Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok különfélék (3. rész)

2011.11.20

Vegyes

 

Egy fiú három disznót belehajt egy kútba, a ne­gyediket már nem. -

 

Kérdező: Uram! Egy álom megfejtését kéri tőlem egy édesapa.

HANG: Akik olvassák e sorokat, azoknak fontos tudniuk magát az álmot is: Egy fiú három disznót belehajt egy kútba, a ne­gyediket már nem. - E fiú életvitele miatt az apa gondban van.

    Nem minden álomnak van sorsdöntő értelme. Ez az álom sem jövőre mutató annyira, mint inkább a jelent öltözteti képbe.

   Az apa jól látja fia érzelmi kuszáltságát. Látja ezt a fiú is. A fiú lelke mélyén nem engedi el az otthon kapott erkölcsi értéke­lést.

   Az álom tanulsága: A szülői aggódás természetes és helyénvaló mindaddig, míg van remény arra, hogy lehet segítséget nyújtani annak, aki bajba sodorta önmagát. De a szülő-gyermek kapcsolatnak sem szabad megkötözöttséget eredményezni. Amíg valakiben az Én fájdalmam fáj, addig ezt kitüntetésnek veheti az a szülő, aki aggódik gyermekéért.  3 / 175

 

Álomfigyelmeztető, vad kutya, társkapcsolat

 

Kérdező: Álom magyarázatát kérem a hangtól!

HANG: Álmod annak a tudatalatti vágyadnak a negatív beteljesülését mondja el, amelyben, a társkapcsolatodban Nélkülem akarsz dönteni. Ez az álomfigyelmeztető jellegű, és arra hívja fel a figyelmedet, hogy érzelmi alapú döntéseddel nagy veszélybe sodorhatod magad. Valóban a vad kutya a hatásodra egy időre megszelídülhet, de az igazi szelídség mindenkinél belülről fakad! Ne a látszat szerint ítélj, hanem próbálj meg valódi értékek szerint olyan döntést hozni, amely hosszú távon is kifizetődő. Ha kapcsolatod viharossá válik, akár az elején, akár később, ne kötelezd el benne magad. Sajnos önmagadtól Én sem tudlak megmenteni. Akkor tudnék hatékonyan az életed vezércsillaga lenni, ha Hozzám, Jézushoz igazítanád az életed, és ezáltal az értékítéleted is. Soha ne feledd, a lényeg mindig a látszat mögé van elrejtve! Szinte minden dologról kiderül előbb - utóbb, hogy nem az, aminek addig láttátok! Mivel álmod túlmutat a párkapcsolati problémán, ezért arra kérlek téged, hogy fogadd el hívásomat. A Hang-könyvek rendkívüli módon hordozzák áldásomat. Meríts erőt belőlük!  1 / 136 Való Zénó

 

Egy be nem fejezett, nagyon nyitott ház

Idegen helyről nem találom sem az utat, sem a férjemet, …

 

Kérdező:  2.Két álmomról: a.) Egy be nem fejezett, nagyon nyitott ház. b.) Idegen helyről nem találom sem az utat, sem a férjemet, s nem tudom menjek-e a többiek után. Hamar egyedül maradok. Rossz érzéseim vannak ezekkel az álmokkal kapcsolatban. Nem érzem a Lélek irányítását.

HANG:  2. Álmaid két üzenetet küldenek feléd. Az egyik az, - és ez jó-, hogy nyitottságod természetedhez tartozik, a másik viszont egy hibádra hívja föl figyelmedet. Sok a befejezetlen munkád! Nem elég lelkesülni! Sokkal jobb egyet tenni, de jól befejezve, mint sokat, de félbehagyva. A félbemaradt munkák mindig félbemaradt jellemformá­lásról árulkodnak. Megdöbbennél, ha látnád, hogy hány olyan ember él a világban, akik áldásnak jöttek a földre, és átokká váltak éppen azért, mert csak félig vállalták áldás-szerepüket.

   Meg kell tanulnod, hogy sem férjed, sem mások nem mutathatják neked a megoldás útját. Erre gyedül Én vagyok képes. Ha vállalod, hogy rendszert vigyél az imádba, ha Velem beszéled meg döntéseidet, s ha Tőlem kéred döntéseid vállalásához és befejezéséhez az erőt, akkor békémnek leszel hordozója, közvetítője egyaránt.

    Amikor Lelkem irányítását nem érzed, akkor tehetsz bármit. Ne légy aggályos! Soha ne bánd meg az olyan tetteidet, amelyeket nem azért tettél, hogy tudatosan Lelkem ellen tégy.  9 / 743

 

Fehér környezetben lobogót tartottam

 

Kérdező: 2. Álmomban egy csupa fehér környezetben lobogót tartottam.

