Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok utolsó idők. Kozmikus katasztrófa. Megálmodom a jövőt. Eseményeket előre figyelmeztető álmok.

 

Álmok utolsó idők

 

 

 

Kérdező: Egy álomról kérdezem a HANG - ot!

HANG: Álmod arról, az Általam megjövendölt utolsó időkben bekövetkező való-ságról beszél, amikor az anyagvilág elmúlik, mert elveszíti tanítói szerepét. Igen, el-veszíti, mert nem lesznek jelentkezők az Általam bemutatott szeretet megtanulására. Az anyagvilág arra való, hogy tükör által homályban, vagyis az Istent nem látva - de Engem hittel a szívetekbe befogadva - le tudjatok mondani az anyagvilág által kínált boldogságról, azért hogy el tudjátok fogadni a Mennyország által kínált boldogságot. Így is mondhatnám, hogy a mulandóságból a Belém vetett hit erejével át kell épít-keznetek az örökkévalóságba. Ez pedig csak úgy tud megvalósulni, hogy amennyire mered elengedni az egyiket, annyira tudod birtokolni a másikat. A kettőt együtt cél-ként senki nem tudja megvalósítani, nem, mert két úrnak nem lehet szolgálni. Nem lehet szolgálni Istennek és a mammonnak is. Te ezt nagyon jól tudod és éled, ezért lelked aranyba öltözött, mert az életed visszavonhatatlanul az Enyém!  1 / 1 Való Z

 

 

Kérdező: 1. Álmaimat mondom el, melyekben, úgy érzem, valamire figyelmeztetés kaptam, de nem tudom mire.

HANG: 1. Álmaid valóban figyelmeztetnek valamire. Ma szerte a világon sok em-benek vannak ilyen és ehhez hasonló álmai, mert mindannyian, akik erre képességet kaptatok, a tudattalan világotokban, melyet nem korlátoz tér és idő, ráéreztek arra, hogy jelen világotok nagy katasztrófa előtt áll, s szinte teljesen reménytelen a hely-zete. El kell pusztulnia, mert eszköz-jellegét nem arra használtátok, amire való, ha-nem célnak fogtátok fel a mulandó világot.

    Álmod arról tudósít, hogy bármilyen reménytelen is a világ helyzete, az enyéim az Én áldásom hordozói maradnak mindvégig!   13 / 1185

 

 

Kérdező: 3. Világháborúról és egy fehér hajóról álmodtam.

HANG: 3. Háborús álmaid, sajnos, nem üres álomképek! Világotok megérett a pusztulásra! Valóban csak "fehér hajón" lehet olyan kikötőbe jutni, ahol bizton-ságban érezheti magát az, aki eljutott oda.

   Adj hálás gyakrabban Istennek, amiért annyira szívén viseli sorsodat!  16 / 1486

                                                                                   

 

Kérdező: 1. A 2000-es számmal álmodtam. 2. Egy nagy négyzetben 58-as számot láttam. 3. Természeti katasztrófát láttam készülőben, amely imám hatására vissza-húzódott.

HANG: Egy óriási tisztulási folyamat indult el útjára a földön. Az események fel-gyorsulnak. Már régen kezelhetetlenné váltak azok az erők, amelyek képesek az egész földi létet romba dönteni. Valóban, az ima az egyetlen erőkisugárzás, amely fékezni tudja azt a katasztrófát, amely fenyeget benneteket. Nagyon hinnetek kell abban, hogy az imának csodálatos pozitív kisugárzó ereje van. Ha még bizonyos böjttel is összekapcsoljátok imáitokat, akkor a sátáni erők elgyengülnek elsősorban bennetek, és természetesen körülöttetek is. Körülöttetek mindenképpen annyira, hogy leoldódik rólatok az a félelem, amely különben jogosan borítana el benneteket.

