felejt, az pontosan ellenkező irányban halad, mint amit Én elvárnék tőle!  19 / 1882

 

 

Ha valóban hiszel Bennem, …

 

HANG: Ha elhiszed, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok, ha elhiszed, hogy teremtmény által felfoghatatlan szeretettel szeretlek, akkor nem lehet kétséges számodra, hogy Én nem vagyok megvásárolható. Ha valóban hiszel Bennem, akkor nem arra fogsz gyűjtögetni, hogy energiák megszerzésére fordítsd a pénzedet, hanem arra, hogy segíts a rászorulókon úgy, ahogy képes vagy erre. Ha pedig azt mondod, hogy éppen azért akarsz energiához jutni, hogy jobban tudj segíteni, akkor újra csak a Máté 10;8-at ajánlom figyelmedbe.   7 / 520    

                                                                * * *

 

Médium

 

Kérdező: Hihetek-e a Magdika "médium" által nekem mondottaknak?

HANG:  … Az említett médiumom nagyon jó tolmácsom tud lenni, de mint mondottam, személyre lebontva csak akkor tudom hitelesíteni, ha szinkronban van tanításom lényegével, vagyis azzal, hogy nem szabad soha senkinek ártani, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell a rászorulókon. Mindaz, ami ebben az irányban hat, Tőlem van. De felhívom figyelmedet arra, hogy Én soha senkinek sem legyezgettem a hiúságát, sőt! És a jövőtökre vonatkozóan sem mondottam soha olyat, amiről úgy ítéltem, hogy elvihet bárkit is a lényegtől, a szeretet kibontakoztatásától, s annak vállalásától, ami a szeretettel általában együtt jár, vagyis az áldozattá válástól. ….  6 / 499

 

 

Aki hálás tud lenni Nekem a naponta kapott kegyelmekért, …

 

Kérdező: Betegségeim okára szeretnék választ kapni.

HANG: … Ameddig tudsz hálálkodni, addig kérhetsz bármit. Igen, mert a hálás szív előtt nem maradhat rejtve az, hogy az Én szeretetem nagyobb, mint a ti előrelátó okoskodásotok. Aki hálás tud lenni Nekem a naponta kapott kegyelmekért, az még a legsúlyosabb betegségében is meg tudja őrizni szíve békéjét, és képes vigasztalni másokat akkor is, ha úgy tűnik, jobban rászorulna vigaszra, mint az, akit vigasztal. … 6 / 442

* * *

 

 

Közösségben

 

Kérdező: Uram! Mi az oka annak, hogy egy több évtizede működő közösségben, ha nem is visszafejlődés, de bizonyos stagnálás állt be. Ugyanakkor pedig nálam annyira felerősödött a munka, hogy alig bírom.

   Amikor az említett közösségben azt mondtam, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés, akkor a szerintem Neked legjobban odaadott testvérem azt mondta, hogy az aratni való kevés. Mi itt az igazság?

HANG: a) Az említett közösségben nincs visszafejlődés. Nincs, mert az Általam elmondott és bemutatott emberi életcélt a földön, legalábbis elvben, nem tagadta meg ez a társaság. Ez az életcél, gitárhasonlattal élve, így fogalmazható meg: a rezonáló doboz a másikra figyelés. A húrok: tudatosan soha, senkinek nem ártani, tudatosan mindig, mindenkinek megbocsátani, és a rászorulókon segíteni. Mindaddig, amíg egy közösség ezt tartja a földi életben megvalósítandó életcélnak, elvi visszafejlődésről nem lehet szó.

    Sajnos, sokan vannak az ilyen közösségekben is olyanok, akiknél lehet vissza-fejlődésről beszélni! Igen, mert gyakorlatilag sok eretnek van közöttük. … 35 / 3638

 

Kérdező: 2. Közösségünkön belül mi a legfontosabb?

HANG: 2. Azok, akik rendszeresen az Én nevemben jönnek össze, mindenkor az ÉGI BÉKÉT A FÖLDÖN igyekezzenek megjeleníteni. Ez mindenkor a nem ártás, a megbocsátás és a rászorulón segítés vonalán történik. Az lenne a legszerencsésebb, ha minden olyan közösséget, amelyben az Én, a te Jézusod nevében jönnek össze a testvérek, ÉGI BÉKE A FÖLDÖN TÁRSASÁG-nak lehetne elnevezni. … 40 / 4249

* * *

 

Kérdező: Jézus, Mária és a mennyei Atya tanítását fejtsd ki nekem!

HANG: Én, Jézus, egész földi életemben nem tettem mást, mint azt, amit kértél most Tőlem, Anyámtól és Atyámtól.