HANG: 2. Álmodnak pozitív tartalma az, hogy tudatalatti világod figyelmeztet! Arra figyelmeztet, hogy képviselned kell valamit. Mit kell képviselned? A felnőtté válást!  29 / 3014

 

Fiú három disznót belehajt egy kútba, a ne­gyediket már nem

 

Kérdező: Uram! Egy álom megfejtését kéri tőlem egy édesapa.

HANG: Akik olvassák e sorokat, azoknak fontos tudniuk magát az álmot is: Egy fiú három disznót belehajt egy kútba, a ne­gyediket már nem. - E fiú életvitele miatt az apa gondban van.

    Nem minden álomnak van sorsdöntő értelme. Ez az álom sem jövőre mutató annyira, mint inkább a jelent öltözteti képbe.

   Az apa jól látja fia érzelmi kuszáltságát. Látja ezt a fiú is. A fiú lelke mélyén nem engedi el az otthon kapott erkölcsi értéke­lést.

   Az álom tanulsága: A szülői aggódás természetes és helyénvaló mindaddig, míg van remény arra, hogy lehet segítséget nyújtani annak, aki bajba sodorta önmagát. De a szülő-gyermek kapcsolatnak sem szabad megkötözöttséget eredményezni. Amíg valakiben az Én fájdalmam fáj, addig ezt kitüntetésnek veheti az a szülő, aki aggódik gyermekéért.  3 / 175

 

Függöny, majmok,

 

Kérdező: Uram! Az egyik fiatal testvérem kettő álmát hozza Eléd. Mi a véleményed ezekről az álmokról?

HANG: Az első álmodnak számodra nem könnyen felfogható jelentése van. Remélem, ha többször elolvasod e sorokat, akkor egyre többet megértesz majd belőle.

    Olyan benső érzelmi hullámok kezdenek átjárni, melyeket nagyon nem szeretnél mindenki szeme elé tárni.

    A függöny hiánya valójában a függöny utáni vágyadat jelzi. Vagyis azt, hogy benső világodnak másoktól meg nem zavarható biztonságot tudjál adni.

     A majmok azt a felfogást testesítik meg, mely meg akarja semmisíteni benned az egyéniség kialakításának rugóit.

     Ez az álom korodnak és körülményeidnek természetes következménye, s előre jelzi azt, hogy minden különösebb megrázkódtatás nélkül, tehát sebeket nem okozva bontakozhat ki tovább Isten rólad megálmodott gondolata.  1 / 65

           

 

Ház', 'MIATYÁNK'-kal, és a 'bolygóközi vasút'-tal

 

Kérdező: Álmaimról kérdezem a HANG-ot, tűz

HANG: Te magad vagy az a 'kicsi, de barátságos ház', amelyet álmod kivetített belőled. Amit pedig hallottál a 'MIATYÁNK'-kal és a 'bolygóközi vasút'-tal kapcsolatban, arról azt kell mondanom, hogy tudatalatti részed helyesen érzékeltette veled azt, hogy a legszentebb imádságotok, a MIATYÁNK, valóban az egész univerzumot átjáró ima. A világon bárhol, ahol szellemi lények vannak, bármilyen valláshoz is tartoznak, a MIATYÁNKOT őszinte szívvel imádkozhatják. Ez az IMA, a maga megszentelt tartalmával, az egész világmindenséget egységben tartja!

    A 'tűz', amelyet láttál, azt a tisztító erőt szimbolizálta számodra, amely előtted járt (hátad mögött házak és a temető), amint földi életed a mulandóságban az örök élet felé tart. De nemcsak tisztító erőt jelenített meg az furcsa 'tűz', hanem bölcsességet adó benső világosságot, fényt is. Ezért tudtál 'nem'-et mondani a beléd hatolni akaró ártó szellemnek, aki egy 'R' nevű asszony képében közeledett feléd.   39 / 4141

 

Motorost a vízbe, majd utánamentem, és ott egy kisgyermek láttán nagyon sírtam.

 

Kérdező: Álmom: Belelöktem egy motorost a vízbe, majd utánamentem, és ott egy kisgyermek láttán nagyon sírtam.

HANG: Lelked mélyén ellensége vagy annak a rohanó életnek, amelyet a motoros szimbolizál. Utána kellett menned, mert ettől te végleg el nem szakadhatsz. A gyermek, akit láttál, és aki sírásra késztetett, az te magad vagy. Nagyon mélyen ráéreztél arra a valóságra, hogy nagyon magányos vagy ebben a rohanó világban. És az a gyermeki kiszolgáltatottság, amit átéltél, hiába szeretne találni valami kapaszkodási pontot, nem talál!

