Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jóslás, Jövendölés Jézustól

 

Kérdező: Mit mondanak a csillagok állásai?

HANG: A jóslás nem tartozik az Én hatáskörömbe! 1 /17 Való Zénó

 

 

HANG: Három fontos gondolatot elöljáróban:

    …

    3. Jövendölést annyiban hallasz Tőlem, amennyiben  szükséged van arra, hogy ezáltal jó irányba fejlődj.   1 /50

 

 

Sikerülni fog-e vállalkozásom? 

 

 

Kérdező:  Sikerülni fog-e vállalkozásom? 

 

HANG: Ma is csak olyan kérdésekkel tudok érdemben foglalkozni, amilyen kérdésekkel, évezredekkel ezelőtt is foglalkoztam. Szívesen bocsátkozom jóslásokba is, ha az világméretű tartalmat hordoz. De egyéni életetek vállalkozásaihoz nem adhatok csalhatatlan tippeket. Nem áll módomban, pl. előre megmondani, hogy mely számokkal lesz nyerő a következő lottó. Pedig a lottózás is vállalkozás. Ha egy vállalkozásnál Tőlem várhatnátok a biztos tippet, akkor ezt elvárhatnátok egy másik vállalkozásnál is.

 

     Válaszom tehát első kérdésedre az, hogy a siker nem Rajtam múlik. Így a sikertelenségért sem lehet Engem felelősségre vonni. A vállalkozások, azok ilyenek. Rizikó! Egyetlen vállalkozás rizikómentes: a szeretetre vállalkozás. E vállalkozásban mindig jól jár a vállalkozó. A szeretet mindig növekszik, ha tovább adják. És nem abban növekszik, aki kapta, hanem abban, aki adja. Ha ezt megérted, akkor mindent megértettél, ami fontos és szükséges a boldogságodhoz.  …  5 /424

 

 

 

Kérdező: 1. Vállalkozásom sikeres lesz-e?

 

HANG: 1. Hidd el, Isten valóban szabadnak teremtett minden szellemi lényt, tehát minden embert is! Ezzel együtt jár az, hogy minden vállalkozásban annyi bizonytalansági tényező van jelen, hogy a szó szoros értelmében Isten sem tudhatja azt, ami nincs, tehát azt, ami még csak ezután fog különböző emberek lelkében döntésre kerülni.

 

      Egy vállalkozás mindig rizikó! Felelőtlenség volna részemről olyasmiről, ami bizonytalan, azt állítani, hogy biztos. A világ rendje nem olyan, hogy miden már eleve előre eldőlt, és akinek nagyobb az esze, az mindent már előre jobban felismer. Bizony vannak előre fel nem ismerhető dolgok. Az Isten mindent tudása nem azt jelenti, hogy csak az lehet, amit tud, hanem azt, hogy azt tudja, ami lehet! Olyan jóslásra pedig nincs szükséged, hogy előre elmondjam neked, ha minden összejön, akkor jól fog a vállalkozásod alakulni, ha nem jön össze, akkor nem. Erre nincs szükséged, mert ezt te is tudod. Te azt szeretnéd tudni, hogy jól jönnek-e össze a dolgok. Hát azt Én is szeretném tudni! Azt bizton állíthatom, hogy ami Rajtam áll, abban hiba nem lesz. Rajtam viszont csak az áll, hogy minden körülményben biztosítsam számodra a lehetőséget arra, hogy szívedben békét hordozz. De ezzel a lehetőséggel lehet nem élni, és akkor nem lesz benned béke, bármennyire is szeretném, hogy az legyen.  14 /1298

 

 

 

Kérdező:  SZERETNÉK JÖVŐBE LÁTNI.           

 

1.      Vállalkozásunk sikeres lesz-e?

 

HANG: 1. Döntésedért neked kell vállalnod a felelősséget, ha a döntést nem Velem beszélted meg. Anyagi dolgokban egyébként sem adok tanácsot, még kevésbé jóslást. Az anyagi dolgok sajnos főként arra alkalmasak, hogy figyelmeteket eltereljék a lényegről, azaz Rólam. Ha én anyagi tanácsot adnék neked, akkor Magam ellen dolgoznék. Ezt ugye nem tudod elképzelni Rólam? Én sem. De adok egy tanácsot az anyaggal kapcsolatban. Törekedj oldani függőséged az anyagiaktól! Minél több dologgal vagy megkötözve, annál több életerőt veszítesz és tékozolsz is, mert a Tőlem kapott szeretetenergiát nem arra – szeretni tanításra- használod, pedig erre kaptad! Szeretettel kérlek, ne görcsölj a vállalkozással és paradox módon azt fogod megtapasztalni, minél kevésbé izgat az adósság, annál sikeresebb lesz a visszafizetés.  25 /2553

 

* * *

Kitűzött cél

Kérdező: 2. Mi lesz a vége annak, amibe most belefogtam?