  E tanítások lényege annak a szeretetnek tanítása, amelynek tartalma ez: Soha senkinek ne ártsatok, mindig mindenkinek megbocsássatok és segítsetek a rászorulókon lehetőségeitekhez képest.

   Mást ma sem mondhatok! E tanításhoz számodra az eszköz az ima és a tanulás. Ezeket az eszközöket kell használod ahhoz, hogy a gyakorlatban megfelelj az Általam elmondott és bemutatott szeretet követelményeinek. …  26 / 2624

           

 

Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, …

 

Kérdező: 1. Jó úton járunk-e?

HANG: 1…. Az Általam képviselt UTAT, tehát azt a hitet, amelyet Én, Jézus kérek tőletek, sem Pálra, sem más szent íróra hivatkozva nem lehet megtalálni. Egyedül az evangéliumaim alkalmasak erre! A Biblia nagyon szent könyv, de csak annak a kezében, aki azt az evangéliumaimmal összhangban használja. Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, hogy a senkinek soha nem ártást, a mindig, mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítés szolgáló szeretését, vagyis, Engem, Jézust, mint UTAT vállalást kell mindenek elé helyezni.    38 / 4119

 

Ha valaki rászoruló, akkor nem érdekes, hogy mit érdemel és mit nem    

 

Kérdező: 2. Túl erős az igazság érzetem!

HANG: 2. Ami pedig az igazság érzetedet illeti, arról el kell mondanom, hogy Én nem igazságos, hanem irgalmas voltam hozzád mind ez ideig, és az is akarok maradni örökké! Neked az Én irgalmamból kell erőt merítened ahhoz, hogy te is az irgalmasság rendjében érezd otthon magadat! Nem arról van szó, hogy jónak tartsd embertársadban azt, ami nem jó, hanem arról, hogy akkor is segítened kell embertársadat, ha az az igazság mércéjével mérve nem érdemli meg.

 Ha valaki rászoruló, akkor nem érdekes, hogy mit érdemel és mit nem, hanem az a fontos, hogy segítsd őt úgy, ahogy tudod! Azt, hogy valaki rászoruló vagy sem, természetesen neked kell eldöntened és nem annak, aki rászorulónak mondja magát.  17 / 1614

* * *

 

HANG: Azt, hogy miből élsz meg, ne keverd össze azzal, hogy segítened kell a rászorulókon, ha egyszer benned élek.

   Isten Országát, és annak igazságát keresni, amihez minden hozzáadatik, ez azt jelenti, hogy az Engem keresés, a Velem foglalkozás kiszorítja a miből élés, a gondban levés lehetőségét. …  1 / 31

 

* * *

HANG: Aki megtanult vigyázni Engem, annak nincsenek anyagi gondjai, sőt még ő tud másokat anyagilag is támogatni. Bár ez nem oldja meg a rászorulók lelkében a Hozzám tartozni akarás lényegét, vagyis saját boldogságuk ettől még meg nem valósul. A gazdag ifjúnak sem azért mondtam, hogy adja el amije van, és ossza szét vagyonát a szegények között, hogy a szegények ne nélkülözzenek tovább. Nem! Azért mondtam el, mert ezt az ifjút gazdagsága akadályoz­ta abban, hogy Engem kövessen. És kit nem akadályoz a gazdagság?  2 / 90 

 

* * *

 

A HÉTTÖRZS ALAPÍTVÁNYRÓL            

HANG: Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászorulókon, de ez, mint cselekedet, nem cél. Ez következménye lesz annak, hogy valaki Velem azonosult, hogy Lelkem irányítása alatt értelmesen lemond arról, amije van. Ilyen értelemben tehát nem a segítés az elsődleges, hanem a szegényítés az Én kedvemért. Tudom, e kettő nem lehet meg egymás nélkül, de a hangsúly a szegényítésen van elsőd-legesen: "Boldogok a szegények...".  ……

    Neked ebben az ügyben ez az üzenetem: szegények mindig lesznek köztetek. A szegénységet megszüntetni nem lehet. Ha azt mondtam volna, hogy szüntessétek meg a szegénységet, lehetetlenséget kértem volna. Szegényítést kérek tőled. Erre képes vagy. Ez legyen a Tőlem kapott program. Ne a gazdagodás, hogy segíthess. Jobban jársz, ha rászoruló maradsz, mintha azt élnéd meg, hogy rád szorulnak mások.  1/ 37

* * *

 

Akiben Én élek

 

Kérdező. 1. Miért átkozta meg Jézus a fügefát?

                3. Hogyan mélyíthetem el Jézus iránti szeretetemet?

HANG: 1. Csak az ember alatti világban lehet olyan, hogy egy jogos igénylőt az ne elégítsen ki. Az az ember, akihez jogos igénnyel fordul valaki segítségért, és az illető azt mondja, hogy nem tud segíteni semmit, az nem hordja magán Isten áldását. Tehát átkozott!

