Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Életgyónás. Évi gyónás. Gyónás sürüségéről. Elváltak gyóntatása. Elváltak gyónása, feloldozása, áldozása. 2.

Életgyónás

 

 

 

Kérdező:  Milyen munkára vagyok alkalmas hivatásom érdekében?

HANG: Szükséged volna még egy életgyónásra is. Vagyis időt kellene kérned akár a HANG-médiumomtól, akár valaki mástól, akihez nagyon őszinte tudsz lenni, és fel kellene tárnod egyszer eddigi életedet. Az ilyen kinyílás egyszer-kétszer egy életben nagyon jó hatással van a lelki fejlődésre. ...   13 / 1192

 

Kérdező: 1. Érvényes volt az életgyónásom?

HANG: 1. Természetesen érvényes volt a gyónásod. Hidd el, hogy a FÉNY-nek vagy a gyermeke! Lelkedet az Én jelenlétem fénye élteti, tehát nem szabad aggódnod afelől, hogy Enyém vagy, vagy sem! Én soha nem fordítok hátat neked! Ha pedig te úgy veszed észre, hogy te hűtlen lettél Hozzám, Én akkor is hű maradok, és neked nem kell különösebb bűnbánat ahhoz, hogy ismét EGY légy Velem, csak annyi, hogy hidd el, az Én szeretetemet irántad semmi sem csökkentheti. Ha a világ összes bűnét magadra vennéd és elkövetnéd, akkor sem csökkenne szeretetem irántad! Én nem azért szeretek valakit, mert ő jó, hanem azért, mert Én jó vagyok! Ha ezt megértetted, akkor nem fogod engedni, hogy a bűntudat elhatalmasodjék rajtad. Elég naponta egy-két percig bűnbánatot tartanod, és máris átveheted Tőlem szíved békéjét, ha akarod! Ezt is jelenti az, hogy te egyetlenem vagy a világon!   23 / 2348

 

 

Kérdező: 1. Kell-e még egyszer életgyónást végeznem?

HANG: Elöljáróban megkérlek arra, hogy az elbizonytalanítás ördögének mondj ellent! Ne menj bele semmiféle önvádaskodásba! Én, Jézus, kérlek arra, hogy Bennem bízzál, és ne önmagadban! Isten nem azért szeret téged, mert te valamit jól csinálsz, hanem azért, mert Isten a SZERETET!

   1. Semmi szükség arra, hogy még egyszer életgyónást végezz! Ne járj vissza gondolatban a már egyszer lerakott terheidhez. Én, Jézus, az irgalom Istene vagyok! Nem akkor örülök, amikor valaki bánkódik, hanem akkor, ha valaki elhiszi, hogy benne élek, és jól érzem magam benne, mert a szeretet Istene vagyok!

    Hidd el, hogy egylényegű vagyok az Atyával a Szentlélek által, és soha nem fordítok hátat annak, aki szeretni akar Engem, vagyis annak, aki az Én békém után vágyódik!

   Ne vélt, vagy valamikor valódi bűneiddel foglalkozz, hanem Velem úgy, hogy irántam való szeretetből szeresd, tehát szolgáld azokat, akik erre neked lehetőséget adnak. Ezáltal tudod elveszíteni a kis életed úgy, hogy a NAGY ÉLETED megnyerjed! Örülj annak, hogy Én, Jézus, örülök neked!  25 / 2478

 

 

Kérdező: Mikor kell szentgyónáshoz járulnom?

HANG: A katolikus Egyházban van egy olyan előírás, amely szerint mindazok, akik magukat katolikusoknak tartják, minden esztendőben végezzek el legalább egyszer a szentgyónásukat, és húsvét táján vegyék magukhoz az Oltáriszentséget.

   Én, Jézus, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy végezzen mielőbb egy életgyónást egy olyan papnál, akivel kapcsolatban az a meggyőződése, hogy hiteles ember. Ha ezt megtette, akkor feltétlenül elég, ha a jövőben eleget tesz egyházának előbb említett előírásának.  35 / 3742

 

 

Kérdező: 3. Szükséges egy nagyon részletes gyónás?

HANG: 3. Nem szükséges a nagyon részletes gyónás. Ami nagyon szükséges az az, hogy hidd el, Isten már régen megbocsátotta neked minden botlásodat, amit valaha is elkövettél! Ezt elhinni nagyon szükséges! Isten nem annak örül, ha gyermekei állandóan szomorkodnak bűneik miatt, hanem annak, ha egyre jobban örülnek Isten jóságának! 38 / 4026

 

 

Kérdező: Megszállottságom már-már elviselhetetlen

HANG: Kétségkívül rendkívül nehéz helyzetbe sodortad magadat amelyből, önerőből kilábalni nem tudsz. Segítségre van szükséged, és e segítséget a Hang-közösségen belül érted elindított imaláncban tudom átnyújtani neked. Természetesen nem arról van szó, hogy Engem a saját kérésemre meggyőzzetek, hanem arról, hogy szíved résnyire nyitott kapuját a szeretetben megfogalmazott imák megpróbálják nyitva tartani. Ha ismernéd az ima valódi erejét, már rég szabad lennél! Amit neked magadról el kell hinned, az nem más, mint hogy TE IS KÉPES VAGY A SZERETETRE! Nem igaz az, hogy teljesen tehetetlen bábja lennél a gonosznak. Aki ennyire tud vágyódni Utánam, az már félig megtette az utat a cselekvés felé. Az imalánc akkor tudja betölteni a szerepét, ha nagyon komolyan elkezdesz Velem foglalkozni. Ez most nálad élet - halál kérdése. Én, Jézus az ÉLET vagyok. Ezt te is jól tudod, tehát képtelenség Hozzám az öngyilkosság gondolatával közeledni. Az öngyilkosság a szeretetre már képtelen emberek menekülési útvonala. Még egyszer kérlek, ne sorold magad ide! A figyelmedet viszont nyomatékosan felhívom az (Mt.12;43-45) elmondottakra! A te lakásodba is Én szeretnék beköltözni, de az ajtónyitás a te dolgod. Javadra válna, ha a választ küldő testvéremmel egy átfogó életgyónás lehetőségét is megbeszélnéd. Le kellene végre zárnod magadban a tegnapot, s és kinyitni a jelen ajtaját, amelyen a szebb holnap érkezik.  1 / 113 Való Zénó

 

 

Évi gyónás

 

Kérdező: 1. Gyónási problémáim vannak.

