Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


4. Mi az adomány. Akinek Isten adományokat ad. Feltételek ahhoz, hogy megkapjuk azt az adományt amire éppen szükségünk van. stb

2009.04.04

 

Tisztánlátás adománya

 

Kérdező: 1. Tisztánlátó szeretnék lenni.

HANG: Nagyon örülök kérdésednek. Nem látó, hanem tisztán látó akarsz lenni.

 

 

 

Kérdező: 1. Szeretetedre vágyom, Uram!

HANG: 1. A szeretet utáni vágyat Isten oltotta beléd. Ha hiszed azt, hogy Isten semmit nem tesz rosszul, akkor el kell fogadnod azt, hogy az a szeretet, ami után vágyódsz, nem valami jövőben megkapható adomány számodra, hanem már a jelenben is felfedezheted, ha vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, amely a jelenben is megláttatja veled, hogy Én benned élek, tehát a Mennyországot magadon kívül hiába keresed, mert az magadon kívül nincs is! Csak magadban, de ott megtalálhatod, ha hittel és bizalommal keresed. Elmondom neked, hogy hogyan.  25 / 2459

 

 

Adomány

 

 

Kérdező: Istenem! Bemutatókat tartok a PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, s magam számára oly ritkán alkalmazom.

HANG: Bizony fiam, olyan vagy, mint az, aki kincset talál, aztán ezt a kincset mutogatja fűnek-fának, ahelyett, hogy fölhasználná saját épülésére. Bizony gyakran úgy kell belopnom lelketekbe a Velem való kapcsolat érzését, mivel ti ezért szinte alig tesztek vala­mit. Mikor hiszitek már el, hogy ha Velem foglalkoztok, ha engeditek, hogy veletek foglalkozzam, akkor több és jobb szívbékét élhettek át, mintha tévé, rádió, álmodozó gondolatok előtt nyittok utat magatoknak? Nem örülök annak, ha nyárspolgárrá válnak enyéim. Nem örülök annak, ha a Tőlem kapott sok-sok adomány csak arra ébreszt vágyat valakiben, hogy jó volna már színről-színre látni Engem, jó volna már soha el nem múlóan találkozni Velem. Nyilván senki sem fog csalódni Bennem akkor sem. De Nekem még most szükségem van rád, szükségem van rátok. Vegyétek ezt kitüntetésnek. Valójában nagyobb kitüntetés nem is érhet benneteket ennél, hogy veletek foglalkozom.   1 / 6

 

 

Kérdező: Uram! Mitévő legyek olyan emberekkel, akik legfőbb gondjuknak azt tartják, hogy nem kapnak elég fizetést?

HANG: … Legyetek emberibb emberek. E kijelentésetek: 'Adtam-e ma többet, mint tegnap?', ez nagyon egysíkúvá silányítja a Velem való kapcsolat lényegét. Nem azt kell kérdezned, hogy mit adtál, és mit nem adtál, hanem a kérdést így kell feltenned: 'Törekedtem-e ma is minden erőmmel figyelni a bennem élő, és általam is mindig adományozni akaró Lélekre?' Ez a kérdés mindig helyén van. E kérdés meg-ment attól az egysíkú gondolkodástól, mely elembertele­níthet, s Belőlem nem boldogító, számotokra is mindig adományozó, hanem szadizmus és mazochizmus közt ingázó Lényre torzítja képemet abban, aki pedig lelke mélyén fenntartás nélkül követőm akar lenni.  2 / 90

 

 

Kérdező: Uram! Akit most eléd hozok, már megtapasztalta, hogy Te felhasználod őt. Kérlek, adj további gondolatokat számára, hogy a jövőben még jobban Rád figyelő tudjon lenni.

HANG: Olyan húrozatú érzelmi világot kap­tál Tőlem, mely nagyon alkalmas arra, hogy olyan ismeretek­nek is birtokába kerülj, melyek túl mutatnak az általatok megta­pasztalható világ keretein.

    Ez az adományom számodra nemcsak érték, de felelősség is. Aki többet kap, attól többet is követelhetnek.   3 / 186

 

 

Kérdező: Mi a célja a jelenlegi inkarnációmnak?

HANG: Sajnos, a gőg és az öntudat összekeverése által elgyengültek bennetek Lelkem adományai! Az, aki nem öntudatosan alázatos, az bárgyú.    7 / 584

 

 

Kérdező:  4. Fiam betegségét hogyan lehet gyógyítani?

HANG: 4. Fiad betegsége az ő számára nagy lehetőség arra, hogy tisztuljon benne a Velem való kapcsolat. Tisztuljon és mélyüljön. Mert a mélységben lehet átvenni Tőlem adományaimat, amelyek aztán szintén a mélységek iránti vágyat fokozzák abban, aki nem Engem akar felhasználni, hanem azt akarja, hogy Én használjam fel őt úgy, ahogy Én azt jónak látom.   8 / 618

 

 

Kérdező:  4. Szellemi vezetőmmel szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni.

HANG: 4. … Meg kell teremtened azt a csendet, nyugalmat, az imádságnak azt a légkörét, amely szükséges kettőtök kapcsolatának felizzására. Őrangyalodnál jobb vezetőt nem találsz. Mint tudod, neki csak akkor és annyiban van lehetősége hatni rád, amennyiben és amikor te ezt kifejezetten tudtára adod. Hallatlan finomsággal tisztel ő téged, és még bukdácsolásaidban is kellő tisztelettel várja, hogy kérd segítségét. Ha nem tudnád, mindazt a finomságot és fogékonyságot, amellyel most rendelkezel, tőle tanultad. Légy hálás neki az általa Tőlem közvetített kegyelmi adományokért. Te jársz jól ezzel is!.   8 / 673

 

 

HANG: … Nagyon szeretném, ha megértenél! Akkor értesz meg, ha elhiszed, hogy Én elérhető közelségben vagyok. Akkor értesz meg, ha nemcsak tudsz Rólam, de barátkozol is Velem. Hidd el, hogy Én, aki a szeretet állandó osztogatója vagyok, Én vagyok a világon a legnagyobb koldulója is a szeretetnek! És valami csodálatosan nagy adomány árad mindannyiszor a világra, ahányszor valaki igazán szeretni kezd Engem. Vagyis, ha, bár tehetné, de nem bánt senkit, bár igazságtalanul bántották, mégis megbocsát, és bár maga is szegény, de észreveszi a magánál szegényebbeket, és segít ott és úgy, ahol és ahogy tud. Ha ezt látom, akkor "madarat lehet velem fogatni!" Ahol ezt látom, ott mindenre képes vagyok annak érdekében, aki szeret! Ez jelenti azt, hogy a hívőnek minden lehetséges, mert abban mindenhatóvá, teremtő szeretetté válok.  ….  10 / 779

 

 

Kérdező: 1. Szeretném Jézust megtapasztalni.