    Értsétek meg! Még nekem is, Jézusnak, életfontosságú volt az imádság! Hogyne lenne nektek is az! A kegyelmi életnek ez az atombombája! A legnagyobb pusztító erőknek is képes gátat vetni! De tudnotok kell, hogy az imádság nem bizonyos szavak lélek nélküli verklizéséből áll.

    Azért nyújtom ma, az utolsó időkben nektek a PÁRBESZÉD-IMÁT, mert ezt látom ma legalkalmasabbnak arra, hogy ne szent szavak üres szajkózása legyen az imátok, hanem olyan személyes beszélgetés Velem, ami valóban képes építeni, buz-dítani és vigasztalni benneteket. De ennek az imának van egy nélkülözhetetlen fel-tétele. Ez pedig az, hogy kérve a Szentlélek bölcsességét, komoly szellemi munkával mélyüljetek el evangéliumaimban, és a gondolkodás-átalakítás alázatos felvállalásával tegyetek rendet fejetekben.

    Nagyon szeretnélek megmenteni benneteket, de ezt nélkületek nem tudom meg-tenni!

   Édesanyám a BÉKE KIRÁLYNÉJA! A szívetek békéjének a KIRÁLYNÉJA! Azt a feladatot kapta Atyámtól, Atyátoktól, hogy megvalósítsa szívetek békéjét. Ennek feltétlen feltétele az, hogy legyetek nyitottak afelé a Szentlélek felé, akinek templomai vagytok!  24 / 2351

 

 

Kérdező: 1. Álmomban és nem álmomban is furcsa dolgokat tapasztaltam.

HANG: 1. Érzékeny idegrendszered és gazdag fantázia-világod az oka elsősorban az álmaidban más bolygón látott pusztulásoknak, s az ezután valóban itt a Földön bekövetkezett katasztrófák előre megérzésének.  42 / 4622

 

 

Kozmikus katasztrófa

 

Kérdező:   2. Álmomban kozmikus katasztrófát éltem át.

HANG: 2. A kozmikus katasztrófa, amelyet láttál, annak a szimbóluma, amely már hosszabb ideje végbemegy a lelkekben, és amely külső megjelenésében is közelíti a Földbolygót. De ti nem a félelem Lelkét kaptátok, hanem a fogadott fiúság Lelkét!   23 / 2304

 

 

Megálmodom a jövőt

 

 

Kérdező: Egy álom. Nagy, fekete asszony, aki ijesztő hatást váltott ki bennem. Jézus nevében ráparancsoltam, hogy távozzék. Ekkor felébredtem.

HANG: Az alvás állapota lehetőséget ad a szellemvilágnak arra, hogy olyan hatással legyen az alvó emberre, amilyen hatást éber állapotban nem tud benne kiváltani. Természetesen itt is áll az, hogy senki sem lehet kiszolgáltatott olyan értelemben semmiféle rossz szellemnek, mely őt további életsorsában meghatározhatná.

    A ti szellemetek alvás-állapotban olyan dimenziókat képes átölelni, mely dimen-ziókból információkat kaphat az időbeli jövőre nézve bizonyos eseményekről. E bizonyos események viszont nem olyan esetek, melyek tudatosan megváltoztathatók, hanem olyanok, melyek az ébrenlét jelenében csupán végkifejlettségükben mutat-koznak meg. Gyökerük tehát már régebbre nyúlik vissza Vagyis olyankor, amikor megvalósulnak, akkor már nem szabad döntés következtében valósulnak meg, csu-pán egy folyamat végét jelzik. Ezt ti úgy szoktátok kifejezni, hogy előre megál-modtátok az eseményt. Valójában egy már előbb megtörtént döntést álmodtatok meg, mely döntésnek automatikusan lesz következménye az időbeli beteljesedés.

   Ami az említett álmot illeti, itt nem történt meg az a bizonyos döntés, melynek bizony, káros következménye lett volna, ha meg tud történni. Azért nem történt meg, mert Nevem ereje a kimondás által megakadályozta ezt.