HANG: 2. A legtöbb emberek által kitűzött cél elérése annyi szabad döntéstől függ, hogy nincs értelme jóslásokba bocsátkozni, mert történhet minden, és mindennek az ellenkezője is. A földi élet a rizikóvállalások sorozata.

     Egyetlen rizikómentes vállalkozás van: a szeretni tanítás! Ez azért rizikómentes, mert mindennap újra kell kezdeni, és kiindulása nem függ senkitől, csak attól, aki vállalja! E téren nem az eredmény a fontos, hanem a szándék, az elindulás! Meg kell tanulnotok, hogy Istent nem lehet beállítani a mulandó anyagi érdekek biztosításának szolgálatára!  14 /1314

 

* * *

Jövőnkről kérdezem a HANG-ot 

Kérdező: 3. Szeretném tudni, mint hoz a jövő.

HANG: 3. Nem vállalkozom jóslásokban veled kapcsolatban sem, mert nem akarom, hogy vágyaid, fantáziád, elterelje a figyelmedet arról a JELEN-ről, amelyet itt és most kell megszentelned, vagyis, Velem és Értem megélned.  34 /3487

           

 

Kérdező: 3. Jövőnkről kérdezem a HANG-ot

HANG:  … Jövőtöket illetően annyi a bizonytalansági tényező, hogy nem bocsátkozhatom jóslásokba. Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a te boldogságod mindenkor a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolat velejárója.

    Ne feledd: Isten, plusz egy fő, mindig abszolút 'többség'! Ez azt jelenti, hogy soha nem engedek nagyobb terhet rád nehezedni, mint amekkorát elbírsz. Vagy csökkentem terhedet, vagy növelem erődet. De el soha nem hagylak!

    Jövőtöket illetően annyi a bizonytalansági tényező, hogy nem bocsátkozhatom jóslásokba. Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a te boldogságod mindenkor a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolat velejárója.  38 /4037

 

 

Kérdező: 3. A jövőnkről kérdezem a HANG-ot. Kérem Isten áldását!

HANG: 3. A jövődet illetően annyi szabad döntés áll még előtted, hogy olyasmiben, ami amúgy is mulandó, előre jelzést nem adhatok. Szabad döntéseket nem korlátozhatok előre jelzett jóslásokkal. 40 /4369

 

* * *

Egészség

 

Kérdező: 2. Egészségem enged-e még pár évet jól élnem?

HANG: 2.  Nem tehetek róla, de csupa nemet kell mondanom. Nincs pár évig tartó jól élés!

     Ha valaki bedob pár kupicával, az jól érezheti ugyan magát egy rövid időre, de az nem az emberi természetéhez tartozó jól érzés, hanem az értelmétől függetlenített érzelmi életét teszik csupán bódulttá!

     Jól csak az érezheti magát, akinek nyugodt a lelkiismerete! Így vagytok teremtve! Ezen senki nem változtathat!

    Újra és újra fel kell hívnom figyelmeteket arra, hogy ne keverjétek össze a bódultságot a boldogsággal, mert a kettő közötti különbség ég és föld!

    Jóslást ne kívánjon senki Tőlem, Jézustól, hanem ELIRÁNYÍTÁST! Nem azért jöttem a földre, hogy előre elmondjam nektek a jövőtöket, hanem azért, hogy a jelenben eligazítást adjak. Ez, és csak az az Én szerepem! Minden esetben, amikor fellebbentettem a fátylat jövőtökről, ilyenkor csak azt tettem, hogy elmondtam döntéseitek következményeit. De döntő mindenkor a jelen döntéseitek voltak és lesznek!

    Ne engedj a 'szirén' hangoknak! Igyekezz mindig Rám, a te Jézusodra hallgatni. Ha ezt teszed, akkor már itt a földön is meg fogod tapasztalni, hogy Isten a körülményeidnek is az Istene!  31 / 3173

           

* * *

Társ 

 

Kérdező: 1. Az lesz társam, akivel most kapcsolatom van?