    Kedves Barátom! Gondolataidat, amelyeket kifejtettél lelkipásztorodnak, külső abronccsal összefogni nem tudod. Belülről kell a Szent Szellemnek azt a kenetet, áldást rád sugároznia, amely olyan benső egységet tud teremteni benned, amit a külső megnemértés viharai ki nem kezdhetnek, inkább megedzhetnek! Higgy a Lukács 11;13-ban található kijelentésemben!  21 / 2071

 

Égboltra irányult, három égitest

 

Kérdező: 1. Mire figyelmeztet két álmom? Mindkettő az égboltra irányult.

HANG: 1. Mindkét álmod, amely az égboltra irányult, kettős tartalmat hordoz. Az egyik közvetlenül rád vonatkozik. Kinyílik előtted a szellemvilág boltozata, s te nagyszerű információknak kerülhetsz birtokába. Azért mondom, hogy kerülhetsz, és nem azt mondom, hogy kerülsz is, mert az okosságra és óvatosságra rendkívüli módon szükséged lesz, ha gazdagodni, növekedni akarsz a neked felkínált információk hatására.

     Számodra most fontosabb az, hogy az eszedre hallgass, mint a szívedre! Nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki nagy kegyelmeket kap! Angyalaim, nagyon drukkolnak érted! A három égitest, amelyet  második álmodban az égbolton láttál, olyan megosztottságot jelez, amelyet jobb lenne elkerülnöd. Nagyon fontos hát számodra a közeljövőben az okosság és az óvatosság!

   A másik tartalom, amelyet álmaid szimbolizálnak, a közeljövőben várható eseményekre vonatkoznak. Ezek félelmetes döntés elé állítják a világot! A vége feltétlenül pozitív megoldást jelez.   36 / 3785

 

Csigaház, újszülött gyermeket

 

Kérdező: Egy álom. Egy megrepedezett csigaházból különböző folyamatok után egy újszülött gyermeket mondhattam magaménak.

HANG: Amit álmodban láttál, az a maga álom-szimboli­kájá­val a következőket tanítja neked is, és mindenkinek:

    A nagy és igazi örömök forrása mindig a kicsiny életfeláldozá­sok gyümölcse. Az életáldozatok azok a kicsiny csigaház-magocskák, melyek csíraszerűen hordják magukban azt az örömöt és boldogságot, mely életetek igazi értelme.

   Sajnos, mivel a kicsiny áldozatok gyümölcse nem közvet­lenül, hanem bizonyos folyamatok, időt igénylő események UTÁN következik be, ezért legtöbbször nem akarjátok vállalni azokat a kicsiny életáldozatokat, melyekkel nap mint nap szembesültök. Pedig ezeknek lenne gyümölcse a családok békéje, szomszédok, ismerősök, munkatársak, rokonok egymás iránti szeretetének kivirágzása. Aki, ahelyett, hogy nagy életáldozatok­ vállalásáról álmodozna, inkább a kicsiny önfeláldozásokat vállalja, annak szól ez a kijelentésem: Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe /25; 21./. Valóban igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság, az erő, melyet Én örömmel nyújtok mindazoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy álmodozásokkal sikerélményekhez jussanak, hanem bíznak abban, hogy lesz sikerélményük, éspedig maradandó sikerélményük, ha felvállalják a jelenben adódó felszólításokat önfegyelmezésre. Ez nem azt jelenti, hogy önfegyelem címén az úgynevezett béke kedvéért hallgass akkor is, ha szólnod kellene, hanem éppen ennek ellenkezőjét. Önfegye­lemből vállalnod kell, hogy akár bántsanak is azért, mert hűséges akarsz maradni ahhoz a szívedben meglátott JÓ-hoz, mely lényegében Velem azonos. Ehhez nyújtom erőmet.   3 / 230

 

Értelmetlen és sokszor ijesztő álmok

 

Kérdező: 3. Miért vannak értelmetlen és sokszor ijesztő álmaim?

HANG: 3. Álmaid arról a bizonytalan útkeresésedről szólnak, amelyekben a kísértő megpróbál még jobban elbizonytalanítani. Töltekezz Velem nappal, hogy szabadon szállhass álmodban  éjjel! 1 / 67 Való Zénó

 

Háromszög, szentkép, templom

 

Kérdező: Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól.

HANG: Mint írod, álmodban egy olyan háromszögnek voltál egyik sarkában, amelynek másik sarkában egy szentkép és a harmadik sarkában nem tudod, hogy mi volt. Hirtelen egy villámszerű FÉNY hatott át. Mindez egy templomban volt.

     Mivel nagy hatással volt rád ez az álom, azért ezzel nem csupán érzelmi világodat élted meg képszerűen, hanem ennél sokkal többet.

