Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Duálpár. Van duál párja az embernek? A duál utáni vágy nem Istentől van? Egy könyv amely a duált képviseli sugalmazott könyv?

 

Kérdező:  Van duál párja az embernek?

HANG: Ami pedig a duált illeti, hát bizony nincs duál. De ezt kicsit jobban meg kell magyaráznom.

    Minden boldogságra teremtett lény a természetében hordja annak bizonyosságát, hogy senki sem lehet egyedül boldog, mivel egyedül szeretni nem lehet. Általában mindenkinek arra kellene törekednie, hogy olyan párt találjon magának, aki a mindenkire kiterjedő szeretetre, vagyis a Velem való benső kapcsolatra segíti őt. Mivel szerepeket adok enyéimnek, ezért előfordul olyan eset, hogy a mindenkire kiterjedő szeretetet valaki úgy tudja lelki békében megélni, hogy nem köti le magát senkihez, hogy így lehessen mindenkinek mindene. De ez a szerep ritka, és egyértelmű.

    Ha az lebeg előtted, hogy olyan párt találj magad mellé, aki Hozzám, az áldozatos szeretet forrásához jobban tud segíteni téged, akkor emellett kell hűségedet áldozatos szeretetben megélned. Ha nem találsz ilyet, akkor e nélkül kell irántam való hűségedet áldozatos szeretetben megélned. Tehát nem a duál, a másik a fontos, hanem a vállalt, szeretetben megélt áldozat.

    Sok baj és elválás származik abból, hogy a másikra teszitek a hangsúlyt, és nem a mindenkire kiáradó áldozatos szeretet megélésére. Az ilyen élet boldogtalansága nem más, mint az önzésnek szomorú gyümölcse, mely gyümölcsöt mindig mással akartok megetetni.

    Megáldalak, hogy tudj átlátszó, megértő, természetes lenni."   6 / 432.

 

 

 

Kérdező:  6. Leszületett-e a duálom?

HANG: 6. A duállal kapcsolatban sajnos nagy tévedésben vagytok. Ezt most nem is tudom kitisztázni benned. Hosszabb gondolkodás-átalakításra volna ahhoz szükséged, hogy megértsd, mennyire nem lényeg ez a duál-kérdés. Sőt! Mennyire nem is igaz!

   Most elégedj meg azzal, hogy Én magamra teremtettelek, és feltétlenül beállítom életedbe azt és azokat, aki és akik segíthetnek a Velem való egység elérésére. Ne akarj senki mellett letáborozni. Szeretni csak az tud helyesen, aki SZABAD. Mindaddig, míg bárkivel is meg vagy kötözve, ki vagy téve csalódásnak, békétlenségnek, s nem tudod jól megérteni azt az igazságot, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden múlandó. Igen. A földi élet iskolájában ez a legfőbb tantárgyak egyike. 6 / 471.

             

 

Kérdező: Közel az ötvenhez, tele bizonytalansággal a jelenemet és jövőmet illetően. Két tönkrement házasság, s egy jelenlegi beteges kapcsolat. Ez az életem. Mit tegyek?

HANG: Azok az alapok, amelyekre életedet építeni próbáltad, annyira áldatlanok, hogy egyszerűen ilyen alapokra nem lehet jó épületet emelni. Először is ember embert képtelen boldogítani. Másodszor, nincs duálpár. Harmadszor, Én nem vagyok arra való, hogy azoknak akaratát teljesítsem, akik nem akarják az Én akaratomat teljesíteni. Annyit nyilván tudsz, hogy az Én akaratom ez: „Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! Nem az, aki mondja nekem: Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki az én Atyám akaratát cselekszi.”

Azt is tudnod kell, mivel értelmedet azért kaptad, hogy tudd ezt: a szeretet a földön nem élvezet, hanem áldozat. Azt is tudnod kell, hogy sem embert, sem Istent nem boldogíthatja az a szeretet, amit kap, csak az, amit magában hord!, tehát az, amit ad!

   Leányom! Teljes káosz van benned a boldogságot, a gyermekvállalást, és a nevelést, az emberi kapcsolatok önzetlen megélését illetően. Te nem azt nézed, hogy Én mit akarok, hanem azt, hogy mások mit csinálnak, és hogy te ennek alapján hogyan tudsz pillanatnyilag érzelmileg jól járni. Nagy fájdalommal, de őszinte szeretettel meg kell mondjam neked, nem tudok sem olyan tanácsot adni, ami kielégíthetne, sem erőt nem tudok adni ahhoz, hogy helytelen döntéseid következményeit könnyebben tudd elviselni. Én csak a bűnbánón tudok segíteni, de te nem ezt az utat akarod járni, hanem azt, ami nem benned, hanem Bennem idézne elő változást. Az ilyen út teljesen idegen Tőlem!

    Leányom! Helyetted senki, maga az Isten sem térhet meg. Te pedig csak akkor mondhatod, hogy meg akarsz térni, ha nem a körülményeiden akarsz változtatni, hanem magadon, magadban.   7 / 529

           

 

Kérdező:  Azért kerültem kapcsolatba valakivel, hogy boldog házasságban éljünk?

