Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


6. Világvége

 

Kérdező:  Uram! Egyik testvéremet lelkileg megzavarja az a sok beszéd, melyet mostanában a közeli világvéggel kapcsolatban lehet hallani. Te most mit mondasz erről?

HANG: 1. Amint kétezer évvel ezelőtt, úgy most is mondom: nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Igaz, elmondtam azt is, éspedig korholóan, hogy sajnos mivel az idők jeleit nem figyelték, így nehezebben, sőt sehogy sem ismertek fel Engem.

    Az idők jelei ma azok, melyeket már nem lehet észre nem venni. Az ózonlyuktól kezdve a víz- levegő- élelemszennyeződés, az idegzetet messze megterhelő romboló élmények gazdasági, politikai, közbiztonsági területeken. Igen, ezek katasztrófa-jelző tények. - De ne mondj időpontot. Az időpont tudása nem segítené elő senkinél a szeretet növekedését, csupán önző célokra fordítanák az emberek.

     Az csapda, hogy gondolkodás-átalakítást eredményezne. Gondolj csak arra: Testvéred azonnal így okoskodott: "Ha '98-ig vége a világnak, akkor nem érdemes érettségire se készülni." - Ezt eredményezi: egyéni, önző kalkulációt, ha valakinek nincs szándékom szerinti átalakított gondolkodása.

     Ha valaki szívem szerint gondolkodik, annak a pontos idő ismerete így indítja el gondolatait:  ' Van még öt évem? Komolyan kell vennem minden pillanatomat. Árasztani és növelni kell mindenki iránt szeretetemet. - Persze pontosan ezt kell csinálnom akkor is, ha csak egy órám van csupán, vagy akár ötven évem. - De akkor meg teljesen felesleges tudnom az időt, mivel így is, úgy is a jelen megszentelése a feladatom.'

    Lám, az időpont tudása semmi haszonnal nem jár, csak legfeljebb kárral, mert értelmetlenné akarja tenni a jelent. Pedig éppen CSAK ennek van értelme, értéke.

    2. Testvéred kérdezi, hogy mi lesz családjával, szüleivel, ha jön a vég. - Íme válaszom:

    Tudnotok kell: értetek mindent megteszek, de helyettetek semmit. Hogy kivel mi lesz, azt az illetőtől magától kell megkérdezni.

    Semmi kétséget sem hagytam a tekintetben, hogy milyen feltételei vannak az örök boldogságnak, és milyen feltételei vannak a boldogtalanságnak. Nincs ingajárat. Mindenkinek önmagában kell üdvbizonyosságra jutni. Döntő a valós szándék. Az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET vagyok.

    Aki az ÚT vállalása nélkül akarja az IGAZSÁGOT és az ÉLETET, tehát ENGEM, az ezt nem gondolhatja komolyan. Az maga is tudja, hogy hazudik önmagának. Az IGAZSÁG és az ÉLET éppen az ÚTNAK következménye. Bárhová szándékozik is valaki menni, ha nem vállalja az odautazást, az nem szándékolhatja komolyan a célba érkezést.

    Most, nagyböjti időben szinte arra kaptok felszólítást, hogy gondoljátok át: mekkora árat kellett fizetnem azért, hogy megváltsam számotokra a jegyet az UTAZÁSRA, az ÚTRA! Bizony a nem-bántás, megbocsátás, segítés UTAZÁST, aki nem vállalja, azt Én sem tudom vállalni. Aki így nem vall meg Engem az emberek előtt, azt Én sem vallhatom meg Isten és az Ég angyalai előtt.

    Ha testvéred megkérdezi szüleit, mit jelentek Én számukra, akkor pontos választ kap tőlük fenti kérdésére.

    Amit mástól kell megkérdeznetek, azt ne Tőlem kérdezzétek. Becsapnálak benneteket, ha megtenném helyettetek azt, amit nektek kell megtenni.

    Még valamit üzenek testvérednek. A jövőben is válogassa meg barátait. Építeni akarok rá. Mi lesz, ha nem Reám épül?!

     Rám nem lehet véletlenül építeni, csak tudatosan. Gondosan olvasson Rólam. Alakuljon ki köztünk bárbeszéd. Rajtam nem fog múlni. Hite is csak gyakorlás által tud erősödni, tisztulni. Az enyéimet egyértelműen az építés jellemzi. Sokkal inkább, mint a rendkívüliség. 1 /42

 

 

Kérdező: Vonz a misztikum, az ismeretlen energiák felhasználásnak lehetősége, a természetgyógyászat. Ez küldetésem, vagy pedig csupán legyőzendő meddő kíváncsiság?

HANG: Semmiképpen se akard legyőzni azokat a vágyaidat, melyek kiélése másokon, embertársaidon segíthet. Sokkal nagyobb az energiáknak az a tartománya, melyet nem ismertek és így helyesen használni sem tudtok, mint az, amit ismertek. Jelen korotokban viszont ez a jó, mivel az ismert energiák legnagyobb részét olyan emberek foglalták le maguknak, akik az embereknek nem javára, hanem kárára, megfélemlítésére, és saját pillanatnyi, mulandó hasznuk gyarapítására használják fel azokat.