HANG: 1. … Minél érettebbek vagytok lelkileg, annál kevésbé van szükségetek az ilyen élményekre. Igen, mert örök boldogságotok nem az Én szeretetemtől függ, hanem attól, hogy ti mennyire tartjátok fontosabbnak adományaimnál az Én valóságomat, melyet a földön HITBEN kell elfogadnotok. Az üdvözül, aki hisz, és nem az, akinek istenélményei vannak! Aki valóban hisz, az minden nélkülözőben képes Rám ismerni! Igen. Rászoruló módon mindenkiben benne élek!   32 / 3307

 

 

Kérdező: 3. A HANG mindenkiben szól?

HANG: 3. Mindenkiben szól a HANG! Mindenkinek van lelkiismerete mindaddig, amíg ezt teljesen tönkre nem tette magában. De mindenkiben vannak olyan 'zavaró állomások', amelyek miatt gyakran nem tudjátok megkülönböztetni a bennetek megszólaló Szentlélek hangját a különböző zavaró hangoktól. Éppen azért, mert ez így van, adtam médiumomnak, aki által most is üzenek neked, azt az adományt, hogy benne tisztán meg tudjak szólalni a ti érdeketekben.   33 / 3448

 

 

Kérdező: 1. Mi a legfőbb feladatom?

HANG: 1. Ha valamilyen különleges feladatra gondolsz, akkor meg kell mondjam neked, hogy sajnos, Engem képviselni a ti korotokban, ugyancsak különleges feladat. Ma látni, hallani, gyógyítani, jövendölni akartok, mert úgy gondoljátok, hogy ezek és ezekhez hasonló 'isteni adományok' által lesz szebb az életetek.

    A valóság az, hogy legfőbb feladata mindazoknak, akik Engem, Jézust el / befogadtak életükbe, belülről kell elindulniuk kifelé, tehát a gondolkodás-átalakítás feladatát kell felvállalniuk, hogy a szeretni tanítást, mint legfőbb küldetést teljesíteni tudják.  33 / 3472

 

 

Kérdező:  Miért nem hallom hangodat?    

HANG: Arra kérlek szeretettel, hogy légy szerényebb! Elégedj meg azzal, hogy benned élek, és te Én-bennem! Velem légy megelégedve, és ne az után vágyódj, hogy különböző adományokkal halmozzalak el. Egészen biztos, hogyha Én, Jézus, nem vagyok neked elég, akkor adományaim sem fognak kielégíteni téged! Hidd el végre, hogy nem adományaim a fontosak, hanem Én, Jézus, aki benned élek, és azt szeretném, ha engednéd, hogy Lelkem irányítson mindkettőnket. Engem minden-képpen Ő irányít. Feltétlenül át tudom adni az Én békémet neked, ha szerényebb leszel, és bőségesen megelégedsz Velem!   35 / 3641

 

 

HANG: Gyermeked elsősorban az Én gyermekem, és az ő számára sem mérem szűkebb mércével adományaimat, mint amire szüksége van. Az érte mondott imáid olyan szeretet-megnyilvánulások, amelyek az ő jó szándékától függően segítik számára a benső békéjének megszilárdítását.  35 / 3744

 

 

Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN.

            Több problémám is van. Kérem Jézus válaszát.

HANG: 2. Nem tudod megérteni, hogy miért csak magyarul közlöm e korban gondolataimat, amikor angolul sokkal nagyobb számú olvasót érhetnék el. Valószínű, hogy azt sem tudod nagyon megérteni, miért csak a zsidókhoz volt akkoriban küldetésem? Miért azokat választottam apostolaimnak, akiket választottam? Miért nem mint római állampolgár testesültem meg? Miért csak a kis Horvát-országban vannak naponta Mária-jelenések? És még sokat tudnék mondani, amit nem tudsz megérteni. De ez nem baj! Elég, ha tudod: Én, Jézus, a nagy egészet nézem, látom, térben-időben egyaránt, és mindig ott és akkor adom különböző adományaimat, ahol és amikor azt a legjobbnak látom.

    Kétségtelen, hogy abban a sokat szenvedett kis országban, amelyben jelenleg a HANG-médiumom él, és csak az általa jól ismert nyelven tudja megjelentetni a HANG-könyveket, kisebb lendületet kap e könyvek terjedése, mint kaphatna egy nagy világnyelv segítségével. De vannak ennek előnyei is! Még így is sok támadás éri őt az egyházi hatóságok részéről.   35 / 3748

 

 

Kérdező: Az Istennek adott hála az értelem vagy az érzelem függvénye-e? 

HANG: Az Istennek mondott hála az értelmes látásnak és a hitnek a függvénye! Mindaz, aki helyesen gondolkodik, rálát arra, hogy minden képessége, amilye van, sőt egész léte is adomány! Ha pedig valaki hinni tud abban, hogy Isten a körülményeinek is az Istene, akkor olyankor is hálát tud adni, amikor a világ fiai háborognak, zúgolódnak. 41 / 4386

      

 

Akinek Isten adományokat ad

 

Kérdező: 1. Hogyan és mire használjam Isten adományát?

