Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Természeti katasztrófák. 

Kérdező:  1. Igaz, hogy 1997 július 6-án 6 óra 58'-kor földrengés lesz Kecskeméten?   2. Isten országát akarom építeni minden áron!

HANG:  1. Nem igaz, hogy van Istennek olyan megváltozhatatlan akarata, mely szerint meghatározott helyen, meghatározott időben földrengést engedélyezne! Nem igaz az, hogy Isten bármikor is függetlenítené magát, akaratát attól az örök elhatározásától, döntésétől, mely szerint a földön minden az emberért van, az ember pedig Istenért! Nem igaz az, hogy az ember alatti világ erőit Isten működni engedné emberek kárára.

     Kedves Barátom! Amit te mondasz, az ugyanabban a skatulyában található, amelyben bizonyos vallási irányzatok állandóan ki akarják találni, hogy mikor lesz a világvége. Én hiába mondtam, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket (Apostolok csel. 1;7), hiába mondtam, hogy van olyan, amit még a Fiú sem tud (Márk 13;32). Ezek a szekták már annyiszor csalódtak, és mégsem tanultak csalódásaikból. Mindig találnak olyanokat, akik fölülnek ijesztgetéseiknek, s csatlakoznak hozzájuk, hogy aztán, ha elérkezik a beígért idő, akkor kezdjék magyarázni bizonyítványukat ahelyett, hogy bevallanák: tévedtek, nem Én szóltam általuk!

     A földrengések is és egyéb természeti katasztrófák is, nem izolált jelenségek. Minden mindennel összefügg! Igen, az ember szabad akarata, amelyet fel tud használni imára, szeretetre, óriási hatást tud gyakorolni környezetére. Nem arról van szó, hogy azok, akik különböző katasztrófák áldozatai lettek, bűnösebbek lettek volna azoknál, mint akik életben maradtak! Egyszerűen arról van szó, hogy a tömeges megtérések olyan energiákat bocsátanak ki, melyek látványosan is alakítani képesek az ember alatti világ erőit! 

    2. Ha valóban Isten országát akarod építeni, akkor ne jóslásokkal foglalkozz, hanem a jelen megszentelésével, szereteted kibontakozásával, tehát olyan magatartást alakíts ki, amely függetleníteni képes magát a természetei katasztrófák következményeitől, mivel tudja, hogy az Istent szeretőknek a földrengés is javára válik, míg az Istent nem szeretőknek kárára van az is, ha nincsenek természeti katasztrófák! Az embereket nem ijesztgetni kell, hanem be kell mutatni nekik, hogy a hitből, reményből táplálkozó szeretet boldogságot biztosít minden körülményben! 17 /1628

 

 

Kérdező: 1. Útmutatást kérek.

HANG:   1. Hinni annyit is jelent, hogy jónak tartani a JÓ Istent! Amikor halál, betegség, természeti katasztrófa és egyéb tragédiák történnek, akkor ismerhető fel igazán, hogy van, vagy nincs hite valakinek, illetve az, hogy mit is jelent számára az, hogy van hite.

    Óriási a különbség aközött, amikor valaki földre lehatárolt szemmel akarja felmérni életében a gondviselést, és aközött, amikor valaki rá tud kérdezni problémáira így: 'mi ez az örökkévalósághoz képest?'.

     A hitet nem Tőlem kell kérnetek, hanem Nekem kell kérnem tőletek! Kivétel nélkül minden ember hitképességgel születik, s az, aki úgy kezd élni, életében dönteni, mintha hinne, hamarosan növekedni fog a hitben. Aki nem használja hitét arra, hogy erőforrásként élje meg, annak életében a hit vagy eltorzul, vagy elapad. Valójában minden képességgel így vagytok.   27 /2762

 

 

Kérdező:  2. A sok természeti katasztrófa mire készíti elő a világot?

HANG:  2. Azok a természeti katasztrófák, amelyekről ma annyit lehet hallani, olyan kopogtatásaim, melyekből ki kellene hallanotok a HANGOMAT! Én, Jézus, valóban az ajtóban állok és kopogtatok. És valóban bemegyek ahhoz, aki e kopogtatás következtében Rám figyel. Bemegyek hozzá, és vele lakomázom (Jel. 3;20)! Tehát annak, aki e katasztrófák hallatán Hozzám jön, annak nem kell félnie, mert Én, Jézus, aki benned vagyok, nagyobb vagyok annál, mint ami kívüled, van! Én, Jézus, valóban legyőztem a félelem világát! Tehát azok, akik befogadnak Engem életükbe, az Én világ fölötti győzelmem fényét és erejét is befogadják Velem együtt!   28 /2837

 

 

Katasztrófák, jégverés, dögvész

 

Kérdező: HATHATNAK RÁNK MÁSOK?

            Van szemmel verés? Árthatnak a rossz emberek nekünk?

HANG: Az ártó erők, tehát a gonosz lelkek, a gonosz emberek, meg tudják nehezíteni mások életét. De azoknak, akik Engem, Jézust, elfogadtak uruknak, megszabadítójuknak, nem tudnak ártani! Soha, semmilyen körülmények között sem tudják elvenni az ilyen ember szívéből azt a békét, amelyet az illető Tőlem kért, és Tőlem kapott!