    A nagy világégés előtt tehát most, egyre több olyan embert keresek fel és oltok be az ismeretlen energiák kutatásának vágyával, akik már eddig is igazolták Előttem, hogy nem az önzés, hanem a világot fenntartó és mozgató SZERETET irányára törekszenek hangolódni. Így remélhetitek, hogy azok, akik majd nem esnek át a rostán, olyan energiák birtokába kerülhetnek, melyek nemcsak felülmúlják a mostaniakat, hanem használatuk által az eljövendő világ paradicsomi állapota felé fordíthatják a világmindenség Általam nektek adott kormányrúdját.

    Higgy a FÉNYBEN, higgy a természetadta energiák jótékony hatásának valóságában akkor is, ha kudarcok érnek. E kudarcokért nemcsak értelmed és ismereted elégtelensége a felelős, hanem azok az ártó szellemek is, akik, ha meg nem is akadályozhatják a jó szándékú emberek jó szándékú próbálkozásait, de nehezíteni sajnos tudják azokat.

    Örülj minden megtapasztalható ERŐNEK, mely erőtlenséged ellenére, sőt gyakran éppen hatására, mutatkozhat meg úgy, hogy ne téged, hanem Engem vegyenek észre azok, akik általad Engem működni engedtek boldogulásuk érdekében.- Szeretlek-. 4 /338

               

 

Kérdező: Komoly munkán dolgozom. Segít-e ennek eredménye az emberiség fejlődésében? Egyáltalán, én jól fejlődök-e?

HANG: Sokkal jobban szeretnék segíteni neked, mint te elképzelhetnéd. Sajnos megköti erőmet a te hozzáállásod életednek ahhoz a területéhez, melyen eldől a boldogságod. Eddig még soha senkit nem tett boldoggá az a haladás, melyet te fejlődésnek mondasz. Környező világotok pusztulását el nem kerülhetitek. Nem is érdemes sok energiát pazarolni arra, hogy azt a kis időt, ami még hátravan a végső pusztulásig, nevetséges pillanatokkal meghosszabbítsátok. Ti, akik a galaktikák mérhetetlenségében is képesek vagytok gondolkodni, még odáig sem jutottatok, hogy a Szentírásnak legalább azokat a részeit, melyek az Én szavaim tartalmát hordozzák, vagyis az evangéliumokat, betéve tudnátok. Az arab világban nem egy ember tudja betéve a KORÁN-t. Ti pedig, akik úgy gondoljátok, hogy civilizáltabbak vagytok, mint bármelyik náció, éppen attól sajnáljátok az időt, ami által boldogság tölthetné el szíveteket. 5 /391

 

 

Kérdező: 1. Az eisenbergi Fűkereszt honnan származik?

     2. A Szeretetláng-fohász fontos-e?

HANG: 1. A Fűkereszttel kapcsolatban határozottan kijelentem neked, hogy igenis, az ÉG üzenetét közvetíti számotokra. Én nem vagyok sem lefizethető, sem megfélemlíthető! Engem senki és semmi nem korlátozhat. Lelkem a szabadság lelke! A Fűkereszt kapcsolat az Ég és a Föld között! Ezt a kapcsolatot nem egyházi emberek, hatalmasságok hozták létre, ezek nem is szüntethetik meg. De van valami, ami nagyon fontos e kereszttel kapcsolatban, s most azt itt elmondom neked.

     A Fűkereszt FORRÁS! Forrás, és nem pénzváltó hely! Nem úgy van, hogy ott lehet kiengesztelni, vagy inkább így mondom, semlegesíteni a földi gonoszságot. Nem. Ott kiemelten ERŐT lehet szerezni! És aki nem ezért megy oda, annak kár odamenni! Erőt lehet szerezni bárhol. De azért mondom, hogy kiemelten ott, mert amint a Nap sugara mindenütt tud világítani és melegíteni, ha engedik, de általában gyűjtőlencsére van szüksége ahhoz, hogy a tüzet lángra lobbantsa. Így van ez a búcsújáró helyekkel is, így van a Fűkereszttel is.

     A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy használják. Legtöbbször ez tudatlanságból történt, de ez történt.

     Csak azért szabadna a Fűkereszthez is zarándokolnotok, hogy onnan visszatérve áldássá váljatok környezeteteknek. Áldássá, és ne VÁDLÓKKÁ! Nem szabadna úgy gondolnotok, hogy nektek az igazság bajnokaivá kell avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene megtörténnie, hogy a szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatására. A zarándokhelyeken úgy vagyok jelen előttetek, mint Mózes volt a nép előtt, mikor ezt mondta nekik: Választanotok kell áldás és átok között!

    Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy zarándokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, tüzét vinné e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre valók!

    2. A Szeretetlánggal kapcsolatban szintén arra hívom fel a figyelmet, hogy nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban.

   Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lelkedet Istenhez emeld. Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés formáját, szavait. Azt megteheted, hogy ajánlod valamelyik szót, vagy szöveget azoknak, akikkel együtt imádkozol, vagy akiket imára buzdítasz. De amint a madarak sem pontosan egyforma szárnyakkal szárnyalnak, úgy van ez az emberi lélekkel is. Többed magaddal beszállhatsz ugyan egy közös repülőbe, de erre nem szabad senkit erőltetni. Nem igaz az, hogy csak az a repülő repülő, melybe te, vagy azok, akik veled egyetértenek, szálltatok be. A rózsafüzér imának  is nagyon sokféle formája van. Válassza mindenki azt, amelyik legjobban tudja szívét Hozzám emelni.

    A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem szerencsések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg a valóságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki gonoszt tett, az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez beigazolódik.

     A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztítják. A világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmentik! Az természetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így mondhatom: a jók éppen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én sohasem vagyok a gonoszokkal, akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem teszik. De azt tudnod kell, hogy ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a rosszak! A jók azért járnak jól mindenképpen, mert Mellettem vannak, Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világkatasztrófák a gonoszok művei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő szenved, és Ő okoz másoknak szenvedést. Sohasem mondtam, hogy az Én Atyám majd megbüntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, hogy megbüntet benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre Neki lehetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az nem az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt pusztul el!

     Ha a Szeretetláng-fohász nem Istennel szembeni félelmet, hanem vonzalmat ébreszt bennetek, akkor mondjátok. De ha a büntető Istentől való félelmet kelti fel bennetek, akkor jobb, ha nem mondjátok. A félelem sohasem jó! 6 /506.

 

 

Kérdező: Miért van az, hogy az emberekből kifogyott a szeretet?

HANG: Leveledből, amelyet médiumomnak küldtél, ezt a mondatot vettem ki, hogy válaszoljak neked.

    Először is köszönöm neked, hogy van benned érzékenység. Bizony a ti korotokban annyira elgépiesedett már minden, hogy tiszta, felemelő, szent érzések már csak elvétve találhatók köreitekben. Pedig hát az érzéketlen ember szívtelen ember, a szívtelen ember pedig embertelen ember. Embertelen világotok pontosan azért van pusztulásra ítélve, mert az embert nem a mechanizmus, nem az elektromos fejlődés élteti, hanem a szíve!

     Nagyon szeretnék szépeket mondani neked, mert leveledben arról tettél tanúságot, hogy szeretsz Engem, és kész vagy áldozatokat is vállalni azért, hogy hű maradj Hozzám. Igen, szeretnék szépeket mondani, de egy olyan elpusztításra kész világban, mint a tiétek, nagyon falsul csengene minden olyan szép szó, amely ki akarná kerülni azokat a katasztrofális eseményeket, amelyek előtt áll a világotok.

    Ezért úgy akarom a szépet mondani, hogy az igaz legyen, s ne ijesztgetésnek hangozzék, hanem szerető figyelmeztetésnek, békét adó simogatásnak.

    Drága Gyermekem! Amikor fennhangon hirdettem, hogy bízzatok, mert Én legyőztem a világot (János 16;33), akkor is igazat mondtam. Igen. A körülöttem lévő világ felett arattam diadalt azáltal, hogy elmondtam és megmutattam, nem a körülmények függvénye az emberi szív békéje, hanem az Istennel való élő kapcsolat hűséges ápolása tehet bárkit és bárhol boldoggá. A világ afelett arat győzelmet, aki úgy hiszi, hogy a körülményektől függ boldogsága. Ezért a világ győzelme csupa veszteség, háborúság, tülekedés, zsarnokság, hazudozás, gyilkosság, erkölcstelenség. Tehát az önzés legkülönbözőbb megnyilvánulásai.  Aki az Én oldalamra áll, az tudja, hogy a világ feletti győztes oldalán áll akkor is, ha kivégző osztag fegyverei irányulnak reá.

     Igen. Te a győztes oldalán állsz akkor is, ha az egész világ pusztulásról, szenvedésről, katasztrófákról beszél. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Róma 8;28). Te csak jól járhatsz! Minden szeretetből vállalt áldozatod olyan boldogító kincset biztosít számodra, amelyet sem rabló, sem rozsda, sem moly tönkre nem tehet, tehát örökérvényű! 10 /814

 

 

Kérdező: 1. Igaz, hogy 1997 július 6-án 6 óra 58'-kor földrengés lesz Kecskeméten?

2. Isten országát akarom építeni minden áron!

HANG: 1. Nem igaz, hogy van Istennek olyan megváltozhatatlan akarata, mely szerint meghatározott helyen, meghatározott időben földrengést engedélyezne! Nem igaz az, hogy Isten bármikor is függetlenítené magát, akaratát attól az örök elhatározásától, döntésétől, mely szerint a földön minden az emberért van, az ember pedig Istenért! Nem igaz az, hogy az ember alatti világ erőit Isten működni engedné emberek kárára.