    A lefektetett háromszög mindig stabilitást jelent, mert mint tudod, egy háromlábú szék mindig egy síkot zár be, tehát soha nem billeg. A szentkép a tiszta szellemekkel való kapcsolatodat akarta érzékeltetni. A harmadik sarokban lévőre azért nem emlékszel, mert nincs benne semmi rendkívüli. Egyszerűen a te hétköznapjaid normális életvitele volt ott. S mindez TEMPLOMBAN!

    Drága Gyermekem! Te valóban a FÉNY gyermeke vagy! Tehát nem csupán fényben állsz, hanem a FÉNY hordozója lettél! Tehát sugárzod azt!

     Légy hálás ennek az álomnak mondanivalójáért, de készülj fel arra is, hogy azok, akik nem szeretnek látni - sokan vannak ilyenek - , azok nem örülni fognak neked, hanem ellenkezőleg!

 

     Rád is illenek hajdan elmondott szavaim: "Ti vagytok a világ világossága!"(Máté 5;14). De ezzel együtt jár e kijelentésem is: " Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét mindennap!"(Lukács 9;23). És ez is: "Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!"(János 15;20).És ez is: "De bízzatok, Én legyőztem a világot" (János 16;33)!    23 / 2267

 

 

Lemaradás érzése jár át. Egy másik álmomban nagyon rosszak a fogaim.

 

Kérdező: 2. Álmomban lemaradás érzése jár át. Egy másik álmomban nagyon rosszak a fogaim.

HANG: 2. Mindkét álmodnak azonos a gyökere. Álmaid, vágyaid által repülni szeretnél, de az adottságok ezt nem teszik lehetővé.

    A megoldás nem az, hogy lemondj az álmaidról, vágyaidról, hanem az, hogy az irányát állítsd be helyesen. Befelé kell elindulnod! Az önismeret, önnevelés, a Velem való szellemi, lelki kapcsolat ápolása, fejlesztése végtelen perspektívát nyújt vágyaid, álmaid energiáinak felhasználására.

   Nagyszerű erők birtokában jöttél le a földre! Ezek az erők a mulandósággal nem tudnak sokat kezdeni. Ezért ajánlottam, hogy igyekezz állapottá nemesíteni a Velem való kapcsolatodat, és arra törekedj, hogy abban az életben, amelyben élni kényszerülsz, a szeretet növekedjen benned. Ehhez elkerülhetetlen eszköz a helyes ön- és istenismeret. Ezért kell befelé elindulnod (önismeret), és ezért kell Velem foglalkoznod lelkileg (ima, önfegyelem), szellemileg (evangéliu­mok, más Rólam szóló és Velem foglalkozó könyvek tanulmányozása).   21 / 2072

 

Tűz, házak, temető

 

Kérdező: Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: A 'tűz', amelyet láttál, azt a tisztító erőt szimbolizálta számodra, amely előtted járt (hátad mögött házak és a temető), amint földi életed a mulandóságban az örök élet felé tart. De nemcsak tisztító erőt jelenített meg az furcsa 'tűz', hanem bölcsességet adó benső világosságot, fényt is. Ezért tudtál 'nem'-et mondani a beléd hatolni akaró ártó szellemnek, aki egy 'R' nevű asszony képében közeledett feléd.   39 / 4141

 

UFÓ-gépet, egy sápadt, szakállas, baráti csuhában lévő férfit, mögöttem nagy tömeg

 

Kérdező:  Egy álmomra szeretnék magyarázatot kapni, melynek lényege az, hogy a villámló égen láttam Jézust, és mellette egy óriási, eget betöltő UFÓ-gépet, egy sápadt, szakállas, baráti csuhában lévő férfit, mögöttem nagy tömeg....

HANG: Eddigi életed eseményeit mind ott hordod lelked mélyén, s ezek különböző szimbólumokban vetítődnek be olyan álomképekben, amelyek nem üzeneteket hordoznak, hanem feldolgozásra várnak ben­ned.   15 / 1407

 

Világháborúról és egy fehér hajóról álmodtam.

 

Kérdező: 3. Világháborúról és egy fehér hajóról álmodtam.

HANG: 3. Háborús álmaid, sajnos, nem üres álomképek! Világotok megérett a pusztulásra! Valóban csak "fehér hajón" lehet olyan kikötőbe jutni, ahol biztonságban érezheti magát az, aki eljutott oda.

     Adj hálás gyakrabban Istennek, amiért annyira szívén viseli sorsodat!  16 / 1486

 

Kérdező: 1. Miért álmodom katasztrófákról?

