Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bérmálás. Bemerítkezés. Keresztelő Szent János vízzel keresztel. Jézus keresztelése szentlélekbe történt belemerítés

Bérmálás

 

 

HANG: … Kérd a Szentlélek betöltését, melyben részesülnöd kellett volna a bérmáláskor, hogy olyan lelki szabadság állapotába kerülj /2.Kor. 3;17/, amely lelki adományaim működését lehetővé teszik benned.  6 / 475

 

* * *  

 

Kérdező: 5. Örök adósai vagyunk az örök Szeretetnek!

HANG: 5. Nem szertartások adnak Nekem szabad utat arra, hogy bennetek éljek, hanem szívetek nyitottsága. A szertartások önmagukban nem közömbösek, mert így nincsenek is! Legtöbbször többet ártanak, mint használnak! Előáldozások, bérmálások után kiürülnek a templomok! Ti azt mondjátok, hogy nem a szertartások okai ennek. De igen! Ha nem a szertartásokra tennétek a hangsúlyt, akkor ez nem történhetne meg. Lélektani képtelenség, hogy megtörténhetne!  ….  15 / 1424

                       

 

Kérdező: 3. Papjaink aktivitása nagyon visszaesett!

HANG: 3.  Az érdeklődés a templom iránt csupán akkor fokozódik rövid időre, amikor keresztelés, bérmálás, temetés vagy esküvő van kilátásban, hogy érvényes pecsétet szerezzenek a hívek iránytalan életükre.    43 / 4763

 

 

* * *

 

Jézus véleménye különböző beavatásokról.

 

Kérdező: Táltos-beavatást kaptam. Jézus helyesli ezt?

HANG: A CÉL, ha valaki hosszú távon, örökre szólóan jót akar magának, akkor senkinek sem lehet más, mint ÉN! Aki ezt a célt bármivel vagy bárkivel lecseréli, árt magának! Akinek Én vagyok a CÉL, annak életében vannak és lesznek különböző lehetőségei arra, hogy különböző eszközöket találjon és használjon fel e CÉL eléréséhez.

    Minden olyan beavatás, amely közelebb hoz valakit Hozzám, jó! Minden olyan beavatás, amely nem ezt célozza, nem jó! Ha valaki olyan beavatásban részesül, aminek következtében a beavatás tartalmát tudja jóra is, tehát Felém vivőnek, és tudja rosszra is, tehát Tőlem elvivőnek használni, akkor döntése alapján lehet beavatását minősíteni.

    Ha valaki beavatása után azt tapasztalja, hogy nem használhatja tetszése szerint az Én érdekemben beavatását, akkor ennek hátat kell fordítania, erről le kell mondania!

    Ezek az elvek minden beavatásra érvényesek. Kivételt képeznek a keresztény beavatások, pl. keresztelés, bérmálás. Ezek azért kivételek, mert ezek használata csak Hozzám hozhatják közelebb azokat, akik ezeket a beavatásokat megkapták. De minden más beavatást lehet jóra és rosszra is használni.

    Kicsit más a helyzet, ha valaki belép bizonyos beavatottak klubjába, mert egy csoport meghatározott céllal képes csak működni. Így bármilyen jó szándékú valaki, ha egy beavatás után a kapott képesítését nem Én, hanem a csoport határozza meg, akkor az ilyen lépés ROSSZ!    20 / 1946

 

 

Bérmáláskor pedig csak akkor jelenül meg Lelkem hatékonysága, ha …

 

Kérdező:  3. A Lélekkeresztségről és az újjászületésről érdeklődöm.

HANG: 3. Ami pedig az Úrvacsorát, a konfirmálást illeti, erre azt kell mondanom, hogy minden intézmény igyekszik külső keretben rögzíteni az Én ígéreteim megvalósulását. Az idők folyamán, sajnos, annyira a külső keretre került a hangsúly, hogy emiatt tartalmát vesztette. Mivel ígéreteimet a különböző felekezetek urai saját hatalmuk alátámasztására használták, ezért ma már tartalom nélküli formákká silányultak a különböző szentség-kiszolgáltatások, így az Úrvacsora-vétel és a konfirmálások is.