 

HANG: 1. Én csak olyankor jósolok, ha az a boldogságotokat érinti. A te kérdésed ezt nem érinti, mivel minden ember boldogsága attól függ, hogy milyen Velem a kapcsolata.

 

      Kérdésedre tehát azt tudom mondani, amit te is tudsz. Kettőtöknek kell eldönteni, hogy mi lesz veletek. Az egészen biztos, hogy mindegyikteknek tönkremegy az élete, ha nem Velem éli azt meg. Így vagytok teremtve! Minden más az ember számára természetellenes! Ember embert csak bódítani tud, boldogítani csak Én tudok!  15 /1361

 

 

Kérdező: 2. Együtt maradunk élettársammal? 

HANG: 2. Két ember szabad döntésébe nem szólhatok bele! Itt is azt kell mondanom, mint az előző kérdésedre adott válaszom elején mondtam. Senki ne várjon tőlem személyre lebontott jóslást!  17 /1668

 

 

Kérdező: 3. Fogok találkozni azzal, akiért imádkozom?

HANG: 3. Nem mehetek bele olyan jövendölésekbe, amelyek több embernek szabad döntése alapján alakulnak ki. Bennem azért nem lehet csalódni, mert nem hitegetek senkit. Mindenkit a jelen megszentelésére buzdítok. Csak a jelen van birtokotokban. Ha van rendszeres reggeli és esti imád, akkor feltétlenül meg fogsz kapni a földi életben mindent, amire a boldogságod érdekében szükséged van.

     Kérlek szeretettel, ha valakinek levelet írsz, törekedj olvasható írással írni, mert nagyon fárasztó olvashatatlan levelet silabizálni.     24 /2362

           

 

Kérdező: 2. Lesz-e valaha segítőtársam?

HANG: 2. Nagyon súlyos kérdés e második kérdésed. Jövendölést vársz Tőlem, a te Jézusodtól, és nem feladatot. Annyi életetekben a szabad döntés lehetősége, hogy nem válaszolhatok egyértelműen sem igennel, sem nemmel.

     Feltétlenül fogsz találkozni olyannal, olyanokkal, aki, akik, hol segíteni, hol akadályozni fognak téged abban, hogy Velem Jézussal egyre szorosabb kapcsolatba kerülj.

     Olyan emberi kapcsolat, élettársi kapcsolat, nem létezi, amelyik bárkit is boldogíthatna. Minden és mindenki TÜKÖR! Körülményeidben magadnak kell meglátnod azt, hogy milyen vagy, és Bennem kell meglátnod, hogy milyennek kell lenned!

     Amiről meg lehetsz győződve az az, hogy Én, Jézus, nemcsak benned élek, hanem érted élek benned!    33 /3390

 

 

 

 

Kérdező: 2. Leányomnak az élettársával történő egyházi esküvője mikorra várható?

 

HANG: 2. Jóslásokba csak akkor bocsátkozom, ha ez a kérdezőt oly mértékben érinti, hogy ez lelki javára válik. Jelen esetben nem erről van szó. Neked szabaddá kell válnod bensőleg, leányod döntéseitől.   38 /4116

                                                                                             * * *

Házasság

Kérdező: 2. Helyre hozható még házasságom?

HANG: 2. Mivel két ember boldogsága a különbözőségek dinamikus harmóniája, ezért természetszerűen ez mindkét féltől függ. Ha mindketten rendezik kapcsolatukat Istennel, csak akkor rendeződhet egy zátonyra futott házasság. Ha csak az egyik, akár az elhagyott, akár az, aki a másikat elhagyta, akkor fel-tétlenül megtalálja azt a szívbékét, amely nélkül emberi életet élni nem lehet.

     Én, Jézus jóslásokba nem bocsátkozhatok olyankor, amikor két fél szabad döntésén áll két ember jövője. Csak azt tudom megmondani, hogy külön-külön mindegyiknek mi a teendője ahhoz, hogy a földi életben elérhető boldogságot, tehát a benső békét birtokolni tudja.  41 /4437

 

* * *

 

Kérdező: 2. Kibékül-e fiam velünk?