HANG: 1. Álmaidnak külső és belső okai vannak. A külső ok az, hogy minden derűlátás ellen is katasztrofális helyzetben van az a világ, melyben éltek. A belső pedig az, ki kell egyensúlyozódnod. Az álomnak kiegyensúlyozó szerepe is van. A kiegyensúlyozottságnak másik neve a realitás. Ez nagyon fontos, mert miden ember hajlamos arra, hogy önmagát becsapja.  17 / 1653

 * * *

Jelesre vizsgáztam, meredek úton kellett kapaszkodnunk, lovakkal voltam.

 

Kérdező: 1. Egyik álmomban jelesre vizsgáztam. A másik álmomban meredek úton kellett kapaszkodnunk. A harmadik álmomban lovakkal voltam.

HANG: 1. Három álmodat összevontam, mert egymást magyarázzák. Az első álmodban, amelyben iskolába jártál és vizsgáztál, arról tudósít tudatalattid, hogy nyitott, tehát fejlődőképes vagy. A másik ezt a gyakorlatban is érzékelteti veled. A harmadik pedig önfegyelmet jelent, amely az előző kettőt kézben tudja tartani.

    Fontos tehát, hogy a figyelem és a fegyelem menetkész állapotban legyenek benned!  42 / 4520

 

 

Írást nem tudtam megfejteni, és kaptam egy rózsát

 

Kérdező: 1. Mit jelent egy álmom, melyben nem tudtam megfejteni egy írást, és kaptam egy rózsát, amelynek a szára eltörött?

HANG: 1. Álmod, melyben nem tudtad megfejteni az említett írást, annyit jelent, hogy tudattalan világod egy része még nagyon összekuszált állapotban van a múlt tévedései, melléfogásai, helytelen döntései miatt. Ne aggódj, ez letisztul, és újra békét fogsz hordozni magadban! De ehhez valóban fel kell számolnod azt a kapcsolatot, amelyet a kapott virág szimbolizált. Az eltörött szár azt jelenti, hogy ez valóban eltörött, meghalt, tehát már számodra nincs mit "ápolgatni" rajta!  28 / 2881

 

Kardvirágok, egy égő ház.

 

Kérdező: 2. Egyik álmomban kardvirágok jelentek meg, a másikban egy égő ház.

HANG: 2. Mindkét álmod eredményében ugyanazt jelzi számodra.

     A földi élet kemény harcot jelent. E harcnak következménye az, hogy ellensége lesz az embernek saját házanépe!

    Drága Gyermekem! Sebeket szükségszerűen kapnak azok, akik harcolnak. De nem szabad, hogy ezek elriasszanak! Nem szabad, hogy ezek a sebek gyengítsék benned a végső győzelem reményét! 14 / 1286

           

 

Társasjáték, áram alatt lévő fürdőszoba, szabadban lévő katonasereg

 

HANG: Testvéred álmában társasjátékot játszott. E játék valójában küzdelem volt. Ott, ahol felvetődik e kérdés: ki nyer, ott bizony az álom-játék küzdelmet takar.

    Testvéredet negatív érzés járta át.- Ebben az esetben ez az érzés olyan önsajnálatot jelenített meg, melynek semmi létjogosultsága sincsen testvéred életében.

     Az áram alatt lévő fürdőszoba és a szabadban lévő katonasereg azt jelezte, hogy sem rejtettség, sem nyilvánosság nem ad biztonságot annak, amit meg kell semmisítenie testvérednek önmagában.

    Barátom! Ehhez az álomhoz is részben azért szóltam, mert tanítást akarok adni ezzel kapcsolatban mindenkinek, aki e sorokat olvassa.  1 / 77

 

Szigetre, templom, pap

 

Kérdező: 2. Egy álmomról, melyben kis szigetre repültem, ahol egy templomból egy pap jött ki.

HANG: 2. Első álmod olyan ideális beállítottságra figyelmeztet, amelyhez erőt Istentől és Isten emberétől kell várnod és kapnod. Többek között e levelem is ilyen erőforrás számodra.  13 / 1171

 

 

Lift, hosszú haj

 

Kérdező: 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot: Egy liftben voltam, majd kiszálltam, de följebb, mint kellett volna, s én akadályba ütköztem. Majd egy tanteremben hirtelen hosszú lett a hajam.

HANG: 1. Álmod arról tudósít, hogy vágyaid túlnőnek adottságaidon. Nem a képességeiden, hanem a külső adottságaidon. Hajad azt az értelmi erőfeszítést szimbolizálja, ami által ura akarsz lenni külső adottságaidnak is a földön. Álmod tehát a lényeget illetően pozitív jelzés arra, hogy fejlődni akarsz, s ugyanakkor ennek érdekében uralni akarod külső adottságaidat.  24 / 2369

 

Gyomlál, rendez, szépít

 

Kérdező: 2. Álmomban szőlőt rendeztem.