HANG:  Most elmondom neked, hogy miért kerültök kapcsolatba valakivel, és elmondom azt is, hogy  mi szokott a vége lenni ennek.

   Amint a vonat kettő sínen, tehát sínpáron gördül, úgy kellene nektek is két sínen, tehát sínpáron haladnotok, hogy boldogságotok ne csak ábránd legyen, hanem átélt valóság.

   A sínpár egyike az, hogy Isten önmagára teremtette értelemmel bíró teremtményeit. A másik, a párja ennek a sínnek, pedig az, hogy az Isten szükségszerűen közösség, mivel SZERETET!

   Számotokra tehát ez gyakorlatban annyit jelent, hogy minden találkozásnak az az Isten által elgondolt és megkívánt feladata, hogy közösen, egyre istenibbé váljatok. Tehát arra kellene törekednetek, hogy segítsétek egymást Hozzám, mivel senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam!(János 14;6).

  Boldog házasságról csak ott lehet beszélni, ahol egy házasságban mindkét fél boldog. Mivel boldoggá ember embert nem tehet, mivel boldoggá embert csak Isten Lelke tehet, ezért házasságban és azon kívül is, az az ember boldog, aki vágyakozik arra, hogy betöltődjék Isten Lelkével, s e vágyának beteljesülését hálával és dicsőítéssel tudja kifejezni, függetlenül attól, hogy házastársa hol tart e tekintetben. Egy házasságban az a fájdalom, amely átjárja valamelyik szívét azért, mert házastársa lelkileg nem adta át magát Nekem, ez nem akadálya a szenvedő fél boldogságának, mert tudhatja, hogy az ő szívének fájdalma az Én fájdalmam benne, s így még szorosabb kapcsolatban lehet Velem.

   Vigyázzatok! Nagyon veszélyes a DUÁLPÁR-bélyeg gyors használata, mivel e mögött szinte mindig az áll, hogy nem Én, hanem a megtalált, vagy nem megtalált duálpár az okozója mindennek. Tévedésben vagytok! Nem fog boldogítani téged sem az, akiről most úgy gondolod, hogy boldogítani fog. Éppen így, te sem fogod tudni boldogítani őt.  Vagy Bennem találja meg valaki boldogságát, vagy nem találja meg. Az ÉLET Én vagyok. És csak a boldog élet nevezhe­tő ÉLETNEK. A Nélkülem élt élet vagy haldoklás, vagy menekülés a haldoklásba. De semmiképpen sem ÉLET!

   Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Ha Értem élsz, akkor kapcsolatod boldogítani fog azzal, akit most életed áldásának tartasz. De csak akkor! Ha ő Értem él, akkor áldás lehetsz számára. De csak akkor!

   Ha komolyan átgondolod az előbbi sorokat, akkor megérted, hogy mit jelent az, amikor azt mondom, hogy minden rossz egy elrontott jó.

   Legtöbb párkapcsolatot az önzés rontja el. Ennek megnyilvánulása az az uralomvágy, amely birtokolni akarja a másikat, és nem arra használni, hogy Hozzám közelebb kerüljenek mindketten. Sajnos, legtöbbször ez a vége a legszebben induló szerelmi kapcsolatnak is.

   Azért hívtam fel erre figyelmedet, mert azt szeretném, hogy nálatok ne így legyen. Azt szeretném, hogy mindkettőtöknek Én legyek a FORRÁS, A FOLYAM ÉS A TENGER. 9 / 745

           

 

Kérdező:  3. Szeretném megtalálni a duál-páromat

HANG: 3. Nincs duálpár! Illetve, mindenki duálpár, aki annak vallja magát. Szeretnélek megmenteni egy nagyon káros csalódástól. Sajnos, az általatok hangoztatott duál-elmélet nagyon nagy veszélyt hord magában. E veszély lényege az, hogy boldogságotok nem a Velem való kapcsolattól függ, hanem a duálpár megtalálásától. Ez egy teljesen hamis, téves, ördögien veszélyes felfogás! Szinte teljesen lehetetlenné tudja tenni az Általam vetett alapot, vagyis azt, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és éppen ezért az Istenszeretők­nek minden javukra válik, tehát bárki lehet duálpárja, míg a nem Istenszeretőknek minden kárára válik, tehát szintén bárki lehet duál­párja.

   Nagyon szeretlek. Csak azt fogadd el igazi szeretetnek, ami igazságban is képes megnyilvánulni. Melletted vagyok, hisz érted élek! Imádkozz azért, hogy soha ne érezd magadat felhatalmazva elmarasztaló ítélethozatalra. Az ítélkezést bízd Rám! Te fogadd el, hogy szíved békéje attól függ, hogy mennyire vagy képes Velem élő kapcsolatban maradni.   9 / 749

           

 

Kérdező: 1. Duálok vagyunk azzal, aki a legkedvesebb számomra?