HANG: 1. Részben igazad van a gyónással kapcsolatban. Azért csak részben, mert bár maga a szertartás nem tesz senkit jobbá, mégis pszichikailag biztonságot ad a felől, hogy Én benned élek.

   Ne feledd! A ti egyházatoknak törvénye a gyónás gyakorisá­gával kapcsolatban így szól: 'Bűneidet minden esztendőben meg­gyónjad...' Tehát nem szükséges túl gyakran ájtatossági gyónásokat végezned.

   Fontos azonban az, hogy mindennap végezz lelkiismeretvizs­gálatot akkor is, ha rendre visszaesőnek éled meg magadat. Amint a kilőtt rakétának szüksége van pályamódosításra, hogy célját elérje, úgy nektek is szükségetek van erkölcsi pályamódo­sításra, vagyis napi önvizsgálatra. Enélkül hűség helyett megalkuvások hálójába kerültök.  14 / 1287

 

 

Aki a gyakori gyónást szorgalmazza, az nem jól ismer Engem és …

 

Kérdező: 3. Milyen sűrűn gyónjunk?

HANG: 3. Jó, ha valaki évente egyszer elvégzi szentgyónását. A gyónás akkor igaz és szent, ha nem bűnvadászás előzi meg, hanem szeretetlenségeiteket, önzéseiteket belátva, fájlalva várjátok és a gyónásban átéljétek a felszabadítás, feloldozás örömét!

   A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége által szinte naponta okozott sebek gyógyítására nem kell gyónásig várni. Az esti lelkiismeretvizsgálatban, tehát abban a pályamódosításban, amelyet naponta illő elvégeznetek, bőséges lehetőségem van arra, hogy megnyugtassam, gyógyítgassam botlások miatt háborgó, fölvérzett szíveteket, lelketeket. Ha évente egyszer elvégzed szentgyónásodat, akkor nyugodtan áldozhatsz minden alkalommal, amikor erre lehetőséged van, vagyis minden szentmisén.

   Aki a gyakori gyónást szorgalmazza, az nem jól ismer Engem és nem ismeri jól a ti szívetek boldogság utáni vágyát sem. Az nem a ti békéteket tartja elsősorban szem előtt, hanem egy olyan Általam nem kívánt papi hatalom hangsúlyozását, amely inkább infantilizálni, semmint érett  nagykorúságra nevelni akar benneteket!

  Ne féljetek Tőlem! Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet nyomorúságainak, botlásainak terhét hordozzátok, és Én önmagammal táplálva titeket, erőt, bátorítást, bizalmat öntök szívetekbe! Meg akarlak ajándékozni benneteket azzal a benső szabadsággal, ami az Én békémet oltja belétek. Ezért maradtam itt közöttetek a kenyér és bor színében, hogy így táplálva benneteket erősödjetek Bennem!

    Semmiféle szentséget nem találtam ki tehernek! Márpedig, aki gyakran gyónik, és azt mondja, hogy neki ez nem teher, hogy örül, ha gyónhat, az nem mond igazat. Az Én szeretetem nem igényli azt a gyakori bűnbevallást, amit annyira hangoztatnak azok, akik nem segíteni akarnak nektek, hanem uralkodni akarnak lelketeken. Ismétlem! Elég évente egyszer gyónni annak, aki elfogadott Engem urának, megszabadítójának.

    Az egyszeri gyónást azért tartom fontosnak, mert pszichikailag fontos időnként önmagatok feltárása egy olyan személy előtt, akiről tudjátok, hogy az Én szeretetemet kell közvetítenie! Sajnos, kevés pap alkalmas erre, s így gyakran azok, akik elvégzik gyónásukat, nem felszabadulást élnek át, hanem kellemetlen megaláztatást. Lábmosás helyett fejmosást kapnak! Sajnos!

    Higgy jobban a Tőlem kapott szabadságban (2. Kor. 3;17)! 19 / 1858

 

           

Kérdező: Mikor kell szentgyónáshoz járulnom?

HANG: A katolikus Egyházban van egy olyan előírás, amely szerint mindazok, akik magukat katolikusoknak tartják, minden esztendőben végezzek el legalább egyszer a szentgyónásukat, és húsvét táján vegyék magukhoz az Oltáriszentséget.

   Én, Jézus, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy végezzen mielőbb egy életgyónást egy olyan papnál, akivel kapcsolatban az a meggyőződése, hogy hiteles ember. Ha ezt megtette, akkor feltétlenül elég, ha a jövőben eleget tesz egyházának előbb említett előírásának. 35 / 3742

 

 

Kérdező: 1. Kell, vagy nem kell gyakran gyónni?

HANG: 1. 'Bűneidet minden esztendőben meggyónjad, és legalább húsvét táján az Oltáriszentséget magadhoz vegyed!' Ez a te Egyházadnak, a Szentlélek által sugallt negyedik parancsa.

   Azok a részek, amelyeket te különböző 'jelenések' alapján felsoroltál, nincsenek szinkronban Egyházadnak az előbb említett parancsával. Tehát, ha a Szentlélek által irányított Egyházadhoz akarsz elsődlegesen alkalmazkodni, akkor ne a magán-kinyilatkoztatások alap­ján formáld lelkiismeretedet!

   Én, Jézus, ügyelek arra, hogy a HANG-könyvekben olvasható szavaim elsősorban ne a magán-kinyilatkoztatások által legyenek igazolhatok, mert ezek legtöbbje nem tud fennmaradni az idő rostáját, hanem az evangéliumaim alapján álljanak.

   Igenis! Gyakran többet árt, mint használ az, ha túlságos hangsúlyt tesztek a bűneitek miatt érzett lelki fájdalmatokra, mint szívetekben lévő jelenlétem örömére!

   Nagyon sajnálom, hogy első nyilvános kijelentésemet, amelyben felszólítottalak benneteket gondolkodásotok átalakítására (Márk 1,15),  tehát egy komoly szemléletváltásra, ti ezt e mondattal  adtátok tovább a Bibliában: 'Tartsatok bűnbánatot!'  35 / 3691

   

 

Kérdező: 3. Milyen időszakonként gyónjak?

HANG: 3. Ha katolikusnak mondod magadat, akkor bűneidet minden esztendőben gyónjad meg, és legalább húsvét táján, az Oltáriszentséget vedd magadhoz. Ez egyházad parancsa!

Nagyon fontos, hogy mindenki megtartsa egyházának azokat a parancsait, amelyek nem ellenkeznek Velem, Jézussal!