HANG: 1. Akinek Isten adományokat ad, azokat munkatársaivá avatja! Én, aki magamról azt mondottam, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is, veletek nem mint eszközökkel, hanem mint szabad emberekkel akarok együttműködni! Adományom teljesen ingyenes, de alkalmazásának hogyanját, módját rátok bízom, és ilyen tekintetben hozzátok alkalmazkodom. Ezt azt jelenti, hogy akkor sem vonom vissza, ha Ellenem használjátok (Máté 7;22-23)!

   Adományaimat továbbadni csak akkor és annak lehet, amikor és akinek Én ezt kifejezetten engedélyezem! Ha valaki nem Velem beszéli meg közvetlenül azt, hogy kinek és mikor adja tovább a Tőlem kapott adományt, akkor nem az Én adományom, hanem a Megtévesztő által hamisított adományom kerül továbbadásra! Az ilyen adománnyal is lehet jeleket és csodákat produkálni, de ezek gyümölcsei méltatlanok Hozzám is, hozzátok is!

   A pénzért vett adomány egészen biztosan nem Tőlem való. E kijelentésem: " Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok (Máté 10;8)!", örökérvényű! Ha tehát tovább akarod adni a Tőlem kapott adományodat, akkor minden alkalommal külön-külön beszéld meg velem imádságodban. Csak akkor és annak add tovább, ha szívedben ez békét hoz!

    Fontosnak tartom itt megemlíteni, mivel nemcsak te, de többen is olvasni fogják e gondolataimat, hogy azok, akik jóhiszeműen pénzért különböző "beavatásokban" részesültek, ha ezt jóhiszeműen kezelik, használják, akkor "kicserélem" hamisítvá-nyukat IGAZ-ra! De nagyon fontos a tiszta szándék!  18 / 1790

 

 

Kérdező: 2. Ajándékodat mire használhatom?

HANG: 2. Az Én ajándékaim mindenkor önmagukért beszélnek. Ha valaki nem tudja, hogy egy ajándékot mire kell használnia, az nem Tőlem van! A Tőlem származó ajándék, karizma egy olyan adományom, amely abból áll, hogy megtisztítok és fölerősítek bizonyos emberi adottságokat, tulajdonságokat a többi ember javára. Minden Tőlem származó adomány, ajándék ilyen!  21 / 2044

 

 

Kérdező: Szeretnék normális állapotomba visszakerülni.

HANG: Amint nem máról holnapra kerültél ebbe az abnormális állapotba, úgy vissza sem lehet egyik pillanatról a másikra kerülni oda.

   Mindjárt az első gombot nem jól gomboltad be. Gyógyítani akartál. Ehhez még az orvosoknak is súlyos egyetemi éveket kell tanulniuk, s még így is csak felületi kezelést tudnak adni! …..

   Én, Jézus, soha nem támogathatok rendkívüliségeket! A Szentlélek a REND Lelke, és nem a rendkívüliségeké! Ha valakinek adok is rendkívüli adományokat, akkor az illető egyáltalán nem örül ennek. Csak olyannak adok, aki ilyenre soha nem vágyott. Csak olyannak adok, aki Nekem örül még annak ellenére is, hogy rendkívüli adományban részesítettem. Igen, mert minden rendkívüli adomány inkább kereszt, mint nem az.

    Drága Gyermekem! Ha vissza akarsz jutni normális állapotodba, akkor térj vissza Hozzám! Igyekezz átalakítani gondolkodásodat úgy, ahogy Én felkértelek benneteket erre (Márk. 1,15).Mérhetetlenül szeretlek és várlak!    37 / 3956

 

 

Felkészületlenül kezditek használni Lelkem adományait, s ezzel rövidtávon lehet ugyan csillogni, de hosszú távon ez bizony majd nagyon visszaüt.

 

 

Kérdező: 1. A bennem megszólaló HANG ellentmondásos.

HANG: 1. Nyitott vagy a szellemvilág hatásai felé, de nincs megfelelő SZŰRŐD, mely ki tudná szűrni azokat az információkat, amelyek az ellentmondásokat okozzák. Emiatt bizonytalanodsz el, s ez csökkenti önbizalmadat is. A megoldás nem az, hogy abbahagyd azt, amit eddig jónak láttál, hanem az, hogy komoly szellemi munkával olyan szűrőt dolgozz ki, amelyen fönnakadnak azok a megtévesz­tő gondolatok, melyek eddig zavart okoztak benned.

   Nincs jobb és nincs más módszer e SZŰRŐ megteremtésére, mint a komoly tanulás és az imádság. Az Én tanításom rendelkezésedre áll. Be kell ütemezned magadnak rendszeres időbeosztással a Rólam tanúlást, és a Velem beszélgetést. Ezeket nem lehet megspórolni.

   Ti most abban a korban éltek, amikor nagyon sok emberre kiárad Lelkem ereje, fénye. Egy hasonlattal próbálom érzékeltetni a mostani helyzetet:

   Képzeld el, hogy egy hadsereg vezérkara már hosszú idő óta tudja, hogy fegyvereket fog kapni, s azt szét kell osztania a katonák között. E fegyverekből mintapéldányok bőven állnak rendelkezésükre. A vezérkarnak az volna a feladata, hogy felkészítse a katonákat. Amikor aztán a fegyverek megérkeznek, akkor csak ki kell osztaniuk e fegyvereket.

    Az Én népem vezérkara, sajnos, elmulasztotta felkészíteni katonáimat, benneteket, pedig bőséges mintapéldány állt rendelkezésükre e cél érdekében. Most aztán, mikor megérkeztek a fegyverek - Lelkem kiáradása-, s kiosztásra kerülnek, ti anélkül, hogy tehetnétek róla, nem vagytok megfelelően felkészülve ennek fogadására. Így két esemény indul útra. Az egyik az, s ez látszik leginkább, hogy felkészületlenül kezditek használni Lelkem adományait, s ezzel rövidtávon lehet ugyan csillogni, de hosszú távon ez bizony majd nagyon visszaüt. A másik az, hogy utólag vállaljátok a hozzátanulást ezekhez az adományohoz, e fegyverek helyes használatát. Mondanom se kell, hogy ezt az utat kellene mindenkinek járnia.