HANG: 1. Ha olvastad volna a HANG-köteteket akkor már tudnád, hogy olyan értelemben nincs duál, ahogy legtöbben gondoljátok( HANG 6: 432.). Nincs olyan, hogy van valahol egy duál, s míg azt meg nem találod, addig boldogtalan maradsz, s ha megtaláltad, akkor megtaláltad benne és általa a boldogságodat. Ilyen nincs!

   Olyan van, hogy az a duálpárod, aki Hozzám segít téged közelebb, s addig duálod, amíg ezt teszi. Nincs olyan, hogy valakit az Isten valakinek teremtett! Isten mindenkit Önmagára teremtett! Ez éppen a legjobb számodra és minden ember számára. Nincs ember a világon, aki boldoggá tudna tenni akár csak egy kis állatot is. Hát még embert!  10 / 801

           

 

Kérdező: 5. Tudhatom, hogy  ki a duálom?

HANG: 5. Nincs duálpár! Hidd el, hogy nincs! Csak vagyok Én, vagy te, és vannak emberek és események, amelyeket arra kell felhasználnod, hogy Velem szorosabb kapcsolatod legyen. Erről van szó! 11 / 901

 

 

Kérdező: 2. Beavatás nélkül beavatódtam. Lehetséges ez?

HANG: 2. Nincs Mester rajtam kívül. Nincs olyan, hogy különleges szeretetet hoztok a földre. Isten mindenkit Önmagára teremtett. Nincs lelki, szellemi ikerpár. Duálpár csak olyan értelemben van, hogy mindenki duállá válik, ha valakit közelebb segít Hozzám!   11 / 964

           

           

Kérdező: 3. A duálszellemekről

HANG: 3. A duálszellemek fogalma azért veszedelmes, mert a valóságban mindenki lehet duálja a másik szellemnek, ha segítő szándékkal szolgálja a közös CÉLT! ( Most nem térek ki arra, hogy Isten oldaláról ezek meghatározott személyek, tehát gyakorlatban nem lehet mindenki. A ti oldalatokról nézve viszont lehet bárki, aki Isten vezetése alatt áll.)A köztudatban viszont az van, hogy ha valaki menteni akarja magát, gyarlóságát, akkor arra is hivatkozhat, hogy gyarlóságáért a mellérendelt duálja is felelős. Sőt! Nemcsak fennáll a veszélye, de gyakorlatban nem ritka jelenség az, hogy valaki bűnrészességet vállal annak tudatában, hogy ő duálja annak, akivel bűnrészes.  13 / 1196

           

 

Kérdező: 2. Milyen támadásokra kell felkészülnünk?

HANG: 2. A támadás felülete adott. A SZBE nincs eléggé felkészülve az értelmi támadásokra, a BOKOR nincs felkészülve a tudattalanból feltörő, érzelmi töltésű szellemi megnyilvánulásokra. Nem intézményektől kell várnotok a támadásokat, hanem személyektől, akik természetesen intézményekre is igyekeznek befolyást gyakorolni annak érdekében, hogy sem az egyik, sem a másik ne legyen alkalmas a kovászosításra.

    Mindkét részhez tartozóknak naponta kérniük kell a BÖLCSESSÉG LELKÉT (Jakab 1;5) annak érdekében, hogy egymásra hatva áldásom hordozói lehessenek! Nem szabad engednetek, hogy állami, vagy egyházi uralom alá kerüljön bármelyik is. Ezt furcsa módon nem az egymás melletti kiállásban tudjátok elérni, hanem pontosan ellenkezőleg! A felszínen a másik másságát kell tudomásra juttatni! Így érhetitek el, hogy ha támadnak benneteket, akkor nem azzal a fegyverrel kell védekeznetek, amelyikben gyengék vagytok, tehát a SZBE-nek nem a logika fegyverével, a BOKORNAK nem a tudattalan erőinek igazolásával, hanem azzal, amiben erősek vagytok. Mindegyik a saját fegyverével tudja visszaverni a támadásokat.

    Nektek nem egymást kell megnyernetek egymásnak, mivel mindketten az Enyéim vagytok, hanem azokat, akik jó szándékú keresők, és akik nyitottak az Általam meghirdetett és bemutatott gyakorlati szeretet felé! Ez természetesen azt is jelenti, hogy egyiknek sem szabad a másik ellen beszélni, cselekedni.

    Ha van a SZBE-ben olyan, aki ódzkodik a BOKORTÓL, ha van a BOKORBAN olyan, aki ódzkodik a SZBE-től, ezeket a gyerekbetegségeket majd kinövitek! Bizonyos közös rendezvények ezt nagyon okosan meg tudják valósítani! Lelketek mélyén tudnotok kell, hogy amikor valamelyik önmagát erősíti, akkor erősíti igazán a másikat is! Ha szabad e téren duálpárról beszélni, akkor ti valóban azok vagytok! A szellemvilág realitása (SZBE), a józan ész használatának fontossága (BOKOR) Lelkem által alkotja a földön a SZENTHÁROMSÁGOT!, vagyis a mindenkit boldogító isteni életet a földön.

    A szellemvilág elfogadásának leghatékonyabb megvalósítói maguk a MÉDIUMOK! Nekik kell zöld utat  adni!