     Istennél hatalmasabb nem lehet senki a világon! Ha te hiszel Bennem, Jézusban, akkor te a Győztes oldalán állsz! Akkor a pokol összes gonosz lelkei sem tudnak mit kezdeni veled! Állataidat is csak akkor pusztíthatják el, ha ezzel lelked fejlődését, tehát a szeretetben való növekedésedet nem akadályozzák. Tudnod kell, hogy az állatok elpusztulásának nagyon sok oka lehet, és csak akkor szabad a gonosz szellemekre hivatkozni, ha az állatorvos vizsgálata alapján érthetetlen a pusztulásuk.

     Vannak véletlennek tűnő egybeesések, amikor egyszerre jön több betegség egy családba, s ugyanakkor keletkeznek természeti katasztrófák, jégverés, dögvész, stb. Ezek valóban jöhetnek a gonosz szellemektől, de tudnod kell, hogy Isten sokkal jobban vigyáz övéire, mint bárki is vigyázni képes gyermekeire! Nem vagytok tehát kiszolgáltatva a gonosznak!

    Az istenszeretőnek minden javára válik! Az Istent nem szerető pedig csak magának árthat, és árt is!

     Azokkal a betegségekkel szemben, amelyeket az orvosok nem tudnak gyógyítani, nem zúgolódni kell, hanem meg kell tanulnotok ezekkel együtt élni. Igen, mert az orvosok által gyógyíthatatlan betegségek általában karmikus eredetűek, vagyis, már születésetek előtt, önként vállalt betegségek. Ha ilyen betegséggel vállaljátok az együttélést, akkor remélhetitek azt, hogy javatokra válik az ilyen betegség, s így fogjátok tapasztalni azt, hogy a gyógyíthatatlannak mondott betegségek is meg tudnak gyógyulni.

     Tudatosítsd magadban azt, hogy nemcsak van örök élet, hanem te, kifejezetten, Isten örök rendelése folytán, az örökélet gyermeke vagy! 30 /3048

 

 

Természeti csapások

 

Kérdező: 3. Előre megálmodott események bekövetkezhetnek?

HANG: 3. Nagyon nagy az olyan események száma, melyeknek bekövetkezte már nem áll a lehetőségek keretei között, mert mint folyamat, már feltartóztathatatlanul elindult a látványos megvalósulás felé! Ennek megálmodásához nem kell semmiféle kegyelmi állapot. Elég hozzá megfelelően érzékeny idegzet, elég a befelé figyelésnek bizonyos fegyelme, és máris a tudat és tudatalatti világotok közötti betonfal áteresztővé válik.

     Aki azt tapasztalja önmagán, hogy ráérez bizonyos jövő eseményeire, hogy megálmodik jövőben bekövetkező dolgokat, az különösen igyekezzék  élő kapcsolatot kiépíteni őrangyalával, s kérje gyakran az angyalok védő oltalmát. Ezzel még olyan tragédiáknak is elejét veheti, amelyek megvalósulása már folyamatban van! Nemcsak természeti csapásokat, közúti baleseteket, különböző betegségeket, de még háborúkat is meg lehet előzni, le lehet állítani a jó szellemekkel történt kapcsolatok kiépítése által! Bárcsak minél többen elhinnék ezt az óriási lehetőséget!

    Ti nemcsak médiumok által vagytok élő kapcsolatban a szellemvilággal, hanem a szó legszorosabb értelmében közvetlenül is! Gondolj csak arra, hogy létbenntartó módon mindenkiben jelen van Isten, erkölcsi értelemben pedig mindig Lelkem beszél mindenkiből, aki olyat mond (vagy akár csak gondol is), ami épít, buzdít, vigasztal!  20 /1979

 

                                                                                                                    

Utolsó ítélet

  

Kérdező: Barátnőmmel milyen legyen a kapcsolatom?

HANG: Barátnőddel való kapcsolatod sokkal komolyabb következményekkel jár, mint gondolod. Egy ember sorsával nem lehet, nem szabad játszani. Nemcsak a te életed szentség. Az övé is az. Szentség abban az értelemben, hogy benne élek! Egy ember nem lehet használati tárgy, amit cserélgetni szabad. Nem!  Te óriási módon felelsz azért, hogy mennyire hoztad őt Hozzám közelebb, illetve mennyire távolodott el Tőlem miattad! Ismétlem. Óriása a felelőséged. Én ÉLETEMET adtam érte. Te mit tettél érte, vele? Amit vele tettél, Velem tetted. Ennek igazságát az utolsó ítélet tablóján látni fogod te is, és látni fogja mindenki!  4 /292

 

 

Kérdező: 4. Az utolsó ítélet és a feltámadás körét nem tudom összeegyeztetni a reinkarnációval és a karma törvényével.

