Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

Utolsó idők munkásai

  

                           TANÍTÁS A PÉNZRŐL.

Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor.(1993. november 26. péntek)

JÉZUS: … Ám egyet nektek tudnotok kell: ha ti nem szűntök meg ránk figyelni, s hallgatni és magatokba építeni a mi tápláló igénket, nektek éheznetek sose kell! És fáznotok sem! S ha jóllaktatok naponta, s ha tető van a fejetek felett, s ha ruha fedi a testeteket, szellemi táplálékkal pedig mi látunk el benneteket, mi az, ami - ennél a legszükségesebbnél -számotokra még szükséges lehet? S ezt, hogy a legfontosabb feltételeiteket Atyám és én mindig megteremtjük nektek, ne értékeljétek le! Ez az a legtöbb, ami benneteket igazán szabaddá tehet! S ezt ÉN megígérem nektek, ha követitek intelmeimet, ilyen téren nélkülöznötök sohasem kell. Már ennek elegendőnek kellene lennie számotokra, akik engem a keresztúton járva követtek. De tudjuk mi, hogy nektek még mi minden másra van szükségetek. S ha betartjátok a szabályt - s a szükségesnél nem kívántok többet - ami fontos, a létfeltételeiteken túl is, segítünk megteremteni nektek. De csak akkor, ha belátjátok, olykor az is megeshet, hogy csak a legszükségesebbet kaphatjátok meg. S elfogadjátok, hogy nektek - az utolsó idők munkásainak, munkatársaimnak - ezzel kell megelégednetek. Sokszor beszéltem már erről: ti ne ragadjatok hozzá semmihez! Amit kaptok, ha becsületes feltételek kínálják azt, fogadjátok el , tiszta szívvel! De többet ne akarjatok, ne követeljetek, és ne szerezzetek! Kincset ne a pénz által, és ne itt a földön gyűjtsetek! Ezt a tanítást ti már régóta jól ismeritek! …    Josua.   3 /250

           

 

Kérdező: 4. Hogyan vezethetek egy gyermeket a Te utadra?

HANG: 4. Hozzám vezetni valakit, akár gyermek, akár felnőtt, ez bizony az igazi Istentől jövő emberi hivatás. E téren hallgass a szívedre.

     A természetgyógyászati tevékenységeden áldásom nyugszik. Első kegyelmem felétek éppen az a természet, melyet civilizációtok azért rontott el, mert nem kellő erkölcsi súllyal nyúlt hozzá. Az igazi természetgyógyászok mind az Én munkatársaim. Ilyen értelemben te is az utolsó idők munkása vagy. 4 /337

 

 

Megérett már a föld a pusztulásra

 

Kérdező: Nagy a gyűlölet körülöttem!

HANG: Amit leveledben leírtál, tehát szereteted visszautasítását, ez azt mutatja, hogy megérett már nagyon a föld a pusztulásra! Igen, mert amint te leírtál, az szinte általános. 

   Nincs béke a nemzetek között, nincs béke a városokban, nincs béke az utcákon, nincs béke a családokban, nincs béke a szívekben.

Anyám már több mint tizenöt éve mindennap megjelenik Medjugor­jében, és a béke Királynéjaként mutatkozik be. A légkör, amit ott teremt, azt szeretné erősíteni bennetek, hogy szívetekben kell megtalálnotok a megoldás kulcsát, mert minden égi gyermek, Anyám és angyalaim, mind az Én békémet sugározzák felétek! Nektek igenis az a feladatotok, hogy a rosszat jóval, a türelmetlenséget türelemmel, az ingerültséget nyugodtsággal, az önzést önzetlenséggel, tehát a haragot és gyűlöletet szeretettel viszonozzátok.

     Élesen elválik jelen korotokban a jó a rossztól, a bárány a farkastól. Tán még soha nem volt annyira tiszta tükör a körülmény, mint ma. Tán soha nem lepleződött le úgy, hogy ki tartozik Hozzám és ki van Ellenem, mint ma. Ma mindenki a nyilvánvalóságban tapasztalhatja meg azt, amit régebben csupán burkoltan lehetett megélni. Azt, hogy felnőtt ember felnőtt embert képtelen nevelni. Azt, hogy egyedül az önnevelésnek van létjogosultsága! Ma mutatkozik meg legkirívóbban az, hogy nem megoldás a gonosznak történő ellenállás, és csak ott mutatkozik meg az Én világ fölötti győzelmem, ahol képes oda tartani a másik arcát az, akinek egyik arcát megütötték!