    A tiszta jézusi tanításra pedig azok tudnak leghatékonyabban rámutatni, akik a KIO-n formálódott értelmükkel és szívükkel tesznek tanúságot Rólam, Jézusról, mint ÚTRÓL!  14 / 1345

                                          

 

Kérdező: 3. Van vagy nincs duál?

HANG: 3. Bizonyos értelemben van, bizonyos értelemben nincs DUÁL!

Olyan értelemben van, hogy mindenki duálja annak a másiknak, akit állapotszerűen segít Hozzám. Ilyen általában csak egy lehet egy ember életében (házastárs, jó barát).

     Olyan értelemben nincs duál, hogy Isten választja azt ki, és a te Hozzám tartozásod az ő magatartásától függne. Isten mindenkit Önmagára teremtett, és az, aki vállalja, hogy állapotszerűen Hozzám segíti társát, az addig duálja, amíg ezt teszi. Te is csak olyan értelemben lehetsz valakinek duálja, hogy állapotszerűen hozzám akarod segíteni társadat.  17 / 1670

 

 

Kérdező: 3. Duálomról kérem a HANG véleményét.

HANG: 3. Ma sokat hallotok a szellemvilág oldaláról történt információk alapján a duálokról. Mérhetetlen károkat okoznak ezek az információk. Hol rövid, hol hosszú távon, de mindig csalódásba torkoll minden olyan döntés, amely erre épít!

    Értsétek meg végre! NINCS DUÁL! Illetve mindenki akkor és annyiban DUÁL, amikor és amennyire Hozzám segíti embertársát, szellemtársát!

    Nem azt kell, és nem is lehet kitalálni azt, hogy ki kizárólag a dulálpárod! Azt kell felmérned mindenkivel kapcsolatban, hogy Hozzám közelebb kerülsz általa, vagy nem! Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, s nincs olyan, hogy kizárólag csak egy kapcsolathoz kötné magát, még akkor is, ha e kapcsolat ellenem irányul! Isten nem kerülhet Önmagával ellentétbe!

   Vannak emberek, akik különböző átgondolt, vagy át nem gondolt okokból úgy döntöttek, hogy egymáshoz kapcsolják életüket. Ha szándékuk tiszta, akkor áldásom kíséri e kapcsolatot. Ha nem tiszta, akkor becsapták önmagukat is, a másikat is, amikor egymás mellett döntöttek. Vannak szellemek, angyalok, akiket Isten segítőnek rendelt mellétek. Ezeket hívjátok őrangyaloknak. Ezek sem nevezhetők duálnak, mert Isten akkor rendeli vissza őket, akkor cseréli őket, amikor ezt jónak látja.

  Az volna a jó, ha ezt a szót, DUÁL, teljesen elfelejtenétek! Ez a szó nem az én találmányom! Semmi közöm hozzá!   18 / 1767

 

 

Kérdező: 6. Van olyan, hogy valaki megtalálhatja igazi párját?                

HANG: 6. Olyan nincs, hogy valaki megtalálja igazi párját, és azt is lehet mondani, hogy csak olyan van, hogy valaki megtalálja igazi párját. Azért igaz e két ellentétes kijelentés mindegyike, mert nézőpont  kérdése e kérdésre adott válasz.

   Abszolút értelemben igazi párja csak Isten lehet mindenkinek, mert mindenki Istenre van teremtve. Tehát bárkivel él valaki, ha Értem él, akkor megnyerte az ÉLETET! De bárkivel él valaki, ha nem Értem él, akkor elvesztette az ÉLETET!

   Messzire vezetne, ha most azt akarnám megmagyarázni, hogy miért nem lehet azt mondani: ennek könnyebb, annak nehezebb, ezzel könnyebb, azzal nehezebb Istenért élni.

  Elégedj meg most azzal, hogy tudod: Vagy Értem élsz, és akkor boldog leszel minden körülményben, vagy nem Értem élsz, és akkor boldogtalan leszel a legszebb, legjobb, leggazdagabb, legcsodálatosabb ember mellett is. És azt is elég tudnod, hogy sem elősegíteni, sem akadályozni senkit nem lehet abban, hogy Mellettem döntsön, vagy Ellenem. E döntés ugyanis belül dől el mindenkiben!  12 / 1072

 

 

Kérdező: 2. Megtalálom-e a hozzám illő társat?

HANG: 2. Drága Gyermekem! Óriási tévedésben vagytok! Senkinek sincs "hozzá"-illő társa. Vannak emberek, akik segíteni akarják embertársukat Hozzám, és vannak, akik akadályozni akarják. Ez azt jelenti, hogy csak Hozzám illő, vagy Hozzám nem illő ember létezik.

   Tehát, ha Tőlem indulsz el, akkor beszélhetünk hozzád illőről ilyen értelemben. Az, aki Hozzám segít, az illik hozzád. De ha magadtól indulsz el, akkor nincs hozzád illő, mert Isten mindenkit Önmagára, tehát Önmagához illőnek teremtett, és aki nem illik Istenhez, az nem illik az istenképű emberhez sem!  14 / 1300

 

 

Kérdező: 4. Boldogtalan most az, akiről úgy éreztem, hogy Te nekem szántad?