HANG: 2. Álmod nagyon pozitív. Ehhez nem kell külön magyarázat. Aki álmában gyomlál, rendez, szépít, az a tudattalanjából olyan jelzést kap, amely benső értékeit díjazza! Adj hálát azért, hogy te nemcsak a felszínen élsz Értem, hanem lelked legmélyén is elfogadtál Engem!  24 / 2357

 

 

Kérdező: Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól.

HANG: Mielőtt ajándékot adtál, kigyomláltad, megtisztítottad azt. Vérrokonaid közül voltak, akik örültek jótékonykodásodnak, és voltak, akik irigyeltek érte.

    Ez az álom arról tudósít téged, hogy lelked mélyén valóban jót akarsz másoknak, s ezt a jót nem lehet véka alá rejteni. Ez terjed, ez kitudódik!

    De tudósít arról is, hogy a vérkapcsolat, amely elsőként reagál arra, hogy te milyen vagy, nem lehet objektív irányítód. Nem, mert vagy pozitív vagy negatív irányban, de mindenképpen egyoldalú!

    Ha helyes önismeretre akarsz jutni, akkor ne mások véleménye szerint mérd fel magadat. Főleg ne a vérkapcsolat alapján hozzád tartozók véleménye legyen a döntő, hanem Én, a te Jézusod véleménye, aki mindig IGAZSÁG is vagyok életedben!

    Újra és újra arra akarják felhívni figyelmeteket álmaitokban angyalaim, hogy akkor éltek helyes önszeretetben, ha többet foglakoztok Velem, mint magatokkal, vagy bárki mással!    32 / 3353

           

Halott, fogak

 

Kérdező: 3. Álmomban sok halott jött, és egyikük fogakat adott nekem.

HANG: 3. Az álmodban neked nyújtott sok fog azt jelezte, hogy múltadat fel fogod tudni dolgozni úgy, hogy a jelened megszenteléséhez szükséges erő biztosítva legyen számodra. A temető a múltat, a fogak az elszántságot szimbolizálták álmodban.  23 / 2327

 

 

Víz, lélegzés

 

Kérdező: 3. Álmomban, mély vízben vergődtem, majd tudtam lélegzeni.

HANG: 3. Álmod pontosan arra hívja fel figyelmedet, hogy a legnagyobb nehézség közepette is, megfelelő élettérhez jutsz, mert szándékom szerint élni akarsz!   39 / 4167

           

Kőműves, sör

 

Kérdező: Jézusom! Ismét egy álom magyarázatát kéri Tőled egyik testvérem. Álma tömören ez volt: kőművesek dolgoztak náluk, és testvérem édesanyja sörért küldte őt. Sötét volt. Az égen az égitestek összeolvadtak.

HANG: Az álmok nem hazudnak. Az álmok csodálatos képrejtvények, melyek mindig tartalmaznak megszívlelendő gondolatokat.

     Testvéred álma két külön részből áll, és két különböző tartalmú világra hívja fel a figyelmet.

    A kőműves e világ építésze, és a sör szintén ennek a világnak örömszerző eszköze. Testvéred számára az ő édesanyja ebben a világban akar olyan otthont biztosítani, melyben e világ kábulatát elő lehet idézni. E kísértésnek minden anya ki van téve a földön. - A sötétség e kívánság meggondolatlanságát szimbolizálja. Az a látomás, mely az égitestek, összeolvadását mutatta, azt jelenti, hogy testvéred lelkében már nem talál otthonra e mulandó világ mulandó bódulata. Nem, mert valósnak azt látta, amit látott, és ez is a valóság! Elmúlik ez a világ! … 1 / 38    

 

 

Oltáriszentség, a Biblia és a Kereszt.

 

Kérdező: 4. Két álmot hozok Eléd. Az egyiknek három főszereplője: Az Oltáriszentség, a Biblia és a Kereszt. A másikban, egy csodálatos fehér virág szerepelt, amelyet én kaptam.

HANG: 4. Álmaid mind arról tudósítanak, hogy megszületett benned a finom érzés, amely vágyat tud ébreszteni arra, hogy használd eszközeimet mostani szereteted, tehát új, benső életed növelésére! 15 / 1444

 

 

1. Utazás viharban, csomagolás, feszültség.

2. Barlangban vagyok, de a mellékjáratokba nem mehetek be ..

 

Kérdező: Kettő álmomnak a magyarázatát szeretném tudni. Az egyik álmom: utazás viharban, csomagolás, feszültség. A másikban, egy barlangban vagyok, de a mellékjáratokba nem mehetek be, furcsa alakok őrzik.