    Arról van tehát szó, hogy akiben Én élek, az valamit mindig tud segíteni a rászorulókon! Aki nem tud, abban nem élek!

    3. Gyakorlással! Az emberszeretet gyakorlásával. A rászorulókon való segítés által! Más módja nincs annak, hogy valakiben mélyülni tudna az Irántam való szeretet! 15 / 1395

 

* * *

Aki nem találja helyét férje halála után.

 

Kérdező: Uram! Aki nem találja helyét férje halála után.

HANG: Az a Fény, mely azonos Velem, az vagy szívedben van, vagy nincs számodra sehol. Persze e Fény kivetítődhet a szívből, s materializálódhat, de akinek így vetítődik ki szívéből a Fény, az nem a temetőkben akarja megtalálni szíve nyugalmát, hanem Nálam. Én nem vagyok megtalálható a temetőkben. Benne vagyok a szegény rászoruló ember-társaidban, megtalálható vagyok templomokban, megtalálható vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, ….  4 / 259

 

 

Kérdező: 2. Férjem halála összetört idegileg.

HANG:  3. … Ne érts félre! Nem őt hibáztatom, hanem téged. Ő tette azt, amit tennie kellett. Szeretett! Te nem azt tetted, amit tenned kellett volna. Te tetted azt, hogy örültél, boldog voltál, hogy szeretnek, holott arra kellett volna törekedned, hogy te vállalj olyan szeretet-áldozatot, amely nem neked kedvez, hanem azoknak a rászorulóknak, akik mindig vannak körülöttetek!

    De ne szomorkodj! Jobb későn, mint soha szemléletet váltani! … 11 / 885

 

* * *

 

Kérdező: 2. Édesapám most hol van? Vagy ő most a kis unokám?

HANG: 2. Édesapád most már tudja, hogy helyesen szeretni csak az tud, aki nem önmagával, nem is övéivel foglalja le mindig magát, hanem az, aki családján kívül meglátja azokat a rászorulókat, akiken segíteni lehet. Édesapád sokkal jobb helyzetben van, mint volt földi életében, de azt, hogy nem emberek kedvét, hanem mennyei Atyám kedvét kell keresni, és mindent ennek kell alárendelni, ezt még keményen tanulnia kell!

    Drága Gyermekem! Szeretettel kérlek, lásd meg magad körül azokat a lehető-ségeket, amelyek által úgy tudsz szolgálni másokat, hogy azzal Nekem, Jézusnak is kedvemben jársz!  22 / 2195

 

* * *

Mivel te valóban átadtad magadat Nekem

 

Kérdező: Mindent Neked akarok adni, Uram!

HANG: Én, Jézus, a MINDENTADÁS világából jöttem közétek, és a mindentadás hatalmát adtam át nektek. A 'MIND' senkinél, tehát nálad sem lehet más, mint TE ÖNMAGAD! Ennek természetes velejárója az okos segítés másokon. Mivel te valóban átadtad magadat Nekem, ezért angyalaim nagyon buzgólkodnak azon, hogy adományaid valóban a rászorulókhoz jussanak. … 38 / 4031

 

* * *

 

Aki ezt teszi, az fölötte áll minden állami és egyházi törvénynek! 

 

Kérdező: Szeretném rendezni életemet.

HANG: … A vallásosság ördöge az egyik leggonoszabb ördög. Már az első testvérgyilkosságnak is ő volt a kitervelője (Káin-Ábel esete). A világ végezetéig mindent elkövet azért, hogy a különböző vallásjogi előírásokkal gátolja a legfőbb jót, az Általam elétek élt, és elmondott isteni szeretet útját: Senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani és segíteni a rászorulón! Aki ezt teszi, az fölötte áll minden állami és egyházi törvénynek!  37 / 3968

 

* * *

 

Körül vagyok véve nyűgös, testileg-lelkileg beteg, szen­vedő emberekkel

 

Kérdező: Körül vagyok véve nyűgös, testileg-lelkileg beteg, szen­vedő emberekkel. Mi a feladatom ebben a helyzetben?

HANG: … Rád nagy szükség van ott, ahol vagy. Tudom nehézségeidet, s nem engedem, hogy erődet meghaladó feladat terheljen. De ezt csak veled együtt tudom elérni, és ellenedre soha. Meg kell tanulnod, hogy tudj együtt gondolkodni Velem. Ez nem nehéz. Ha csak kettő-három megjelenési formámat ismered, már nem jelenthet számodra problémát a Velem való kapcsolat megtalálása.