HANG: 4. Az eddig megjelent HANG-kötetekből tudhatod, hogy Én senkit sem adok senkinek, csak Magamat! Ez szeretetem természetéből következik. Ezért csak Velem lehet boldog az, akit Isten önmagára teremtett!   14 / 1305

 

 

Kérdező: 1. A "duállal" kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: Nincs duálpár olyan értelemben, hogy bárkinek is sorsa, tehát a boldogsága vagy boldogtalansága bárkitől is függhetne! Van duálpár olyan értelemben, hogy senki sem külön sziget, hanem mindenki valamiképpen része az egésznek, tehát minden hat mindenre.

   Ez azt jelenti, hogy mindig az a duálpárod, aki itt és most segít neked abban, lehetőséget ad neked arra, hogy Bennem növekedjél és Felém közeledjél.

   A házastárs sem duálpár olyan értelemben, hogy nélküle nem juthatnál közelebb Hozzám, és a "legtávolabbi" ismerősöd is duálpá­rod lehet, ha szeretetben, az Én általam felkínált szeretetben növekedésedet elősegíti. Mindenki csak addig duálja a másiknak, amíg ezt teszi!

   Arról pedig egyenesen szó sem lehet, hogy bárki is közelebb kerülhet hozzád, mint házastársad! A házastárs és a duál szinte soha nem azonos! Mindenki addig duálja a másiknak, amíg segíti Felém, míg a házastárs akkor is házastárs, ha segít, akkor is, ha nem segít.

   Van tehát olyan, hogy a házastárs duál, de nem állapotszerűen az, míg mint házastárs, állapotszerűen az!

  Meg kell mondjam, hogy sokkal többet ártott eddig a duál-fogalom nektek, mint használt. E fogalom inkább bódításra való, mint boldogításra. Ha nagyon pontos akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy egyedül Én vagyok mindeninek az igazi duálpárja! Isten mindenkit Önmagára teremtett ÁLTALAM, VELEM és BENNEM! Teremtményi szinten az és akkor a duálod, aki és amikor ezt segíti benned. Állapotszerű duál Rajtam kívül nem létezik!   19 / 1817

 

 

Kérdező: PÁROM ISTEN AJÁNDÉKA?

            Vőlegényemet az Isten rendelte mellém?

HANG: Én senkit nem rendeltem melléd, és Én mindenkit melléd rendeltem! Attól függ, hogy milyen szempont vezérel. Azt ugyanis neked kell eldöntened a Velem való egyre egyértelműbb, élő kapcsolatunk alapján, hogy kit élsz meg olyannak, aki áldásomat hordozza, és így közelebb hoz Hozzám, és kit élsz meg Tőlem eltávolítónak. Aki Hozzám hoz közelebb, azt Én rendeltem melléd, mert áldásom hordozója. Aki általad jut közelebb Hozzám, az elmondhatja, hogy Én rendeltelek téged melléje. De neked nem arra kell hangsúlyt tenned, hogy téged ki mellé rendeltelek, mert az az Én dolgom, hanem arra, hogy melléd kit rendeltem! Melléd feltétlenül azt rendeltem, aki jobban segít téged Hozzám! A te dolgod az, hogy ezt szem előtt tartsd!

   Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem a másik emberre! Nincs olyan, hogy valaki - tetszik, nem tetszik - valakinek duálja lehetne! Senki boldogsága sem függhet más ember magatartásától, de mindenkinek törekednie kell arra, hogy saját boldogságát minél kisebb nehézséggel, tehát olyan kapcsolatok kialakításával érje el, amely elősegítője és nem akadályozója annak.

   Akiben nem látsz segítő készséget arra, hogy általa Hozzám közelebb kerülj, attól jobb mielőbb elhatárolnod magadat, mert a hűség szent dolog, és pontosan azért szent, mert Belőlem kell forrásoznia.

   Ha szüleid, akik feltehetően szeretnek téged és jót akarnak neked, óvnak ettől a házasságtól, akkor érdemes komolyan venned aggodalmukat. Ember nem lehet embernek próbababája! Minden ember istenképű, s ezért olyan méltóság hordozója, amely méltóság az ég angyalaiból is tiszteletet vált ki! Mindenkinek tisztelnie kell önmagát annyira, hogy minél sértetlenebbül akarjon visszakerülni eredeti helyére, Isten szerető szívére.   19 / 1879

 

 

Kérdező: 1. Ő az igazi, akivel szeretjük egymást?

HANG: 1. Kiábrándítalak! Nem ő az igazi! A tiltott fa gyümölcse általában mindig kívánatos, de mindig valami rossz indul el általa annak életében, aki vesz e fáról!

   Meg kell mondjam neked, hogy ilyen, hogy "igazi", nincs is! Az a férfi viszont nemcsak, hogy nem az igazi, aki egy fiatal lánynak családi gondjairól panaszkodik, de egyenesen rossz!