     Ha benső vágy feszít afelé, hogy ezekben részesülj, akkor feltétlenül követned kell e késztetést. De tudnod kell, hogy az Úrvacsora, tehát az én testem vétele olyan élő mag, amely elhal, ha nem hull jó földbe, ha lelked talaja nincs megfelelően megdolgozva. A konfirmálásban, vagy bérmáláskor pedig csak akkor jelenül meg Lelkem hatékonysága, ha az nem vég, hanem kezdet! A szerepeket adó, tanúságtevésre felkenő Szentlélek csak elindulása lehet, és nem befejezése, leállása annak az erőfeszítésnek, amely Hozzám kell, hogy közelebb hozzon benneteket!  21 / 2117

 

Bérmálásnak az volna a feladata …

 

Kérdező: Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, de csak akkor, ha méltónak tartasz rá, Uram!

HANG: A Lélekkeresztségnek van egy hivatalos formája, melyet bérmálásnak, konfirmálásnak neveztek. Ennek az volna a feladata, hogy erőt és bátorságot adjon nektek a tanúságtevésre. Ezt a feladatát ez szinte soha nem tölti be. De a Szentlélek ezektől függetlenül is be tud bárkit tölteni, ha az illető kéri, kinyílik rá, vágyódik erre (Lukács 11;13)!

    Ha állhatatosan kéred ezt, akkor feltétlenül meg fogod kapni azt az istenélményt, amely ezzel együtt jár!   24 / 2386

 

 

Kérdező: 2. A bérmálás szentségéről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. A bérmálásnak az lenne a feladata, hogy pünkösdi istenélménybe, tehát Lélekkeresztségbe részesítse a bérmálkozókat. Sajnos, ennek alanyi feltételei szinte soha nem adottak. 30 / 3104

                                                            

 

 

Kérdező:  A sok információ közül, melyik az igaz és melyik a hamis?

HANG: Egyházamban semmi közöm ahhoz, aminek uralkodás íze, szaga van! Egyházamba beletartoznak a püspökök és a pápa is, de a legkevésbé segítik Egyházamban az Én életem megvalósulását!

   Gondoljátok csak meg! Amikor egy főpap megjelenik valahol, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét, tehát közölje a Szentlelket. Mi történik ott? Mihelyt ez megtörtént, legkevesebb kilencven százaléka a megbérmáltaknak már feléje sem néz a templomnak, és az Én szentségi jelenlétemnek! S mindennek ellenére, még véletlenül sem jut eszükbe, hogy hátha nem is a Szentlelket közvetítették?! Ha valaki kezd gondolkodni, akkor arra a következtetésre jut, hogy vagy nem ösztönöz a Szentlélek a szentmisére járásra, vagy nem a Szentlelket kapták a bérmálkozáskor a megbérmáltak.    35 / 3682

           

 

 

Kettő keresztelés van

1 Keresztelő Szent János vízzel keresztel

2. Jézus keresztelése szentlélekbe történt belemerítés

 

Kérdező: 3. Beavatásokról

HANG: 3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem való találkozásban, a Szentlélekkeresztségben mindenki számára elérhető közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt, hogy igenis Én akarlak benneteket megkeresztelni! Bele akarlak benneteket meríteni a  Szentlélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni a így beavatódottban!

 Így Nekem is be kellett avatódnom, Nekem is részesülnöm kellett Szent-lélekkeresztségben (Lukács 4;18) Ennek pontos idejét és helyét elolvashatod a Lukács evangélium 3;21-22 részében.

 Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képességeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősítse mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakorlat mutatja meg.

 A beavatásoknak, csakúgy, mint a Szentlélekkeresztségnek szinte velejárója az, hogy bizonyos szemtelen szellemek, különböző elbizonytalanításokkal, különböző holt vágányok felé irányított sugallatokkal képesek beszállni lelketekbe, és ott nagy zavarokat tudnak előidézni, ha nem kontrolláljátok magatokat kellőképpen.

 Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a beavatott kinyílt a szellemvilág felé, és a szemtelen szellemek egyáltalán nem tisztelik az embert. Így kéretlenül, különböző álruhában, gyakran a világosság angyalának mutatva magukat, játékszerükké degradálják azt, aki nem volt eléggé elővigyázatos.

 Az igazi forrás mindig a Szentlélek, és a józan-ész! A józan-ész pedig azt javallja, hogy mindenki legyen óvatos! És ilyen esetben, a kontroll szempontjából egy tudós ember többet ér, mint egy szent!

    Okosság és óvatosság! Csak ezen a sínpáron tud életed vonata azon az úton haladni, amely azonos Velem, amely biztos és örök révbe juttathat téged Isten országában! 17 / 1678

 

 

Kérdező: 2. Honnan tudom, hogy bizonyos képességem karizmává lett?