   A tiszta forrás kevés, de van! Meg- és felismerhető vagyok minden jó szándékú ember számára. E téren az a jó szándékú, akinek van elég alázata arra, hogy beismerje a menet közben történt tévedéseit. Ezekre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Sajnos, sok a hiú, öntelt ember, akik sem tanulni, sem kritikát elfogadni nem akarnak, de akarják Lelkem adományait használni, mint a katona a fegyverét, anélkül, hogy a megfelelő kiképzés gyötrelmeit magukra vállalnák. Ara kérlek hát tanulj, hogy legyen rend a fejedben, és imádkozz, hogy a fejedben lévő rend szívedben tudjon lakást találni magának. Mondhatnám így is: fejedben és szívedben egyaránt jelen akarok lenni, mert Én azonos vagyok tanításommal. AZ IGE TESTESÜLT MEG BENNEM!    7 / 572

 

 

Ha hálálkodsz

 

Kérdező: 1. Hála a kapott válaszért.

HANG:  A HÁLA örök erőforrás számotokra. Nem úgy van, hogy minél többet kaptok, annál többet kell hálálkodnotok, hanem úgy, hogy minél többet hálálkodtok, annál több adományomat látjátok meg életetekben. A valóság az, hogy Én mindig magamat adom, s ezért van az, hogy annál többet láttok meg belőlem, minél többet adtok hálát a meglátott jóért. Ha hálálkodsz, zárt szemek nyílnak meg szívedben, ha hálálkodsz, első lehetsz környezetedben, ki látja, hogy mennyire gazdag vagy Általam. És ez nagyon fontos. Azok, akik körülötted élnek, csak akkor kapnak kedvet látásra, ha észlelik, hogy aki lát, az boldog. Azt pedig nem kell külön magyaráznom, hogy boldogtalanul hálát adni nem lehet. Ez azt jelenti hát életedben, hogy mindaddig világító fáklya lesz életed, míg égésének forrása szívedben, a HÁLA ajkadon megfogalmazódik. Ne fáradj hát bele hálálkodni a meglátott értékeidért, mert mindez Tőlem van benned.

   Álalázat az, és Engem hazudtol meg, ki gőgnek ítéli magában a Tőlem kapott értékek felismerését. Engem tagad meg az, aki nem akar tudomást venni ajándékaimról életében, mert Én nem csupán vállalom, de azonosulok is ajándékaimmal. Minden szó, mely hálát hordoz, s Felém száll, Engem, szeretetem mozgósítja benned, hogy tudd úgy szeretni embertársaidat, mint önmagadat.    5 / 387

 

 

Kérdező: 1. Köszönetet mondok Jézusnak mindenért.

HANG: 1. Nagyon örülök minden olyan gondolatnak, amellyel háládat fejezed ki Irántam. Semmi nem gyógyítja úgy elromlott benső szemeiteket, mint a szívből jövő hála! Igen, mert az ilyen hozzáállás kegyelmi adományaimhoz rányitja szemeteket szeretetem kimeríthetetlen gazdagságára, és arra, hogy ez a gazdagság teljesen rendelkezésetekre áll!   12 / 1104

 

 

 

Kérdező: 1. Epilepsziás gyermekem nekem a MINDEN!

HANG: 1. Aki epilepsziás, az általában vallásos is. De ne azért legyetek vallásosak, hogy Isten igazodjon hozzátok, hanem azért, hogy ti igazodjatok az Istenhez. Ennek érdekében sokkal több hála és dicsőítő imát kellene mondanotok. Te is jelenleg csak azt látod, ami kereszt, ami szenvedés, és nem látod, pedig szíveddel, hiteddel láthatnád azokat az adományaimat, amivel eddigi életedben megáldottalak. Lehet valakinek bármennyi pénz a zsebében, ha nem tud róla, akkor olyan, mintha nem is lenne. A te szívedben is ott vagyok, ott van az egész mennyország, de nem látod, nem is láthatod mindaddig, amíg neked a beteg leányod a MINDEN! Csak az lát Engem önmagában, akinek Én, Jézus, vagyok a MINDEN!   26 / 2679

 

 

Lelked fejlődése eljutott arra a szintre …

 

Kérdező: ISTEN ADOMÁNYAI UTÁN VÁGYOM!

            1. Kegyelmi ajándékok után vágyom.

HANG: 1. Lelked fejlődése eljutott arra a szintre, amelyen már nem adományaim tudnak tovább vinni, hanem Én, az Adományozó. Míg valaki kisgyermek, addig ajándékokra van szüksége ahhoz, hogy gazdagnak tudja magát. Egy idő után azonban ezt már ki kell nőnie minden gyermeknek, ha érett felnőtté akar válni.

   Meg kell értened, hogy nem az a legfontosabb, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy!

   Valamikor tanítványaim lelkes örömmel jelentették Nekem, Jézusnak, hogy még az ördögök is engedelmeskednek nekik. Én, Jézus, akkor azt mondtam nekik, hogy inkább annak örüljenek, hogy nevük be van írva a mennyben. Neked is ezt mondom! 28 / 2905

 

 

Feltételek ahhoz, hogy megkapjuk azt az adományt, amire éppen szükségünk van.

 

Kérdező: Uram! Mondj véleményt a TEST, LÉLEK, SZELLEM, EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYRÓL!

HANG: Ennek az alapítványnak forrása Én vagyok. Igen. Minden jónak Én vagyok a forrása. Jót nem lehet tenni Nélkülem, mint ahogy napsugár sem létezhet Nap nélkül. Sajnos a földön lehetséges olyan, hogy létezik Nap a sugarai nélkül. De ennek fordítottja nem. Sajnos a SZERETET RENDJÉBEN is létezhet Nap, vagyis JELENLÉTEM anélkül, hogy ennek sugárzása volna.