Minden egyházban vannak olyan parancsok, amelyek ellenkeznek az Én, a te Jézusod szellemével. Ezek miatt fognak üldözni benneteket minden egyházban, ha Én, Jézus, leszek a legfontosabb számotokra!

E parancsok mindig és minden egyházban, a hatalom gyakorlásával vannak kapcsolatban, tehát engedelmeskedtetni akarnak!  32 / 3301

 

 

Kérdező: Milyen gyakran kell gyónni?

HANG: A Római Katolikus Egyház előírja híveinek, hogy bűneit minden-esztendőben gyónja meg. Feltétlenül jó lélektani hatása van annak, ha valaki évente legalább egyszer hallja e szavakat egy erre felkent istenszolga szájából: "Én téged feloldozlak...!"

   De ne kössétek össze a szentgyónást a szentáldozással. A kettő között még nagyobb különbség van, mint a mosakodás és az étkezés között. A különbség olyan, mint a fürdés és az étkezés között. Nyilván nem kell mindig megfürödnie annak, aki étkezni akar! Gyónásra tehát csak akkor van szükség feltétlenül, amikor valaki azt éli meg, hogy egyedül képtelen megtisztítania magát.

   Azt ajánlom tehát neked, hogy törekedj legalább évente egyszer gyónni, de ha többször is igényled, akkor gyónj többször is.

   Tudnod kell, hogy nem a szertartások által lesz valaki kedves Isten előtt (legfeljebb az emberek előtt). Isten, aki a szíveket nézi, tudja, hogy mi lakik az emberben. Minden őszinte bűnbánat csodálatos tisztítást tud végezni bennetek! De azért az, aki teheti, évente legalább egyszer végezze el a szentgyónását.

    Itt meg kell még jegyeznem azt, hogy jelenleg országotokban gyakran több lelki fájdalommal jár a szentgyónás bizonyos személyi és egyéb okok miatt (értetlen, szeretetlen papok, lehetetlen körülmények, főleg időhiány, kapkodás miatt), mint örömmel, ezért legyetek okosak és óvatosak, körültekintők, ha a szentgyónás által mélyülni akartok hitetekben.

    Bármikor, ha Hozzám, a te Jézusodhoz fordulsz, találkozhatsz azzal a szívbékével, amely Belőlem árad feléd!  29 / 3013

 

 

HANG: 3. A szentgyónás évente egyszer azért ajánlatos, mert szinte óhatatlan, hogy egy év alatt ne vétkezne valaki a szeretet ellen. …  39 / 4227

 

 

Kérdező: 2. Erőltessem magamnál az évi gyónást?

HANG: 2. Évente egyszer jó, ha valaki feloldozásban részesül, akkor is, ha nem érzi bűntől terheltnek önmagát. Egy év alatt még a legtisztább helység is beporozódik. Jó az, ha évente legalább egyszer a felgyülemlett idegességeket, nyugtalanságokat, szeretetlenségeket feloldozás formájában is leoldjátok magatokról. Ennyit mindenkinek kell, hogy megérjen az a szívbéke, amelyet a feloldozás közölni akar. 39 / 4197

 

 

 

Gyónás sürüségéről.

 

 

 

Kérdező: 1. Szükséges havonta gyónnom?

HANG: 1. Egyáltalán nem szükséges havonta gyónnod, de ártani nem árt! Többet ér, ha naponta, este, visszatekintesz az elmúlt napra, és megkérdezed magadtól, hogy az elmúlt napon ki örült neked. Igen, mert arra kell törekedned, hogy másokon keresztül, Nekem, a te Jézusodnak, minél több örömet okozz! 28 / 2885

 

 

Kérdező: 1. Miért elég negyedévenként gyónni?

HANG: 1. A te egyházadnak van olyan előírása, amely szerint bűneidet minden esztendőben meg kell gyónnod, és az Én oltáriszentségi jelenlétemmel legalább húsvét táján egyesülnöd kell.

  Legalább egyszer tehát előírás szólít fel a gyónásra! Ha valaki belül arra kap indítást, hogy többször is végezzen szentgyónást, ám tegye, de senki sem a szentgyónások által lesz kedves Előttem, hanem a szívében átélt és gyakorlatban megtapasztalható szeretete által!

   A gyakori gyónásnak több a veszélye, mint az előnye! Veszélye az, hogy csökken az átélt bűnbánat intenzitása, illetve átesik a gyónó az ellentétes oldalra, vagyis aggályossá válik, s nem Isten irgalmára épít, hanem saját, bűnöket bogarászó precizitásának válik áldozatává. Még a havonkénti gyónás, az úgynevezett ájtatossági gyónás is hord magában ilyen veszélyt.

   Neked feltétlenül elég, ha negyedévenként végzel szentgyónást! Vedd komolyan az esti imát, az esti lelkiismeretvizsgálatot, és akkor még a negyedévenkénti gyónás sem szükséges. De egyházadnak előírását, a legalább évenkénti gyónást feltétlenül tartsd meg!  16 / 1559

 

 

Kérdező:  3. Miért nem járulhatok sűrűbben szentgyónáshoz?

HANG: A harmadik kérdésedre pedig válaszom ez: Nagyon nem jó a sűrű bűnbánat. Én nem azért jöttem közétek, hogy bűneitekkel foglalkozzatok, hanem azért, hogy Velem foglalkozzatok. Aki sokat foglalkozik bűneivel, az sokat foglalkozik önmagával és sokat foglalkozik az ősellenséggel. Így ahelyett, hogy saját örömévé engedné tenni azt, hogy neve be van írva a mennybe, nem ezt teszi, hanem ennek éppen ellenkezőjét.

  Összegezem kívánságomat: Vedd komolyabban magadat: tehát a Hozzám-tartozással foglalkozzál és végy komolyabban Engem: tehát a hozzád tartozásomnak tudj jobban örülni. 4 / 273

 

 

Kérdező: 2. A gyónás sűrűségével kapcsolatban kéredzem a HANG-ot.

HANG: Mivel ma nagyon gyarló a szembesülés és általános a menekülés önmagatok elől, ezért tesz Anyám akkora hangsúlyt a gyónásra. Szó sincs arról, hogy a szentgyónás, mint szertartás, gyakorisága jobbá tehetne bárkit is! De mint külső kegyelem, nagyon alkalmas arra, hogy a benső kegyelem tudjon utat találni magának bennetek.