   Jelen vagyok az evangéliumokban, jelen vagyok ott, ahol ketten-hárman az Én nevemben jönnek össze. Jelen vagyok szívedben. Ennyi elég is, hogy az érem másik oldalát is lásd, s ezáltal tudj örülni akkor is, mikor azok, akik Engem nem ismernek, Velem kapcsolatban nincsenek, el vannak keseredve, és éppen arra vannak rászorulva, hogy te vigasztald őket.   4 / 311

 

 

Kérdező: 3. Nagyon fáradok a beteggondozásban.

HANG: 3. Engem ápolsz a betegben, amennyiben az erre valóban rászorul. Amikor pedig olyan igénnyel lép fel, amihez Nekem nincs közöm - ezt meg tudod ítélni a Tőlem kapott bölcsességeddel -, akkor ne törődj vele. E téren is meg kell tanulnod azt a nagyvonalúságot, amely nem más, mint igazságban megnyilvánuló szeretet. 12 / 1101

 

Kérdező: 1. Vállaljak egyedül is beteglátogatásokat?

HANG: 1. Minden szenvedőben Engem látogatsz meg (Máté 25;36)! Akkor is Én vagyok bennük a 'rászoruló', ha ők ezt nem akarják tudomásul venni.

    Sajnos, nehezen hiszitek el, hogy bennetek élek rászoruló módon! Nehezen hiszitek el, hogy amit egynek tesztek embertársaitok közül, mert rátok szorul, azt Nekem teszitek.

  Minden beteglátogatás, minden szolgáló szeretet, belépőjegy a mennyek országába!   30 / 3103

* * *

 

Önzetlen

 

Kérdező: 2. Nem önzés az, amit szeretetnek gondolok?

HANG: 2. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót kell akarnod mindenkinek, amiről úgy gondolod, hogy Én is azt a jót akarom az illetőnek. Az önző ember önmagával van minden cselekedete kapcsán elfoglalva. Az önzetlen, tehát az, aki szeret, nem önmagával, hanem a másik ember rászorultságával van elfoglalva, s az foglalkoztatja, hogy hogyan tudna jobban segíteni.  20 / 2003

 

* * *

Engem komolyan veszel, akkor …

 

Kérdező: 2. Mi a feladatom? Milyen eszközöket szerezzek arra, hogy Isten munkatársa lehessek a szeretni tanítás által?

HANG: Amit te kérdezel tőlem, arra Én nem válaszolhatok. Én valami egészen másért jöttem le a földre! Azért jöttem, hogy kapcsolatba kerüljek veletek, és ti kapcsolatba kerüljetek Velem.

   A gyakorlatban ez úgy történik, hogy reggeli imádban megbeszéled Velem, hogy mire akarod felhasználni idődet, szeretete­det és pénzedet azon a napon, amelyet azért kaptál Teremtődtől, hogy okosan sáfárkodj vele.

   Tehát át kell gondolnod, hogy mit kell tenned aznap, hogyan kell tenned azt, amit tenned kell, és hogyan kell aznap gazdálkodnod anyagi javaiddal úgy, hogy abból, vagy azáltal  segíteni tudj a rászorulókon is.

   Ha ezt megbeszéled Velem, s kéred áldásomat elinduló napodra, akkor az esti imádban, ha visszanézel napodra, látni fogod, hogy Én halálosan komolyan veszlek téged, s ezért joggal várom el tőled is, hogy te nagyon komolyan vegyél Engem.

   Jó, ha szerzel magadnak barátokat a szellemvilágból, akár a sírok rendezésével is, de fontosabb és jobb az, ha a halandókra, tehát a földön élőkre fordítod figyel-medet.  12 / 1108

 

 

Kérdező: 4. Melyik egyházhoz kapcsolódjam?

HANG:  4. Egyházad az a baráti köröd, melyet kiépítesz magad körül, természetesen, Rám való tekintettel. Ha Engem komolyan veszel, akkor csak idő kérdése, és kivétel nélkül minden intézményes egyház vezető, uralkodó rétegével szemben találod magad. Ha Engem üldöztek, téged is üldözni fognak, feltéve, hogy Engem felvállalsz, mint UTAT (János: 15;20)! Vagyis, ha soha senkinek nem akarsz ártani, ha mindig mindenkinek meg akarsz bocsátani, és ha nagyon fontos lesz számodra az, hogy segíts a rászorulókon. Ilyen életformát csak baráti kör képes felvállalni (Máté: 18;20). Intézmény soha!

   Nagyon ajánlom, hogy olvasd és fontolgasd evangéliumaimat. Abban találod meg azt a tiszta, keveretlen búzát, mely biztosítani képes szívem szerint a te lelked fejlődését. 13 / 1133

 

* * *

A bibliai tizedről

 

 

Kérdező: 1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe, vagy a szegényeknek?