HANG: 2. E második kérdésben egy következményre kérdezel rá. Egy következmény akkor valósul meg, ha a feltételei biztosítva vannak. Nincs olyan, hogy Én eldönthetném azt, amit nektek kell eldöntenetek. Jövendölést csak akkor mondok, ha az nem befolyásolja döntéseiteket. Két ember közötti béke, mint tudod, két ember komoly jó szándékától függ. Ha benned az őszinte megbocsátás és bocsánatkérés megvan, akkor részedről a béke már meg is van. Igen, mert akkor béke van szívedben. Te csak azért felelsz, hogy mi van benned. Ami rajtad kívül van, az számodra nem tartozhat a lényeghez!   21 /2082

 

* * *

Gyermek

Kérdező: 1. Kisfiamnak fog valami baja történni?

HANG: 1. Személyekre lebontott jóslásokba nem bocsátkozom. Csak ártanék, ha ezt tenném. Neked is meg kell tanulnod, hogy gyermekeddel való kapcsolatodban a lényegre tedd a hangsúlyt. A lényeg pedig nem az, hogy külsőleg mi fog történni vele, hanem az, hogy lelkében Hozzám akar-e majd tartozni, vagy sem.

     E téren a te feladatod semmi más, mint az, hogy a Velem való kapcsolatodról neki is és mindenkinek, olyan véleménye legyen, amely örömömre szolgál! Igen, mert, csak ez lehet a te életed boldogságának is az alapja.

     Az, hogy gyermekeddel mi történik, a lényeget érintve, nem a te ügyed. Az, hogy veled mi történi, az a te ügyed. A gyermeked nem a tiéd, hanem az Enyém, mint ahogy te is az Enyém vagy! 17 /1668

 

 

Kérdező: 3. Gyermek-problémámról mi a véleményed?

HANG: 3. Gyermek-problémád eredetét génjeidben hordod. E téren nem bocsátkozhatom jóslásokba, mert zavarná benső fejlődésed ütemét.  4 /337

 

* * *

 

Kérdező: 1. Vágjak-e bele Amerikában egy három éves programba?

 

HANG: 1. Meg kell mondjam, hogy bár Én, Jézus nagyon szeretlek téged, de veled kapcsolatban sem bocsátkozhatom jóslásokba! Azért nem, mert szabad lény vagy, és nem bábu. Nincs előre megírt forgató-könyve a te életednek sem. Egyedül az Én, a te Jézusodnak élete történhetett bizonyos értelemben forgatókönyv alapján. Ez azért történhetett így, mert Én, Jézus szabad voltam minden megkötözöttségtől a földi életemben is, és ilyen értelemben nem rendelkeztem azzal a választási szabadsággal, amely lehetővé tehette volna azt, hogy gyakorlatilag eltérjek Atyám akaratától!

 

     Szabad döntéseidet neked kell meghoznod! Én, Jézus két biztos kijelentést mondhatok e kérdéseddel kapcsolatban.

     Az egyik az, hogy Én mindig és mindenhol rendelkezésedre állok abban, ami a szíved békéjét illeti. Lelkiismereted mindenkor olyan mikrofon számomra, amelyen keresztül Lelkem hangját erkölcsi kérdésekben, problémákban mindenkor meghallhatod, ha akarod. …   41 / 4502

 

* * *

Kérdező: 2. Kérem Máté 24;15 magyarázatát.

HANG: 2. Az említett bibliai hely magyarázatát megtalálhatod minden olyan könyvben, amelynek ez a feladata. Röviden azért most csak utalok rá.

    Jeruzsálem pusztulásának megjövendölését olvashatod az említett helyen. Ezt a pusztulást csak ahhoz a templommeggyalázáshoz lehet hasonlítani, ami akkor történt, amikor bálványszobrot helyeztek be Isten egyetlen földi templomába.  21 /2093

 

     Jézus szavai a reinkarnációról

     Jézusnak volt igaza. Bár Júdás elárulta Jézust, de ezt követően felismerte, hogy helytelenül járt el. Tettének következményeivel szembesülve magát árulónak, Jézust pedig igaznak ismerte fel (Máté 27,4.). Még a vérdíjat is visszaadta, a tettét pedig megbánta. De mivel bűntudatát még nem tudta feloldani azáltal, hogy Isten irgalmát elfogadja, ezért önmaga fölött a saját értékrendje szerint ítélkezett.