            Azok, akik komolyan, őszintén és gyakran szembesülnek önmagukkal (pl. az esti komoly lelkiismeret-vizsgálatban), semmit nem vesztenek azzal, ha ritkán végzik el szentgyónásukat.  26 / 2673

* * *

 

 

Gyónási titok

 

Kérdező: Uram, valaki szeretné tudni, hogy választott társa jó úton jár-e?

HANG: Három pontban adom meg kérdésedre a választ.

    1. Hallottál már biztosan a gyónási titokról. Még ha megölnék, akkor sem mondhatná meg egyetlen pap sem azt, amit más ember legbensőbb világáról az illető által megtudott gyónás keretében. Gondolod, hogy Én beszélhetek neked társad legbenső életéről az ő tudta és beleegyezése nélkül? 4 / 255

 

 

 

Elváltak gyóntatása

 

 

Kérdező:  2. Feloldozása elvált személyek­nek

HANG: 2. Az elváltak gyóntatását az nehezíti, hogy jogi keretek korlátozzák a gyóntatókat. Egy gyóntató, ha nem akarja megszegni az egyházjog előírásait, akkor a feloldozást nem tekintheti szeretet-megnyilvánulásnak, sem ennek megtagadását szeretetlenségnek, ha­nem egy jog képviselőjének tudva magát, teszi azt, amit a jog megkíván.

    E téren az a legnagyobb probléma, hogy az elváltak általában egymást okolják az elválásért. Valóban csak az Isten a megmodhatója annak, hogy melyiknek van igaza. Megoldható lenne ez a probléma, ha egy élő közösség tagja lenne már elválás előtt a házaspár. Igen, mert akkor a szeretet-közösség meg tudná ítélni, hogy melyik az ártatlan, és akkor nem sújtaná őt azzal, hogy lelke számára kapuk csukódjanak be.

    De így is, ha tudnál találni olyan közösséget, amelyik Engem komolyan vesz, akkor abban a közösségben lehetővé tennék számodra azt, hogy feloldozásban részesülj. Így, e nélkül csak arra van lehetőséged, csak addig részesülhetsz feloldozásban, amíg vállalod, hogy nem kötöd össze életedet mással. 9 / 746

 

 

 

Kérdező: 1. Mivel elvált vagyok, nem gyónhatok. Lelki békémet úgy próbálom megszerezni, hogy imában kérem Jézus bocsánatát. Elég ez?

HANG: 1. Én az irgalmasság szószólója vagyok. Hogyan is mondhattam volna azt, amit Máté 9;13-ban, vagy 18;22-ben olvasol, ha Én nem lennék állandóan kész a megbocsátásra?! Semmiféle gyónási formula megtiltása Engem meg nem akadályozhat abban, hogy megbocsássák annak, aki bocsánatot kér Tőlem! Részetekről a fontos az, hogy tegyetek meg mindent, amit megtehettek annak érdekében, hogy őszinte megjavulni kész szándékotokat kinyilvánítsátok.

    Aki olyan felekezethez tartozik, amelyben gyónás van, s e felekezetben számára az előírások nem akadályozzák a gyónást, annak gyónnia kell, ha meg akarja szerezni lelkének békéjét. Ha valaki bizonyos előírások miatt nem gyónhat, annak másképpen kell kifejeznie bűnbánatát, ha békét akar lelkében. De azt mindenkinek tudnia kell, hogy bánat nélkül nincs bocsánat, s ha valakinek bánata van, annak ezt valamiképpen ki kell nyilvánítania. Ha másképpen nem, akkor egy buzgó imádságban, egy Velem folytatott őszinte párbeszédben. Ha viszont valakiben nincs bánat bűnei miatt, az hiába gyónik, hiába próbálja megjátszani magát, az nem találja meg szíve nyugalmát.

    Hidd el, hogy Én már régen megbocsátottam neked! Sajnos, te nehezen tudsz megbocsátani magadnak. Ezért vagy még most is nyugtalan. Jobban bízd Rám magadat! Jobban bízz Bennem!  10 / 813

 

 

Kérdező: 3. Nem gyónhatok érvényesen?

HANG: 3. A szentgyónás nem tartozik a lényeghez, mivel az jogi keretekbe szorítja a bűnbocsánatot. Isten országában nincs JOG! Isten minden bűnbánónak megbocsát! Irgalmasságot akarok, és nem áldozatbemutatásokat! Én, aki arra szólítottalak föl benneteket, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer, tehát mindenkor készen kell lennetek a megbocsátásra, Én, aki a tékozló fiú apjában mutattam be nektek a mennyei Atyátokat, Én, az Atyával és a Szentlélekkel, hogy is tehetném meg, hogy ne teremtsek annak szívében békét, aki megbánta bűneit?!

   Hidd el, hogy a gyónás szentsége nem arra való, hogy felhatalmazza Istent a bűnbocsánatra, hanem arra, hogy akiket nem köt egyházatokban jogi tilalom, azok ily módon vegyék tudomásul, hogy bűnbocsátást nyertek, ha megbánták bűneiket. Hidd el, hogy Nekem nincs szükségem jogi felhatalmazásra annak érdekében, hogy helyreállítsam egy lélekben a bűn által felbomlott harmóniát, ha az illető bűnbánatot tart! A bűnbánat másik neve: gondolkodás-átalakítás. Aki ezt szándékom szerint vállalja, annak lelkében Én élő, boldogító valóság vagyok.

    Leveledben írtad, hogy félsz a válaszomtól. Ez csacsiság! Az Én válaszom csak a te boldogságodat segítheti elő! Ha van a világon valami, amitől nem kell senkinek félnie, az éppen az Én kívánságom veletek kapcsolatban. Ha komolyan ránézel a keresztre, akkor megértheted, hogy semmit Magamért, mindent ÉRTETEK! Ez ma is igaz. Aki másképpen akar boldog lenni, mint Én gondolom, az kifejezetten ellensége önmagának, az egész világnak, és így Nekem is!

   Kimondhatatlanul szeretlek, és boldogítani Rajtam kívül soha senki nem fog tudni téged! Eddigi életeid mindig azért jutottak zsákutcába, mert úgy gondoltad, másképpen is lehetsz boldog, nemcsak úgy, ahogy Isten akarja. Rá kell ébredned arra, hogy Isten a SZERETET, és ez a SZERETET a földön szükségszerűen keresztutat jár, mert a föld nem mennyország! 21 / 2110

 

Elváltaknál Gyónás, feloldozás

 

Kérdező: 3. Mint elvált, nem gyónhatok? Hogyan léphetek előre?