   Nagyon szeretnélek megmenteni sok-sok csalódástól és szenvedéstől, de amíg nem tanulod meg, hogy mikor és kire szabad nyitottnak lenned, addig nagyon nagy veszélyeknek vagy kitéve.

  Senkinek a boldogsága sem épülhet mások boldogtalanságára. Ha az a férfi elhagyná feleségét és családját, nem valószínű, hogy azok repesnének a boldogságtól!

   Drága Gyermekem! A földi élet nem egy érdekes kaland, hanem egy halálosan komoly, szent feladat! Örök boldogságotok vagy boldogtalanságotok múlik azon, hogy a földön mire használjátok fel időtöket, szereteteteket! Vagyis az, hogy mit csináltok, és amit csináltok, azt hogyan csináljátok! Messzire nézzen, aki élni akar! A vágyak nem a boldogság, hanem a bódultság felé irányítják azt a kis lélekvesztőt, amit az emberi élet ladikjának neveztek! A boldogság felé a kemény, fegyelmezett jó akarat, ami a szeretetnek a másik neve, viszi életetek ladikját. Nagy árat kell fizetnie annak, aki vágyaira, és nem Istenére hallgat! Csak annak az életén van Isten áldása, aki Belém, Jézusba kapaszkodik! Egyedül Én vagyok az AJTÓ, amely a boldogságra nyílik. Több ajtó nincs! Ti emberek, akkor szeretitek egymást helyesen, ha efelé az AJTÓ felé segítitek azt, akivel kapcsolatba kerültetek. Az szeret benneteket helyesen, aki efelé az AJTÓ felé terel benneteket.  Aki nem ezt teszi, az bármennyire is hangoztatja, hogy szeretet van benne embertársa iránt, hazudik! A hazugság soha senkit semmi rossztól meg nem szabadíthat. Csak az IGAZSÁG szabadít meg titeket, és ez ÉN vagyok (János 8;32)!   20 / 1984

 

 

Kérdező: 2. Férjemet hogyan vezethetem Hozzád, Jézusom?

HANG: 2. Felnőtt embert nem lehet Hozzám vezetni. Én magam sem tudom Hozzám vezetni azt, aki nem akar Hozzám jönni. Meg kellene értened, hogy mindenki számára az a természetes, ha Hozzám jön, és az a természetellenes, ha nem Én vagyok az istene. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor már tudni fogod, hogy mindaz, aki nem Engem választ, az saját magának ellensége, és igazán menekül saját benső békéje, tehát boldogsága elől. Belülről van tehát eltájolva, és ezért csak belülről indíthatja el a gondolkodás-átalakítást.

 Kívülről nem lehet senkit megtéríteni, sem eltéríteni. Nincs duálügy olyan értelemben, hogy egyik em-ber felel a másikért! Isten mindenkit Önmagára teremtett, és ember embert képtelen boldogítani, legfe-jebb csak bódítani!  24 / 2343

 

 

Kérdező: 2. Isten egymásnak rendelt minket a férjemmel?

HANG: 2. Isten mindenkit Önmagára teremtett! A duál-elmélet gyökere az, hogy az emberalatti világban megtapasztalható polaritásokat rávetítitek a szellemvilágra is. A szellemvilágban mindenkit egyedül az a Szeretet boldogít, aki az Isten. Ez a SZERETET irányotokban lehet közvetlen (színről színre látás) és lehet közvetett (az égi lények való közvetlen kapcsolat). Ennek értelmét és tartalmát fejeztem ki Máté 22; 29-30-ban.  31 / 3160

           

 

Kérdező: 3. Megtaláltam-e az igazit?

HANG: 3. Rajtam kívül más 'igaz' nincs. Akiben Én, Jézus élhetek, csak az lehet az IGAZI számodra.

    Drága Gyermekem! Azt nem tudom megtenni, hogy a rád váró szenvedésektől megkíméljelek. Valódi ember vagy, akinek vállalnia kell döntéseinek következményeit. Amit viszont meg tudok ígérni, az az, hogy Nálam mindig megtalálhatod lelked nyugalmát. Ha nem csökkenthetem terhedet, akkor növelhetem erődet! Ezeket azért mondtam feltételes módban, mert Én, Jézus, mindig ölelő karokkal várlak. A visszaölelés azonban mindig a te feladatod marad!   31 / 3168

 

 

Kérdező: IGAZI TÁRS UTÁN VÁGYOM!

            Túl a negyvenötön, szeretném az igazi társamat megtalálni.

HANG: Amikor olyanokkal találkozol, akikről úgy gondolod, hogy békés szeretetben élik életüket, akkor ezt a megállapításodat csupán a fantáziádból veszed. Minél kevésbé lát valaki bele mások életébe, annál könnyebben és annál jobban színezi ki fantáziálásával azt, amit lát.

   Furcsa kettősség él bennetek. Minden nehézség és bukdácsolás ellenére az él vágyaitokban, hogy igenis, meg kell találni az igazit!

   Nem e vágyatokkal van baj, hanem e vágy parttalanságával. Úgy is mondhatom, irrealitásával. Míg a földi honvágy helyhez, az égi honvágy valakihez akar vezetni benneteket. Mert személyt csak személy tud boldogítani!