HANG: Kedves Barátom! Ne lepődj meg ezen a megszólításon. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonosságra törekszik. Én valóban mindent megtettem, hogy azonosuljak veletek. Neked is arra kell törekedned, hogy azonosulj Velem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem azonosulni, mint bárki mással. Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam:" Amit egynek tettetek .../ a rászorulók közül /, Nekem tettétek. (Mt. 25; 37-40). Hát ennyire azonos tudok lenni az Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és nála lakom.(Jn. 14;23).

  1. Fájdalmasan mondom, de meg kell mondanom, hogy azt a pénzt, amit a templomperselybe teszel, legyen az bármelyik persely, sajnos nem azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizettebbek. Nekem kedvesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény családnak adod, vagy olyan rászorulókhoz juttatod el, akik áldani fogják ezért nevemet.   6 / 483

 

 

Kérdező: 1. A bibliai tizedről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Szó sincs arról, hogy valaki bibliai késztetésre hivatkozzék családjával kapcsolatban. Az természetes, hogy családját mindenkinek, csakúgy, mint önmagát, el kell tartania. A bibliai tized azóta, hogy Engem, Jézust ismertek, már nem családotok, sem különböző egyházak fenntartásának fedezésére kötelez benneteket, hanem azokra a rászorulókra kell gondot fordítanotok, akiket Máté említ 25; 35-től - 45-ig !   19 / 1869

 

 

Kérdező: 2. Hol van a határa az adakozásnak?

HANG: 2. Minden jó cselekedetben benne kell lennie a bölcsességnek. Az adakozásban is. Ha valaki keresetének tizedét igyekszik a rászorulókra fordítani, az biztosan nyugodt szívvel fog visszagondolni el-múlt életére.

   Éhezőkkel nemigen találkozol a ti országotokban, de azért vannak. Még jobb, ha nagyobb összeget gyűjtögetsz össze, és azzal segíted valamelyik nagycsaládost, vagy valamelyik éhező ország nincstelenjeit. A szeretet leleményes. Lehetőleg ne aprózd föl magad.  24 / 2414

 

* * *

Pénz

 

Kérdező:  4. Ha pénzem lenne ...

HANG: 4. A pénz eddig még senkiben nem oldotta meg azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre mindenkinek szüksége lenne, ha boldog akar lenni. A pénz csak elodázza a lélek megtérését.

   Általában a szentek életének olvasásakor azt láthatod, hogy akkor voltak igazán boldogok, amikor le tudtak mondani mindenükről. Persze, nem az lesz boldog, aki lemond mindenéről, hanem aki átalakítja a gondolkodását, tehát belülről Rám talál, tehát aki boldoggá válik, az mond le mindenéről, illetve az mindig megtalálja a módját annak, hogy másokon segítsen. Olyanokon, akik valóban rászorulók.  8 / 686

 

 

Kérdező: 2. Baj, hogy nem adok minden koldusnak pénzt?

HANG: 2. Egyáltalán nem baj, hogy nem adsz minden koldusnak pénzt. Sőt! Bölcsességre vall, ha valaki jól meggondolja azt, hogy pénzét mire, kinek adja. A legjobb az lenne, ha rendszeresen tennél félre pénzt arra a célra, hogy egy nagyobb összeggel támogass valakit, akiről tudod, hogy valóban rászoruló. Nem véletlenül hangoztatták őseitek e mondást: 'Az alamizsna izzadjon meg a kezedben'. Ma országotokban a nyilvánosan koldulók legnagyobb része nem valóban rászoruló. Vagy dolgozhatna, ha akarna, vagy olyas-mire költi az összekoldult pénzt, amire te semmiképpen sem fordítanád azt.

   Csak az a cselekedet kedves Isten előtt, amely bölcsességgel párosul. Sajnos a jóhiszeműség legtöbb embert birkává tud silányítani.   39 / 4189

 

 

Kérdező: 3. Miért van bűntudatom, ha nálam szegényebbre gondolok?

HANG: 3. Bár lenne bűntudata mindenkinek, amikor a nála szegényebbekre gondol! Ez a bűntudat tehát egészséges lelki hozzáállás az élethez. Arra kell törekedned, hogy ezt a lelki rezdülésedet ne pár forintra tördelve próbáld megszüntetni, hanem legyen egy olyan borítékod, amelybe rendszeresen helyezel bizonyos összeget, és pl. karácsony előtt vagy más alkalommal, egy nagyobb összeggel igyekezz segíteni azon, akiről józanul megállapítható, hogy valóban rászoruló. Az őskeresztények között ez a szólásmondás járta: 'Az alamizsna izzadjon meg a kezedben!'