HANG: 3. Tönkrement házasságod nem szabad, hogy téged is tönkretegyen. Kétségtelen, hogy az, akinek családja van, nem tud mit kezdeni egyedül önmagával. Ilyenkor kell mankóra, olyan jó barátra találni, aki nemcsak megérti a magára maradottat, hanem erőben is részesíti azáltal, hogy részt vállal ennek az egyedüllétnek feloldásában.

    Meg kell mondjam, hogy nincs igazad azzal kapcsolatban, amit a szentgyónásról mondtál. Először is Én nem vagyok megkötözve szentségekkel. Ha így lenne, akkor a szentségek nem értetek lennének, hanem Értem, hogy tudjak segíteni rajtatok. De nem így van. Kétségtelen, hogy tudok segíteni a szentségek által, de tudok azok nélkül is.

    A különböző vallási keretekben kiformálódott szertartások sohasem foghatók fel úgy, ahogy egyes teológusok gondolják, vagyis, hogy eszközszerűen szükségesek az üdvösségre. Csak parancsszerűen szükségesek azok számára, akik a szentségekkel kapcsolatos parancsokat képesek teljesíteni.

    A ti egyházatokban az elváltak csak akkor képesek teljesíteni a gyónásra felszólító parancsot, ha nem élnek állapotszerűen senkivel élettársi kapcsolatban. De még ha úgy élnek is, és nem gyónhatnak, mert egy bizonyos rend érdekében előírások megkötik a feloldozást adni akaró pap kezét, akkor sem szabad oly könnyen elkárhozásról, kárhozatról beszélni. Földi ember nem láthat bele senki lelkébe úgy, mint Én.

   Ezért jobban el kell hinned, hogy Én nagyon szeretlek, és soha nem mondok feletted elmarasztaló ítéletet, hacsak te nem ragaszkodsz ehhez. Gondolj arra, hogy Én azt kértem tőletek, hogy nem hétszer, hanem hetvehétszer hétszer, tehát számtalanszor tudjatok mindenkinek megbocsátani, s akkor éppen Én lennék az, aki ezt nem tartja meg?

   Drága Gyermekem! Többet kellene forgatnod fejecskédben és szívedben egyaránt az Én mérhetetlen szeretetemet irántad. Jobban át kellene élned, hogy Én nemcsak veled, benned vagyok, hanem érted vagyok veled, benned! Jobban át kellene élned, hogy leányodért Én is aggódom, de tudom, hogy előbb-utóbb ő is az Enyém lesz. De úgy tűnik, neki is súlyos tapasztalatok árán kell még megtanulnia, hogy csak Nálam találja meg mindenki igazán önmagát, lelki békéjét.

   Ne aggódj hát miatta. Örülj annak, hogy Enyém vagy! Mint már annyiszor elmondtam a HANG-kötetekben, most újra mondom: Ne megváltozni akarj, hanem jobban Hozzám tartozni, jobban átélni azt, hogy az Enyém vagy. Akkor szinte automatikusan változni is fogsz úgy, ahogy kell. 10 / 825

 

 

 

Kérdező: 1. Fáj, hogy nem gyónhatok, nem áldozhatok.

HANG: 1. … Ha hiszed, hogy benned élek, akkor szívedben, lélekben Hozzám fordulva, feltétlenül megkapod közvetlenül Tőlem azt a feloldozást, amely szívbékét tud teremteni benned!  … 30 / 3137

 

 

Mért nem oldozzák fel azt, aki elvált

 

Kérdező: Járulhat-e szentgyónáshoz az, aki elvált?

HANG: Ha röviden válaszolnék leveledre, azt mondanám, hogy nemcsak minden embernek joga, de lelkiismereti kötelessége is az, hogy bűnét, szeretetlenségét bánja meg akkor, amikor annak szükségét érzi. A bűnök megbánásának nem lehet semmiféle jogi akadálya. Akkor sem, ha ezt bizonyos helyeken fennhangon hirdetik. Van ugyan olyan egyház, ahol a szentgyónás feltételeit jogi keretek közé szorítják, de magát a bűnbánatot nem lehet jogi keretek közé szorítani. Sokkal többen tisztulnak meg szentgyónás nélkül, mint szentgyónás által. Magának Istennek kezét nem kötik meg a szentségek sem! Igaz, a gyóntatót megköthetik bizonyos jogi keretek. Az ilyen gyóntatót meg kell értenetek! De senkinek nem szabad senkit elzárni attól a felvilágosítástól, amire szüksége van ahhoz, hogy Istennel rendezze lelkét.

    Most bővebben kifejtem. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam Keresztelő Jánosra, hogy anya nem szült nagyobbat nála, vagyis a próféták között is ő a legnagyobb. Ezt azért mondhattam, mert az a szerep, amelyet akkor Keresztelő megélt, az nem volt más, mint a bűnösök megtisztítását lepecsételés, vagyis felkészítésük arra, hogy Velem, Jézussal találkozzanak. Senki nem képes az új tanítást befogadni, ha bűntudatban él!

E roppant lélektani, erkölcsi teher lemosását szimbolizálta János azoknál, akiket alámerített a Jordán vizében, vagyis azoknál, akik hittek az Isten megbocsátó hatalmában.

     A bűntudat gúzsba köti a lelket, bűntudatban csak elkeseredni lehet. A gondolkodás-átalakításnak pont az a lényege, hogy ne az határozza meg az életeteket, hogy bűnösök vagytok, hanem az, hogy irgalmas az Isten. Csak ennek tudatában és fényében vagytok képesek ti is irgalmasak, megbocsátók lenni.

Én, Jézus semmilyen hatalmaskodó, büntető istennel nem vagyok azonosítható! Milyen isten az, aki a bajban lévő, bűneit megbánó, lelkében beteg embert eltaszítja magától? Hát nem azt mondtam, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra, nem pedig az egészségeseknek? Hát nem azt mondtam, hogy nem elítélni, hanem megtartani, szolgálni jöttem a világba? Hát nem azt mondtam, hogy minden bűn és káromlás bocsánatot nyer? Hát nem azt mondtam, hogy irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatbemutatást? Hát nem azt mondtam, hogy az Emberfiának hatalma van a bűnök bocsánatára? Hát nem azt mondtam, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer kell megbocsátanotok egymásnak? Hát gyilkosaimért nem így imádkoztam, hogy bocsásd meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekednek? Hát nem azt mondtam, hogy utána megyek minden elkóborolt bárányomnak, és a nyakamba veszem, úgy viszem haza? Hát nem azt mondtam, hogy gyertek hozzám mindnyájan, kik az élet terhétől megfáradtatok, megenyhítelek titeket? Hát nem azt mondtam, hogy Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem? Hát nem azt mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket? Hát nem azt mondtam magamról, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű?