    Kedves Barátom! Amit te mondasz, az ugyanabban a skatulyában található, amelyben bizonyos vallási irányzatok állandóan ki akarják találni, hogy mikor lesz a világvége. Én hiába mondtam, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket (Ap.csel. 1;7), hiába mondtam, hogy van olyan, amit még a Fiú sem tud (Márk 13;32). Ezek a szekták már annyiszor csalódtak, és mégsem tanultak csalódásaikból. Mindig találnak olyanokat, akik fölülnek ijesztgetéseiknek, s csatlakoznak hozzájuk, hogy aztán, ha elérkezik a beígért idő, akkor kezdjék magyarázni bizonyítványukat ahelyett, hogy bevallanák: tévedtek, nem Én szóltam általuk!

    A földrengések is és egyéb természeti katasztrófák is, nem izolált jelenségek. Minden mindennel összefügg! Igen, az ember szabad akarata, amelyet fel tud használni imára, szeretetre, óriási hatást tud gyakorolni környezetére. Nem arról van szó, hogy azok, akik különböző katasztrófák áldozatai lettek, bűnösebbek lettek volna azoknál, mint akik életben maradtak! Egyszerűen arról van szó, hogy a tömeges megtérések olyan energiákat bocsátanak ki, melyek látványosan is alakítani képesek az ember alatti világ erőit! 

   2. Ha valóban Isten országát akarod építeni, akkor ne jóslásokkal foglalkozz, hanem a jelen megszentelésével, szereteted kibontakozásával, tehát olyan magatartást alakíts ki, amely függetleníteni képes magát a természetei katasztrófák következményeitől, mivel tudja, hogy az Istent szeretőknek a földrengés is javára válik, míg az Istent nem szeretőknek kárára van az is, ha nincsenek természeti katasztrófák! Az embereket nem ijesztgetni kell, hanem be kell mutatni nekik, hogy a hitből, reményből táplálkozó szeretet boldogságot biztosít minden körülményben! 17 /1628

 

 

Kérdező: Hogyan segíthetek Máriának?

HANG: … Óriási veszélyben van a Föld! Ami Jugoszláviában történt, az csak halvány előjele annak, ami vár rátok, ha nem hallgattok Anyámra!

   Úgy segíthettek Máriának, ahogy Ő segít Nekem! Küldetést vállal! Küldetésének tartalma pontosan az, amit Én az evangéliumok­ban elmondtam nektek! Pontosan az, ami a HANG-kötetek tartalma!

    Szó sincs ijesztgetésről! Egyszerűen arról van szó, hogy a világtörténelem nagy egészét egységben a földről nem lehet átlátni. Innen viszont igen. Mária ezért, a nagy egészet egységben látva, látja annak a bűnáradatnak a következményeit is, amit ti a legjobb szándék mellett sem láthattok. Arra hívja fel tehát a figyelmeteket, hogy higgyétek el, amit lát, azt jobban látja, mint ti, s ezért sürgeti a megté­rést, amíg erre lehetőségetek van a földön! … 14 /1299

 

           

Kérdező: 2. Mi az a pusztító utálatosság?

HANG: 2. A pusztító utálatosság szintén nem fogalmazható meg egy konkrét tárgyra, személyre, eseményre szűkítve! Amint ma beszéltek erkölcsi fertőről országotokban, s ezt nem lehet lokalizálni sem helyre, sem eseményre, sem személyre, éppen így a pusztító utálatosság is egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe belefér minden ami pusztító, ami utálatosság!

    A világvégéről annyit, hogy az már kétezer évvel ezelőtt elkezdődött! Így fejeztem ezt akkor ki: "Betelt az idő... "(Márk 1;15). Tudom, te arra az időre gondolsz, amikor fölrobbantjátok a földet. Hát valóban közel van az is, de még mindig inkább lehetőség, mint bizonyosság! Még mindig van némi menekülési esély, ha az imádság és a böjt széles körben elterjed!

Azt az időt óriási katasztrófák előzik meg, amikor Én eljövök az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőséggel. Az új égnek és az új földnek ideje még nem érkezett el! De a pusztító utálatosság egyre látványosabban mutatja magát! Legyetek hát éberek és imádkozzatok, mert bár úgy jön a vég, mint a tolvaj, de amikor lecsap, akkor nagyon hirtelen, nagyon váratlan és nagyon kegyetlen lesz.

    Nem akarlak ijesztgetni benneteket! Nincs is okom rá, mert az Istent szeretőknek boldog pillanat lesz az! Föl fogjátok emelni fejeteket, örülni fogtok, mert elérkezett a ti megváltásotok! Örömötöket aztán már soha, senki el nem veheti tőletek!  20 /1975

           

 

Kérdező: 1. Lukács 4;18-19 magyarázatát kérem.

            2.  Melyik év lesz a pusztulás éve?

HANG: 1. Az említett szövegrészben tanúságot teszek arról a szerepemről, amit magamra vállaltam azzal, hogy lejöttem a földre. E szerepemet már Izaiás próféta megjövendölte!