HANG: 2. Bármely képességedet, készségedet karizmává minősíti Lelkem, ha teljesen átadod magadat Nekem, ha kéred, hogy kereszteljelek meg Szentlelkemmel. Lelkem azt a képességedet finomítja karizmává, tehát olyan képességgé, amelye számodra egyben szerepedet is jelenti, amelyiket jónak lát! Ha tehát benső igényed az, hogy zenével gyakorolj jó hatást másokra, akkor ebben a szerepedben különös erővel fog áradni hitre, reményre, szeretetre hangoló Lelkem által az, ami építi buzdítja és vigasztalja azokat, akik zenédet, ZENÉMET hallgatják! 17 / 1700

 

 

Jézus megkeresztelkedése

 

Kérdező: Uram! Mi az oka annak, hogy egy több évtizede működő közösségben, ha nem is visszafejlődés, de bizonyos stagnálás állt be. Ugyanakkor pedig nálam annyira felerősödött a munka, hogy alig bírom.

   Amikor az említett közösségben azt mondtam, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés, akkor a szerintem Neked legjobban odaadott testvérem azt mondta, hogy az aratni való kevés. Mi itt az igazság?

HANG: Minden kimerült örömforrás stagnált állapotban van! Aki nem tud szívből örülni szerelme szerelmének, az nem is tud igazán szeretni! Én, Jézus, nemcsak megkeresztelkedésemkor hallottam Atyám hangját: 'Ez az Én szerelmetes fiam!' Ez hangzott Bennem állapotszerűen. Ennek következtében váltak  vonzóvá szavaim. Ez igaz akkor is, ha a végén halált kiáltottak Rám, s egy rövid ideig úgy tűnt, hogy Számomra kívül-belül beborult az ég.

    Hidd el, mérhetetlenül többen sírattak, mint akik halált kiáltottak Rám! E Bennem, Nekem szóló kijelentés teszi ma is lehetővé, hogy vonzó legyen tanításom azok előtt, akik szívükben szeretetre vágynak. Mert Én nem bírónak és nem is hajcsárnak maradtam közöttetek, hanem a lábmosó irgalom megvalósításához szükséges ERŐNEK!  35 / 3638

 

  

 

           

Bemerítkezés

 

           

HANG:  A bemerítkezéssel kapcsolatban pedig képtelenség azt gondolni, hogy a víz mennyisége döntő lehetne, mikor arról van szó, hogy ki szeret Engem és ki nem szeret Engem. Aki március 15-én nemzeti színű ruhába öltözik, nem lesz nagyobb magyar annál, aki egy szerény kokárdát tűz csupán a gomblyukába! A szombat és a bemerítkezés hangsúlyozása olyan hitvallásra vezethető vissza, amely sokkal jobban lehet gyűlölet forrása, mint a szeretet növekedésének eszköze. Bizonyos szinten a nagyvonalúság hiánya olyan konokságot eredményez, amely képes szétmarni, tüskékkel borítani a szeretet rózsaláncát. Jól teszed, ha tartózkodsz az ilyen emberektől! 15 / 1438

 

Kérdező: 3. A HIT gyülekezetben bemerítkeztem. Újjászülettem-e már?

HANG: 3. Mindegy, hogy milyen vallási közösséghez tartozol, az is mindegy, hogy megkeresztelkedtél benne vagy sem, a szertartás az üdvösség tekintetében nem döntő! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha módod van rá, ne pecsételd le a közösséghez tartozásodat szertartással, de azt mindenféleképpen hangsúlyozni akarom, hogy soha nem a szertartás, hanem minden esetben a magatartás az, amely üdvözít! Gondold el, mivé lenne a mennyország, ha azért kerülhetnének be az emberek, mert jeleket rajzoltak rájuk, nem pedig azért, mert úgy szerettek, ahogy tanítottam őket! Pillanatokon belül pokollá válna! Mivel hűségedet és irányultságodat kifejezted azzal, hogy a keresztséget magadra vetted közösségedben, számodra az van hátra, hogy megtöltsd olyan szeretettartalommal e lepecsételődést, amelyet az evangéliumokban tanítottam! Nagyon vigyázz! A Biblia minden sora nem alkalmas arra, hogy szeretetet tanulj! Helyenként óriási ellentmondások vannak a próféták tanításai és az Én tanításom között! Ha valóban Tőlem akarsz tanulni, akkor a leszületett Istentől tanulj! Minden más tanítást pedig az Én tanításom tükrében vizsgálj meg és fogadj el! Ha így teszel, újjá fogsz születni, és örök otthonra találsz égi Királyságomban!  1 / 133 Való Zénó