    Amint a természet világában nemcsak a felhők, hanem a levegő különböző szennyezői is akadályozzák a Nap sugarait, úgy az erkölcsi létrendben is a különböző szennyezők akadályai annak, hogy a JÓ érvényre jusson. A benneteket körülvevő szennyezettség csak egyéni áldozatok árán tisztulhat. Minél elszántabb valaki, annál több kegyelmi sugárnak erejét tudja biztosítani az emberek életében.

   Az előző hasonlattal élve, a felhők nem szennyezettséget jelentenek, hanem olyan karmikus lehetőségeket, amelyek éppen kihívásukkal döntés elé állítanak benneteket, s e döntésetek révén dől el, hogy tisztultabb vagy szennyezettebb lesz életetek erkölcsi légtere, égboltja.

    Van olyan, hogy nagyon pontos útmutatást adok. De vigyázzatok! Általában értelmetek használatának függvényében tudok csak együtt dolgozni veletek. Nem helyettetek, hanem veletek!

   Amit imában ketten-hárman kérnek az Én nevemben az Atyától, az egészen biztosan áldásként fog megjelenni. Tehát nem az a lényeg, hogy azt kapjátok, amit kértek, hanem az, hogy ÁLDÁSOMAT kapjátok. Így aztán vagy azonos ez az ÁLDÁS azzal, amit kértetek, vagy kijavít benneteket.

   Három feltételnek mindig együtt jelen kell lennie: Nyitottság, rugalmasság, állhata-tosság. A nyitottság azért fontos, hogy belétek tudjon áradni Lelkemnek az az ado-mánya, amire éppen szükségetek van. A rugalmasság arra való, hogy a kapott ÚJ megfelelően tudjon beépülni az eddig is Általam helyesnek igazolt RÉGI-be. Az állhatatosság pedig nem más, mint az állapotszerű CÉLIRÁNYOSSÁG. A nyitott-ság és a rugalmasság éppen a célirányosság érdekében alkalmassá tesz benneteket arra, hogy menet közben a szükséges pályamódosításokat el tudjátok végezni.

     Ez az alapítvány tehát, melynek forrása Én vagyok, addig és annyiban lesz eredményes, gyümölcstermő, míg tagjai az előbb említett hármasságot ALAPKŐ-NEK,  ALAPKÖVEKNEK  tekintik.   7 / 555

 

 

 

Lélek adományai

 

Kérdező: A LÉLEK AJÁNDÉKAI, GYÜMÖLCSEI

          A Szentlélek ajándékaival kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: A Szentlélek gyümölcseire vágyódj, és ne ajándékaira! E gyümölcsök fel-sorolását megtalálhatod a Galata levél 5; 22-23, részében (szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság).Ezek közül egynek sem szabad hiányoznia! Boldogságod forrásai ezek a gyümölcsök, és nem azok az ajándékok, amelyeket a Lélek úgy ad szabadon, ahogy jónak látja.

A Lélek adományai, bármilyen hasznosnak tűnnek is, sok szenvedést és felelősséget szoktak magukban rejteni. De a Lélek gyümölcsei azt a célt szolgálják, hogy már itt a földön érezzetek valamit abból a mennyei örömből, ami rátok vár, ha e gyümölcsöket lelketek gyümölcsöskertjében gondozzátok, vigyázzátok! Ezért tar­tom fontosnak, hogy erre tedd a hangsúlyt.

   Abban biztos lehetsz, hogy a Szentlélek feladatokat is fog adni, és a Tőle kapott feladatokhoz mindig megadja azokat az adományokat, amelyek e feladatok elvégzéséhez szükségesek. E feladatokat nem médiumon keresztül szokta adni a Szentlélek, hanem komoly, bensőséges imáid közben! Erre kell koncentrálnod, ha hallani akarod Lelkem felszólítását! Nagyon fontos az elcsendesedés! De nem egy süket csendről van itt szó, hanem arról a lelkiállapotról, amelyben nagy erővel tudsz befelé figyelni, mert eszeddel és szíveddel már egyaránt elfogadtad, hogy Én benned élek! Ilyen formában nagyon és gyakran várom a találkozást veled!     23 / 2246

 

 

Kérdező: Hogyan lehetünk eredményesebbek?

HANG: Mindaddig, amíg a jó szándék mellett a nyitottság jellemez benneteket, Lelkem segíteni tud nektek abban, hogy fejlődni tudjatok, és Lelkem gyümölcseit megtapasztaljátok.

   Sokkal nagyobb hangsúlyt kell tennetek a Lélek gyümölcseire, mint a Lélek adományaira! A Lélek gyümölcseit megtaláljátok Pál apostol által a Galatákhoz írt levél 5:22-23-ban: "Szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartoztatás és tisztaság." Ezek közül egynek sem szabad hiányoznia! Ezek csak együtt jelentik azt, hogy Lelkem dolgozik bennetek, általatok, veletek!   23 / 2263

 

 

Lelki szárazság

 

Kérdező: Uram! Vigasztalást vár tőled egy sok gonddal vergődő édesanya.

HANG: Akinek lelke Lel­kemmel szoros kapcsolatba került, annak meg kell tanulnia, hogy a földi élet értelme nem az, hogy valaki jó érezze magát, hanem elsősorban az, hogy körülménye­iben rálásson arra, hogyan tudná Irántam való szeretetét beleá­gyazni e körülményekbe. Ezt a ki­csit nehezen átlátható mondatot úgy hívjátok: LELKI SZÁRAZSÁG.

    Aki Engem vállal, az ezt ki nem kerülheti. Keményen meg kell tanulnod, hogy nem vagyok azonos adományaimmal. Ha egyszer Én akarlak boldogítani, akkor meg kell tanulnod le­mondanod arról, hogy adományaim boldogítsanak. Erről van nálad szó!   2 / 147

 

          

Kérdező: 1. Megtettem, amit meg kellett tennem?

HANG: 1. Az a lelki állapot, amelyben leveledet írtad, világosan jelzi, hogy te vagy Nekem az az örömöm, aki miatt érdemes volt megtestesülnöm! Ez nem túlzás!