   A ti országotokban pár forinttal nem lehet komolyan segíteni embereken. Azoknak, akik kéregetnek különböző helyeken, nem ellenőrizhető sem az állapotuk, sem a szándékuk. Ezért sokkal bölcsebb, ha az adományozásra összegyűjtött pénzedet nem aprózod el. E téren is légy okos és megfontolt!   39 / 4200

 

 

Kérdező: 6. A szeretetnek szabad mérlegelni, hogy ki, miért jutott olyan állapotba, hogy segítségre szorul? Ki a szegény, ki a tehetős?

HANG: … Szeretteidet szeretni kell! Szeretni annyi, mint jót akarni. Ezt lehet mérgesen, haragosan is (Márk 3;5) tenni, de a jót kell szándékozni. Ha nem ezt teszed, akkor nem élek benned.

   A szeretet nem azt mérlegeli, hogy ki miért jutott rászoruló állapotba, hanem azt, hogy akin segít, az e segítséget mire fogja felhasználni. Ha úgy tűnik, hogy azt a pénzt, amit neki adsz, elissza, akkor nem szabad odaadnod, bármennyire is rászorulónak mutatja magát. …  9 / 698

           

 

Kérdező: 3. Mit tegyek az utcai kéregetőkkel?

HANG: 3. … Ha azt a pénzt, amit te 'könnyelműen' odaadtál a kéregetőknek, összegyűjtötted volna, és amikor már nagyobb összeg áll így rendelkezésedre, megkerested volna, hogy hogyan lehet segíteni a valóban rászorulókon, akkor valóban áldásom hordoznád azzal, hogy segítesz másokon. De így, bölcsesség nélküli adományozás miatt, ezt nem mondhatom el rólad.

  Médiumom ma is komoly összegeket tud küldeni a világ éhezőinek (feladott csekkel igazolva) olyan adományok révén, amelyet e célra neki elküldenek azok, akik az utcai kéregetők helyett adományaikat erre szánják. Ezt te is megteheted! 

                                                                                                          35 / 3735

 

Kérdező: 2. Hogyan segíthetek gyermekeimnek?

HANG:  2. Te két módon segíthetsz gyermekeidnek. Az egyik az, hogy imáidban Istennek ajánlod őket. A mások az, hogy tanúságot teszel előttük a következőről: Van Gondviselőt, tehát nem lehet gondod!

   Az egyik leghelytelenebb segítés az anyagi segítés! Anyagilag ne a hozzátarto-zóitokon segítsetek, hanem a valóban rászorulókon! Tehát olyan hátrányos helyzet-ben lévő embereken, - s ezek főleg a harmadik világ éhezői -, akiknek valóban probléma a napi betevő falat. Aki nagyon akarja, megtalálhatja ennek módját. 31 / 3241

           

 

Kérdező: 1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogyan adjak anyagi javaimból?

HANG: 1. Természetesen nem kell vállalkozásodat felszámolnod azért, hogy szétoszd, hiszen az biztosítja megélhetésedet. Mindenkinek dolgoznia kell a megélhetéséért, s abba Én nem szólok bele, hogy valaki ezt egyéni vállalkozás formájában, vagy más magán- ill. állami cég beosztottjaként teszi, ennek nincs erkölcsi értéke. A lényeg az, hogy az így megszerzett javakat hogyan használjátok fel. Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s odaadjátok valódi rászorulóknak, akár a harmadik világ éhezőinek is elküldhetitek, de ha a környezetedben szétnézel, ott is találhatsz rászorulót. Ha nem találnál, akkor imában kérd, hogy vezessek hozzád ilyeneket. De találhatsz olyat is, aki folyamatosan rászorulhat kisebb összegű támogatásra. Kezeld rugalmasan ezt a kérdést, légy nyitott, s mindig beszéld meg Velem adott konkrét esetben a segítés mikéntjét. Azonban felhívom figyelmedet, hogy az adás nem feltétlenül anyagi jellegű kell legyen, sokszor az idődből kell esetleg adni a jó szóra várónak, vagy észrevenni, hogy valaki nem tudja felvágni a fát a fűtéshez, stb. A szeretetnek kell olyan éleslátással rendelkeznie, hogy meglássa, a rászoruló miben szenved hiányt, s kell olyan leleményesnek lennie, hogy minden esetben legyen adnivalója. Az adás az ember természetének lényege, mivel az ember Istenre van teremtve, s az Isten maga az ADÁS. Ezért az adásnak a gyakorlás által természetessé kell válnia, el kell jutnotok oda, hogy úgy adjatok, amint a gyümölcsfa adja a gyümölcsét. Vagyis nem kell sem nagydobra verni, sem különösebben titkolni, csak tenni kell egyszerűen, természetesen.  26 / 2558

* * *

 

Jó úton haladok-e?                             