    Bizony kedves kis Barátom, ezeket mind Én, Jézus mondtam, hogy tudatosítsam bennetek egy örökké-valóságra azt, hogy az Isten maga az irgalmas szeretet. Szeretni pedig nem lehet szeretetlenül. Főleg Nekem nem! Ezért, aki meggátolja a bűnbánó embert abban, hogy megbánhassa bűnét előttem, Jézus előtt, az vagy buta, és nem ismer Engem, vagy ismer, és gonosz! Én, Jézus kilencvenkilenc igazat hagyok ott egyetlen bűnösért, mert az igaz az nincs elveszve, de a bűnös az igen! Minden bárányt, aki Értem béget, megtalálom és hazavezetem. Ezért hát természetes, hogy az, aki megbánja bűneit, akkor is feloldozást kap Tőlem, ha akaratán kívüli okok miatt a jogi kereteket nem tudja biztosítani.

   Azok a papok, akik nem oldozhatnak fel valakit bizonyos jogi előírások miatt, kétségtelenül szenvedik ezt az állapotot, és minden bizonnyal meg fogják neked magyarázni, hogy mi a teendőd. Ha pedig nem értik meg helyzetedet, akkor hidd el, hogy Én, Jézus feltétlenül megértelek, és megadom neked azt a szívbékét, amit az igazi bűnbánónak mindig és örömmel megadok!  43 / 4685

 

 

 

Elváltak, gyónása áldozása

 

 

Kérdező: Nagyon viszontagságos volt eddigi életem. Mivel elváltam, és most élek valakivel, ezért nem gyónhatok.

HANG: A gyónás, áldozás valóban nagy kegyelmi források a katolikus egyházban, de e kegyelmi forrásokat általában nem szokták megfelelően használni azok, akik jogilag élhetnek ezekkel.

            Azt semmiképpen sem szabad gondolnod, hogy el vagy zárva Tőlem, mivel e források nem állnak rendelkezésedre! Hidd el, hogy imáidban annyira közel kerülsz Hozzám, hogy akkor sem kerülnél közelebb, ha gyónhatnál, áldozhatnál! Mindig a szív tiszta szándéka a döntő, és nem a szertartás!  14 / 1340

 

 

Elváltak gyónása, feloldozása, áldozása.

 
 
Szentáldozáshoz mindenképpen járulhatsz

                (A szentgyónással már más a helyzet.)

 

Kérdező: 1. Előző férjem halála után járulhatok szentáldozáshoz?

HANG: 1. Szentáldozáshoz mindenképpen járulhatsz, ha szívedben megbántad szeretetlenségeidet. Képtelenség arra gondolnod, hogy bizonyos bürokrata adminisztrátor akadálya lehetne az ilyen találkozásunknak. Arra viszont ügyelned kell, hogy ne botránkoztass meg senkit. Tehát ott, ahol nem tudják, hogy házasságod rendezett Előttem, s úgy gondolják, hogy még él előző férjed, ezért egyházi tilalom alatt állsz a szentáldozással kapcsolatban, ott ne járulj szentáldozáshoz. De ahol ezt nem tudják, ott nyugodtan és boldogan fogadj be így is szívedbe Engem!

   Azt is meg kell mondanom, hogy jelenlegi férjed tudta és beleegyezése nélkül is rendezheted külső egyházi fórumon is házasságodat. Ehhez nem kell más, mint a helyi lelkészt megkéred, hogy orvosolják gyökerében házasságodat. Ennek hivatalos neve: Szanáció in radice (úgy írattam le, ahogy olvasni kell). Ez minden további nélkül megtehető, ha kijelented, hogy te nem tudsz nyugodt szívvel szentáldozás nélkül élni, s férjedet nem tudod rávenni a templomi házasságkötésre. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha férjednek kapcsolatotok előtt nem volt előzőleg senkivel katolikus templomban kötött házassága.

    A szentgyónással már más a helyzet. HIVATALOS feloldozást csak akkor kaphatsz, ha rendezted ez előbb említett módon, vagy másképpen, külső egyházi fórum előtt is a házasságodat. De tudnod kell, hogy nem annak vannak megbocsátva bűnei, aki feloldozást kapott, hanem annak, aki megbánta bűneit. Arra a kijelentésemre hivatkozni, hogy Én ezt mondtam: "Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad (János 20;23), az enyhén szólva szélhámosság, ha valaki azt gondolja, hogy lehet önkényeskedni az Én bűnbocsátó, irgalmas szeretetemmel!

 Természetesen, a ti egyházatokban, ha jogi akadály nem áll fenn, akkor feloldozást is kérjen a bűnbánó. De sem jogi akadálya, sem jogi feltétele nem lehet az Én irgalmas szeretetem kiáradásának!  20 / 1939

 

 

Kérdező: RENDET SZERETNÉK MAGAMBAN ÉS KÖRÜLÖTTEM.

            Zavaros a családi életem. Szeretnék Istennel élni!

HANG: A földön a különböző egyházak úgy gondolják, hogy ők azok, akik által Hozzám tudnak jutni a jó szándékú emberek. Szinte mindenkit arra nevelnek, hogy vannak bizonyos egyházi törvények, amelyek segítségével egyre közelebb lehet kerülni Hozzám. Te sem vagy kivétel. Akkor is hat ez a fölfogás rátok, ha nem gyakoroljátok vallásotokat. Úgy gondoljátok, hogy ha az egyházi előírások legtöbbjét nem is teljesítitek, de azt, hogy ÉN jelen vagyok egyházatokban, ezt szeretnétek lelki haszonnal elfogadni, s szeretnétek úgy találkozni Velem, ahogy ez egyházatokban az általános gyakorlat.

    1. Én nem vagyok egyházakhoz kötve, de azok, akik Velem találkoznak, feltétlenül be akarnak tagozódni abba az egyházba, amelyet magukénak gondolnak.

    2. Rendnek lennie kell, ezért minden egyház fontos feladatot tölt be a lelki rendfenntartás területén. Ez azt jelenti, hogy ha te valami egyházi előírás meg nem tartása miatt, - pl. templomi házasság után elváltál, és újra együtt élsz valakivel, akivel már templomi házasságot nem köthetsz -, emiatt nem teheted meg azt, amit annak az egyháznak törvényei tiltanak. Tehát olyan gyónáshoz nem járulhatsz, amilyen gyónáshoz csak azok járulhatnak, akiknek egyházilag rendezett  a házassága.