HANG:  4. Az e pontban megfogalmazott nehézséged abból adódik, hogy egy másik dimenzióban történt eseményt akarsz tér-idő dimenzióban egységre hozni. Nem lehet! Olyan ez, mintha egy csak síkban látó élőlénynek akarnád megmagyarázni, hogy mi az a fönt és mi az a lent. Egyszerűen nincsenek meg azok a szellemi szervei, melyek segítségével ezt meg tudná érteni! Csupán odáig juthat el, hogy elfogadja: van fönt és van lent. De abban az állapotban, amelyben van, nem tud ezekkel mit kezdeni. Így vagy te is. Van föltámadás, van utolsó ítélet, de nem tudsz vele mit kezdeni ott, ahol azt tapasztalod, hogy van születés és van sorsvonal.   13 /1138

 

 

Kérdező: 3. Az utolsó ítéletkor mi lesz az elkárhozottakkal?

HANG: 3. Az utolsó ítéletkor az elkárhozottak tudomásul veszik, hogy elkárhozottak! Ennek megint semmi köze az reinkarnációhoz!

   Ha helyesen ismernéd Isten szeretetét, és fel tudnád fogni azokat a lehetőségeket, amelyek a végtelen SZERETET felkínál teremtényeinek, akkor nem azzal foglalkoznál, hogy másokkal mi lesz, hanem azzal, hogy neked mi a teendőd!   34 /3563

           

 

Kérdező:  Máriáról kérdezem a HANG-ot.

HANG:  Május mellett az október is Máriának szentelt hónap. Mindkét hónap nemcsak véget, de kezdést is jelez. Most legyen a kezdeten a hangsúly. Az egyik a tavasz eljöttét, a másik a pihenni vágyó természet eljöttét jelzi.

     Most Máriának két példátlan példa-értékére mutatok rá számotokra.

    Az egyik az, hogy miután megérintette a Szentlélek, nem azzal volt elfoglalva, hogy hirdesse, ő milyen különleges, milyen kiválasztott, hanem azzal, hogy a szolgáló szeretet elindítsa őt Erzsébethez, aki idős kora ellenére gyermeket várva, ugyancsak rászorult az ő szolgálatára.

    Ha Isten Lelkének érintését már átélte valaki, akkor - bár természetes, hogy ez örömmel tölt el mindenkit, de a hangsúlyt ne arra tegyétek, hogy magatokkal foglalkozzatok, hanem arra, hogy azt az ERŐT, amely a Lélek érintésének velejárója (Lukács 24;49), a szolgáló szeretetet használatába állítsátok! Ne csupán mondjátok, hogy bizony a világnak erre van szüksége, bár ez is igaz, hanem azt tudatosítsátok magatokban, hogy erre elsősorban külön-külön, nektek, mindannyi-toknak van a legnagyobb szükségetek! Ne felejtsétek: a világ nem csupán rajtatok kívül létezik! A világ belőletek is áll! Az utolsó ítélet tablójában erre kaptok majd felszólítást (Máté 25; 31 - 46)!   37 /4010

 

 

Utolsó idők

  

Kérdező: Istenem! Köszönöm, hogy ma délelőtt olyan beszélgetéseket folytathattam, melyek a Te szent akaratod megismerésére irányultak. Halottat jelentettek be.- De érzem, szólni akarsz.

HANG:  Gyorsan jött halála. Ő még most sem eszmélt föl igazán. Nagyon furcsának tűnik neki, hogy nem vesznek róla tudomást. Valójában szégyelli, hogy leányait nem arra nevelte, amire kellett volna. Az érlelődik benne, hogy testi életet vállal tovább. Nagyon vallásos családapa akar lenni. Nem, nem e Földön vállalhat életet. Ez a föld már nagyon megérett a pusztulásra. Kit érdekel a vezetők közül, hogy mi lesz a világ sorsa? Senkit! Mindegyiket egyéni pillanatnyi sorsa érdekli csupán.

     A római Pápa sem tud mit kezdeni azzal az ismeretanyaggal, mely birtokában van. Nem, mert teológiai ismereteit megfelelőnek gondolja. Így ezek bezárják, s lehetetlenné teszik számára, hogy szabadon tudjon működni benne a Lélek.

    De visszatérek az elhunytra. - Ez a szegény ember, aki csak vergődik itt, de nem érti az egészet, kap itt tanítót, s megtervezheti azt az életet, mely ezután örömeinek, szenvedéseinek és javulásának tere lesz majd. 1 /20

 

 

 

TANÍTÁS A PÉNZRŐL.

Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor.(1993. november 26. péntek)

       JÉZUS: A legfontosabb, amire most az utolsó időkben figyelnetek kell, az az, hogy a pénz miatt el ne vesszetek! Én Jézus, Isten Fia mondom ezt nektek, hogy óvjalak benneteket és figyelmeztesselek mindazokra a kísértésekre, melyek a pénzben testet öltenek. Mert nektek egy valamit mindig pontosan látnotok kell: a pénz a Sátán leghatalmasabb földön anyagi formát öltő fegyvere. Sőt, azt is mondhatnám, ő ellentestvérem - mert valódi emberként testet ölteni képtelen - a pénz által testesült meg közöttetek a legteljesebb mértékben.