    Meg kell mondjam neked, hogy ez a valaki a földön mindig délibáb! Csak addig vonzó és kívánatos, amíg birtokolni nem tudja valaki őt!

    Istennek feltétlenül az a vágya veletek kapcsolatban, hogy már itt a földön megtaláljátok szívetek békéjét, de erre a békére csak az tud rálátni, akit éltetni képes az a tudat, hogy ő az örök élet gyermeke, és mulandósággal soha nem tud betelni az, akit megérintett az örökkévalóság igézete.

     Az általad elképzelt társ, nem létező valóság. Ha volna ilyen, akkor annak rettenetes lenne akár az ő halála, akár a te halálod. Tehát éppen az lenne a legrettenetesebb, ami feltétlenül elkerülhetetlen. Pontosan azzal nem szabadna számolnotok, ami a legbiztosabb a földi életben. Olyan állapotszerű menekülést kellene felvállalnotok, amely mindennek nevezhető, csak boldogságnak nem. A bódultság soha nem lehet alkotó eleme annak a boldogságnak, amelyre meghívást kaptatok.

     Áldás és áldozatvállalás együtt járnak. Társad csak olyan lehet, aki a te számodra sem, önmaga számára sem képes mennyországgá tenni a földi élet poklát. Ha akarod, akkor feltétlenül találsz társat magadnak, de számolnod kell azzal, hogy arra a boldogságra, amelyre teremtett téged is a Teremtő, csak Általam, Velem és Bennem, Jézusban juthat el mindenki. Az erőforrás is és vágyaitok beteljesítője is,Én vagyok! Az, aki Engem, Jézust, nem tud elviselni, hogyan tudná elviselni azt, aki Nálam tökéletlenebb?! Engem, Jézust pedig csak az visel el, aki tudatosan vállalja azt az értékrend változtatást, amely alapján abszolút ELSŐ lehetek az életében.

   Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és ennek a szeretetemnek boldogító hatását olyan mértékben tudom árasztani rád, amilyen mértékben erősíted, tisztítod hitedet.   33 / 3439

           

 

Kérdező: 1. A duál kérdéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Olyan értelemben, ahogy az közöttetek elterjedt, nincs duál-pár! Nincs olyan, hogy minden-kinek ki van találva valaki a földön, s mindenkinek az a feladata, hogy ezt a neki kitalált, megteremtett lényt megtalálja. Ilyen nincs! Olyan van, hogy mindenkinek van őrangyala, van védőszentje, gyakran nem is egy! Olyan is van, hogy két ember, akinek Én, Jézus vagyok a LEG, segítik egymást Hozzám! Igen, mert Isten minden szellemi lényt Önmagára teremtett, s azok, akik valóban szeretnek Engem, mindent megtesznek azért, hogy küldetésüket (Engem, Jézust befogadni annyit is jelent, hogy küldetést vállalni!) a lehető legjobban teljesítsék. Ennek teljesítésére a legkézenfekvőbb lehetőség az a másik ember, akivel összekapcsoltátok földi életeteket.

    Meg kell mondjam, hogy az a sok elválás, amely ma jellemzi országotokat, nem duál-probléma, hanem hit-probléma. Nem azért házasodnak az emberek, hogy Hozzám kerüljenek közelebb, és nem azért vállnak el, mert különben nem kerülhetnek közelebb Hozzám!

    Az a felfogás, hogy valakinek van duálja a földön, akit végre megtalált, nagyon sok csalódásnak lett már forrása. Az a felfogás, hogy Istenért kell mindenkinek élni, és azzal kell összekötni életeteket, aki szintén ezt teszi, nagyon sok égi örömöt, békét tud megteremteni az ilyen embereknek a szívében.  34 / 3527

 

 

Kérdező: 2. Duálomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Isten mindenkit Önmagára teremtett és Önmagáért tart létben. Tehát részben nincs duál, részben pedig mindenki duál számodra, akit úgy ítész meg, hogy segítségedre van egyre közelebb kerülni Hozzám, a te Jézusodhoz!   34 / 3583

 

 

Kérdező: 2. Leszületett már a földre az én párom?

            3. Úgy tűnik, reménytelenül vagyok szerelmes.

HANG: 2. Sok olyan fiú van és lesz, akit te egyetlennek gondolsz a magad számmára. Előbb-utóbb mindegyikbe csalódni fogsz! Igen, mert akire rávetíted a benned élő csodálatos IDEÁLT, az ennek soha nem fog tudni állapotszerűen megfelelni! Sőt, ha normális, akkor soha nem is fog törekedni erre!

    Vagy elhiszed, hogy csak az Isten feléd áradó, irántad megélt szerelme képes téged boldogítani, és akkor nem arra teszed a hangsúlyt, hogy te kibe vagy szerelmes, hanem arra, hogy kiben látod meg a készséget arra, hogy téged közelebb segítsen Istenhez. Ha nem ezt teszed, akkor tudva, tudatlan, de mindenképpen a csalódások sorozatának boldogtalan útját vállalod.