    3. De ez semmiképpen sem jelentheti azt, hogy te nem lehetnél szorosabb kapcsolatban Velem, mint akárhány azok közül, akik gyónhatnak! Nem, mert Nekem nincs megkötve a szeretetem semmiféle szentséggel! Én mindenkit szeretek, és Engem mindenki szerethet abban a keretben, amelyben neki ez engedélyezve van. A közvetlen kapcsolatfelvétel bárkinek lehetséges Velem, ha bűnbánatot tart, és a lehetőségeihez mérten együtt akar élni Velem!

    Drága Gyermekem! Hidd el, a szentáldozásnak sincs semmi értelme önmagában! Mint ahogy nem volt semmi értelme önmagában a Velem való találkozásnak azok számára, akik ugyan láttak Engem, hallottak, sőt, csodát is tettem velük, de szeretetemet be nem fogadták.

   Szeretetem befogadása nem függ a szentáldozástól! Van és fontosabb a lelki áldozás! Sőt enélkül a másik mit sem ér! Ez viszont képes pótolni a fizikális szentáldozást!

    Ha te őszintén elmondod nekem hibáidat, és kéred Tőlem azt a békét, amit csak Én tudok adni szívednek, akkor meg is fogod ezt tapasztalni. De ahhoz, hogy ide eljuss, az szükséges, hogy kezdd átalakítani gondolkodásodat. Vagyis, kezdd elhinni, hogy téged semmi kár nem érhet, ha Én benned élek. Kezdd elhinni, és kezdd ezt magadnak megmagyarázni, hogy Én képes vagyok mindent a te javadra formálni, ha szeretsz engem, és életedben mindent el akarsz követni, hogy ne árts senkinek, hogy megbocsáss mindenkinek és segíts ott és úgy, ahol és ahogy lehetőséged van rá!

    Minden életmegoldásnak ez a kulcsa! Nem szertartásokat, hanem magatartást kívánok Én tőletek. A szeretetnek olyan magatartását, amely által az enyéim Engem képviselnek ott, ahol élnek!

    Örülök imáidnak és annak a jó törekvéseidnek, amelyek családod felé és mindenki felé az Én szeretetemből táplálkozik.  16 / 1575

 

 

Kérdező: 2. Hogyan rendezhetem a házasságomat?

HANG: 2. A te házasságod szívedben rendezett házasság, csak egyházjogilag nem az. A mennyországban nincs jog, és ez a mennyország benned van! Ha mindenáron jogilag is rendezni akarod házasságodat a te egyházadban, akkor férjedtől függetlenül is megvalósítható ez. Ennek a rendezésnek neve: gyökerében orvoslás (sanatio in radice). A helyi plébánosod ezt minden különösebb nehézség nélkül el tudja intézni. Ismétlem: még férjed beleegyezése sem kell hozzá! Csak annyi kell, hogy kijelentsd, te szentgyónáshoz, szentáldozáshoz akarsz járulni, és majdan szentségekkel megerősítve akarsz eltávozni a földi életből. - Újra mondom: a te házasságod szívedben rendezett házasság! 19 / 1902

 

 

Kérdező: Házasságom nem rendezhető egyházilag. Szeretnék áldozni.

HANG: Aki megbánta hibás lépéseit, annak Én, aki titeket arra szólítottalak fel, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer bocsássatok meg egymásnak, természetes, hogy megbocsátok. A feloldozás tehát ne jelentsen gondot számodra. Maga a szentáldozás már problematikusabb, mert ennek kapcsán kerülnöd kell azt, hogy valakit megbotránkoztass. Ha olyan helyen járulsz szentáldozáshoz, ahol ismernek, s csak azt tudják, mert mást nem is tudhatnak, hogy te nem egyházi házasságban élsz, akkor esetleg megbotránkoznak e lépéseden.

    Ha szívedben béke van, tehát erkölcsi bizonyosságod van afelől, hogy valóban megbántad bűneidet, akkor nem látom akadályát annak, hogy ott, ahol nem kell tartanod botránytól, szentáldozáshoz járulj.

   Ez természetesen nem általános törvénye egyházadnak, mert nem is lehet az, de hivatalosan is engedélyezett bizonyos esetekben, hogy szentáldozáshoz járuljanak olyanok, akik az egyház általános előírásai alapján ezt nem tehetik meg. (Pl. súlyos betegségben, vagy ha valaki nem katolikus, de hisz az Én szentségi jelenlétemben, akkor ünnepélyes esküvő alkalmával járulhat szentáldozáshoz gyónás nélkül is, ha van bánata.)

  De ami sokkal fontosabb! Neked tudnod kell, hogy Én a szívedben élek szentáldozás nélkül is (János 14;23)!  Ennél fontosabb számodra nem lehet sem ezen, sem a másvilágon! Az Én áldást biztosító jelenlétemnek nem szertartások a feltételei, hanem a Belém vetett hit és az Irántam való szeretet, amely az emberek felé irgalomban és segítőkészségben mutatkozik meg. Nálad mindkettő megvan! Ne szomorkodj hát, hanem örülj Velem együtt! Te az Én örömöm vagy! Kell ennél több?! Hadd legyek hát Én a te örömöd! Bízz jobban Bennem! 20 / 1963

 

 

Kérdező. Alkoholista férjemtől elváltam. Lehet áldás egy új kapcsolaton?

HANG: 1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ha valaki annyira rabja lett az alkoholnak, hogy csak ember-telen módon lehet vele együtt élni, akkor ott már nincs élő, lelki kapcsolat.

    Abban az egyházban, amelyben te házasságot kötöttél a templomban, valóban nem lehetséges olyan feloldozásban részesülnöd, ha újra házasságra léptél, mint előtte lehetett. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Isten nem ölelhet szívére téged!

    Az Istennek nincs megkötve a keze a szentségek által. Csupán a papoknak van jogi akadály a lelkükön, s így te nem a gyónás által, hanem attól függetlenül, bűneidet megbánva, feltétlenül nyugodt szívvel élhetsz Velem együtt akkor is, ha újra házasságot kötöttél. Csupán arról van tehát szó, hogy egyházjogilag nincs lepecsételve kapcsolatotok. Ez számodra nem lehet döntő szempont akkor, ha úgy gondolod, hogy szíved békéjét az új kapcsolat erősíteni tudja.