     Ma már mindnyájatoknak észre kell ezt vennetek. Mert a pénz már nem az a valamikori eszköz, mely által régen - születése kezdetén - az értékek cseréje valósulhatott meg, s így volt akkor a csere viszonylag ártalmatlan eszköze. Ma már nem ezt az arcát mutatja felétek. Mára már - megfigyelhetitek - a hatalom, a mások kizsigerelésének megvalósítója lett. Ölni és gyilkolni lehet érte és vele. A Sátán ruházta fel a leggonoszabb szellemmel, mely az ember lelki fejlődésének legrafináltabb ellensége, kerékkötője lett.

     Láthatjátok, a puszta anyagi forma - a csengő tallér és zizegő papír - mögül, hogyan kacsingat ő rátok. Fogcsikorgatva és fogcsikorgatásra késztetve, a boldogság káprázatát hirdetve, de mégis gonosz indulatokat és gyűlölködéseket szülve. Mert maga a pénz halott anyag csak, önmagában életképtelen lenne, ha ő és ti nem töltöttétek volna fel életrabló, gonosz szellemiséggel. Mert annak, hogy ma ilyen hatalom átkos hordozójává vált, ti is okai vagytok valamennyien. A pénzbálvány Isten legmegfékezhetetlenebb ellenfele. Ti, emberek benne magatok számára újabb bálványt emeltetek azáltal, hogy engeditek, ő vezessen pórázon benneteket. Ez a bálvány a Sátán maga, s ma már Halál a másik neve. Nem fenyegetni akarlak ezzel benneteket. De meg kell értenetek, aki ennek a bálványnak - sóvárgásával, szerzési vágyával - naponta újabb áldozatot mutat be, az hozzá tapad, az az övé lesz, azt a pénzbálvány magába nyeli, annak szellemét emészti fel, s az eredmény a lélek, a szellem totális elhomályosulása lesz. Ne engedjétek, hogy megölje a lelketeket, szellemeteket! Ellenére tegyetek! Ellenfelei legyetek! Ne engedjétek, hogy érzékeitek, vágyaitok túlzott kielégülni akarása folytán szellemi törpékké változtasson benneteket! Mert aki általa fizikai testét, kényelmét, anyagi mivoltát tartja csak fenn, és emellett semmi másra nem ügyel - ismétlem - annak szellemét az anyag zárja magába, s ez pedig megsemmisülést jelent.

     A pénzbálvány kolosszális méretűvé növekedett. Csápjai milliónyi polipkarként fognak közre benneteket. S oszlik csak újra és újra ez a szörny még többféle kígyószövedékre. S ez is egy háló - így szőtt halált hozó hálót a Sátán körétek. Ez a háló némelyek szemét édes-mámorító álmot hozó fátyolként fedi le. Másokat szorít, megfojt, milliók fulladoznak szövevényébe gabalyodott testtel és lélekkel. S valaki mennél nagyobb vagdalkozásokkal akar szabadulni gyilkos öleléséből, azt annál erősebb mérgező erőkkel kötözi meg.

     Ellene küzdeni - mi tudjuk jól - ma a legnehezebb feladatot jelenti az embernek. Mert hisz pénz híján nem tudjátok fenntartani életeteket. El tudjátok képzelni, micsoda borzalom ez? Életetek fenntartó eleme a halálhordozó pénz lett. Már nem tudtok életben maradni nélküle, mert létszükségleteiteket csak általa fedezhetitek. Micsoda látványos megmutatkozása az ember balga módon falssá torzított teremtőerejének! Létrehoztatok valamit, amiben saját halálotok köszön rátok minden percben. Saját kelepcéteket így teremtettétek meg. Mert látjuk, mi ez: pénz nélkül élnetek nem lehet, általa viszont - ha nem vigyáztok - utatok szellemi halálba vezet. Olyan ez, mint minden hatalom, melyet a föld embere a Sátán segítségével ragadott magához, hogy ő naggyá legyen. Mert ő súgta folyvást füleitekbe a hamis képzeteket: ha pénzed van, életet nyersz, sőt, az életet mások elől elélheted vele. Ha pénzed van, hatalmat kapsz minden felett, uralkodhatsz a világon, s mindent saját birtokoddá tehetsz. Ismét egy hatalmas hamisság! Látszat-igazság a neve. Hisz tudnotok kell: a valódi hatalom nem a pénz szülötte. A valódi élet, beteljesülés, boldogság - csakis Istentől eredhet. Pénzen megvásárolni a lelketeket, kicsiszolni szellemeteket nem lehet! Uralomvágy, nagyratörés, sikert biztosító pénz és pénzt szülő siker! - ezek a téveszmék jellemzik a földön elhatalmasodó őrületet. Mert ami ilyen paradox életet ígér, de halállal zár körbe - az az igazság, az a valóság nem lehet.

     Annak idején kihirdettetett: ne csinálj magadnak festett, faragott képet! - S ti a pénzt éppen ennek a tilalomnak ellenére alkottátok meg. Ennek a bűnnek a következménye az, amit most kell elszenvednetek. Mert a törvény él: mindennek ki kell egyen­lítődnie. Nektek a pénz hatalmától kell megváltanotok magatokat! Ez is az utolsó idők egyik utolsó nagy küzdelme lesz. Ki tudjátok-e szabadítani magatokat a gúzsbakötöttség alól, melyet magatok vesztére teremtettetek?