   Föl kell hívnom figyelmedet azonban arra, hogy a földi élet nem a mennyek országa akkor sem, ha Velem elérkezett hozzátok ez a csodálatos világ. Körülötted nem a mennyország lelkei élnek, mint emberek, hanem olyanok, akik inkább a poklot jelenítik meg. Ez feltétlenül reád is hatással volt, van és lesz. 

   Ennek következménye lesz az, hogy benned bizonyos üresség és sivárság, tehát olyan lelki-sivatagi szárazság fog keletkezni, amely bizonyos lázadást fog előidézni benned. Ekkor úgy fogod érezni, hogy nem tudsz mit kezdeni Velem. Ekkor jön el az Én órám! Ekkor dől el, hogy Engem szeretsz-e, vagy csupán adományaimat!

   Drága Gyermekem! Azért figyelmeztettelek előre, hogy amikor elérkezel lelked fejlődésének az előbb említett fázisához, akkor erőt és kitartást tudj meríteni figyelmeztetésemből. Én valóban és kimondhatatlanul téged szeretlek!    20 / 1916

 

 

Kérdező: 1. Egy élményem következményeiről

HANG: 1. A te benső kiüresedési élményed, bármennyire kellemetlen állapotot éltél meg ezzel kapcsolatban, biztos jele annak, hogy Isten adományokkal akar ellátni téged. Amit te megéltél, azt lelki szárazságnak hívják. Kegyetlennek tűnik, pedig nem történik ilyenkor más, mint az, hogy Isten elveszi, visszavonja tőled azokat az ajándékait, amelyeket addig életed értelmének, örömforrásának éltél meg.

Olyan ez, mint mikor egy anya naponta ad ajándékokat gyermekének, és a gyermek ezeknek nagyon örül, s szinte öröme egyetlen forrásának éli meg ezeket az ajándékokat. De ha az anya azt akarja, hogy ne az ajándékait, hanem magát az anyát szeresse a gyermek, és azt élje meg, hogy öröme forrása maga az anya, akkor nem ad ajándékot, hanem várja, hogy ne az ajándékokért, hanem önmagáért szeresse a gyermek az anyját.

  Így van veletek az Isten is. Megvonja ajándékait, hogy önmagáért szeressétek a SZERETETET. Egy ilyen lelki szárazságban nem marad más igazolása annak, hogy szereted az Istent, mint a HŰSÉG!

   E hűség következménye, hogy különböző képességek, amelyek egyben felelősséggel is járnak, kezdenek működni abban, aki hű marad a jó érzést biztosító ajándékok elmaradása után is

   Kérd gyakran, akár rendszeresen a bölcsesség adományát, hogy azt a szerepet, amely a lelki szárazság után kiformálódik benned, egyre jobban, tisztábban és eredményesebben tudd megélni.    25 / 2501

 

 

Kérdező: 3. Elveszítettem benső békémet.

HANG: 3. Benső békéd valóban elszürkült benned. Van olyan, hogy nem adomá-nyaimmal akarok kedveskedni gyermekeimnek, hanem Önmagammal. Ennek viszont az az előzménye, hogy adományaim hiányát át kell élnie annak, akire ez a kitüntetés, ez a kiüresedést vár. Van, amikor már részedről csak egyet-len dolog a fontos: a HŰSÉG! Hűség ahhoz a bizonyossághoz, hogy egyetlenje vagy Istennek. Hűség ahhoz a bizonyossághoz, hogy az Én, a te Jézusod szeretete, örökké töretlen marad irántad!

   Örök szabály az, hogy vagy csökkentem terheiteket, vagy növelem erőtöket. De magatokra soha nem hagylak benneteket. Ha azt kezded érezni, hogy erődön fölüli teher nehezedik rád, akkor nagyon higgy abban, hogy az Én erőm a te erőd is! Bennem soha senki nem csalódhat!  34 / 3523

           

 

Kérdező: 1. Teljesen üresnek érzem magam.

HANG: 1. Mindaddig, amíg 'kiüresedetten' is teszed azt, amit tenned kell, a lelki szárazság a lélek fejlődésének a jele! Isten rá akar nevelni arra, hogy ne az adományai legyenek számodra a legfontosabbak, hanem Ő maga. A Földön ez a hitben élés lényege!  42 / 4620

 

* * *

Lélekkeresztség. Tehát meghatározott feladatok elvégzésére

kaptok a Szentlélek által adományokat!

 

 

Kérdező: 3. A templomba járásról szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: Vallási vezetőitek annyira leváltak a ti életetek vonaláról, hogy meg sem értik ma már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, hogy adományaim gyümölcsözően működni tudjanak bennetek.

   Tanácsom tehát ez: Örömmel adj hálát, hogy nem sikerült hivatalosan hitoktató-ként működnöd! Maradj családodnál, s ne félj a jövőtől.! Míg férjed melletted áll, te ne akarj semmiféle tudománnyal foglalkozni, csak azzal, hogy Engem, a rendelkezé-sedre álló könyvek alapján jobban megismerj, megszeress! Kérd a Szentlélek betöltését, melyben részesülnöd kellett volna a bérmáláskor, hogy olyan lelki szabadság állapotába kerülj /2.Kor. 3;17/, amely lelki adományaim működését lehetővé teszik benned.  6 / 475

 

 

Kérdező: 5. Milyen adományokat kaphatok?

HANG: 5. Ha Engem befogadsz életedbe, akkor részesülni fogsz a Lélekkereszt-ségben, és akkor különböző karizmák kezdenek majd működni benned. A karizma olyan emberi tulajdonság, amelyet Lelkem erősít és irányít!   15 / 1452

 

 

Kérdező: 3. Újjászületés és Lélekkeresztség nem azonosak?

HANG: 3.A Lélekkeresztség tehát egy olyan istenélmény, amelyben erőt kap valaki arra, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről, és ilyenkor olyan isteni adományokat, karizmákat tapasztal meg önmagában, amelyek használatával szolgálni tudja embertársai lelki fejlődését!   20 / 1978

 

 

Kérdező: 3. Vágyódhatom Lélekkeresztségre?