    Velem elérkezett hozzátok az Isten országa, és e pillanattól kezdve elkezdődött a földön a világvége! Igen, mert Velem betelt az idő! Egyik példabeszédemben - Máté 22;4 - ugyanezt mondottam el, amikor arról a királyról beszéltem, aki, miután mindent elkészített a menyegzőre, hívni kezdte a vendégeket, akik, sajnos, rendre kezdték kimenteni magukat.

    2. Velem nemcsak betelt az idő, nemcsak az Isten országa érkezett el, hanem a pusztulás éve is! Amint egy fa elültetése nemcsak egy esemény, hanem egy folyamat kezdete is, mivel e fa természetes fejlődése következtében a Napból és a földből kezdi magába asszimilálni mindazt, ami növekedéséhez szükséges, tehát rombol és épít, így az Én megjelenésem is, miként a kovász, amely kezdi átjárni a tésztát, valami olyasmit indított el, amiről Előfutárom ilyeneket mondott: "A fejsze már a fák gyökerére tétetett (Máté 3;10)"!  20 /1978

 

 

Kérdező: 3. Hogyan tudjak többet Istenről, vallásról?

HANG: 3. Ne a világvégével törődj, hanem Velem! A fenti eszközök lehetővé teszik számodra azt, hogy egyre jobban megismerj. Ha ezt vállalod, akkor egyre jobban meg fogsz szeretni is, mert Én vagyok a teremtetlen JÓSÁG! Aki engedi, hogy hozzákössem életemet, azt megtanítom az örökkévalóság szemüvegével nézni a világot. 'Mi ez, az örökkévalósághoz képest?!' - fogod kérdezni, ha problémaerőbe tévedsz.

 Imáid nagyon kedvesek Nekem! Mint anyának, tudnod kell, hogy mennyire kedves egy szülőnek, mikor gyermeke, bármennyire csacsogó módon, de beszélni kezd hozzá! Így vagyok Én veled!  22 / 2216

 

 

Kérdező: 3. A világvég iszonyatát az igazak is megszenvedik?

HANG: 3. A világvég iszonyatával kapcsolatban csak azt mondhatom, amit kétezer évvel ezelőtt is, bár kicsit más szavakkal, de lényegében elmondottam: Imádkozzatok a jó halál kegyeleméért! Mindennap imádkozzatok a jó halál kegyelméért! A többit bízzátok Istenre, a ti mennyei Atyátokra, aki mindent úgy rendez, hogy az Ő gyermekei számára lélekben gazdagodást eredményezzenek mindenkor azok a körülmények, amelyekről nem tehetnek.  23 / 2349

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni.

HANG: 1. Lukács 11;13-ban egyértelműen és világosan megfogalmaztam azt az isteni vágyat, amely azonos a tiéddel, amikor Lélekkeresztségre vágyódsz. Már Előfutárom beszélt erről Márk evangéliumának 1;8-dik részében. Ne fáradj hát bele a könyörgésbe, amelyet szívedből az ég felé küldesz. Kérd állhatatosan a Lélekkeresztséget! Mindennap legalább egy-egy fohásszal könyörögj ezért a kegyelemért!

    Nem azért kell állhatatosan kérned, mert állhatatosságodra Istennek van szüksége, hanem azért, hogy magad számára is igazolódjék az, ami a Lélekkeresztséggel kapcsolatban a legfontosabb. Ez pedig az, hogy nemcsak a felszínen fodrozódik benned ez a vágy, hanem egész lényeddel kívánod ezt az istenélményt. De nemcsak ezért kell állhatatosan kérned, hanem azért is, mert Atyám Általam a legoptimálisabb időben akar téged betölteni Szentlélekkel, s ez a pillanat nehogy olyankor érkezzen el, amikor részedről zárt ajtókra talál, tehát olyankor, amikor már esetleg le is mondtál erről.

    Amikor a világ végéről beszéltem, akkor azt mondottam, hogy az úgy jön el, mint a tolvaj. Legyetek hát ébren, nehogy váratlanul érjen benneteket. A Lélekkeresztség annak számára, aki ebben részesül, olyan, mint a világ vége! Egy új világ kezdetét kell, hogy jelentse! 24 /2422

 

 

Kérdező: 1. Kilátástalannak látom az életemet.

HANG: Te sokat imádkozol, sokat tanulsz, s azon kapod magadat, hogy nem úgy mennek körülötted és benned a dolgok, ahogyan te szeretnéd.

    1. Nekem, Jézusnak, az első szavaim ezek voltak: "Betelt az idő! Elérkezett hozzátok az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat" (Márk 1;15)! Ha ezt az egyetlen egy nyitó gondolatomat elfogadod, és arra szánod életedet, hogy ezt a csomagot kibontsad, máris megragadtad a lényeget!

    Sem ima, sem tanulás nem ad megoldást mindaddig, amíg valaki nem kezd hozzá gondolatainak átalakításához úgy, ahogy azt Én ajánlom neki és elvárom tőle.

 Csak egy kicsit mélyedj bele az idézett szavaimba! "Betelt az idő!" Tehát elkezdődött a világ vége! E pillanattól kezdve már az Isten sem adhat többet a mulandó világnak, mint amennyit eddig adott. Miért? Mert Általam, Velem és Bennem mindent megkaptatok ahhoz, hogy boldogok legyetek!