     Jézus csak azért adhatott jövendölésében az 'áruló'-nak is trónt, mert tudta, hogy Júdásnak lesz alkalma arra, hogy a múltban végzett tetteit ne csak a saját elgondolása alapján, hanem az Isten fényében is megítélhesse, s újra leszületve bebizonyíthassa, hogy Isten akarata szerinti életáldozatot is képes vállalni azért, amit jobbnak ismert fel.  … 38 / 4129

 

  

Jövőbe látás

 

 

Kérdező: Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz.

HANG: Mindaz, aki fontosabbnak tartja azt, hogy gyógyítson, jövendöljön, látó legyen, mint azt, hogy Én, Jézus éljek benne, az előbb-utóbb feltétlenül tönkre fog menni idegileg. Igen, mert természetellenes mindaz az emberben, ami nem Tőlem származik.

    A beavatások és az ellenbeavatások, az egyházak és az ellenegyházak, az ilyen, meg olyan mágiák, ezek inkább ártanak, mint használnak mindaddig,  amíg valaki életében Én, Jézus, nem vagyok az abszolút első.

    Ha valaki életében abszolút ELSŐ vagyok, akkor annak adok olyan szerepet - akár gyógyítás, akár jövőbe látás, akár lélekbe látás, vagy egyéb -, amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De csak annak adok ilyen karizmákat, aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem Engem, Jézust!

     Ami a te lelked összekuszálta, az éppen az volt, hogy az Általam, Jézus által felkínált gondolkodás-átalakítás helyett gyorsan akartál bizonyos különleges képességekkel gazdagodni, természetesen mások javára, de nem úgy, ahogy Én, Jézus,  hanem úgy, ahogy te szeretnéd. …  29 /2978

 

* * *

 

Kérdező: 1. Fiam letartóztatása meddig tart?

 

            2. Lányomnak milyen lesz a további kapcsolata?

 

            3. Rokkant férjem meddig bírja még az életet?

 

HANG: De sok minden érdekel, csak éppen a lényeg mellett megy el az életed! Én, Jézus, a közöttetek megtestesült Isten, nem jósnak, hanem boldogítónak, a megkötözöttségektől történő megszabadítónak jöttem közétek. Még soha senkit nem tudott boldogítani semmiféle jövőbe látás, csupán a jelenben vállalt önzetlen szeretés!

 

    Az, aki téged a médiumomhoz irányított, a leglényegesebb dolgot nem mondta el neked! Nem mondta el azt, hogy Én, Jézus, nem érdekességnek jöttem a világra, hanem Megszabadítónak!

 

    Te nagy tévedésben vagy, ha úgy gondolod, hogy akkor leszel boldog, ha fiad, leányod, férjed jövőjéről többet fogsz tudni. Nem! Te és mindenki csak akkor lesz boldog, ha Rólam, sőt Engem egyre jobban ismerni fogtok! Ti nem egymásra vagytok teremtve, hanem Istenre! És amíg ezt el nem fogadjátok, mindaddig a legkülönbözőbb bódulatokban próbáljátok pillanatnyilag elcsitítani idegállapototokat!   …   25 /2492

 

* * *

 

 

Kérdező: 2. Az amerikai terrorcselekményt öt nappal előtte tisztán láttam!

 

HANG: 2. Nem vagy egyedül azzal a képességgel, amely által előre megismerhetsz eseményeket! Erkölcsi súlya e megtapasztalásnak önmagában nincsen! Ne tégy rá hangsúlyt! Arra akar megtanítani, hogy jobban tudd magad függetleníteni a környezeti hatások alól! Ne gondold hát sem csodának, sem kinyilatkoztatásnak ezt a látást, hiszen neked is csak utólag igazolódott be az események megtörténtéből, hogy amit láttál, az valóság.     1 /49 Való Zénó

 

 

Kérdező: RENDKÍVÜLI KÉPESSÉGEIMRŐL...

 

            A jövőbe látásom képessége és a bennem megszólaló HANG kitől van?

 

HANG: Maga a képesség, mint minden képességed, Istentől van benned. De e képességek használatába be tud zavarni különböző ártó erő is. Az, hogy ez ne történjék meg, úgy lehetséges, hogy rendszeresen megvizsgálod mind a látási, mind a benső hallási képességedet a következő vizsga alapján: Mindaz, ami téged - és bizonyos értelemben másokat is - épít, buzdít, vigasztal, Istentől van. Ami rombol, kétségbe ejt, elkeserít, nem Istentől van.

 

    Nagyon okosan teszed, ha nem akarod felerősíteni magadban ezeket a képességeket!