    Tudnod kell azt is, hogy nem ilyen kapcsolaton múlik boldogságod, mivel legalább annyi nehézséget, mint könnyítést jelent minden párkapcsolat. Az okosságot és az óvatosságot soha nem szabad figyelmen kívül hagyni!

    Ha úgy gondolod, hogy neked jobb lesz, ha ő úgy gondolja, hogy neki jobb lesz, ha polgári házasságot köttök,  akkor ebből nem sok jó fog származni. Ha úgy gondolod, hogy neki jobb lesz, ha ő úgy gondolja, hogy neked jobb lesz, akkor van remény, hogy elviselhetőbb lesz életed a kapcsolat által, mint előtte volt.

    A szentáldozás, mint erőforrás, a polgári házasságkötéssel sem kizárt véglegesen. Csupán bizonyos feltételekhez kötött. E feltételeket minden pap tudja. 23 / 2307

 

 

Kérdező: 2. Bűneimre hogyan kaphatok bocsánatot?

            3. Nagyon szeretnék gyónni, áldozni.

HANG: 2. Bűneidre megbocsátást gyónás nélkül is tudok adni. Nekem, Jézusnak, nincs megkötve a kezem különböző paragrafusokkal, mint a papoknak. Hidd már el, hogy Számomra öröm benned élni!

    Minden bűn szeretetlenség! Ha megbánod szeretetlenségeidet, akkor felragyog benned az Én, a te Jézusod békét sugárzó Napja! De ezt el kell hinned! Én, Jézus, ezt nem hihetem el helyetted!

   3. Nyugodtan mehetsz áldozni ott, ahol nem okozol ezzel botrányt! Tehát ott, ahol nem tudnak első házasságodról, illetve, ahol tudnak annak folyamatban lévő érvénytelenítéséről.

   A legdöntőbb azonban sem a gyónás, sem az áldozás, hanem a Velem, Jézussal történő foglalkozásod. A legfontosabb az, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerj, egyre odaadottabban szeress, és embertársaidnak csak azt akard, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek mások! Ennél fontosabb nincs! Millió gyónás, millió áldozás sem ér semmit, ha ez hiányzik. De ha ez megvan, akkor Én, Jézus, benned élek, s akiben benne élek, abban a mennyország, az Én békém van jelen. Hozzám, Jézushoz tartozni, elsősorban nem szertartás, hanem magatartás kérdése! 29 / 3020

 

 

Kérdező: 1. Fáj, hogy nem gyónhatok, nem  áldozhatok.

HANG: 1. Ha valaki úgy gondolja, hogy jogi akadályok miatt nem járulhat szentsé­gekhez, annak tudnia kell, hogy Istent nem kötik jogi korlátok. Én, Jézus, ott va­gyok szívedben, ha valóban szeretsz Engem. Természetes, hogy az Engem sze­retés nem állhat csupán szavakból. Mindent meg kell tenned, amit megtehetsz, hogy jó szándékodat kimutasd embertársaid felé. Aki ezt teszi, az feltétlenül élő kapcsolatban van Velem, Jézussal.

   Ha hiszed, hogy benned élek, akkor szívedben, lélekben Hozzám fordulva, feltétlenül megkapod közvetlenül Tőlem azt a feloldozást, amely szívbékét tud teremteni benned! Ami pedig a szentáldozást illet, szintén lehetséges olyan lelki áldozás, amely sokkal nagyobb hatással lehet lelked fejlődésére, mintegy felszí­nes, testileg is megvalósult szentáldozás.

   Ne a szertartásoktóI várjátok életetek megoldását, hanem attól a törekvése­tektől, amely a magatartásotokra irányul. Valamikor nagyon világosan megfo­galmaztam: "Irgalmasságot akarok, és nem áldozatbemutatást!" 30 / 3137

 

 

Kérdező: 1. Elváltam, majd férjem meghalt. Áldozhatok-e?

HANG: 1. Ha a katolikus egyház hivatalos álláspontját akarod tudni a szentáldozásról és szentgyónásról, akkor bármelyik katolikus pap részletesen el tudja mondani neked ezt az álláspontot, ha te részletesen beszámolsz jelenlegi helyzetedről.

    Ha a hivatalos állásponttól függetlenül akarsz eljárni, akkor hallgass a lelkiismeretedre. De azt semmiképpen nem lehet helyeselni hogy, mert valaki valamit mondott, hát ez most neked megoldhatatlan problémát okozhat.  31 / 3246

 

 

Kérdező: 3. Szeretnék gyónni, áldozni.

HANG: 3. Az őszinte bűnbánat nem kevesebb, mint egy gyónás. A lelki áldozás nem kevesebb, mint a szentségi áldozás. És egy házasság sem attól érvényes, vagy nem érvényes, hogy különböző egyházi, vagy világi bíróságok mit tartanak róla, hanem attól, hogy maguk a házasfelek mit tartanak róla. A lelkiismereti fórumnál magasabb fórum nem létezik.

    Természetesen mindenkinek téves a lelkiismerete, ha tévedhetetlennek gondolja magát. A lelkiismeret egy olyan fejlődő, tisztulni képes isteni hang bennetek, amely a mindenkori nyugalmat tudja biztosítani abban, aki jó szándékkal itt és most azt teszi, amit e lelkiismeret diktál. Mindig mindenki képes lelkiismerete szerint cselekedni! Amire valaki nem képes, azért nem felel, tehát nem érinti lelkiismere­tét!   32 / 3326

 

 

 

Kérdező: 1. Előző házasságom tönkrement. Hozzád akarok tartozni, Uram!

HANG: 1. A különböző vallások különböző jogi előírások megtartását várják el híveiktől. Ezt természetesnek kell tartanod. Hozzám, Jézushoz nemcsak azok tartoznak, akik a különböző jogi előírásoknak megfelelnek. Hozzám az tartozik, aki elvállal Engem, Jézust, mint UTAT! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés ÚTJÁT!

     A szentgyónás és a szentáldozás nagyszerű eszközök ennek az ÚTNAK vállalására, de nem feltétlen eszközök. Ha van olyan lelki vezető, aki ezeket az eszközöket is biztosítja számodra, az jó, de ha nincs, akkor sem szabad e hiány miatt elkeseredned! A szeretetben való növekedést csak szeretetlenséggel lehet leállítani, és nem olyan eszközök hiánya okozhatja ezt, amelyekről itt és most nem tehetsz. 41 / 4467