 Pontosan azt tettem lehetővé számotokra, hogy rávezesselek benneteket e nagy igazságra: nem olyan a világ, amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan! Tehát nem a rajtatok kívüli világot kell megváltoztatnotok, hanem szemléleteteket a világhoz! Magatokban kell elindítanotok egy olyan szemléletváltást, amely épít, buzdít és vigasztal benneteket!

 Erre mindenki képes, aki úgy igyekszik gondolkodni, szólni és cselekedni, amint azt Én tettem. El kell hinned, hogy igazat mondottam akkor, amikor azt mondottam, hogy aki szeret Engem, abban lakóhelyet biztosítok a Magam számára (János 14;23)!

    Kétségtelen, hogy a gondolkodás-átalakítás nem megy gondolkodás vállalása nélkül! Tehát egy komoly szellemi munkát kell vállalnia annak, aki meg akarja találni, vagy ha úgy tetszik teremteni, a különbözőségek dinamikus harmóniáját szívében. Ebben kétségtelenül, a tanulás és az imádság a legnagyobb segítség. De nem mindegy, hogy valaki mit tanul, és nem mindegy, hogy valaki hogyan imádkozik! Tanulmányoznod elsősorban az evangéliumokat kell! Imádkozni pedig a párbeszédima szerint tudsz a legtermékenyítőbben. 25 /2471

     

      

Kérdező: 3. Valóban megfagyunk a télen?

HANG: 3. Nem fagytok meg a télen. A rátok váró megpróbáltatás nagyobb lesz, mint a megfagyás! Nem az eseményében, hanem a következményében lesz nagyobb. Hidd el, nagyon közel van a föld ahhoz, hogy komolyan megmérettessék! Égi Édesanyátok, az Én Anyám, Mária, mindent megtesz ma értetek! Van is némi foganatja gyakori megjelenésének. Valójában még mindig nem dőlt el végleg, hogy abban a végkifejletben, amely felé közeledtek, mi fog történni.

 Nincs előre megírt forgatókönyv! Szabad döntéseitek hallatlanul fontosak mind a saját, mind gyermekeitek jövője szempontjából. Amit viszont nem érint semmiféle döntésetek, az, az az elv, mely szerint az istenszeretőknek minden a javára válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni! Az újjászületésnek és az újra születésnek folyamata soha nem fog megállni! A teremtett világmindenségnek nincsenek határai! Az új ég és új föld, csak egy világkorszak befejezését jelenti, de nem a teremtés végét! A teremtésnek soha nem lesz vége! Ami biztos, az az, hogy Én, Jézus, újjá termetek mindent! 28 /2796

 

 

HANG: Jól tudom, hogy az az áldatlan állapot, amely ma világotokat jellemzi, az isteni szférákból beavatkozásra vár. Nem kell már sokáig várnotok. Nagyon készítem enyéimet, hogy a rátok váró, hamarosan bekövetkező események megrázkódtató hatásai ne végleges romlásba, hanem jövőt szépítő tisztulásba torkoljanak! Én, Jézus, nem elítélni, hanem megmenteni akarom azt a világot, amelyben éltek. Ezt akarom általatok, és pedig általad is! Vésd mélyen szívedbe főleg azokat a szavaimat, amelyeket vastagon szedett betűkkel kiemeltem, ebben a válaszlevelemben! 29 /2976

           

 

Kérdező: 3. Miért foglalkoztat annyit a világvége gondolat?

HANG:  3. Az nem baj, ha valakit sokat foglalkoztat a világvége gondoltat. Sokkal nagyobb baj az, ha valakit ez egyáltalán nem foglalkoztat! Igen, mert minden, ami mulandó, addig alkalmas bódulatba tartani a szellemi lényeket, tehát az embert, amíg mulandóságát el tudja rejteni, illetve, amíg el tudja érni, hogy mulandósága ne foglalkoztassa az örök értékekre teremtett lényeket, tehát az embert!

    Nekem, Jézusnak, első kijelentésemben már elhangzott, hogy betelt az idő (Márk 1;15)! Az Én földi megjelenésemmel tehát már elkezdődött a világvége!

    Törekedj arra, hogy földi életed utolsó órája legyen a legboldogabb órád. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha a világvége gondolata nem kerül földi életed margójára, hanem engeded, hogy főhelyet foglaljon el életed színpadán.  30 /3045

  

 

Kérdező: Több kérdésemre nem kaptam választ a HANG-tól.

HANG: E válaszomban sem kérdéseidre akarok válaszolni. Vannak olyan problémák, amelyekre a leghatásosabb válasz a hallgatás. Vannak kérdések, amelyekre bármit mondanék, félreértenétek. Ilyen volt pl. az az eset, amikor a világvégéről kérdeztek hallgatóim Engem. Azt válaszoltam nekik, hogy nem tudom, pedig mindenki tudta, hogy tudom. De valóban úgy nem tudtam, hogy nekik megfelelően elmondja. Bárhogy mondtam volna el, félreértették volna.