    3. Reménytelen szerelmednek két oka és egy célja van. A két ok egyike az, hogy a beléd szerelmesen téged szerető Isten visszhangjaként, pszichikailag kényszerítve vagy arra a jelenben, hogy párt válassz magadnak. A másik ok az, hogy megedződj a jövő csalódásaira. De a CÉL: EGY! Istenben megtalálni boldogságodat, vagyis egész szível visszaszeretni az Istent!   35 / 3621

 

 

Kérdező: 2. Létezik valaki, aki valóban hozzám illő lenne?

HANG:   2. Nincs duál! Isten mindenkit Önmagára teremtett! Aki nem magán belül, hanem magán kívül keresi boldogságát, az állandóan csalódásoknak teszi ki magát.

    Az a rövid élet, amelyet földi életnek neveztek, szinte semmi ahhoz képest, ami vár rátok! Bizony, gyakran kellene feltenned magadnak e kérdést: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?'  35 / 3680

 

 

Kérdező: 1. Nagyon magunkra maradtunk.

            2. Lelkem mélyén még most is keresem a társam.

HANG: 1. Mivel többes számban beszélsz, ezért magányod nem jelenti azt, hogy nem tudnál kikért élni, hanem azt jelenti, hogy hiányolod azt, hogy nincs  egy olyan valaki, aki érted élne elsősorban. Kétségtelen, hogy ez a hiány valós hiány, és jogos e hiány miatti fájdalmad. De ha arra gondolsz, hogy a te szereteted is tieid vagy mások iránt csak akkor boldogító szeretet, ha ez Értem, a te Jézusodért történik, akkor megérted azt is, hogy miért van oly kevés egész életre szóló boldog párkapcsolat, boldog házasság.

    A földi élet mulandósága nemcsak fájdalmas valóság, de sebeket is gyógyító valóság. Mindennek csak annyiban van boldogságot érintő szerepe életedben, amennyiben kinyilvánítja magát  e kérdésre adott válaszban: 'mi ez az örökkévalósághoz képest?'

   2. Nagyon elterjedt közöttetek az, hogy ti egymásnak 'felei' vagytok. Nem így van. Minden szellemi lény, tehát minden ember is, Istenre teremtődött lény. A világ összes szellemi lénye együttesen sem tudna egyetlen szellemi lényt sem boldogítani. Ha az egész világ összes embere összefogna, hogy téged valóban boldoggá tegyen, nem lenne képes rá. Nem, mert te, mint ember, TERMÉSZETEDNÉL fogva Istenre vagy teremtve, és mindaddig nyugtalan marad a szíved, amíg ezt el nem fogadod, át nem éled.

     Én, Jézus vagyok hát lelked mélyén is az az égi Lény, aki érted élek!   40 / 4252

           

           

Kérdező: 3. Egy könyv, amely a duált képviseli, sugalmazott könyv?

HANG: 3. Az általad említett könyvben nagyon sok okos gondolat van. Tudnod kell, hogy bármilyen könyvet olvasol, akár a HANG könyveket is, csak addig és azokat a mondatokat tarthatod hiteleseknek, amelyek legalább magjában megegyeznek az evangéliumaimban megtalálható gondolatokkal. Meg kell nyugtassalak, a HANG könyvekben csak ilyen mondatokat találsz.

 A duál probléma úgy, ahogy általában gondoljátok, vagyis úgy, hogy már születése előtt mindenkinek meghatározták a párját, nem felel meg a valóságnak. Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nyugtalan marad mindenkinek a szíve mindaddig, amíg Istenben meg nem nyugszik!

 A földi életben minden 'eszköz' arra, hogy Istenben, a szeretetben növekedjetek. Ha valaki nem azért választja élete párját, mert ezt neki az égiek rendelték, hanem azért, mert úgy döntött, hogy általa akar egyre közelebb kerülni Hozzám, az ő Jézusához, akkor jól választott. Az ilyen egyén hamarosan megtapasztalja azt, hogy a szeretet a földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, mégpedig szeretetet növelő, tisztulást elősegítő áldozat. De ha valaki úgy gondolja, hogy párját már előre elrendelték, akkor legtöbb esetben előbb-utóbb összezavarodik benne minden. Sem önmagát, sem párját, sem az égieket nem fogja tudni megfelelő helyre tenni önmagában.  40 / 4297

 

 

Kérdező: 2. A 'duál' utáni vágy nem Istentől van?

HANG:  2. Isten minden szellemi teremtményét a legnagyobbra, vagyis Önmagára teremtette! Isten oldaláról a duál nem a teremtésnek, hanem a gondviselő szeretetének következménye. Tükrei vagytok egymásnak! Csak embertársaitokkal kapcsolatban vagytok képesek olyan önismeretre jutni, amely segít benneteket a helyes szeretet vállalására, kialakítására. Méltán mondhattam, hogy ennek a helyes szeretetnek felismeréséhez az szükséges, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én, Jézus szerettelek benneteket (János: 13;34).   41 / 4463

  

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.