     Drága Gyermekem! Csak az indul el a szívbéke útján, aki a nyilvánosság előtt mondott beköszöntőmet, "alakítsátok át gondolkodásotokat", komolyan vállalja. Mindenki akkor válik megváltott emberré, amikor belülről lát rá arra, hogy aki Engem szeret, annak minden a javára válik. Igen, mert az, aki ezt meglátja, képessé lesz arra, hogy Istent a szeretet Istenének ismerje fel, tehát Atyjának, önönmagát pedig e SZERETET-ISTEN édes gyermekének!   21/2112

 

 

Új ég és új föld.

 

 

Kérdező: 4. Elpusztul a Föld?

HANG: Még valamit a Földről. Nem kell féltened bolygótokat. Csak akkor pusztul el, ha helyette jobb, szebb keletkezhet. Szép ez a Föld. Pokollá nem a természete által válik. Pokollá azok teszik, akik nem a Földön, hanem az embereken akarnak uralkodni. A Föld arra való, hogy uraljátok. Az emberek pedig azért vannak e Földön, hogy önmagukban kialakítsák a szolgáló szeretet világát. Az új ég és új föld ezekkel az emberekkel lesz szinkronban.  6 / 464

 

 

Kérdező: 1. Van-e testtől különálló lélek? Az újjászületés megcáfolná a feltámadást.

HANG: 1. Feltámadás van, nem is egy. Mindannyiszor, ahányszor valaki meghal, egyben fel is támad. Lesz majd egy végleges, végső feltámadás, amikor is elérkezettnek látom az időt arra, hogy új ég és új föld legyen. Akkor majd megjelenek az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőségben, s akkor hallani fogjátok, hogy most már valóban elérkezett hozzátok a ti megváltásotok.(Lukács 21; 28). De míg ez meg nem történik, addig van lehetőségük az itteni szellemeknek, tehát a földön már egyszer megholtaknak is arra, hogy újra legyen egy olyan összesűrített gondolat, melyben megjelenhetnek a földön azért, hogy szeretetük tisztuljon vagy tisztítson. Nincs tehát ebben semmi ellentmondás a föltámadással kapcsolatban.  6 /486

           

           

Kérdező: Fiam különleges alkat. Nem találja helyét.

HANG: Valóban különleges alkat a fiad. Már a földre jötte előtt is kereste azt az anyát, aki mellett olyan karmával, amellyel ő született, valahogyan boldogulni fog, és döntései révén önmagának is, anyjának is lehetővé válik a visszatalálás oda, ahonnan egykor mindket­ten kilendültetek.

     Meghatározott célt nem tűzhettek ki magatok elé, mert annyira szövevényes fiad kereső- és szándékvilága, hogy ez számotokra a földi dimenzióban átláthatatlan. De mindketten meg tudjátok találni szívetek nyugalmát Nálam akkor, ha elhiszitek, hogy amikor példázódtam az ég madaraival és a mezők virágaival, akkor arra a mennyei Atyátokra akartam ráirányítani figyelmeteket, aki gyermeke­inek még a haja szálait is számon tartja.

     Tehát meg kell tanulnotok máról holnapra felelősséggel élni. Nem felelőtlenül, hanem felelősséggel. Ez azáltal fog sikerülni nektek, ha nagyon bíztok Bennem, és nagyon megtesztek mindent, ami éppen máról holnapra adódik számotokra.

     Volt olyan, hogy Atyám egy egész népet negyven éven át ellátott a pusztában úgy, hogy mindenük megvolt, amire szükségük volt. Atyám szeretete nem csökkent azóta sem. Sőt! Mivel benne élhetek lelketekben, így még biztosabbak lehettek abban, hogy látni fogjátok: nem jártatok rosszabbul másoknál, és nem jártak jobban mások, mint ti.

     Az, amiben ma éltek, csupán előjátéka annak az eljövendőnek, amely már az ajtóban áll és kopogtat. Csak meg kell hallani, észre kell venni az idők jeleit, s bátorítást kaptok arra, hogy érdemes bízni, kitartani Mellettem. Ne féljetek hát! A győztes oldalán álltok!

     De ne keverjétek össze a két egymástól különálló életet: amit magatokban hordoztok, és ami körülöttetek forrong. Még azt sem mondhatom, hogy a körülöttetek lévő élet a bennetek lévő életért van. Nem. A benső életért ti magatok vagytok. A rajtatok kívüli világ romlásra ítéltetett. Szavaim súlyát, értelmét majd akkor fogjátok megérteni, amikor már tapasztalni fogjátok az új eget és az új földet.

     Most nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a holnap majd gondoskodik magáról. Ma kell megtenned azt, amit a mai nap követel.