    Van más mód is arra, hogy az álmotokban megélt káros döntés ere­jét veszítse. Ez úgy lehetséges, hogy akár álomban, akár felébredés után azonnal, segítséget kértek őrangyalotoktól, s ő képes biztosítani részetekre a szerencsés kimenetelét annak a döntésnek, mely különben az ébrenlétben szerencsétlenségbe torkollna.    5 / 414

 

 

Kérdező: I./ Repültem, s hallottam: Ne félj! Vigyázok rád, nyisd ki a szemedet! Megkérdeztem kisérőm: Ki vagy te? Azt válaszolta:" Arkangyal vagyok." Amint lenéztem, láttam egy kiáradt folyót, melyet 3 hét múlva éppen úgy láttam a tévében.

HANG: I. Első álmod arról ad jelzést, hogy tudattalan világod, tehát az a másik dimenzió, amely álomban különösen szerephez juthat, képes maradandóan emléke-zetedbe idézni olyan eseményeket, melyeknek elindulása már megtörtént. A jövő-ben, ha figyeled, észre fogod venni, hogy mely terület az, ahol különösen fogékony vagy a jövőben bekövetkező események előre megérzésére. Ez a képesség álta-lában nem szokott mindenre kiterjedő lenni. E képesség kifejlődésében nagy szerepet szokott játszani az az égi szellem-testvéred, akit ti őrangyalnak neveztek. Köszöntsd őrangyalodat gyakrabban!  6 / 492

           

Kérdező:  2. Az eseményeket megelőzően volt két álmom. Ezek előrejelzések voltak-e?

HANG: 2. Az eseményeket megelőző álmaid arról tudósítnak, hogy figyelj álmaidra, és másokat is figyelmeztess, ha olyasmit álmodsz, amiről úgy gondolod, hogy előre jeleznek valamit. Igen. Az alvás állapota nagyon alkalmas arra, hogy a tér-idő dimenzión túlról jelzéseket kapjatok. Angyalaim gyakran hívják fel így figyelmeteket olyan eseményekre, amelyekre jó, ha számítani tudtok. Sőt!, van olyan, hogy álomban kapott figyelmeztetés hatására súlyos bajokat is ki tudtok kerülni. Neked van olyan érzékenységed, mely alkalmas arra, hogy ilyen kapcsolatot tudjanak teremteni veled a szellemvilág jó szándékú lakói.    10 / 795

 

 

Kérdező: 1. Kitől jön az ismétlődő rossz álmom?

HANG: 1. A HANG-kötetek gyakran beszélnek arról, hogy az álmok, amelyek kétségtelenül sokszor jelzik előre a még meg nem történt dolgokat, minden esetben azt a célt szolgálják, hogy éber állapotban használjátok eszeteket, és tegyetek meg mindent, amit a rossz kikerülésére és a jó elősegítésére tennetek kell!

   Ezt az által tudod megtenni, ha az álmaidban felmerülő rossz ellen kéred őran-gyalod segítségét. Az angyalok nagyon tudnak segíteni annak, aki hiszi azt, hogy ők erre képesek, és aki éppen ezért rend-szeresen kéri is segítségüket. Imával és böjttel minden rossz legyőzhető! De túlzásba nem szabad esned!

    Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért minden rossznak meg lehet fogalmazni az ellentétét, tehát azt a jót, ami elromlott. Az őrangyalt ugyancsak kérned kell arra, hogy segítse benned és veled megvalósítani azt a jót, aminek hiányát az álom előre jelezte.    18 / 1765

 

 

HANG: 2. … Igaz, vannak olyan ijesztő álmok, amelyek az ébrenlét kellemetlen élményeit jelenítik meg, és vannak olyanok, amelyek álomban már előre vetítik az elkövetkező napok különböző eseményeit, különböző szimbólumok formájában. De aki szeret Engem, Jézust, az még akár kivégzése előtt is, jól tud aludni (Apostolok csel. 12;6)!   28 / 2853

 

 

Kérdező: Rossz álmaim vannak és sokat fáj a fejem.