HANG:  3. …A Lélekkeresztségre vonatkozó ígéretemet megtalálod Lukács 11;13-ban. A Lélekkeresztségben a szerepeket kiosztó Isten karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat bennetek. Tehát meghatározott feladatok elvégzésére kaptok a Szentlélek által adományokat! Ezek az adományok nem azonosak a Szentlélek gyümölcseivel, amelyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz.

   Van olyan, és nem is ritkán, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybeesik!  

                                                                                                             23 / 2273

 

Kérdező: 2. Lélekkeresztelt vagyok?

HANG: 2. Megtért ember vagy! A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben Lelkem különböző adományokkal, karizmákkal látja el a lélekkereszteltet, hogy Istentől kapott feladatát tanúságtevő formában tudja teljesíteni.    26 / 2675

           

 

HANG: Ha valakinek olyan szerepet adok, hogy benne, vele, általa Nekem közölnivalóm van másokkal, akkor már előre úgy formálom életét, hogy a Lélekkeresztség által karizmatikus adományokkal lás­sam el őt a többi ember javára.

    Akit arra választottam, hogy médiumom legyen, annak ke­mény prófétai sorsot kell vállalnia, mert hiteles prófétám csak az lehet, aki sorsazonosságot vállalt Velem. 

                                                                                                     23 / 2239

                                                         * * *

Mi az adomány

 

Kérdező: 2. Használni akarom ajándékodat.

HANG: 2. Első számú ajándékom a józan eszed! Ezt soha ne tedd félre! Azok az adományok, amelyek Tőlem származnak, mindig a józan természetre, képességekre építenek! Minden adományom, tehát minden karizma olyan emberi képesség, amelyet Lelkem megtisztít, fölerősít mások lelki épülésére. Az az adomány, amely nem ezt teszi, az nem Tőlem van!  18 / 1765

 
* * *
 

Ne az adományok legyenek fontosak számunkra

 

Kérdező: Drága Uram! Kérlek, adj választ kérdéseire, melyek lelkében most is akadályt jelente­nek a Tőled kapott és elvárt béke és harmónia átélésében!

HANG: … Önmagamra teremettelek, s te bármit csinálsz, nyugta­­­lan leszel mindaddig, míg meg nem adod magad Nekem. Én vagyok a te sorsod. Szeretetem érzékelhető jelenlétét azért nem adom általad vágyott bőkezűséggel, mert rá akarlak nevelni arra, hogy nagyobbra értékeld az ADOMÁ­NYOZÓT, mint adományait. Amint Nekem is te kellesz, és nem az, amid van: egészség, munka, fáradozás, stb. Csak akkor leszel boldog, csak akkor tudlak boldogítani, ha legalább szándékodban úgy akarsz szeretni Engem, mint ahogy Én téged. Tehát nem elhinni kell Engem, hanem hinni kell Bennem. Vagyis, bizony el kell veszítened mulandó életedet, hogy átvehesd Tőlem a boldog örök-életet. Már itt a földön!   2 / 101

 

 

Kérdező: Egy kereső, Téged kereső lélek kér Tőled tanácsot.

HANG: Még nagyobb problémát jelent az, ami szívedet, szíveteket teszi próbára. Ez pedig az, hogy meg kell tanítanom minden boldogságra teremtett gyermekemmel, hogy tudjon különbséget tenni az Adományozó és az adomány között.

   Ha közvetlenül éreztetem veled szeretetemet, akkor te na­gyon jól érzed magad. De ez téged nem tesz jobbá! Ez nem növe­li benned a szeretetet. Ami növeli, az a te áldozatvállalásod irántam való szeretetből. Az örökkévalóságban számodra EZ fog valutát jelenteni. Sajnos szívetek ezt nehezen fogja föl. Végtelen bölcsességem minden igyekezetét latba kell vetnem, hogy e téren meg tudjam értetni ezt: A lelki szárazság, lelki üresség, lelki sö­tétség olyan talentumok, melyek lehetőséget biztosítanak arra a fejlődésre, mely egyrészt illúziómentes, másrészt minden képze­letet fölülmúl.   3 / 174

 

 

HANG: Jobban szeretlek, semmint tüneti kezelésekkel akar­nálak­ enyhíteni, bódítani. Csak addig tudok veled haladni, amed­dig te akarod. Ez a te szabadságod velejárója. Amikor már nem tudok veled haladni, amikor már nem mehetek veled tovább, ak­kor ott várlak, ahol elváltunk. Várlak, hogy újra visszatérj Hoz­zám. Szeretnélek ránevelni arra, hogy jobban értékelj En­gem, mint adományaimat. Szeretném, ha nem csak te várnál tő­lem adomá­nyokat, hanem foglalkoznál elvárásaimmal is veled kap­csolatban. Akarom, hogy tudd: Nem csak neked vannak vágyaid Velem kapcsolatban, hanem Nekem is vannak vágyaim Veled kapcsolat­ban.    3 / 180

 

 

Kérdező: 1. Megtettem, amit meg kellett tennem?

HANG: 1. Az a lelki állapot, amelyben leveledet írtad, világosan jelzi, hogy te vagy Nekem az az örömöm, aki miatt érdemes volt megtestesülnöm! Ez nem túlzás!

  Föl kell hívnom figyelmedet azonban arra, hogy a földi élet nem a mennyek országa akkor sem, ha Velem elérkezett hozzátok ez a csodálatos világ. Körülötted nem a mennyország lelkei élnek, mint emberek, hanem olyanok, akik inkább a poklot jelenítik meg. Ez feltétlenül reád is hatással volt, van és lesz. 

   Ennek következménye lesz az, hogy benned bizonyos üresség és sivárság, tehát olyan lelki-sivatagi szárazság fog keletkezni, amely bizonyos lázadást fog előidézni benned. Ekkor úgy fogod érezni, hogy nem tudsz mit kezdeni Velem. Ekkor jön el az Én órám! Ekkor dől el, hogy Engem szeretsz-e, vagy csupán adományaimat!