     Kevés tiszta gyógyítom van ma közöttetek. Aki arról beszélt, hogy égi lényektől van gyermeked bizonyos képessége, az a tiszta gyógyítóim, közé tartozik. De kevés van ilyen.

     Türelmet kérek, és azt, hogy te ERŐT kérj Tőlem. Angyalaim vigyáznak benneteket. Újra mondom: NE FÉLJETEK!  9 /690

 

 

Kérdező: 1. Miért vonzódom a kereszthez?

HANG: 1. A kereszt az anyag szimbóluma. Az a tény, hogy Engem kereszten öltek meg, nemcsak bizonyos történelmi háttérrel magyarázható. Van ennek előremutató jelentése is! Ez pedig az, hogy Nekem az anyag szimbóluma által hirdetnem kell az idők végezetéig, hogy az anyagnak van megszentelő ereje is!

    Az anyag önmagában nem létező valóság. Mindig valaminek hordozója! Ha Engem hordoz, akkor az új égre és új földre előremutatóan hirdeti nektek, hogy az anyag nem akadály, hanem eszköz az Isten- és emberszeretet kibontakozására. 16 /1530.

 

 

Kérdező: 2. Mi az a pusztító utálatosság?

HANG: 2. A pusztító utálatosság szintén nem fogalmazható meg egy konkrét tárgyra, személyre, eseményre szűkítve! Amint ma beszéltek erkölcsi fertőről országotokban, s ezt nem lehet lokalizálni sem helyre, sem eseményre, sem személyre, éppen így a pusztító utálatosság is egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe belefér minden ami pusztító, ami utálatosság!

    A világvégéről annyit, hogy az már kétezer évvel ezelőtt elkezdődött! Így fejeztem ezt akkor ki: "Betelt az idő... "(Márk 1;15). Tudom, te arra az időre gondolsz, amikor fölrobbantjátok a földet. Hát valóban közel van az is, de még mindig inkább lehetőség, mint bizonyosság! Még mindig van némi menekülési esély, ha az imádság és a böjt széles körben elterjed!

 Azt az időt óriási katasztrófák előzik meg, amikor Én eljövök az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőséggel. Az új égnek és az új földnek ideje még nem érkezett el! De a pusztító utálatosság egyre látványosabban mutatja magát! Legyetek hát éberek és imádkozzatok, mert bár úgy jön a vég, mint a tolvaj, de amikor lecsap, akkor nagyon hirtelen, nagyon váratlan és nagyon kegyetlen lesz.

    Nem akarlak ijesztgetni benneteket! Nincs is okom rá, mert az Istent szeretőknek boldog pillanat lesz az! Föl fogjátok emelni fejeteket, örülni fogtok, mert elérkezett a ti megváltásotok! Örömötöket aztán már soha, senki el nem veheti tőletek! 20 /1975.

 

 

Kérdező: 1. Nem értem a feltámadást.

HANG:  Nekem mindig örömöt jelent az, ha valamelyik gyermekem érteni akar. Számomra öröm az, ha valaki arra akarja használni az eszét, amire kapta, tehát arra, hogy Engem egyre jobban megismerjen.

    1. Valóban értelmetlen lenne az a feltámadás, ami után újra meg kellene halnotok. Az ilyen eseményt nem is feltámadásnak kell neveznetek, hanem újraszületésnek, tehát reinkarnációnak. Nincs tehát olyan feltámadás, amelyről te kérdezel.

    Én valóban feltámadtam, mert ugyanabban a testemben jöttem újra közétek, amelyben keresztre feszítettetek. Jelenleg nem vagyok ugyanabban a testben. Jelenleg megdicsőült állapotban vagyok, s ehhez hozzátartozik az, amit úgy lehet nevezni, hogy megdicsőült test. Ez abban a pillanatban megtörténik mindenkivel, akinek már nem kell újra megszületnie,  amikor valaki meghal.

    Lesz új ég és új föld, s az a bizonyos megdicsőült test, amely hozzátartozik örök életet hordozó személyetekhez, természetesnek fogja tartani azt a létállapotot.

    Ne aggódj hát a feltámadásoddal kapcsolatban! Soha nem  kell feltámadnia azoknak, akik az Enyéim, mert aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem! Én magam vagyok a feltámadás és az élet!  24 /2448

 

 

Kérdező: 3. Valóban megfagyunk a télen?

HANG: 3. Nem fagytok meg a télen. A rátok váró megpróbáltatás nagyobb lesz, mint a megfagyás! Nem az eseményében, hanem a következményében lesz nagyobb. Hidd el, nagyon közel van a föld ahhoz, hogy komolyan megmérettessék! Égi Édesanyátok, az Én Anyám, Mária, mindent megtesz ma értetek! Van is némi foganatja gyakori megjelenésének. Valójában még mindig nem dőlt el végleg, hogy abban a végkifejletben, amely felé közeledtek, mi fog  történni.