 

    Neked legfőbb feladatod az legyen, hogy napi teendőidet becsülettel végezd el. A többit bízd a benned is boldogító módon élő Istenre! Amíg tisztességesen elvégzed napi teendőidet, addig nem kell tartanod attól, hogy mulasztással vétkezel akkor sem, ha igyekszel figyelmen kívül hagyni jövőbelátó és benső halló képességeidet. Nem kell hát attól tartanod, hogy ellene mondasz a benned megnyilvánulni akaró Istennek.

 

     Isten elsősorban nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek az Istene. Amíg nem akarsz 'kilógni' a sorból, addig alkalmas eszköze lehetsz a benned lakozó Szentléleknek még akkor is, ha rendkívüliségekre akar téged felhasználni. Jóhiszeműen nem lehet sokáig ellenállni a Léleknek. Az, aki jó szándékú, feltétlenül alkalmas eszköz az Isten kezében.

 

    Leveled igazolja azt, hogy te nemcsak jó szándékú vagy, hanem korodhoz képest okos is!

 

    Amíg vállalod, hogy kontrolláltatod magadat értelmes emberekkel, addig nem lehet baj nálad! 39 /4205

 

 

 

Kérdező: 2. Többször láttam képeket a jövőmről.

 

HANG: 2. Csak azok a képek lehetnek hitelesek a jövőt illetően, amelyek egy - már elindult - folyamatot vetítenek eléd. Minden jövőbelátást annak megvalósulása hitelesíti. E téren hát ne légy hiszékeny! Ezt azért mondom, hogy megkíméljelek a fölösleges csalódásoktól. Az Ősmegtévesztő csak azokkal nem tud mit kezdeni e téren, akik számára a jelen megszentelésénél nincs fontosabb! 41 /4504

 

 

* * *

Három formája, tartalma van a próféciáknak 

Kérdező: 3. Mi a jele a prófétai elhívásnak?

HANG: 3. A prófétai szerep háromféle tartalmat hordoz. A tanítást, a lélekbelátást és a jövőbelátást. E három közül mindazok, akik úgy tartoznak Hozzám, Jézushoz. mint szőlővessző a  szőlőtőkéhez, a prófétaság lelkét hordozzák magukban! Az Én népem prófétai nép!

    A lélekbe- és a jövőbelátás karizmáját, a szerepeket kiosztó Lélek annak és akkor adja, akinek és amikor akarja. E karizmák önmagukat igazolják!  41 /4476

 

 

HANG: A próféciák területe nagyon ingoványos terület. Három formája, tartalma van a próféciáknak: a lélekbe látás, a jövőbe látás és a tanítás. Az első kettőre az ördög is képes! A harmadik, a tanítás már nehezebb számára, mivel az Én, a te Jézusod tanítása már rendelkezésetekre áll, s csak az a tanítás mondható igaznak, amely evangéliumaimmal összhangban van. 38 /4048

 

* * *

Kérdező: 3. Mi a lélekkeresztség?

HANG: 3. A lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a többi ember javára. Ilyen karizmák a gyógyítás, lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztított és felerősített képességek. A lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizonyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt, akit e téren tanúságtevésre ken fel Szentlélekkel!

    Mivel minden karizma emberi képességre támaszkodik, ezért az ördög is képes "természetfeletti" erővel felruházni e képességeket. E képességek forrását a használatuk által megjelent GYÜMÖLCSÖK mutatják meg, vagyis, hogy Istentől, vagy nem Istentől erednek-e.

     A Lélek gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Gal. levél 5;22-23-ban.  29 /2963

           

 

Kérdező: 1. A Lélekkeresztség megérezhető?

HANG: 1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelynek lényegéhez tartozik az, hogy érzelemmel átitatott megtapasztalás!

    Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekkeresztségben átélt istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind megegyezik abban, hogy Isten szeretetét tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átélték.

     A Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, fölerősödnek (lélekbe látás, jövőbe látás, tanítás, gyógyítás, stb.) mások javára. E kitisztult, felerősödött tulajdonságokat nevezitek karizmáknak.

     A Lélekkeresztségnek tehát elsődleges célja az, hogy a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten, megfelelő feladatra keni fel az illetőt a Szentlélek által. Nekem, Jézusnak is, mint embernek, részesülnöm kellett ebben (Lukács 4;18-19)!  33 /3460