    De azt ne gondoljátok, hogy mert egészen át-meg átszőtte léte életeteket, küzdeni ellene sehogy sem lehet. A legjobb megoldás az eltörlése, kiiktatása, felszámolása lenne. De erre, ennek végrehajtására - a megvilágosodott keveseknek a többség ellenében - ma már nincs esélye. A pénzt sajnos így nem szüntethetitek meg. Akkor hát nincs kibúvó, nincs menekvés, nincs megoldás? - kérdezhetitek. Ne rémüldözzetek! Ha a pénzt meg nem is szüntethetitek, nem törvény az sem, hogy általa muszáj elvesznetek. De bűvköréből szabadulni némelyeknek embertelenül, emberpróbálóan nehéz lehet. És mégis lehetséges. Higgyetek nekem! …..  3 /250.                            

 

 

Kérdező:  A HANG által, éppen anyák napjára, rátaláltam a Szűzanyámra! Hálásan köszönöm ezt a HANG-nak!

HANG:  … Aki Máriát szereti, az hallgat szavára! A kánai menyegzőn Rám mutatva mondotta a szolgáknak: "Bármit mondd, tegyétek!"(János 2;5). Ezt teszi Anyám ma is! Ha szereted, hallgass rá! Ő általad is mondani akarja másoknak azt, amit akkor mondott a szolgáknak. Tehát kiválasztott téged, hogy segítségére légy nagy apostoli, missziós küldetésének teljesítésében ezekben az utolsó időkben.

     Ez azt jelenti, hogy te azáltal szentelődsz meg, ha másokat is megszentelsz. Ez, bár földre szóló, de feltétlenül ÉGI küldetés! Anyám megosztja szívének erejét azokkal, akiket kiválasztott. Megkapod hát tőle ezt az erőt! Ő a bölcsesség széke, örömötök forrása, olyan lelki edény, mely minden körülményben rendelkezésére áll azoknak, akik belőle akarnak meríteni erőt a szeretethez.

     Köszönöm háládat! Köszönöm, hogy elérte szívedet HANG-om hangja. Köszönöm, hogy Anyám a tiéd is. Így mi TESTVÉREK vagyunk!  10 /809

 

 

Kérdező: GYERMEKPROBLÉMA

            Lesz-e saját gyermekünk?

HANG: Mint tudod, azok, akik le akarnak jönni a földre, legtöbbször lehetőséget kapnak arra, hogy maguk válasszák meg szüleiket. Sok összetevője van annak, ahogy az itteniek választanak. Meg kell mondanom neked, hogy a ti korotokban nagyon sokan jönnek olyanok a földre, akik nem könnyítik sem a ti, sem a saját földi életüket. Ez bizony az utolsó idők jele!

    Valamikor azt mondtam, hogy ha újra eljövök, akkor kérdéses, vajon találok-e hitet a földön (Lukács 18;8). És azt is mondtam, hogy jobb helyzetben lesznek azok az anyák, akik nem várnak gyermeket (Máté 24;19 / Márk 13;17 / Lukács 21;23).

    Drága Gyermekem! Nagyon kérlek, ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy általad valaki leszülessék a földre, hanem az, hogy körülményeid által egyre közelebb kerülj Hozzám! Egészen biztosnak kell lenned abban, hogy semmi előnnyel nem jár ma az, ha valaki gyermeket hoz a világra. Természetesen hátránnyal sem, ha nem egyéni manipuláció, erőszakoskodás eredményeként szül gyermeket. Akik orvosi beavatkozásokat és egyéb kezeléseket is igénybe vesznek annak érdekében, hogy gyermekük legyen, azok olyanok, mint azok a lelkek, akik függetlenítik magukat az itt kapott jó tanácsoktól, és úgy választják meg szüleiket, ahogyan nem ajánlottuk nekik.

    Én akkor látom jónak, hogy gyermeked legyen, amikor ez neked is, a leendő gyermeknek is javát szolgálja! Ez csak akkor valósulhat meg, ha életedben úgy vagyok az ELSŐ, hogy nincs MÁSODIK! Tudnod kell, hogy boldogságod érdekében Én nem vagyok egy a sok közül, hanem az EGYETLEN! Minden és mindenki azt a szerepet kapta - hozzád viszonyítva -, hogy ez megvalósuljon.  15 /1374.

           

 

 

HANG:  1. Írod, hogy leányod elszakadt tőled. Ennek okát keresed.

     Isten mindenkit Önmagára teremtett! Ha te Értem élsz, akkor annyiban, amennyiben leányod is Értem él, kapcsolatban akar lenni veled. De bárki, aki nem akar Hozzám tartozni, az nem akar azokhoz sem, akik Hozzám tartoznak. Én nem jósolgatni akarok nektek, hanem arra figyelmeztetni, hogy már nagyon rövid időtök van arra, hogy Engem komolyabban vegyetek. Nagyon fontos a sorrend! ENGEM vegyetek komolyan, és csak ennek lehet következménye az, hogy helyesen vegyétek komolyan önmagatokat és másokat! E sorrend föl nem cserélhető!  16 /1521

 

 

Kérdező:  2. Mi lesz azokkal, akik nem készülnek fel az utolsó időkben?