 Nincs előre megírt forgatókönyv! Szabad döntéseitek hallatlanul fontosak mind a saját, mind gyermekeitek jövője szempontjából. Amit viszont nem érint semmiféle döntésetek, az, az az elv, mely szerint az istenszeretőknek minden a javára válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni! Az újjászületésnek és az újra születésnek folyamata soha nem fog megállni! A teremtett világmindenségnek nincsenek határai! Az új ég és új föld, csak egy világkorszak befejezését jelenti, de nem a teremtés végét! A teremtésnek soha nem lesz vége! Ami biztos, az az, hogy Én, Jézus, újjá termetek mindent!  28 /2796

 

 

Kérdező: 1. Magunk okoztuk magunknak szenvedésünket?

HANG: 1. Nem születésetekkel kezdődött az élet számotokra. Mindkettőtöknek több élet volt már. Jelen életeteket azért választottátok olyannak, amilyen, mert ezt láttátok legjobbnak arra, hogy körülményeitek tükrében az egészséges alázatot ki tudjátok dolgozni magatokban.

     Nem egy, hanem több életen keresztül halmozódott fel bennetek az az elhatározás, hogy itt és most ilyen legyen életetek. Igen, mert többé már nem kell leszületnetek a földre, mivel elfogadtatok Engem, Jézust, és így már az újjászületettek körébe tartoztok (János 3; 3). Ma nagyon sok olyan ember él a földön, akikről csak Én, Jézus, tudom, hogy újjászülettek, s ők a megalázottak, a nagy szenvedők, az alázatosak. Azért jöttek le és vannak annyian, mert közel az az idő, amikor az új ég és új föld nagyon meg fogja rostálni a most élőket!   28 /2884

 

 

Kérdező: 2. Kisfiamnak azt mondtam, hogy apját elvitték a mennybe.

HANG2. Kisfiadnak jól mondtad, hogy édesapja már az angyalok 'földjén' van. Ennek igazi, reális valóságát csak akkor fogjátok megérteni, amikor már beteljesül az Én, a te Jézusod kijelentése: új ég és új föld váltja fel azt a világot, amelyet ti most joggal, siralom völgyének neveztek.   33 /3414

 

 

 

Végső idők jelei.

 

Kérdező: Fiam különleges alkat. Nem találja helyét.

HANG: … Az, amiben ma éltek, csupán előjátéka annak az eljövendőnek, amely már az ajtóban áll és kopogtat. Csak meg kell hallani, észre kell venni az idők jeleit, s bátorítást kaptok arra, hogy érdemes bízni, kitartani Mellettem. Ne féljetek hát! A győztes oldalán álltok!  9 /690

           

 

Kérdező: 2. Fája lelkemnek, hogy valaki Rád hivatkozva, szerintem árt.

HANG: 2. A végső idők jelei közé tartozik sajnos az is, hogy hamis lelkek áradata lepi el a földet, akik az Én nevemben mondanak és tesznek Ellenemre! Ezt azért nem akadályozhatom meg, mert a földrejöttöm óta eltelt idő elsősorban arra való volt, hogy Rám találjatok, s mivel minden mindennel összefügg, a sok hanyagság és mulasztás, sőt a sok tudatosan terjesztett téveszmék, nagy kapukat nyitottak azoknak az önző embereknek szívében, akik visszaélnek Isten szeretetével, és akik Rám hivatkozva, hitegetnek benneteket, hogy így kihasználják jóhiszeműségeteket. Ezt olyan kirafinált módon teszik, hogy, ha lehetne, még a választottakat is megtévesztenék. Éppen azért rövidítetnek meg a napok, hogy ez meg ne történhessék. (Máté 24;22)

     Életed értelme és célja tehát az, hogy foglalkozz tanításommal, s e szerint kezdj gondolkodni, és fogadj be szívedbe, hogy szeretni tudjak általad, hogy szeretni tudj Általam.  27 /2765

           

 

Kérdező: 2. Valóban a 'vég' előtt állunk?

HANG: 2. A "vég" már elkezdődött az Én, a te Jézusod nyilvános működésével. Ezért mondhattam: "Betelt az idő (Márk 1: 15)!"

 Az elkövetkező évezred, amely előttetek áll, egy szebb, tisztább, boldogabb jövőt fog feltárni azok előtt, akik szándékom szerint tovább akarják élni az Én életemet a földön. Tehát nem rosszabb, hanem jobb lesz az életetek. … 30 /3066