    Számotokra feltétlenül az a legfontosabb, hogy azt tudassam veletek, amit, ha akartok, nem értitek félre. Ha akartok! Persze, úgy egy Isten sem tud beszélni, hogy az, aki félre akarja érteni, képtelen legyen erre. De igenis tudok úgy beszélni, és ez a döntő, hogy szavaimmal lelketek fejlődését elősegítsem. Ezt teszem most is veled.

     Nem teszed jól, hogy nem szeretsz ebben a világban élni. Nem jól teszed, ha azt gondolod, hogy száz évvel ezelőtt jobb lett volna számodra. Az, hogy szereted a történelmet, nem ment fel téged az alól a felelősség alól, amely a szeretni tanítás feladatára szólít fel téged a jelenben.

     A történelmet az tanulja és az tanítja jól, aki a múltból tanulva, a jelent egyre jobban meg akarja szentelni, egyre szebbé akarja tenni.

     Az a sok negatívum, amit te a jelenből kiolvasol, nem sokat segít téged lelkileg előre. Sokkal többet jelentene számodra az, ha arra a meggyőződésre jutnál, hogy nem a gonoszság lett több napjaitokban, hanem a FÉNY lett nagyobb, s így a gonoszság most jobban látszik. De jobban meg kellene látnotok a jót is, mert az, aki meg akarja látni, hogy hogyan dolgozik a Lélek a lelkekben, az rá tud látni erre a jóra is.

     Soha nem tapasztalható módon szaporodnak, alakulnak klubok, közösségek, imacsoportok, összejövetelek, ahol Én, Jézus, valóban jelen vagyok. Sokszor sokkal jobban, mint a templomokban!

     De ami a legfontosabb! Benned élek boldogító módon! Ha vállalod azt a szellemi munkát, amelyet vállalnia kell annak, aki boldog akar lenni, akkor olyan benső békéhez tudlak juttatni, amiről nem is álmodtál. E szellemi munkához csak egy pici hit kell, és egy komolyabb szellemi munka. A pici hit azt jelenti, hogy el kell hinned: Isten csak boldogító módon tud jelen lenni a szellemi teremtményeiben. El kell hinned, hogy Istennél nagyobb isten nincsen, s ezért az istenszeretőknek minden javára válik. Ha ezt elhiszed, akkor vállalnod kell azt a szellemi munkát, amely mindig megtalálja a feleletet minden problémád, nehézséged közepette e kérdés alapján: ez miért jó nekem?(mármint neked).

 Arról kellene felismernie a világnak titeket, akik az Enyéim vagytok, hogy ragyogtok a boldogságtól! Megcáfolhatatlan igazság az, hogy a boldog Istennek csak boldog gyermekei lehetnek. Ha valaki nem éli meg szívében azt a benső békét, és azt a határtalan erőt, biztonságot, amit Én, Jézus, nemcsak adhatok, de nem is tudok nem adni annak, aki elfogad Engem urának, megszabadítójának, annak tudomásul kell vennie, hogy ez a negatív magatartása, az élethez történő hozzáállása, nem az Isten, hanem ő általa megváltoztatható, éspedig saját gondolkodásának átalakítása által! 30 /3087

 

 

Kérdező: 1. Közel vagyunk Illés eljöveteléhez?

     2. Nostradámus l999 augusztusára jövendölte a világvégét.

HANG: 1. Illés már eljött, de nem ismerték fel őt (Máté 17;12)! Velem, Jézussal, betelt az idő (Mk. 1;15), tehát elkezdődött a világvége! Amit Általam, Velem és Bennem Isten adott nektek, ennél többet a világ már nem kaphat. Úgy éljetek tehát, hogy világvégi korszakban éltek a földön.

     2. Az általad említett jövendőmondó beszélt a következő évezredben bekövetkezendő eseményekről is. Ha Én, Jézus, nem mondhattam meg nektek a világvég befejezésének pontos idejét, akkor ezt más sem mondhatja meg nektek. Nem, mert nem válna javatokra.  37 /3886

 

 

Kérdező: 2. Második eljöveteled után lesz az új Ég és az új Föld?

HANG:  2. A világvégével kapcsolatban bár egyértelmű, de nagyon szűkszavú voltam. Azt tudatosítsd magadban, hogy bármikor eljöhet a számonkérés pillanata! Az ezzel kapcsolatos részletekről olvasd el az evangéliumok idevágó helyeit. Ha többre lett volna szükségetek ezzel kapcsolatban, akkor többet mondtam volna.  43 /4707

 

Világvége, Utolsó idők

Kérdező: Uram! Annyira benne van a levegőben az, hogy az utolsó időket éljük. Szólj erről valamit.