HANG: Vannak olyan álmok, amelyek figyelmeztetnek valamilyen eseményre, amely már elindult feléd. Ilyenkor a rossz álmok arra szólítanak fel, hogy kérd őrangyalodat, kérd azokat a jó szellemeket, akik szívesen segítenek neked, ha kéred őket. Arra kell kérned őket, hogy segítsenek helyesen átvészelni, megoldani azokat a kellemetlen eseményeket, amelyek rád várnak. A jó álmok pedig jó eseményeket szoktak előre jelezni.

   Van olyan álom is, melyben különböző szellemi lények, Isten engedélyével, előre tudatnak veled valamit, illetve, fel is szólíthatnak bizonyos döntések meghozatalára, amint Józsefet is angyal szólította fel arra, hogy meneküljön Egyiptomba, majd térjen vissza hazájába.   29 / 2949

 

 

Kérdező: 2. Álmaimmal foglalkozzam-e?

HANG:  2. Álmaid jelrendszerén belül különböző szellemektől kaphatsz különböző hatásokat. Minden olyan álom, amely nem jár együtt benső békével, nyugalommal, arra szólít fel, hogy kérdd angyalaim segítségét, mert ők akkor is tudnak segíteni, ha már útban van valami lehangoló esemény feléd. De ilyenkor csak akkor tudnak segíteni, ha erre kéred őket. Ha nem tudnának segíteni, akkor nem jelezték volna neked előre a bajt. Viszont, ha te nem kéred őket, akkor hiába jelezték azt, amit jeleztek. Érdemes hát figyelni álmaitokra!   31 / 3161

 

 

Kérdező: 3. Álmaimban volt, hogy jelzést kaptam a jövőre nézve.

HANG: 3. Álmaidban valóban olyan állapotban vagy, amely állapot át szokta lépni az idő határait. Ez nem rendkívüli. Szinte természetes. Amit erről tudnod kell, az az, hogy csak olyat lehet megálmodni, ami már, mint történés, folyamatban van. Má-soknak még meg sem történt szabad döntései nem álmodhatók meg. 33 / 3416

 

 

Kérdező: 1. Gyakran megálmodom a borzalmas jövőt.

HANG: 1. Érzékeny idegrendszered valóban alkalmas arra, hogy kilépve az idő-tér dimenziójából, olyan eseményeknek is 'megtapasztalója' légy, amelyeket mások nem tudnak érzékelni. Ez számodra sem előny, sem hátrány. Egyszerűen hozzátartozik ez a sorsodhoz.  34 / 3591

Eseményeket előre figyelmeztető álmok

 

Kérdező: 2. A kísértőt láttam álmomban is.

HANG: 2. Az álmok csak akkor érdemelnek nagyobb figyelmet, ha olyan eseményekre figyelmeztetnek előre, amelyek komoly hatással vannak valakinek az életvitelére. Tehát nem szellemekkel, hanem eseményekkel szembesül álmában az, aki ilyesmit álmodik.

     A szellemekkel történő találkozást, ha negatív érzést vált ki, akkor nem kell komolyan venni. Ha pozitív hatást vált ki, akkor hálát kell adni érte. 34 / 3508

 

 

Vannak előre jelző álmok, és vannak benső kiegyensúlyozott-ságot előidéző álmok.

 

Kérdező: 1. Miért nem tudom felidézni álmaimat az utóbbi időben?

HANG: 1. Bizonyára tudod, hogy vannak előre jelző álmok, és vannak benső kiegyensúlyozottságot előidéző álmok. Ezek az utóbbiak azok, amelyek felidézése nem lényeges. Semmi értelme annak, hogy az ilyen álmok felidézésén fáradozz! Arról légy meggyőződve, hogy olyan álmok, amelyek jelezni akarnak valamit neked, fel-tétlenül fel fognak merülni benned tudatosan is. Ilyenek főleg a gyakran megismét-lődő álmok esetében fordulnak elő.  34 / 3494

 

 

Folyamatban lévő események

 

Kérdező: 1. Volt egy gyönyörű álmom Jézussal, és egy fájdalmas álmom a Szűzanyával. Mária nagyon sírt!  2. Van olyan, hogy sokkal előbb megálmodok később bekövetkező eseményeket. Hogy lehet ez?