HANG:  2. Azt, hogy valaki hogyan készül fel és hogyan nem készül fel, bizonyára nem a te dolgod eldönteni. Nem, mert nem tudhatod, hogy ki mit örökölt, milyen hatások érték a földi életében, és azt sem tudhatod, hogy hogyan működött együtt eddig azzal a kegyelemmel, amely Tőlem feléje áradt. A te dolgod az, hogy te felkészülj! Ennek pedig az útja-módja napjaid megszentelése azáltal, hogy senkinek nem ártasz, hogy mindenkinek megbocsátasz és segítesz ott, ahol erre lehetőség kínálkozik számodra. 18/1714

 

 

Kérdező:  2. Egy csodás kereszt-látomás után szeretnék reális maradni.

HANG:  2. Látomásodat Tőlem, Jézustól kaptad! Soha nem fogod elfelejteni! Bizonyos értelemben neked Veronika kendőjévé kell válnod, hogy verejtékes arcomat, amely időnként annyira szomorú, Irántam való szereteteddel megtöröld. Valóban az olyan utolsó időket élitek, amelyet Én éltem, amikor keresztutamat jártam, amikor a kereszten függtem. Az idő betelt. Megváltásotok közel van már! Vállaljátok föl életemet, halálomat, hogy dicsőséges feltámadásomnak is részesei lehessetek!  24 /2350

 

 

Kérdező: 1. A 2000-es számmal álmodtam.

            2. Egy nagy négyzetben 58-as számot láttam.

            3. Természeti katasztrófát láttam készülőben, amely imám hatására visszahúzódott.

HANG:  Egy óriási tisztulási folyamat indult el útjára a földön. Az események felgyorsulnak. Már régen kezelhetetlenné váltak azok az erők, amelyek képesek az egész földi létet romba dönteni. Valóban, az ima az egyetlen erőkisugárzás, amely fékezni tudja azt a katasztrófát, amely fenyeget benneteket. Nagyon hinnetek kell abban, hogy az imának csodálatos pozitív kisugárzó ereje van. Ha még bizonyos böjttel is összekapcsoljátok imáitokat, akkor a sátáni erők elgyengülnek elsősorban bennetek, és természetesen körülöttetek is. Körülöttetek mindenképpen annyira, hogy leoldódik rólatok az a félelem, amely különben jogosan borítana el benneteket.

    Értsétek meg! Még nekem is, Jézusnak, életfontosságú volt az imádság! Hogyne lenne nektek is az! A kegyelmi életnek ez az atombombája! A legnagyobb pusztító erőknek is képes gátat vetni! De tudnotok kell, hogy az imádság nem bizonyos szavak lélek nélküli verklizéséből áll.

    Azért nyújtom ma, az utolsó időkben nektek a PÁRBESZÉD-IMÁT, mert ezt látom ma legalkalmasabbnak arra, hogy ne szent szavak üres szajkózása legyen az imátok, hanem olyan személyes beszélgetés Velem, ami valóban képes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket. De ennek az imának van egy nélkülözhetetlen feltétele. Ez pedig az, hogy kérve a Szentlélek bölcsességét, komoly szellemi munkával mélyüljetek el evangéliumaimban, és a gondolkodás-átalakítás alázatos felvállalásával tegyetek rendet fejetekben.

    Nagyon szeretnélek megmenteni benneteket, de ezt nélkületek nem tudom megtenni!

    Édesanyám a BÉKE KIRÁLYNÉJA! A szívetek békéjének a KIRÁLYNÉJA! Azt a feladatot kapta Atyámtól, Atyátoktól, hogy megvalósítsa szívetek békéjét. Ennek feltétlen feltétele az, hogy legyetek nyitottak afelé a Szentlélek felé, akinek templomai vagytok!   24 /2351

           

 

Kérdező: UTAT KERESŐ EMBER VAGYOK.

            A jézusi utat keresem!

HANG: Máté 7;7-ben olvashatod: "Keressetek és találni fogtok"!

     Akkor keresel Engem, Jézust, akkor tiszta, és őszinte a szándékod e téren, ha nem arra teszed a hangsúlyt, amit eddig Rólam, Jézusról tanultál, , hanem arra, amit kiolvasol az evangéliumaimból.

     Amit eddig tanultál Rólam, Jézusról, abban van sok jó és van sok javítani való. A jó az, amit téged épít, buzdít és vigasztal, tehát az, ami szíved békéjét visszaadja, erősíti, vigyázza. Ami nem jó, az az, ami bűntudatodat erősíti. Én nem azért jöttem közétek, és főleg nem azért vagyok bennetek, hogy szomorkodjatok, hanem azért, hogy örömötök teljes legyen!