HANG: Az utazásos álmod a csomagolásokkal, azzal az érzéssel jár, hogy készülődsz, de valójában nem készültél még el. Ez szószerint értendő. A többi mellékepizód, amelyek átjárták, körülfonták ezt az álmodat, csupán azt éreztetik veled, hogy életed sodrása az időben, a készülődés a végállomásra, bele van ágyazva tieid életének sodrába. A feszültséget olyan benső elégedetlenség okozza, amely önmagában természetes, mivel minden ember úgy érzi, hogy nincs megfelelően felkészülve arra, hogy kiszálljon a Földbolygó-vonatból. De e feszültség lényegében egy fölösleges teher, mivel nem arra figyelmeztet, hogy kié vagy, hanem arra, hogy milyen vagy.

     Nem arról van szó, hogy ne érdekeljen téged az, hogy milyen vagy. Arról van szó, hogy jobban érdekeljen az, hogy az Enyém vagy. Tehát ne arra tedd a hangsúlyt, hogy Én várlak a kiszállásnál, hanem arra, hogy Én veled együtt utazom. Számodra kettőnk kapcsolatában a kiszállás nem fog lényegi változást jelenteni. Csupán az fog történni, hogy az,  amire kérlek, hogy hidd el, tehát azt, hogy Velem vagy, azt kiszálláskor LÁTNI fogod. Részedről tehát arra kellene tenned a hangsúlyt, hogy együtt utazunk, s így semmi komoly negatív meglepetés nem érhet majd akkor, ha már nemcsak hiszel Bennem, hanem látni is fogsz Engem.

    A másik álmodban a mélység érzése dominál. Ez azért jó, mert a felszín mindig csalóka. A mélység viszont annyiban hordoz nehezebb terhet, amennyiben több benne a titok, amennyiben egyértelműbbé válnak bizonyos korlátok, amelyek akadályai a benső hazataláltság nyugalmának.

   Így végeredményben mindkét álmod egy gyékényen árul. A második saját természetednek állapotát vetíti eléd képekben, az első pedig azt akarja tudatni veled, hogy nem kettőnk állandó kapcsolatára teszed a hangsúlyt, hanem fontosabbnak gondolnod saját gyarlóságaiddal való törődést, mint azt, hogy egymáshoz tartozunk.  10 / 826

 

Világvégi, gonosszal küzdöttem

 

Kérdező: 3. Két álmom magyarázatát kérem.

            a) Világvégi jelenet, de jól végződött.

            b) A gonosszal küzdöttem. Ez is jól végződött.

HANG: 3. A két álmod azt húzza alá, abban akar megerősíteni téged, hogy akár külső (világvég), akár belső (küzdelem a gonosszal) nehézség, ellenség tör rád, te a Győztes oldalán állsz! Légy ezért hálás!    30 / 3051

 

Visszatérő álmom …

 

Kérdező: 2. Visszatérő álmom, hogy vevőimet nem tudom kiszolgálni.

HANG: 2. Visszatérő álmaid arról tudósítanak, hogy azok a bűneid, amelyeket mulasztással követtél el, most marják lelkedet. Jobban el kell hinned, hogy Én, a te Jézusod, mulasztásaidat is javadra tudom fordítani, mert a szeretet körén belül MINDENHATÓ vagyok az Atyával és a Szentlélekkel együtt!

    Ha elhiszed, hogy múltban elkövetett mulasztásaidat nemcsak a te javadra, de mások javára is tudom fordítani, akkor e visszatérő álmok jelzése meg fog szűnni.  30 / 3114

 

 

Templomban áldozáskor Jézust vettem magamhoz.

 

Kérdező: 1. Két visszatérő álomról kérdezem a HANG-ot:

                       b/ Templomban áldozáskor Jézust vettem magamhoz.

HANG: 1. Visszatérő álmaid semmi mást nem jelentenek, mint meg akarnak erősíteni téged abban, amit egyébként is tudnod kellene.

     Az is nyilvánvaló, hogy aki szentáldozáshoz járul, az a szentostyával Engem vesz magához, mivel tisztán és világosan megmondottam nektek, hogy az Én testem valóban étel! Az utolsó vacsorámon ezt a kezemben lévő kenyérre mondottam, és azt is hozzátettem, hogy ti is cselekedjétek ezt.

     Ha élő hittel szemléled ezeket az álmokat, akkor nem találsz ezekben semmi rendkívülit. 24 / 2346

 

* * *

Visszatérő álmok

 

HANG:  2.    A visszatérő álmok minden esetben szellemek által irányított álmok. A nem visszatérő álmokról ez így nem mondható el. Azért nem, mert az, aki álmodik, saját maga okozza önmagának, bizonyos tudattalanból feltörő képek megjelenítését. Az mindenesetre figyelemre méltó tény, hogy egy álomból való felébredés után, érzelmi szinten felismerhető, hogy valaki jelene, vagy jövője kosarába milyen benyomásokat engedett be, s így álmai akkor is értékes információt szolgáltatnak, ha nincs mögöttük szellemvezető, illetve ilyenkor ő maga saját magának vezetője.  5 / 355

           

HANG:Az álomképek csak akkor érdemelnek komoly figyelmet, ha ismétlődő álmokról van szó. Ezeket az álmokat lehet szó szerint is értelmezni, ha valami balesetet jelenítenek meg. Különben csak olyan szimbólumok, amelyeket maga az álmodó, és akivel álmát meg akarja fejteni, együttesen tudnak értelmezni.    9 / 701

 

Kérdező: 2. Figyeljek-e álmaimra?