HANG: Az álom nagy lehetőséget ad vágyaitok képekben való megjelenítésére, és arra is, hogy ebből a mi világunkból információt kapjatok olyasmiről, amit tudnotok kell, hogy jobban tudjatok fejlődni lelkileg. Van az álmoknak még egy másik ér-dekessége is. Az, hogy a már folyamatban lévő események, melyek időben csak jóval később jelennek meg ébrenlétben, álomban már jóval előbb megmutatkoz-hatnak teljes kifejlettségükben is. Főleg olyan esetekben van ez így, amikor különben is nagyon érdekeltek vagytok abban az eseményben.

    E bevezető után most részletezem a te álmaidat.

   2. A második kérdésedre már a bevezetőben válaszoltam. Csak még annyit fűznék hozzá, hogy érzékeny idegrendszer jobban reagál a bekövetkezendő eseményekre. Ha tehát többször álmodsz meg előre dolgokat, akkor az nemcsak jót jelent, hanem azt is, hogy túlfeszítet­ted magadat.

   Ha olyasmit álmodsz meg, ami esetleg kellemetlenül érint, akkor álmod után, ha felébredtél, azonnal kérd őrangyalod segítségét. Angyalaitok, ha kéritek őket, sok-szor bele tudnak nyúlni úgy bizonyos események menetébe, hogy azok végkifejle-tükben nem fognak ártani nektek akkor sem, ha azt álmodtátok, hogy bajba kerül-tetek.  9 / 691

 

 

Kérdező:   3. Előre megálmodott események bekövetkezhetnek?

HANG: 3. Nagyon nagy az olyan események száma, melyeknek bekövetkezte már nem áll a lehetőségek keretei között, mert mint folyamat, már feltartóztathatatlanul elindult a látványos megvalósulás felé! Ennek megálmodásához nem kell semmiféle kegyelmi állapot. Elég hozzá megfelelően érzékeny idegzet, elég a befelé figyelésnek bizonyos fegyelme, és máris a tudat és tudatalatti világotok közötti betonfal áteresztővé válik.

   Aki azt tapasztalja önmagán, hogy ráérez bizonyos jövő eseményeire, hogy megál-modik jövőben bekövetkező dolgokat, az különösen igyekezzék  élő kapcsolatot kiépíteni őrangyalával, s kérje gyakran az angyalok védő oltalmát. Ezzel még olyan tragédiáknak is elejét veheti, amelyek megvalósulása már folyamatban van! Nem-csak természeti csapásokat, közúti baleseteket, különböző betegségeket, de még háborúkat is meg lehet előzni, le lehet állítani a jó szellemekkel történt kapcsolatok kiépítése által! Bárcsak minél többen elhinnék ezt az óriási lehetőséget!

   Ti nemcsak médiumok által vagytok élő kapcsolatban a szellemvilággal, hanem a szó legszorosabb értelmében közvetlenül is! Gondolj csak arra, hogy létbenntartó módon mindenkiben jelen van Isten, erkölcsi értelemben pedig mindig Lelkem beszél mindenkiből, aki olyat mond (vagy akár csak gondol is), ami épít, buzdít, vigasztal!     20 / 1979

 

Álmaidban kaphatsz előrejelzéseket

 

Kérdező: Egy álomról

HANG: Álmaidban kaphatsz előrejelzéseket, de a boldogságod nem álmaidtól függ, hanem a szeretetedtől, amely ébrenlétben szolgáló és megbocsátó szeretetben nyilvánul meg.  23 / 2346