   Drága Gyermekem! Azért figyelmeztettelek előre, hogy amikor elérkezel lelked fejlődésének az előbb említett fázisához, akkor erőt és kitartást tudj meríteni figyelmeztetésemből. Én valóban és kimondhatatlanul téged szeretlek!    20 / 1916

 

 

Kérdező: 2. Néha úgy érzem, Isten is elhagyott.

HANG: 2. Az lehet, sőt el is kell jutnia minden fejlődő léleknek arra a pontra, hogy hiányát érzi Isten adományainak. Igen, mert Isten azt akarja, hogy ne az adományai miatt akarjunk Hozzá tartozni, hanem Önmagáért. Isten azt akarja, hogy Benne higgyünk, és ne az adományaiban!

   Nem arról van szó, hogy adományai nem fontosak! De igenis, szó van arról, hogy az adományoknál fontosabb az Adományozó! Ha valaki nem látja ezt be jelen földi életében, akkor halála után sem fogja belátni, s jöhet újra próbatételre a földre, de csak súlyosabb körülmények közé, mint amelyet elhagyott halálakor.  31 / 3237

           

 

Kérdező: Különös hatás alatt vagyok szentáldozás előtt és után.

HANG: Adj hálát Istennek, hogy a szentáldozással kapcsolatban, kiemel téged Isten kegyelme, a közönyösök sorából!

   Az érzelmileg is megtapasztalható élmények azt a célt szolgálják, hogy hited akkor is erős tudjon maradni, amikor azt kell majd átélned, hogy számodra nem az adomány, hanem az Adományozó a legfontosabb!  34 / 3590

 

 

Kérdező:  Miért nem hallom hangodat?

HANG: Arra kérlek szeretettel, hogy légy szerényebb! Elégedj meg azzal, hogy benned élek, és te Én-bennem! Velem légy megelégedve, és ne az után vágyódj, hogy különböző adományokkal halmozzalak el. Egészen biztos, hogyha Én, Jézus, nem vagyok neked elég, akkor adományaim sem fognak kielégíteni téged! Hidd el végre, hogy nem adományaim a fontosak, hanem Én, Jézus, aki benned élek, és azt szeretném, ha engednéd, hogy Lelkem irányítson mindkettőnket. Engem minden-képpen Ő irányít. Feltétlenül át tudom adni az Én békémet neked, ha szerényebb leszel, és bőségesen megelégedsz Velem!   35 / 3641

 

 

Kérdező: 1. Mintha elhagyott volna az Isten.

HANG: 1. Isten senkit nem tud elhagyni! Ha bárkivel mégis megtenné ezt, akkor az illető megszűnne létezni. De Önmagával is ellentétbe kerülne Isten, mert be kellene látnia, hogy tévedett, amikor szellemi lényt a boldog örökkévalóságra, tehát Önmagára teremtette. Ez pedig képtelenség!

    Nálad arról van szó, hogy Isten rá akar nevelni téged arra, hogy ne az adomány legyen számodra a legfontosabb, hanem az Adományozó! Azt, hogy ez így van, igazán akkor tudod bizonyítani, ha valóban hitből élsz.

    Van az egészséges lelki fejlődésnek egy olyan szakasza, amikor a HŰSÉG a lényeg, és semmi más! Adj hálát, hogy eljutottál ehhez a szakaszhoz!   38 / 4028

           

 

  Ennek kettő feltétele van részedről, amelyet egy szóban foglalhatom össze: ALÁZAT.

Tisztán látni nem az alázatoskodó, hanem a valóban alázatos lélek képes. Az, aki a meglátott jóért minden gyalázatot, megaláztatást vállal, s ugyanakkor nyitott a jobb irányában. Tehát nem tartja magát csalhatatlannak, de nyitottsága nem vezetheti őt elvfeladásba. Vagyis, csak akkor változtat nézetén, ha Rám, Jézusra hivatkozva mondanak neki jobbat, mint amit pillanatnyilag jónak lát!

  Tudnod kell, hogy szellemi munka, nyitottság nélkül, nincs lelki, szellemi előre haladás sem! Értetek és veletek mindent, de nélkületek semmit! Ezt az elvet megvál-tozhatatlannak tartom! Senkinek nem töltök tölcsérrel fejébe csodálatos tanítást, és senkit nem áldok meg olyan tisztánlátással, amely kikerülhetővé tenné részéről azt a szellemi munkát, amely gondolkodásának átalakításához szükséges. Sajnos, ezt legtöbben nem hiszik el, s így bedőlnek olyan tanításoknak, amelyekért szellemileg nem dolgoztak meg. 

   Hiába mondom gyakran, hogy értelmes ember értelmetlen dolgot sokáig vállalni nem tud. Nem hiszitek el, hogy nem kívánok olyan hitet az erkölcs területén, amelyet értelemmel alá ne lehetni támasztani. A jelenlegi pápa éppen most ad ki egy olyan enciklikát, amelyben arról tesz tanúságot, hogy az értelmet és a hitet nem szabad szembeállítani egymással! Ez az erkölcsi rendre is, sőt erre vonatkozik a legjobban. Ezt el kell fogadnotok, ha erkölcsileg értelmesen tisztulni akartok! Márpedig kell, hogy akarjatok, ha jó szándék van bennetek!

   Tisztánlátásodnak tehát feltétlen feltétele az, hogy vállalj szellemi munkát (tanulást!), gondolkodásod átalakítása érdekében.

  Nagyon fontos, hogy ne látni akarj, hanem tisztán látni! Látást az ördög is tud adni. Tisztánlátást csak Én, Jézus tudok adni annak, aki a legtermészetesebb eszközöket, tehát értelmének használatát felvállalja ennek a célnak érdekében.

   Az evangéliumok komoly tanulmányozását, boncolgatását, imában átelmélkedését, addig kell folytatnod, amíg értelmet megnyugtató választ nem kaptál kételyeidre! Ha ezt vállalod, akkor bizton remélheted, hogy megkapod Tőlem, Jézustól a tisztánlátás adományát, Szentlelkem által!    33 / 3463

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.