    Neked sokkal jobban kellene örülnöd annak, hogy benned van az egész mennyország, s természetesen Én, Jézus is, semmint azzal foglalkozz, hogy magad miatt nyugtalankodj! Bár megértenéd az, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Bár megértenéd azt, hogy Én nem azért jöttem, hogy összeboronáljam a magam számára az igazakat, hanem azért, hogy kimutassam irgalmas szívem szeretetét irántatok, akik úgy tudjátok, hogy nem vagytok szentek! Bár megértenéd, hogy nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő lenne belőled! De te EGYETLENEM vagy!

   Ha az evangéliumaim alapján kezded felismerni azt, hogy Én, Jézus vagyok a te soha meg nem szüntethető örömforrásod, akkor át tudod venni Tőlem az Én békémet. Ne tartsd magad olyan kicsinek! Nem vagy te olyan nagy! Az Én szeretetem irántad nem tőled függ! Csak egy kicsit hidd el, hogy Én, a te Jézusod, nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Ez akkor is igaz, ha te nem élsz értem! Természetes, te boldog csak akkor tudsz lenni, ha elhiszed, hogy érted élek, és legalább szándékod az, hogy te is Értem élj.

    Értem élni nem nehéz! Mindössze annyit kell tenned, hogy reggel Hozzám fordulva átgondold azt, ami szerinted az elinduló napon rád vár, és erre kérd áldásomat.

    Az első HANG-könyv bőven tárgyalja a párbeszédimát. Most, az utolsó időkben ez az imaforma a legalkalmasabb arra, hogy szívetek békéjét átvegyétek Tőlem, Jézustól. Csak egy pici hit és egy pici alázat kell ennek az imaformának elvégzéséhez, és máris átélhetitek azt a szívnyugalmat, amit a világ nem adhat és el sem vehet tőletek soha! Hinned kell, hogy minden olyan gondolat, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem van, és nem te találod ki, bár neked kell kigondolnod, és hinned kell, hogy az Isten minden szellemi teremtményében boldogító módon van jelen. Másképpen nem is tud Isten létezni! Ősellenségetek az ördög, a nagy megtévesztő, a nagy elbizonytalanító, mindent megtesz azért, hogy téged is elbizonytalanítson! Ezért mondtam, hogy a hangsúlyt arra kell tenned, amit az evangéliumaim alapján megismerhetsz Rólam! Tehát el kell kezdened a gondolkodás-átalakítást! Ennek elkezdését bár nem lehet elég korán elkezdeni, de nem késő soha!  29 /2958.

 

 

Kérdező: 1. Egy Természetgyógyász-társaságról kérdezem a HANG-ot.

HANG:  1. Nem ajánlom, hogy bármiféle gyógyásztársasághoz elkötelezd magad! Csak annak az életében lehetek jelen, aki ABSZOLÚT ELSŐNEK fogad el Engem, Jézust. Tehát csak ott vagyok jelen, ahol egyértelműen Én, Jézus, lehetek az irányító! Az általad említett társaság, mint tudod, nem tartozik ezek közé!

     Mérhetetlen sok 'csalit', 'mézesmadzagot' tesznek elétek ezekben az utolsó időkben. Teszik ezt azért, hogy ha lehet, még a választottakat is megtévesszék (Máté 24;24 és Márk 13;22)!  34 /3571

 

 

Végítélet

 

HANG:  Amit a szombathelyiekkel közöltem, vagyis a végítéletről való beszélgetés fontossága, az aláhúzottan a lényeghez tartozik. Higgyétek már el, nincs sok időtök. Máriának, és a többi választottaimnak imái teszik lehetővé számotokra azt, hogy meghosszabbodott megtérésetek érdekében a nektek szánt idő. Itt nem ar­ról van szó, hogy ők jobban szeretnek benneteket, mint Én, ha­nem arról, hogy általuk nőtt szeretetetek olyanná, ami mások számára további időlehetőséget biztosít arra, hogy többen hoz­zám térje­nek.   2 /151

 

 

Kérdező:  Hogyan kell érteni e szavakat: "Jaj a végítéletkor a terhes és szoptatós anyáknak!"

HANG:  Úgy kell érteni azokat, ahogyan elhang­zottak. Most megmagyarázom, hogy miért.

     A legtöbb anya - és most bocsáss meg a nyers fogalmazásért, de kénytelen vagyok erre, mert így tudom csak megvilágítani érthetően azt, amit szeretnék - ösztönlény. Ez mondatta velem azt, hogy az utolsó időkben JAJ nekik.

    Mivel nem alakították át gondolkodásukat, ezért úgy gondol­kodnak, mint te most. Úgy gondolják, hogy nekik gyermekükért kell élniük. Úgy gondolják, hogy az a feladatuk, még pedig a Tőlem kapott feladatuk, hogy mást se csináljanak, mint kisbabájukkal foglalkozzanak. Úgy gondolják, hogy arra teremtette őket Isten, hogy gyermekeikért, családjukért éljenek. Úgy gondolják, hogy Istennek legelemibb kötelessége ezt számukra biztosítani. Úgy gondolják, hogy számukra ennél szentebb kötelesség nincs is.