 

Kérdező: 1. Hozzád vezet az utunk?

HANG: 1. Szándékotoktól függ, hogy Hozzám vezet-e utatok. Mindaz, aki komolyan Hozzám akar jutni, az már Hozzám is jutott, mivel Én nem egy távoli cél vagyok, hanem Én vagyok maga az ÚT!

    Mindaz, aki egyértelművé tette magában, hogy soha senkinek nem fog ártani, hogy mindig mindenkinek meg fog bocsátani, és azon lesz, hogy segítsen a rászorulókon, az EGY Velem!  14 / 1308

 

                               

Kérdező: 1. Jó úton járunk-e?

HANG: … Az Általam képviselt UTAT, tehát azt a hitet, amelyet Én, Jézus kérek tőletek, sem Pálra, sem más szent íróra hivatkozva nem lehet megtalálni. Egyedül az evangéliumaim alkalmasak erre! A Biblia nagyon szent könyv, de csak annak a kezében, aki azt az evangéliumaimmal összhangban használja. Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, hogy a senkinek soha nem ártást, a mindig, mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítés szolgáló szeretését, vagyis, Engem, Jézust, mint UTAT vállalást kell mindenek elé helyezni.  38 / 4119

 

 

Egyházad … Engem, mint UTAT állítják eléd kívánalomnak

 

Kérdező: 1. Hol a helyem az Egyházban?        

HANG: 1. A Velem való élő kapcsolat elsősorban nem hely, hanem állapot. Ez azt jelenti, hogy mindaz, aki jobban szereti apját, anyját, közösségét, egyházát, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Egyházad rendeletei csak annyiban lehetnek számodra fontosak, amennyiben a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést, tehát Engem, mint UTAT állítják eléd kívánalomnak. … 38 / 4048

 

 

Kérdező: 3. Egyházi körben nem tartanak rám igényt. Ezt fájlalom.

HANG: 3. Az emberi értetlenség, főleg az egyháziak, a vallásosok részéről azt nyomatékozza, hogy az emberek, bár sokat panaszkodnak, mégis nagyon el vannak telve önmagukkal. Ez bár lehangoló, de szíved szeretetét nem csökkentheti. Édesanyám, a ti égi Édesanyátok állandóan arra kér benneteket, hogy sokat és sokszor imádkozzatok egymásért! Bizony a vallásos emberek is nagyon rászorulnak mások imáira!   42 / 4595

* * *

 

Angyalaim

 

Kérdező: 3. Valóban Jézus harcát segíteni jöttek azok, akiről Jézussal beszélgettem?

HANG: 3. … Örülök, hogy a HANG-könyvek által közölt gondolataim elérték szívedet. Angyalaim nagyon buzgón dolgoznak lelkedben, hogy az Én életemnek lényegét, a senkinek sem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a rászorulókon való segítés magocskáit elültessék a szívedben. De ne feledd! Szíved kertjének gondozását nem adhatod át senkinek! Ez a te kedves feladatod a földön, melyet Irántam való szeretetből naponta vállalnod kell. És az az Én örömömnek egyik kedves forrása!  13 / 1131

           

 

Megholtakat illeti, ők valóban rászorulnak imáitokra

 

Kérdező: 3. Elhunyt feleségemről megtudhatok-e valamit?

HANG: 3. Feleséged-testvéred is a szellemvilágban, és az ő élete még nem egészen felhőtlen. Nagyon rászorul imáidra, szeretetedre. Halálakor elképzelhetetlenül nagy meglepetésekben volt része. Leveledben helyesen írtál róla. Alig tudta, alig akarta elhinni, hogy meghalt! Ma már nagyon is tudja, és nagyon rászorul itt is másokra! De ne aggódj miatta.  19 / 1832

 

 

Kérdező: 3. … Halottaim hogy vannak?

HANG: 3.  … Ami pedig a megholtakat illeti, ők valóban rászorulnak imáitokra, mert az imádság, mely szeretetet hordoz, az egész világmindenségre áldást jelent, és ez az áldás elsősorban közvetlenül érinti azokat, akik felé irányul.   23 / 2324

 

                                                         * * *

 

Olyan magatartással akarok benned élni, mint éltem a názáreti Ácsban

 

Kérdező: 3. Segíts a helyes szeretet útján.