HANG: Azt mindenképpen tudnod kell, hogy Én, Jézus, soha nem kerülhetek ellentétbe önmagammal. Tehát azt, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam, ma sem cáfolhatom meg. Ez azt jelenti, hogy Velem, Jézussal, valóban betelt az idő, elkezdődött a világvége. De ugyanakkor dátumot nem mondhattam sem akkor, sem most. Miért? Elmondom:

    Az idő valóban betelt Velem. Isten, a maga részéről mindent megtett azért, hogy azok a szellemi lények, akik boldogságra vannak teremetve, ennek forrását találják meg önmagukban Általa! Aki ezt elfogadja, az megérti azt, hogy számára az, amit ti halálnak neveztek, valójában nincs is, illetve, csak annyiban van, hogy az nyereség! A világvég emlegetése tehát immár kétezer éve, állandóan időszerű. Ez nem tréfás szójáték, hanem szent valóság! Azt idő betelt!

    A megsérült emberi természet számára nem orvosság, hanem méreg volna az, ha pontos időpontot mondanék nektek. Most rámutatok arra, hogy ez miért van így.

    Már az őskeresztényeknek is fel kellett hívnom figyelmüket arra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Igen, mert úgy gondolták, hogy kár törni magukat, ha már napjaik úgyis meg vannak számlálva.

     De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt a keresztények még időben elhagyták a várost, mert bizonyos jelekből felismerték, mi vár azokra, akik a városban maradnak.

     Még a fatimai gyerekek között is volt olyan, aki elhanyagolta az iskolába járást, s inkább a templomban imádkozva, megvárta a tanítás végét, s úgy ment haza, mint aki az iskolából jött, miután megtudták, hogy melyikük fog hamarosan meghalni. Egyszerűen értelmetlennek tartotta, hogy olyasmit tegyen, aminek hasznát úgysem veheti már itt a földön. Az nem jutott eszébe, hogy bármilyen hamar is vége lesz földi életének, addig is példát kellene adni társainak mind az iskolába járásról, mind az ottani viselkedésről.

    Az utolsó idők emlegetése tehát jó, de nem arra, hogy ijesztgessenek vele benneteket, sem arra, hogy napi teendőitek becsületes elvégzését akadályozza.

    Meg kell még említenem, hogy napjaitokban van egy olyan felekezet, amely éppen a világvég emlegetésére koncentrálva annyira istentelen és embertelen módon kötözi meg, használja fel a hiszékeny emberek és a különböző felekezetek gyarlóságát, hogy arra nincs is példa az emberiség eddigi történetében.

    A mai nap tele van rádió, sajtó azzal a tragikus eseménnyel, amely egy autóbusz szakadékba zuhanása következtében történt. Sok halott, sok súlyos sebesült! Mit gondolsz? Ha valaki előre megmondta volna nekik, hogy mi fog történni, mi lett volna a következménye? Gondolod, hogy növekedtek volna ennek az ismeretnek birtokában a szeretetben? Mondom neked, nem!

    A megmeneküléseteket ne attól várjátok, hogy mit tudhattok meg a jövőről. Még attól sem, ha tragédia ér benneteket. A bajokban gyakran hallható 'jajistenemezés', a bajok elmúltával úgy elmúlik, mint a gyökértelen növény, miután elkezd rá sütni a Nap.

    Igaz, hogy felhívtam figyelmeteket arra, szeretnélek felkészíteni benneteket még ebben az évezredben egy tisztultabb világ befogadására, és igaz az is, hogy ennek eléréséhez komoly rostán kell átvergődnötök, amely rostát kegyetlen kegyelemnek is szoktátok nevezni, de mindaddig, amíg nem fogadjátok be az égi békét szívetekbe, maga az Isten sem képes boldogítóan gondviselő Isten lenni számotokra!

   Azok, akik arról beszélnek, hogy hamarosan tragikus események fogják megrázni a világot, ha nem jön be jóslatuk, akkor ezért nem hálát szoktak adni, hanem még bosszankodnak is emiatt. Nem annak örülnek tehát, hogy nem történt tragédia, hanem amiatt bánkódnak, hogy nem jött be jóslatuk. Mindezek után sem szoktak bűnbánatot tartani, sem azt, hogy bevallanák, átrázta őket az ősellenség, hanem a legképtelenebb magyarázatokkal, - pl. lelkileg megtörtént, csak fizikálisan nem - próbálják magyarázni bizonyítványukat, s ezzel egyértelműen elárulják, hogy őket nem a szeretet vezérli, hanem valami rejtett, eddig elnyomott, ezért általuk is helytelennek gondolt vágy.

     Az utolsó időket élitek, s váratlanul fog eljönni a rostálás pillanata. Legyetek készek, mert amikor nem is gondoljátok, akkor fog megtörténni mindez. Az a katasztrófa minden fényt el fog oltani. Kivéve annak a szeretetnek a fényét, amelyről ezt mondottam: 'Tüzet jöttem hozni a földre, s mi mást akarnék, minthogy fellobbanjon (Lukács 12;49)! Legyetek ébren! Szavaim ne a félelmet, hanem a buzgóságot erősítsék bennetek! A szeretet kioltja a félelmet, és mozgásba hozza bennetek az Én, a ti Jézusotoknak boldogító irgalmasságát!  35 /3635