HANG: 2. A visszatérő álmok olyan üzeneteket akarnak átadni, amelyek segítenek abban, hogy csökken-jenek nehézségeid és erősödjön koncentráló képességed.  15 / 1408

 

 

Kérdező: 2. Mit jelentenek az álmaim?

HANG: 2. Álmaitok egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket. A szimbólum éppen azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékeltet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak élményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel! 25 / 2543

 

 

Kérdező: 2. Mit közöltek álmaim?

HANG: 2. A rendszeresen visszatérő álmok mindig tanítani akarnak valamire. Fel akarják hívni figyelmeteket élteteknek arra a pontjára, amely még nem teljesen megoldott, illetve fel akarják hívni figyelmeteket bizonyos képekkel, szimbólumokkal, a közeljövőben bekövetkezendő eseményekre, amelyekre érdemes felkészülnötök. Őrangyalod segítségével fel tudod dolgozni a magad hasznára az ilyen álmokat. Az említett álmod azt akarja tudatni veled, hogy elhunyt nagyapád kapcsolatban áll veled, és nevelni akar téged olyan munkára, amelyet ő is a szívén viselt.  26 / 2563

 

Kérdező: 1. Álmaimról kérdezem a HANG - ot.

HANG: 1. … Csak azokat az álmaidat érdemes boncolgatnod, amelyek visszatérő álmok. Az ilyen álmok hordoznak olyan üzeneteket, amelyeket ébrenlétben érdemes megszívlelni.  32 / 3339

 

Kérdező: 1. Miért nem tudom felidézni álmaimat az utóbbi időben?

HANG: 1. Bizonyára tudod, hogy vannak előre jelző álmok, és vannak benső kiegyensúlyozottságot előidéző álmok. Ezek az utóbbiak azok, amelyek felidézése nem lényeges. Semmi értelme annak, hogy az ilyen álmok felidézésén fáradozz! Arról légy meggyőződve, hogy olyan álmok, amelyek jelezni akarnak valamit neked, feltétlenül fel fognak merülni benned tudatosan is. Ilyenek főleg a gyakran megismétlődő álmok esetében fordulnak elő.  34 / 3494

 

Kérdező: 2. A kísértőt láttam álmomban is.

HANG: 2. Az eseményeket előre figyelmeztető álmok általában a 'rendkívüliségek' kategóriájába tartoznak, bár ezek szoktak a visszatérő álmok lenni. De nem minden visszatérő álom ilyen!    34 / 3508

 

Kérdező: Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: A gyakran visszatérő álmaid, amelyekben utcák és bizonyos részek megváltoznak, azt jelenti, hogy tudatában vagy egy olyan bizonytalansági tényezőnek, amellyel számolnod kell. Többször és rendszeresebben kell feltenned magadnak e kérdést: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?'

      A visszatérő álmoknak mindig üzenetet közlő feladatuk van! Fel akarják hívni figyelmeteket arra, hogy ne csupán a 'felszínen' lássátok az eseményeket, hanem azok végkifejletére is figyeljetek oda. Ezek az álmok tehát nem fenyegetések, hanem józanságra figyelmeztetnek. A józan gondolkodásnak mindig lényegéhez tartozik az élet legfontosabb szempontja, vagyis a CÉL!

     Csak az lát helyesen, aki a szívével lát, és csak az lát helyesen a szívével, aki az örökkévalóság gyermekének tudja magát. Minden, ami mulandó, eszköz! Ez azt jelenti, hogy minden e mérlegen: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?', mutatja meg igazi értékét.  38 / 4055

 

 

Kérdező: Egy álomról kérdezem a HANGOT!

HANG: … Az álmok kutatása nagyon homályos terület, ebbe túl sok energiát fektetni nem szabad. A visszatérő álmok azok, amelyek tartalmilag használható információkat hordoznak akkor, ha sikerül azokat úgy megérteni, hogy tartalmuk minden esetben békét hozó irányt, eligazítást ad. Itt is igaz, hogy ami elkeserít, elbizonytalanít, kétségbe ejt, az nem Tőlem van. …  43 / 4746