HANG: 3. Ha elhiszed azt, hogy benned élek (János 14;23), akkor azt is el kell hinned, hogy pontosan olyan magatartással akarok benned élni, mint éltem a názáreti Ácsban. Az igazi, a helyes szeretet tehát abban mutatkozik meg, hogy nem ártasz soha senkinek, hogy megbocsátasz mindig mindenkinek, és arra törekszel, hogy lehetőség szerint szolgáld, segítsd a rászorulókat. Én, Jézus így szeretek, és benned is így akarom kimutatni szeretetemet azok iránt, akik veled találkoznak!  31 / 3257

 

* * *

 

Kérdező: Férjem nemrég elhagyott, és én úgy érzem, hogy rajtad kívül Uram, senkinek sincs rám szüksége.

HANG: Bizony, Nekem nagyon kellesz, nem mondok le rólad soha, és mindig hűséges leszek Hozzád.

     Csak te is légy Hozzám hasonlóan hű és kelljek Én is neked hasonlóan nagyon! Ha így tartasz ki mellettem, akkor észre fogod venni, hogy mennyi rászoruló van a környezetedben, s azokban Én mindben benne vagyok, s azoknak mind szüksége van rád. Nem beszélve a Mennyország összes lakójáról, aki mind szeretettel fordul feléd, mert Hozzám hasonlóan mindannyiuknak szüksége van rád. A volt férjed most úgy hiszi, hogy nincs rád szüksége, s hidd el, ezt még majd egyszer nagyon-nagyon fájlalni fogja, de szinte mindenki másnak szüksége van rád. Kétségkívül, az elhagyottnak nagyon fájdalmas az elhagyottság tényét tudomásul vennie. … 26 / 2559

* * *

 

Kérdező: 1. Rászorulókat vettem magamhoz. Jól tettem?

HANG: 1. Engem, Jézust fogadtál be, amikor azokat a rászorulókat befogadtad!  35 / 3707

* * *

 

Kérdező: 3. Szeretnék az Örök Hazába költözni!

HANG:  3. Ezt a vágyadat ápold magadban! Tégy meg mindent azért, hogy halálod órája legyen a földi életed legboldogabb órája. Arra akkor számíthatsz, ha a senkit nem bántás és mindenkinek megbocsátás mellett arra törekszel, hogy a rászorulókon segíts úgy, ahogy erre képes vagy. Fontos, hogy ne légy bálványimádó! Ne gyermekeidért, unokáidért élj, hanem Értem, Jézusért, aki a rászorulókban vagyok köztetek jelen azért, hogy ne csak elmondani, de tudjátok kimutatni is az Irántam való szereteteteket!   31 / 3241

 

 

Kérdező: Kin és hogyan segítsen testvérem?

HANG: Üzenem Testvérünknek: nem azért segítettelek téged anyagi előnyökhöz jutni, hogy olyanokon segíts, akik saját hibáik,- hanyagság, lustaság, ostoba jóhiszeműség, naivitás - miatt jutottak nehéz helyzetbe. Ez lényegében semmivel sem különbözik attól, mintha azon segítenétek, aki kártyán vagy lóversenyen vesztette volna el anyagi javait. Segítened azokon kell, akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetbe jutottak. Bármilyen jó is az Én isteni pedagógiám, hajótörést szenved ott, ahol feleslegesen magatokra vállaljátok mások hibáinak következményeit. Higgyétek el, legtöbb koldus azért nem tanulta meg a becsületes munkás életet, mert mindig voltak helytelenül jó szívűek, akik megóvták őket attól, hogy saját hibáikból egy életre megtanulják, hogy mit jelent felelőséggel dönteni olyan esetekben, melyek meghatározzák kinek-kinek az életvitelét. Egyetlen kivétel van. Amikor az, aki saját hibájából rászoruló lett, nem fordul hozzátok segítségért, ehelyett birkózik nehézségeivel, s ti úgy érzitek szívetekben, hogy bár valóban ő volt a hibás, de nektek segítenetek kell. De ez csak akkor fordulhat elő, ha erre nem kér fel benneteket az illető szenvedő alany.     4 / 302

 

 

Kérdező: 1. Hirdetem, hogy Jézus él és lent van a földön.

HANG: 1. Első mondatod félreérthető! Valóban lent vagyok a földön, mert amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt Nekem teszitek (Máté 25;38.40 és 44-45)! De ott vagyok mindazokban is, akik szeretnek Engem (János 14;23)! … 15 / 1432

  

 

HANG: Amint a földi embernek sem elég hatékony a jó szándék önmagában ahhoz, hogy segítsen, hanem kell a rászoruló részéről a segítség igénylése, elfogadása, úgy az angyalok is csak akkor tudnak különös hatékonysággal segíteni, ha erre felszólítást kapnak azoktól, akik igénylik segítségüket!

 Ezért olyan fontos, hogy naponta kérd az angyalok segítségét. Természetesen főleg őrangyalodat kell kérned, ahogy a földön is a közvetlen melletted lévőkhöz kell fordulnod, ha segítséget igényelsz. 19 / 1886