Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok. Visszatérő álmom

2011.11.17

Visszatérő álmomról

 

Kérdező: 1. Visszatérő álmomról kérdezem Jézust.

HANG: 1. Álmod arról a képességedről szól, amely megvéd téged azoktól a kísértő által indított támadásoktól, amelyekben a szeretetlen világ rád akarja erőltetni az akaratát. A Belém vetett hited az, ami ilyenkor egy időre megment. Azért mondom, hogy egy időre, mert te is tudod azt, hogy nem a menekülés, hanem a szembesülés a megoldás! 1 / 3 Való Zénó

 

Kérdező:  2. Visszatérő álmom: Külföldről mindig hazavágytam, de nem vettem - ajándékokat.

HANG: 2. Az a honvágy, amely benned él Hazáddal kapcsolatban, nem kelti fel benned azt az érzést, hogy adósa lennél e Hazának. Álmod magyarázata ennyire egyszerű!  41 / 4447

 

Kérdező: 1. Visszatérő álmom az, hogy a Nap lenyugszik, és visszajön.

HANG: 1. Álmod nem jövődről informál téged, hanem természetednek azt a tulajdonságát vetíti eléd e képben, amellyel a csüggedés ellen tudsz küzdeni.   24 / 2344

 

Kérdező: 1. Egy visszatérő álmomról kérem a HANG véleményét.

HANG: 1. Akivel valaha találkoztál, az nagyon alkalmas volt arra, hogy a benned élő alteregód (a te animád) kivetítését elősegítse. Ez visszatérő álmodnak is az oka.  12 / 1070

 

Kérdező: 1. Gyakrabban álmodtam azt, hogy megbuktam az egyetemen.

HANG: 1. Az az önbizalomhiány, az a kisebbségi komplexus, mely tudattalanod mélyén húzódik, olyan fék, amely bizonytalanság érzését hozza fel benned, főleg, ha a jövőddel foglalkozol.

     Jobban és többször kellene arra koncentrálnod, hogy a benned boldogító módon élő Isten téged soha nem hagy el! Soha! Egyszerűen azért, mert Isten olyan, hogy soha senkit nem képes elhagyni. Isten olyan, aki mindig mindenkinek rendelkezésére áll mindabban, ami a teremtményei boldogságát érinti.

    Te nem buktál meg sem az egyetemen, sem az élet iskoláján! Egyszerűen arról van szó, hogy félsz a megbukástól, és igazolni akarod önmagad előtt, hogy félelmed jogos. Nem jogos!   26 / 2596

***********

Kérdező: Furcsa álmaimnak lehet-e oka egy bizonyos ártal­matlan szer bevevése?

HANG: A te álmod a fekete mágiával kapcsolatban és az apádról, anyádról szóló álom egy benső fáradtság jele, mely fáradtság nem fizikai erők kimerülésének következménye - bár erre igazán szükséged lenne: egy hosszú séta, egy nagy kirándulás, egy nagyobb méretű kikapcsolódás a jelen érdeklődési körödből- , tehát nem ez, hanem ez a fáradtság következménye csekély sikerélményednek. Pedig munkád termékeny, csak nem rövid távon érzékelhető gyümölcse úgy, ahogy szeretnéd.

     Szánj rá magadnak naponta legalább negyed órát, s lazítsd el magad! Szükségem van rád!

   Szeretlek, s számítok odaadottságodra. Számítok rá, hogy nem saját erődre, hanem az Én benned lévő jelenlétem erejére támaszkodva hiszel abban, hogy Enyém vagy, s Én a tiéd. Értékeld nagyon nagyra a Velem való kapcsolatodat! Bennem kell nyugalmat találnod.  3 / 234

 * * *

Kérdező:  2. Egy nagy szakadék fölött mentem át szerencsésen.

                 3. Egy nagy gép el akart pusztítani, de megmenekültem.

HANG: 2. A második álmod azt akarja tudomásodra hozni, hogy képes vagy legyőzni a különböző testi vágyakat akkor is, ha ennek érdekében merész döntést kell hoznod.

    3. A harmadik álmod abban akar megerősíteni, hogy a földi élet pusztító harcaiban meg kell találnod azt a 'magaslatot', és meg is fogod találni ezt, amely számodra nemcsak biztonságot, de tisztultabb 'látást' is képes nyújtani lelki életed gazdagítására.    31 / 3232

 

Kérdező: Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Álmaid általában nem jövőbe mutató álmok, hanem jelen életed gondjait, problémáit tárják eléd szimbólumokban.

- Amikor két piros vonalat láttál, s te a rövidebb felé indultál el, akkor azt tu­datta veled álmod, hogy a rövidebb út nem visz előbbre. Ezért is akadtál meg rajta. A benned lévő életösztön már nagyon szeretne mielőbb megoldást találni. De a megoldást nem lehet siettetni. Néha nagyon kemény próba a várakozás, de van, amikor csak ez vezet helyes megoldásra.

- Azok a kukacok, amelyeket kezdtél kiszedni magadból, olyan benső gondok megtestesítői, amelyek arra várnak, hogy bensőleg megtisztulj. E tisztulási fo­lyamat sem megy máról holnapra. Ez egy szinte állapotszerű munka, amelynek elvégzésére jöttél le a földre.

    - Fölemelkedéseid azt jelzik, hogy van benned erő, energia ahhoz, hogy föléje tudj emelkedni a problémáknak.

   - A családtagokkal való álombeli kapcsolatai a jelen életed félmegoldásait szimbolizálják.

    - A híd, amelyen átmentél, az egyetlen jövőbe mutató szimbólum. Ami a híd után várt, az a kis busz, nem éppen a kényelmet jelenti, de feltétlenül biztonságos.

   Gyermekem! Bármennyire is egyszerűnek és szürkének tűnik számodra a te életed, Számomra - a te Jézusod számára - a te életed nagyon fontos!

   A számodra jelentéktelennek tűnő földi életedben olyan karmikus "adósságo­kat törlesztesz", amelyért örökre hálás leszel Istennek földi életed után.

   Nagyon szeretlek! Sokkal jobban, mint bárki szerethetne téged a világon!    30 / 3116

           

 

Kérdező. 1. Volt egy álmom, amelyben egy kicsi, és egy félelmetes égitest közeledett a földhöz, és én valakivel csodálatosan repültem.

HANG: 1. Eszmék vonzásában élsz. Ezek az eszmék egyre magasabbra hívogatnak, s te a benned élő energiámmal képes is vagy olyan szárnyalásra, amely messze átlagon felüli.

    Valóban csak fölfelé van megoldást felkínáló út. Ez az út Én, Jézus, vagyok benned! Csak Általam, Velem és Bennem van boldogító életre szóló kilátás! Ezen az ÚTON nem lehet egyedül járni! Ezen az ÚTON senki nem lehet magárahagyott!  26 / 2629

 

Kérdező: 8. Hiányérzetem van álmomban.

HANG: 8. Érzelmeid sodrása elnagyolja benned azt, amit fontos volna nagyobb figyelemmel kísérned, amire jobban oda kellene figyelned. Ilyen pl.  józan átgondolása napjaidnak reggeli ima keretében! A másik emberre figyelés! Figyelés, és nem érzelmi megközelítés!   16 / 1469