     Csak kitérőként említem, hogy ezek az anyák, amikor már gyermekük elért egy bizonyos kort, akkor úgy gondolják, hogy gyermeküknek feladata és kötelessége, sőt, legszentebb kötelessége az, hogy védjék a hazát, esküdjenek meg arra, hogy parancsra gyilkolni is fognak, s az ilyen eskütételt még családi körben ünnep­séggel is megünneplik,  hogy feladatuk a minél nagyobb hatalom meg­szerzése és minél több pénz gyűjtése, mert anyjukra, családjukra csak így hoznak dicsőséget.

     Míg az anyák valóban az egyik legnagyobb kulcsfigurái a földi élet továbbadásának, addig gyakran a legnagyobb kerékkötői az Én gondolkodás-átalakítási programom megvalósításának.

    Most elmondom, hogy mit zárnak ki tudatukból:

   Igyekeznek elfelejteni azt, hogy gyermekük nem az ő gyermekük, hanem Istené. Elfelejtik, hogy nem gyermekükért kell élniük, hanem Értem, elfelejtik, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Máté 10;37). Elfelejtik, hogy nekik is Értem kellene élniük, és nem gyermekeikért. Elfelejtik, hogy olyan megkötözöttséget vállalnak gyermekeikkel, amely mindkettő­­jüknek megnehezíti a benső béke, a boldogság megtalálását. Gondolj csak azokra a tréfákra, amelyeknek főszereplője a az ANYÓS!

    Amit eddig mondtam, az bizony érthetővé teszi, hogy a végidőkben, amikor már nem lehet gondolkodás-átalakítás nélkül senkinek sem megnyugtatnia önmagát,  megtalálnia boldog önmagát, mennyire éppen ezek a várandós anyák fogják megszenvedni azt, hogy nem Rám, hanem az ösztöneikre bízták magukat.

     Persze, lesznek anyák akkor is, akiket nem fog zavarni az, ami akkor bekövetkezik, mert számukra nem a gyermekük, hanem saját lelkük Hozzám kapcsolása a fontos. Ezeknek nem szólnak azok a JAJ-kiáltások, amelyeket rögzítettek az evangéliumaim. De meg kell mondanom, ezek annyira kevesen lesznek, hogy számuk szinte elenyészőnek mondható.

     Hidd el, a világ az anyák és a nők magatartása miatt jut pusztulásra. Éppen úgy, mint az első bűn elkövetésekor is Éva miatt nyílt ki a földön a pokol kapuja, a végítéletkor is a nők magatartása fogja igazolni legjobban azt, hogy a világ megérett a pusztulásra.

    Ha arra gondolsz, hogy alig ötven évvel ezelőtt egy 13 -14 éves fiú még kezitcsókolommal köszönt egy hasonló korú leánynak, ha arra gondolsz, hogy a női eszmény a férfiakat is képes volt bizonyos erkölcsi szinten tartani, és minden valamire való férfi méltóságán alulinak tartotta volna, ha feleségének pénzkereső foglalkozás után kellene járnia. Ha arra gondolsz, hogy ma anyák és anya-jelöltek azon versengenek, hogy ki jobb traktoros, ki tud jobban célba lőni, diszkoszt vetni, autót, repülőt vezetni, tehát, hogy ki férfiasabb. Ha arra gondolsz, hogy ma már szinte lenézik azt a nőt, aki megelégszik azzal, hogy családjának éljen, és ő maga is szégyelli ezt, ha arra gondolsz, hogy még az udvarlásban és mulatozásban, cigarettázásban, ivásban, narkotikumok fogyasztásában is már nem­csak fölzárkóztak, de meg is előzték a férfiakat, és ezt kitüntetésnek, dicséretre méltónak hirdetik. Ha arra gondolsz, hogy a családokban a férjek iszákosságának legnagyobb része abból adódik, hogy a feleség erre lehetőséget ad férjének. Ha arra gondolsz, hogy ma már nemcsak az elválás, de az újraházasodás szinte mindennapi esemény, akkor talán megérted, hogy a nők azáltal, hogy eldobták maguktól azt a természe­tükbe oltott méltóságot, amely miatt évszázadokon, évezredeken át tisztelet övezte őket, bizony a legnagyobb nyomorúság reájuk vár éppen akkor és olyan állapotukban, amikor ezt a legméltatlanabbnak élik meg maguk­ra nézve.

   Drága Gyermekem! Alakítsd át gondolkodásodat, amíg lehet­séges, tedd magadat szabaddá minden megkötözöttségtől, hogy el tudd kerülni azt, ami a megkötözöttekre vár, ami a gondolkodás-átala­kítást el nem végzőkre vár. 9 /702

 

 

Kérdező:  1. A számonkérés földi életem végét, vagy a végítéletet jelenti?

HANG: 1. A számonkérés és a végítélet csak a földi dimenzióban választható szét. Itt hiányosságnak ismerhető fel mindaz, ami a földi életben romlandónak nevezhető. Itt a megfelelő fejlődési útra való rátalálás után e kérdésnek nincs értelme. 11 /922

 

 
 

Profilkép